Sunteți pe pagina 1din 11

Atentie! Doar o singura varianta de raspuns este corecta!

Calificare profesională intermediari 2016


CPA-ISF-TEST 20

1 ) Care din următoarele afirmații legate de prima de asigurare reprezintă varianta corectă?

a) prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită, plătită de asigurat asigurătorului, pentru
ca acesta să-și poată constitui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii la producerea riscului
asigurat
b) din primele de asigurare încasate, asigurătorul își poate constitui și alte fonduri prevăzute de lege
c) în cazul asigurărilor generale, prima de asigurare se calculează înmulțind suma asigurată cu cota
de primă tarifară
d) cota de primă tarifară se mai numește și prima brută
e) toate variantele de mai sus
2 ) Care dintre informațiile următoare trebuie furnizate clientului înainte de încheierea contractului, în
mod suplimentar pentru asigurările de viață?
a) informații despre asigurător
b) informații privind momentul începerii și încetării contractului de asigurare
c) modalitatea și termenele de plată a primelor de asigurare
d) valoarea de răscumpărare totală, sumele asigurate reduse, nivelul până la care
acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare
e) informații privind deductibilitatea fiscală a primelor de asigurare
3 ) Ce este franșiza?

a) suma plătită de beneficiarul asigurării, pentru eventuale daune create de contractantul asigurării
b) partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită, stabilită ca valoare fixă sau
procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare
c) partea din valoarea daunei suportată întotdeauna de cel prejudiciat
d) procent din suma asigurată suportat întotdeauna de reprezentantul asiguratului
e) suma plătită de asigurat în schimbul asumării de către asigurător a obligației de plată a
despăgubirii/indemnizației de asigurare la producerea riscurilor asigurate
4 ) La data solicitării autorizării, agentul de asigurare, persoana juridică:

a) poate să se afle în stare de insolvență


b) poate să facă obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară
c) nu trebuie să fi fost declarat anterior în faliment și să nu facă obiectul unei proceduri de
reorganizare judiciară și/sau faliment
d) să nu se afle în proces de fuziune
e) să nu se afle în proces de divizare
5 ) Părțile contractului de intermediere sunt:

a) intermediarul și asiguratul
b) asigurătorul și intermediarul în asigurări
c) asigurătorul, asiguratul și intermediarul
d) intermediarul și potențialul asigurat
e) asigurătorul și asiguratul
CPA-ISF-TEST 20 1/5
6 ) Principalele obligații ale intermediarilor în asigurări sunt:

a) să se înregistreze în registrul comerțului și să informeze clienții privind produsele de asigurare pe


care le intermediează
b) să se înregistreze în registrul asigurătorilor din România și să respecte Normele ASF/CSA
c) să aibă tot personalul angajat cu carte de muncă și să asigure pregătirea profesională continuă
a acestuia
d) să informeze asigurații și potențialii asigurați; să plătească taxele stabilite prin
normele legale; să respecte măsurile dispuse de ASF și să efectueze pregatirea
profesională continuă
e) să colaboreze cu alți intermediari pentru promovarea culturii publice în domeniul asigurărilor
7 ) Legat de riscurile propuse pentru asigurare către o companie de asigurări, nu este adevărat că:

a) riscurile excluse sunt acceptate de către asigurători, dar la prime foarte mari
b) există riscuri asigurabile și riscuri neasigurabile
c) este considerat risc neasigurabil cel cauzat intenționat de către asigurat sau beneficiar
d) nu se pot asigura riscuri precum fenomene care țin de ciclul normal de viață al produselor (uzura)
e) riscurile asigurabile sunt acceptate de către asigurători doar după evaluarea lor și calcularea unui
preț corect al transferului de risc
8 ) Atunci când ne referim la o asigurare, care generează despăgubiri când asiguratul produce o pierdere financiară
unui terț, prin distrugerea unui bun sau vătămarea corporală a acestuia, înseamnă că avem de-a face cu:
a) o asigurare de bunuri
b) o asigurare de interes financiar
c) o asigurare de răspundere civilă
d) o asigurare de bunuri, asociată cu o asigurare de persoane
e) niciunul dintre tipurile de asigurări menționate anterior
9 ) Care dintre următoarele instituții și organizații sunt active pe piața asigurărilor din România? (bifați doar
răspunsul complet)
a) ASF, CSA, UNSAR, UNSICAR
b) ASF, FGA, UNSAR, UNSICAR, FPVS și BAAR
c) UNSAR și UNSICAR
d) ASF, FGA, RAR, UNSAR, UNSICAR, FPVS și BAAR
e) CSA, FGA, RAR, UNSAR, UNSICAR, FPVS și BAAR
10) În ceea ce privește reputația unei societăți, următorul enunț este corect:

