Sunteți pe pagina 1din 84

TEHNICI SECRETE

PENTRU A OBŢINE UN LINGAM


ARMONIOS, SUFICIENT DE GROS
ŞI EXTRAORDINAR DE LUNG

MAHAVIRA ANANDA
CEL MAI AVANSAT GRUP DE DINAMIZARE

VOLUMUL 1
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

EXEMPLE DE MAHALINGAMURI

2
IDEI FORŢĂ
„Una dintre cele mai mari fericiri a unui VIRA este aceea de a le face mai mereu
fericite pe iubitele sale.“

„Adevăratul bărbat nu se naşte, ci se trezeşti prin efort susţinut şl perseverent.“

„Succesul este cu siguranţă de partea noastră atunci când noi facem tot ceea ce trebuie
pentru a-l atinge.“
SHAKTI KALASANANDA

● Fii un bărbat dotat!


● Pe maestru îl face exerciţiul.
● Un gram de practică face cât sute de tone de teorie.
● Începe chiar din acest moment.
● Vrei un LINGAM super-mare? Începe chiar de acum.
● Cei activi obţin rezultate imediate.
● Ştii că dacă vei lucra vei fi apreciat... cel puţin de iubita ta.
● Acesta să fie unul dintre tapasurile vieţii tale.
● Aminteşte-ţi mereu de masculinitatea legendară a lui SHIVA, care este mereu
în erecţie.
● Ştii cine poate avea erecţii tari ca piatra? Chiar tu. Ştii când? Începând din
acest moment. Ştii cum? Practicând programul un LINGAM armonios, suficient
de gros şi extraordinar de lung.
● Doar cei leneşi şi cei care nu vor erecţii tari ca piatra nu fac ASHWINI MUDRA.
● Bucură-te anticipat de LINGAMUL tău armonios, suficient de gros şi
extraordinar de lung.
● Te-ai gândit să mentalizezi chiar din acest moment că ai deja un LINGAM
armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung?
● Începe să practici. Nimeni n-o să facă asta în locul tău. Garantat.
● Pune mâna şi fă ce ai de făcut!

„Ştiai că femeia s-a născut femeie ca să devină bărbat şi bărbatul s-a născut bărbat ca
să devină femeie, pentru ca în cele din urmă atât bărbatul cât şi femeia să atingă astfel
starea androginală glorioasă?“
MEHASTEJASANANDA
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

Introducere

LINGAMUL - SIMBOLUL TAINIC AL NATURII


SUPREME A LUI SHIVA
SHIVA manifestat ca un LINGAM de foc
(fragment din SHIVA PURANA)
În mitologia hindusă abundă legendele în care SHIVA joacă un rol central.
Dintre nenumăratele aspecte şi manifestări ale lui SHIVA, manifestarea sa ca un
LINGAM de foc este printre cele mai inedite şi misterioase. Imemoriala legendă,
care ne face accesibile învăţături spirituale fundamentale, este cuprinsă în
capitolele 7-9 ale textului sacru SHIVA PURANA.
Aici este descrisă intervenţia divină a lui SHIVA în lupta pentru supremaţie
- luptă ce părea interminabil ă şi
care distrugea întreaga lume - dintre
BRAHMA, creatorul universului şi
VISHNU, păstrătorul acestuia.
[Pentru a pătrunde în intimitatea
mitului, vă oferim câteva precizări.
BRAHMA este aspectul masculin (+),
VISHNU este aspectul feminin (-),
iar SHIVA este aspectul transcendent,
neutru (0) care permite atât intrarea
în manifestare cât şi transcenderea ei.
Această forţă neutră care este invizibilă,
deoarece nu se manifestă niciodată în
mod direct, produce şi resoarbe atât
plusul cât şi minusul, integrându-le
totodată într-un tot unitar; în absenţa ei
nimic nu poate să existe.]
Iată fragmentul din SHIVA
PURANA în care este descrisă
manifestarea lui SHIVA ca un
LINGAM de foc:
„Pe câmpul de bătălie, BRAHMA
şi VISHNU continuau să se lupte
până la moarte, aşteptând rezultatul
confruntării armelor lor supreme
MAHESHVARA şi PASHUPATA pe
care ei înşişi le proiectaseră.
Flăcările care se degajau din
bătălia celor două armate ardeau
4
Introducere

toate cele trei lumi. Văzând


această distrugere iminentă
a universului, care ar fi
fost prematură şi ar fi venit
într-un moment nepotrivit,
prezenţa invizibilă a lui
SHIVA şi-a asumat forma
terifiantă a unei imense
coloane de foc care a apărut
între cele două ipostaze
divine.
Şi astfel, cele două
armate cuprinse de flăcările
războiului, care erau
suficiente pentru a calcina
întregul univers, au fost
absorbite în imensa coloană
de foc.
Văzând acest uimitor
fenomen care le-a neutralizat
armele, cei doi zei aflaţi în
conflict s-au întrebat unul pe
celălalt:
- Ce este această apariţie
uimitoare? Ce este această
coloană de foc care s-a ridicat
între noi? Ea depăşeşte domeniul percepţiei noastre senzoriale. Trebuie să-i găsim
începutul şi sfârşitul, să aflăm care este baza ei şi care îi este vârful!
Punându-se de acord cu această decizie, cei doi eroi, mândri de vitejia lor, s-au
angajat imediat în cercetare.
- Nu va exista niciun rezultat pozitiv dacă vom rămâne împreună, a spus
atunci VISHNU şi, asumându-şi forma unui mistreţ, a pornit către în jos pentru a
căuta baza coloanei de Lumină. La rândul său, BRAHMA a luat forma unei păsări
migratoare (HAMSA) şi a zburat către înalt, în căutarea vârfului coloanei.
Traversând lumile inferioare şi mergând foarte departe către în jos, VISHNU
nu a reuşit însă să descopere baza uriaşei coloane de foc. Complet epuizat, sub
forma sa de mistreţ, el a urcat din nou către câmpul de bătălie.
Nici BRAHMA nu a reuşit să găsească vârful acestei coloane, reîntorcându-se
şi el la punctul de plecare.
Atunci SHIVA, plin de compasiune, s-a manifestat sub forma unei fiinţe divine,
revelându-şi prezenţa în acea coloană infinită. El le-a vorbit astfel (capitolul 9):
- Eu am două aspecte: unul manifestat şi unul nemanifestat. Nimeni altcineva
nu deţine aceste două aspecte, de aceea nimeni altcineva nu poate fi Stăpânul

5
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

Suprem al Universului.
Natura mea este nemanifestată atunci când sunt privit ca Realitate Supremă şi
manifestată, atunci când sunt privit ca Suveran al universului.
Această coloană infinită de foc sugerează natura mea supremă, impersonală.
Acest LINGAM va fi simbolul meu şi voi toţi îl veţi adora întotdeauna.
Dragii mei fii, acestă coloană de foc fără început şi fără sfârşit va putea
fi reprezentată de acum înainte şi într-o formă restrânsă, pentru necesităţile
percepţiei obişnuite şi ale adorării sale.
Acest simbol al LINGAMULUI va aduce celui înţelept starea de beatitudine.
Adorarea sa este cel mai bun mijloc de a obţine atât fericirea nesfârşită în această
lume cât şi desăvârşirea spirituală ultimă. El va putea înlătura toate eventualele
renaşteri obligatorii în sfera iluziei şi a ignoranţei, ale oricăror fiinţe încarnate.
Îndeplinirea ceremoniilor spirituale, realizarea de ofrande sau rugăciunea, tot
ceea ce va constitui o practică spirituală în legătură cu acest simbol va fi de un
milion de ori mai eficient decât fără raportarea la el.
Dacă voi fi adorat în forma Mea supremă de LINGAM şi dacă în această
raportare la LINGAM se vor realiza toate celelalte ceremonii şi procedee
spirituale, se vor obţine cu siguranţă cele cinci forme de eliberare [cunoscute în
tradiţia indiană]: a trăi în aceeaşi lume divină cu Mine – SALOKYA, a fi mereu
aproape de Mine – SAMIPYA, a fi întru totul la fel ca Mine – SARUPYA, a atinge
aceleaşi puteri divine ca Mine – SARISHTI şi a fi în întregime identificat cu Mine –
SAYUJIA. Astfel, veţi putea obţine cu toţii împlinirea tuturor dorinţelor voastre!
Simbolul LINGAMULUI şi Eu Însumi, care sunt astfel simbolizat, nu suntem
două entităţi diferite. LINGAMUL este chiar Fiinţa Mea Absolută. El permite
adoratorilor Mei să se apropie de Mine. El este astfel întotdeauna şi în întregime
demn de veneraţie.”