a) acțiunile reprezentanților de vânzări ai societății reflectă numai propria reputație


b) reputația presupune respectarea societății și a profesiei de furnizor de servicii financiare
c) reputația unei societăți nu reprezintă un standard de excelență
d) persoanele care cumpără produse de asigurare nu sunt interesate de reputația societății
e) urmărirea păstrării și îmbunătățirii reputației nu ar trebui să constituie o preocupare permanentă a
societăților
11) Care dintre reperele următoare nu fac parte din mecanismul spălării banilor?

a) anonimatul tranzacțiilor
b) viteza tranzacțiilor
c) complexitatea tranzacțiilor
d) anularea tranzacțiilor
e) secretul tranzacțiilor
CPA-ISF-TEST 20 2/5
12) Cunoașterea clientelei:

a) este o recomandare a Comisiei Europene


b) este procedura internă în scopul diminuării riscului reputațional
c) este o obligație a entităților din piața asigurărilor
d) este o dispoziție legală aplicabilă celor care vând un produs
e) este o recomandare pentru creșterea volumului vânzărilor
13) Pentru tranzacțiile suspecte, atunci când se intră în posesia unei informații conform căreia printr-o operațiune
se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, termenul de raportare este:
a) 24 de ore
b) 3 zile lucrătoare
c) 0 zile lucrătoare
d) 30 de zile
e) stabilit prin norme interne
14) Asigurările de garanții nu acoperă:

a) insolvența constructorului care are de executat o lucrare


b) falimentul declarat al unei companii angajate prin contract să presteze un serviciu
c) executarea unei lucrări fără respectarea standardelor impuse prin contract
d) întârzierile în predarea unei lucrări
e) pagubele materiale suferite de beneficiarul unei lucrări ca urmare a riscului de incendiu
15) Componenta investițională a contractelor unit-linked constă în:

a) cumpărarea de unit-uri în fondurile constituite de toate firmele de asigurare, în scopul asigurării unei
transparențe pe piața asigurărilor
b) cumpărarea de unități de fond (unit-uri) în fondurile de investiții constituite de asigurător
c) cumpărarea de locuințe și terenuri
d) cumpărarea de acțiuni prin intermediul unor societăți acreditate și înștiințarea asigurătorului de
existența lor
e) orice proprietate cumpărată poate fi considerată investiție
16) În cazul în care un client are încheiată o poliță de asigurare facultativă de locuință și se decide să vândă
bunul asigurat, cum vor decurge drepturile contractuale în continuare?
a) polița de asigurare se reziliază
b) cumpărătorul beneficiază în continuare de despăgubiri
c) polița de asigurare rămâne valabilă până la expirare
d) polița rămâne în vigoare, dar se va recalcula suma asigurată
e) se va efectua obligatoriu inspecție de risc, în acest caz
17) În cazul în care un client are încheiată o poliță RCA și se decide să vândă vehiculul, cum vor decurge
drepturile contractuale din momentul radierii din evidența circulației?
a) polița de asigurare rămâne valabilă până la expirare
b) se va efectua obligatoriu inspecție de risc, în acest caz
c) polița de asigurare se reziliază
d) polița rămâne în vigoare, dar se va recalcula limita despăgubirii
e) se va emite un supliment în care se menționează noul asigurat
18) Răspunderea asigurătorului în cazul asigurării de răspundere civilă auto obligatorie începe:

a) numai după efectuarea inspecției de risc


CPA-ISF-TEST 20 3/5
b) doar după înmatricularea definitivă a autoturismului
c) din ziua următoare celei în care s-a încheiat documentul de asigurare, pentru
persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabilă la momentul încheierii
asigurării
d) numai dacă asiguratul și-a plătit amneziile pentru contravențiile rutiere
e) după ce expiră autorizația provizorie de circulație
19) Asigurările de viață se pot împărți în două categorii principale:

a) asigurări pe termen limitat și asigurări pe termen nelimitat


b) asigurări de boală și asigurări de accidente
c) asigurări cu componentă de risc și asigurări cu componentă exclusivă de risc
d) asigurări cu componentă exclusivă de risc, respectiv asigurări cu componentă de risc și
acumulare
e) asigurări cu componentă de acumulare și asigurări cu componentă de capitalizare
20) Care din următoarele afirmații este falsă?

a) prospectul este o persoană care poate fi contactată


b) prospectul poate avea nevoie de o asigurare
c) prospectul este o persoană acceptabilă pentru companie sub aspectul riscurilor
d) prospectul este o persoană cu venituri foarte mari
e) prospectul poate fi abordat în condiții favorabile
21) Care dintre următoarele reprezintă indicatori privind volumul (cantitatea) de activitate al unui vânzător de
asigurări:
a) raportul dintre numărul de prospecţi noi și numărul de abordări telefonice realizate
b) număr ȋntâlniri efectuate într-o perioadă de timp
c) valoare comision
d) raportul între numărul de întâlniri și numărul de poliţe încheiate
e) primele subscrise
22) Care este ordinea corectă a etapelor din cadrul vânzării unei poliţe de asigurare?

a) ȋntâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client, abordarea iniţială a


potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client, ofertarea și finalizarea vânzării
b) abordarea iniţială a potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client, ofertarea și
finalizarea vânzării, ȋntâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client
c) abordarea iniţială a potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client,
întâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client, ofertarea
și finalizarea vânzării
d) pregătirea ȋntâlnirii cu potenţialul client, abordarea iniţială a potenţialului client, intâlnirea de
identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client, ofertarea și finalizarea vânzării
e) ofertarea și finalizarea vânzării, abordarea iniţială a potenţialului client, pregătirea ȋntâlnirii cu
potenţialul client, ȋntâlnirea de identificare a nevoilor de asigurare ale potenţialului client
23) Ce se urmărește prin activitățile de administrare a poliţei/poliţelor clientului:

a) revânzarea beneficiilor poliţei/poliţelor


b) felicitarea clientului pentru evenimente fericite din viaţa lui
c) evitarea unor probleme și rezolvarea unor solicitări ale clientului
d) obținerea de informaţii despre acțiunile concurenţei
e) actualizarea bazei de date cu clienţi
24) Legătura cu disponibilitățile financiare în faza de elaborare ofertă se face pentru a identifica:

a) necesitățile potenţialului client


CPA-ISF-TEST 20 4/5
b) prima de asigurare și frecvența de plată potrivită potenţialului client
c) tipul de client
d) ce produs să i se propună potenţialului client
e) ce clauze suplimentare să fie atașate contractului
25) Întrebarea "Locuiţi ȋn chirie sau într-o locuinţă proprietate personală?" este o întrebare din categoria:

a) ȋntrebări de identificare a situaţiei actuale a clientului


b) ȋntrebări de identificare a nevoilor pentru produsele de asigurare promovate de către vânzător
c) ȋntrebări de conștientizare a potenţialului client asupra consecinţelor financiare ȋn cazul întâmplării
unor riscuri
d) ȋntrebări de identificare a unor evenimente cu consecinţe negative asupra potenţialului client
e) ȋntrebări de obținere a acordului potenţialului client pentru realizarea unei oferte
CPA-ISF-TEST 20 5/5