LINGAMUL - Simbol sacru al Divinului


În limba sanscrită, termenul LINGAM are în general sensul de simbol, semn,
pecete a Divinului. În particular, în cadrul practicii propriu-zise a hinduismului,
cuvântul LINGAM desemnează piatra ridicată a altarului din templu, având
o aparenţă şi conotaţii falice. SHIVA, principiul masculin esenţial, este cel mai
adesea adorat sub această formă simbolică a transcendenţei creatoare.
LINGAMUL este simbolul puterii regeneratoare, izvor şi canal al sămânţei,
în calitatea ei de principiu activ. Numeroase forme deloc întâmplătoare, precum
degetul mare, piatra care este ridicată la verticală, coloana, copacul, etc. au,
fiecare în parte, o conotaţie falică. Reprezentarea lor nu este neapărat esoterică
sau erotică: poate însemna, pur şi simplu, puterea tainică, masculină (+), esenţială,
generatoare, venerată în toate tradiţiile vechi sub această înfăţişare.
Simbolismul falic joacă un rol important în gândirea Orientală şi chiar în cea
evreiască. Astfel, a noua Sefira, Iesod, semnifică puterea masculină, ascunsă, de a
zămisli, drept fundament a tot ceea ce este viu. În Sefer Bahir, falusul în erecţie
este comparat cu omul drept. Acesta este asemenea unei coloane atunci când

6
Introducere

este în picioare şi este totodată considerat drept temelia şi locul de echilibru


între Cer şi Pământ. În relaţiile strânse care există între MICROCOSMOS şi
MACROCOSMOS, acţiunii pământeşti îndeplinite prin TRANSFIGURARE
de către cel drept îi corespunde energia masculină (+), cosmică. Prezenţa sau
absenţa oamenilor drepţi (care, datorită înfrânării p r i n C O N T I N E N Ţ Ă
SEXUALĂ, sunt, analogic şi simbolic vorbind, într-o erecţie continuă) pe pământ,
întăreşte sau slăbeşte (în cazul celor vlăguiţi, neputincioşi, incontinenţi, desfrânaţi)
legătura dintre Cer (+) şi Pământ (–). De asemenea, LINGAMUL se întăreşte sau
slăbeşte în funcţie de prezenţa (controlul perfect şi continuu al energiei creatoare)
sau de absenţa energiei (pierdută în cazul incontinenţilor), pe care cel continent
sexual o are sau pe care acesta o poate amplifica prin TRANSMUTAŢIE şi
SUBLIMARE. Dreptul cel viril şi capabil să se înfrâneze (continentul sexual
perfect) este numit, deloc întâmplător, temelia acestei lumi [Pilde (10, 25) din
„„Vechiul Testament“]); or, în viziunea celor înţelepţi, pe acest LINGAM gigantic
(MACROCOSMIC) al Principiului Masculin se sprijină viaţa, întocmai precum
tot universul se sprijină pe o coloană.
După părerea lui Galien, care s-a încetăţenit în întregul Ev mediu, sămânţa
masculină, (+), provine din creier şi coboară de-a lungul măduvei spinării. Tocmai
de aceea,, LINGAMUL simbolizează Orientul, Levantul, Estul mistic, loc şi origine
a vieţii, a căldurii şi a luminii. El este numit al şaptelea membru sau mădular
al omului: el este centrul în jurul căruia se ramifică picioarele, braţele, coloana
vertebrală prin care curge sămânţa şi capul, în care la origine se formează sămânţa.
Iubita sa, al optulea membru [cel feminin, Matricea (YONI)], îl înfruntă din faţă; el
îi transmite sămânţa, precum un canal vărsându-se în mare. După Sefer Yetzirah,
falusul celui care se înfrânează sexual (continent sexual) îndeplineşte o funcţie
nu numai superior energetic generatoare, ci, totodată, şi de echilibru pe planul
structurilor invizibile ale omului şi al ordinii lumii. De unde, deloc întâmplător,
acest al şaptelea membru (LINGAMUL), care în cazul celui continent sexual este
un factor de echilibru psihomental în structura şi în dinamismul omenesc, este
pus în legătură cu a şaptea zi a creaţiei, zi de odihnă şi cu dreptul celui puternic
şi bun, al cărui rol este de a susţine şi de a echilibra lumea prin energia sa tainică,
masculină, uriaşă. Sub diferite reprezentări, el desemnează forţa misterioasă,
masculină, solară (+), divină, creatoare, iar în cazul celui înfrânat (continent
sexual) este venerat ca un izvor nesecat de viaţă superioară, sublimă. De aici şi
importanţa care este dată, mai ales în YOGA şi în TANTRA, utilizării benefice a
energiei creatoare uriaşe (în cazul celui continent sexual) al acestui al şaptelea
membru (LINGAMUL). (v. G. C. Scholem, Les Origines de la Kabbale, Paris, 1996,
p. 165‑169)
În general, termenul LINGAM semnifică piatră verticală, având o aparenţă
şi un simbolism falic. SHIVA, principiul masculin esenţial, este cel mai adesea
adorat sub această formă simbolică a transcendenţei creatoare. În străvechile texte
ale înţelepciunii SHIVA-PURANA şi NANDI‑UPA-PURANA, SHIVA afirmă: „Eu
sunt omniprezent, însă prezenţa mea este deosebit de puternică în douăsprezece

7
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

forme simbolice situate în douăsprezece locuri sacre“. Aceste 12 „forme simbolice“


sunt 12 mari LINGAMURI care, conform principiului corespondenţei între
MICROCOSMOS şi MACROCOSMOS, au fost ridicate şi figurate pe pământul
Indiei în 12 temple celebre consacrate adorării lui SHIVA (Eternul Masculin),
care reprezintă tot atâtea faţete sau forme (manifestări particulare). Aceste
LINGAMURI sunt venerate în templele dedicate lui:
1. SOMANATHA (Stăpânul energiei subtile misterioase sau al nectarului
esenţial, SOMA, care hrăneşte şi animă întregul MACROCOSMOS), situat la
GUJARAT;
2. MALLIKARJUNA (Muntele Energiei benefice prin excelenţă sau SHRI);
3. MAHAKALESHVARA (Stăpânul Marelui Timp) situat la UJJAIN;
4. OMKARA (SHIVA identificat cu sunetul subtil esenţial sau cuvântul, Logosul
creator, PRANAVA AUM), situat la OMKARA-MANDHATTA, în apropiere de
izvoarele de la NARMADA;
5. AMARESHVARA (Stăpânul care a transcens definitiv moartea, sau Zeul
Zeilor), la UJJAIN;
6. VAIDYANATHA (Inspiratorul tuturor medicilor şi vindecătorilor) situat la
DEOGARH în Bengal;
7. RAMESHVARA (Stăpânul lui RAMA), situat în cel mai sudic punct al
Indiei, chiar în dreptul insulei
Ceylon. Acest LINGAM ar
fi fost înălţat, după legendă,
de însuşi RAMA. Foarte bine
păstrat şi astăzi, acest templu
este unul dintre cele mai mari
şi mai cunoscute din întreaga
Indie;
8. BHIMASHANKARA
(Salvatorul cel Teribil), situat
la DRACHARAM;
9. VISHVESHVARA
sau VISHVANATHA
(Suveranul întregului Univers,
MACROCOSMOS manifestat),
situat la Benares, numit de
asemenea şi JYOTIR‑LINGA
(falusul de lumină);
10. TRYAMBAKA (Cel care
are 3 ochi), situat aproape de
izvoarele râului GOMATI;
11 GAUTAMESHA
(Stăpânul lui GAUTAMA sau
BUDDHA); şi

8
Introducere

12. KEDARNATHA (Stăpânul suprem al spaţiului dintre sprâncene KEDARA


sau AJNA CHAKRA), situat pe înălţimile munţilor HIMALAYA, aici SHIVA fiind
adorat sub forma unui bloc uriaş de stâncă.
ATENŢIE: Pentru trezirea energiei esenţiale KUNDALINI se recomandă
vizualizarea creatoare a Eternului Masculin Divin (SHIVA), în forma sa simbolică,
de LINGAM de lumină alb-strălucitoare, la nivelul lui MULADHARA CHAKRA
(mai precis, la baza coloanei, în plan subtil). După numai 6 luni de astfel de
practică perseverentă, yoghinul dobândeşte numeroase puteri extraordinare
(SIDDHI‑uri) şi îşi măreşte foarte mult durata vieţii (până la 300 de ani).
AMARAUGHA-PRABODHA - SUTRA 27

SHIVA-LINGAMUL
LINGAMUL, care este adorat în INDIA ca simbol legendar al lui SHIVA,
ilustrează în realitate într-un mod foarte clar şi elocvent STAREA DE CONTINENŢĂ
PERFECTĂ a lui SHIVA. CONTINENŢA AMOROASĂ PERFECTĂ îi permite
aceluia care o atinge să se unească amoros cu iubita sa la nesfârşit, fără să ejaculeze.
În felul acesta, bărbatul este înzestrat cu o VIRILITATE cu totul extraordinară
şi poate să facă dragoste oricât de mult timp cu femeia adorată, satisfăcând-o
amoros într‑un mod plenar şi profund.
Cel mai faimos simbol al lui SHIVA în uniune cu SHAKTI, care este de fapt una
dintre reprezentările cele mai importante din India, este numit SHIVA‑LINGAM,
fiind alcătuit dintr-un LINGAM şi un YONI aflate în fuziune. Aceste două
principii, SHIVA şi SHAKTI, se regăsesc în fiecare fiinţă umană, iar unirea lor se
reflectă la nivel de suflet. Pentru a explica aceasta putem lua ca exemplu nevoia
bărbatului de independenţă (în comparaţie cu principiul masculin universal care
este în esenţă transcendent şi de neatins, SHIVA, ca şi Conştiinţă, dincolo de minte)
şi nevoia femeii de intimitate (în comparaţie cu principiul feminin universal care
este în esenţă iubirea, într-o permanentă uniune cu tot ceea ce există, ascunsă
dar niciodată separată, SHAKTI, ca energie creatoare fundamentală, îmbrăţişând
totul).

● Pe maestru îl face
exerciţiul.
● Un gram de practică face
cât sute tone de teorie.
● Începe chiar din acest
moment.
● Vrei un LINGAM super-
mare? Începe chiar de acum.

9
Capitolul 1

CUM SĂ NE PREGĂTIM
ÎN VEDEREA ÎNCEPERII ANTRENAMENTULUI
Înainte de a începe să practicăm tehnicile de mărire a LINGAMULUI, este
necesar să cunoaştem şi să facem câteva lucruri. Nu putem începe să practicăm
direct pentru că astfel vom reuşi mai greu să obţinem rezultatele dorite.
Să începem cu începutul şi să vedem de ce ne dorim cu adevărat să ne mărim
LINGAMUL. Este bine să citim şi opiniile altora despre mărimea LINGAMULUI
şi să vedem care este mărimea medie.
De asemenea, e foarte important să cunoaştem şi să înţelegem anatomia
LINGAMULUI, pentru ca să ştim asupra căror segmente ale LINGAMULUI
acţionează diversele tehnici prezentate.
Unul dintre aspectele cele mai importante este măsurarea LINGAMULUI.
Poate o să spuneţi că e irelevant, deoarece o să vedem cum creşte. Totuşi, o simplă
măsurare şi notarea detaliilor şi a etapelor creşterii ne vor motiva să continuăm.

SFATURI GENERALE
● Atitudine corectă
Trebuie să credem că aceste exerciţii vor da rezultate. Dacă începem să lucrăm
o anumită tehnică cu o atitudine negativistă, nu vom obţine niciun rezultat.
Acesta este un aspect foarte simplu dar esenţial. Exerciţiile pe care le prezentăm
aici chiar funcţionează şi au fost realizate de mulţi bărbaţi. Dacă vom practica
aceste exerciţii corect şi perseverent, curând vom începe să vedem rezultatele la
care sperăm de atâta timp. LINGAMUL nostru chiar va începe să arate mai lung
şi mai gros încă din primele săptămâni.

● Perseverenţă
Aceste exerciţii necesită o dăruire completă. Trebuie să le practicăm 7 zile pe
săptămână de cel puțin două ori pe zi - dimineața și seara. Dacă, la un moment
dat, începem să simţim un mic disconfort sau durere, vom lua o scurtă pauză. Noi
urmărim să ne mărim LINGAMUL, nu să-l rănim. Este strict interzis să exagerăm
în această direcție.
● Înainte să începem ne vom măsura LINGAMUL!
● Ne vom alege o tehnică şi ne vom ţine de ea, altfel spus o vom practica
plini de perseverenţă. Acesta este singurul mod care dă rezultate şi ele
vor apărea... cu excepţia cazului în care ne vom da bătuţi sau nici măcar nu
vom începe, caz în care cu siguranţă rezultatele vor fi nule.

10
Cum să ne pregătim în vederea începerii antrenamentului

● Este bine să notăm cât timp am lucrat în


fiecare zi şi ce am lucrat.
● Vom urmări să avem răbdare. Acest
proces al măririi LINGAMULUI este
unul de durată. Va trebui să lucrăm cu
perserverenţă poate chiar mai multe luni.
Însă primele rezultate notabile pot apărea
în 10-15 zile.
● Vom evita durerea. Puţin disconfort este
normal. Dar dacă durerea creşte, atunci ne
vom opri şi vom urmări să descoperim care
sunt cauzele, pentru a le remedia.
● Este important ce simţim în legătura cu
LINGAMUL şi cu dimensiunile acestuia.
Vom urmări să ne liniştim temerile, ruşinea
sau anxietatea. Este indicat să notăm
anumite aspecte, ca spre exemplu:
- Când ne-am gândit prima dată că avem un
LINGAM mic? De ce?
- Cine era cu noi în acel moment? Persoana respectivă a făcut sau a spus ceva
care ne-a afectat?
- Am fost stânjeniţi?
- Cum ar fi dacă ne-am putea întoarce la acea situaţie, dar cu un LINGAM mai
mare?
- Îi mai pasă altcuiva de mărimea LINGAMULUI nostru? De ce?
- Am simţit vreodată că LINGAMUL nostru este perfect? În ce situaţie?
- Ne putem imagina LINGAMUL nostru ca fiind perfect în câteva luni de acum
încolo?
- Cum ne dorim să arate LINGAMUL nostru în mod ideal?
● Este indicat să vorbim şi cu alţii despre aceste aspecte. Nu întâmplător
facem parte dintr-un grup.
● Ne vom scurta părul pubian sau chiar îl vom rade. Vom deveni astfel
mai YANG şi ne va ajuta atunci când vom face anumite exerciţii. De asemeni, şi
iubitelor noastre le va fi mai plăcut şi mai uşor amorul oral.
● Ne vom compara în oglindă dimensiunea LINGAMULUI cu un
obiect pe care îl vom avea prin preajmă timp de câteva luni de acum
încolo. Aceste comparaţii vizuale au un efect psihic mult mai puternic decât
simpla folosire a unor dimensiuni în centimetri.

11
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

● Vom urmări să ne îmbunătăţim autoevaluarea pozitivă. Dacă am căpătat


o atitudine proastă asupra LINGAMULUI nostru, atunci nu mai contează cât de
mare este. Pentru unii bărbaţi, autoevaluarea pozitivă vine în mod natural. Alţii
trebuie să lucreze în această direcţie. Ne vom spune singuri cu o mare credinţă:
„Îmi place de mine! Eu ... [numele nostru] ... am LINGAMUL
armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung! Tu ...
[numele nostru] ... ai LINGAMUL armonios, suficient de gros şi
extraordinar de lung! El ... [numele nostru] ... are LINGAMUL
armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung!“.
Vom zâmbi când vom rosti aceasta. Şi ne-o vom spune din nou! Ne-o vom
spune de sute de ori în fiecare zi, cu convingere.

IMPORTANT: Este foarte util să realizăm o înregistrare audio cu vocea noastră


rostind sugestii precise şi clare pentru creşterea LINGAMULUI în grosime şi
în lungime, şi să o ascultăm cât mai mult timp pentru a realiza o impregnare
profundă la nivel subconştient.
● Cei activi obţin rezultate imediate.
● Ştii că dacă vei lucra vei fi apreciat... cel puţin de iubita ta.
● Acesta să fie unul dintre tapasurile vieţii
tale.
● Aminteşte-ţi mereu de masculinitatea
legendară a lui SHIVA, care este mereu în
erecţie.
● Ştii cine poate avea erecţii tari ca piatra?
Chiar tu. Ştii când? Începând din acest
moment. Ştii cum? Practicând programul
un LINGAM armonios, suficient de gros şi
extraordinar de lung.
● Doar cei leneşi şi cei care nu vor erecţii tari
ca piatra nu fac ASHWINI MUDRA.
● Bucură-te anticipat de LINGAMUL tău
armonios, suficient de gros şi extraordinar de
lung.
● Te-ai gândit să mentalizezi chiar din acest
moment că ai deja un LINGAM armonios,
suficient de gros şi extraordinar de lung?
● Nimeni n-o să facă asta în locul tău.
Garantat.
● Pune mâna şi fă ce ai de făcut!

12
Capitolul 2

TIPURI DE LINGAM - MĂRIMEA CONTEAZĂ


„LINGAMURILE bărbaţilor sunt dincolo de orice categorisire, la fel de multe şi
diferite ca şi chipurile oamenilor. Totul depinde de Natură. Un număr considerabil de
bărbaţi scunzi au „arme amoroase” lungi, în vreme ce un acelaşi număr de bărbaţi înalţi
au „arme amoroase” scurte. Adeseori, bărbaţii slabi şi lipsiţi de forţă au „arme amoroase”
groase şi rigide; cei înalţi şi bine făcuţi pot avea „arme amoroase” mici şi subţiri.”
SU-NU-MIAO-LUN

Atât KAMA SUTRA cât şi ANANGA RANGA prezintă fiecare trei tipuri de
organe sexuale masculine, în funcţie de dimensiuni. Acestea sunt:
Iepurele:
- acesta este, în general, LINGAMUL care nu depăşeşte 13 cm atunci când
este în erecţie. De obicei, un bărbat cu un astfel de LINGAM este scund, dar bine
proporţionat şi tăcut. Sperma lui este în general dulce la gust. El este cunoscut ca
având dimensiune mică.
Taurul:
- acesta este LINGAMUL ce nu măsoară mai mult de 18 cm atunci când este
în erecţie. Un bărbat cu un astfel de LINGAM este de obicei robust, are fruntea
înaltă, ochii mari şi în unele situaţii are un temperament cam agitat. Este oricând
gata să facă dragoste şi este cunoscut ca având dimensiune medie.
Armăsarul:
- acesta este tipul ideal de LINGAM, având o lungime de 22-25 cm atunci când
este în erecţie. Posesorul unui astfel de organ minunat este de obicei înalt, lat
în umeri, musculos şi are o voce armonioasă şi puternică. Este foarte senzual,
generos, pasional, dar în unele cazuri este nepăsător şi leneş. Merge încet şi are
mai mereu un mare chef să facă dragoste, mai ales dacă i se trezeşte brusc dorinţa.
Sperma lui este abundentă, iar la gust este mai degrabă sărată. El este recunoscut
ca având dimensiune mare şi este bărbatul superviril cel mai apreciat şi cel mai
adecvat pentru trăirile amoroase de lungă durată, în care cei doi iubiţi practică la
unison continenţa sexuală.

CONTEAZĂ MĂRIMEA? DAAAAAAA!


Întrebaţi orice femeie dacă mărimea contează şi, cel mai probabil, răspunsul pe
care o să-l primiţi este: bineînţeles că nu. Dacă este aşa, atunci de ce fac femeile glume
pe seama mărimii? Şi se laudă când iubitul lor are un LINGAM mare? Şi, de asemenea,
pretind că fuziunea amoroasă este mult mai plăcută cu un LINGAM mare?
De aceea, vă oferim în cele ce urmează două păreri sincere şi directe ale

13
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

unor femei în ceea ce priveşte


LINGAMURILE de diferite mărimi,
aşa că pregătiţi-vă!
Contează mărimea? Am un
LINGAM destul de mare? Pot să-
mi satisfac cu succes iubita? Oare
ce gândesc femeile cu adevărat?
Ce anume le deranjează? Cum poţi
obţine LINGAMUL perfect? Acestea
sunt unele dintre cele mai importante
întrebări din viaţa unui bărbat.
Relatările femeilor:
„Erosul reprezintă o parte importantă
din viaţa mea, deoarece am un serviciu
destul de stresant, orele sunt foarte
lungi, iar fuziunea amoroasă este pentru
mine un prilej extraordinar de a trăi
cu adevărat. La serviciu ocup un post
destul de important şi de aceea simt că
iubitul meu trebuie să fie sigur pe sine
şi pe trupul lui. Din păcate, mulţi dintre
bărbaţi nu au acest gen de încredere sau
LINGAMUL corespunzător.
Mărimea LINGAMULUI este foarte
importantă pentru mine şi deseori
consider această situaţie destul de tristă.
Unul dintre iubiţii pe care l-am avut la
un moment dat era drăguţ, frumuşel etc.,
dar avea cel mai mic LINGAM pe care
l-am văzut vreodată. Când l-am văzut am
început să râd, pur şi simplu nu m-am
putut abţine. Totuşi, am avut şi câţiva
iubiţi cu LINGAMURI medii spre mari.
Presupun că mă face să par oarecum superficială, dar după părerea mea nu are niciun rost
ca fuziunile amoroase să fie de proastă calitate. Din experienţa pe care o am, pot spune
că bărbaţii cu LINGAMUL mai mare sunt iubiţi mai buni. Sunt mult mai încrezători în
sine. Un bărbat care e încrezător în el însuşi şi în fizicul lui e foarte probabil să ştie ce vrea
şi să fie capabil să mă facă fericită.
Nu atât lungimea e foarte importantă pentru mine, cât circumferinţa, adică grosimea.
O circumferinţă mai mare înseamnă, de regulă, un LINGAM mai puternic, mai flexibil.
Şi aceasta se reflectă asupra durate fuziunii amoroase şi asupra controlului pe care îl
deţine bărbatul în acest timp. Până la un anumit punct e vorba despre ceea ce faci cu
LINGAMUL pe care îl ai, dar un LINGAM mare este pentru mine mult mai plăcut.“

14
Tipuri de LINGAM - Mărimea contează

„Iubitul meu şi cu mine suntem împreună parcă de o veşnicie. Suntem foarte fericiţi,
deşi nu cred că ne vom căsători. Ideea nu ne prea surâde, suntem fericiţi aşa cum suntem.
Nu a fost totul roz dintotdeauna, a trecut ceva vreme până când viaţa noastră amoroasă a
ajuns la un anumit nivel!
Când am fost pentru prima dată împreună, era foarte evident că eu eram mult mai
dornică decât el. Câteodată, el pur şi simplu nu era interesat. Şi asta a început să afecteze
şi restul relaţiei noastre. Am început să am îndoieli în ceea ce mă priveşte pe mine, în
ceea ce priveşte dragostea lui pentru mine sau încrederea reciprocă. El pur şi simplu nu
era interesat, iar atunci când era interesat, parcă lipsea ceva. Am decis de comun acord
că trebuie făcut ceva, altfel riscam ca relaţia noastră să aibă de suferit în continuare. Am
purtat o discuţie destul de lungă despre problema care apăruse. El nu se simţea destul de
încrezător în forţele proprii şi nici nu considera că are un LINGAM destul de mare. Am
fost de acord în ceea ce priveşte lipsa de încredere, dar LINGAMUL era destul de mare. La
16, 5 centimetri, pot spune cu siguranţă că e suficient.
Iubitul meu s-a hotărât atunci să ia problema în mână şi a zis că nu o să mai facem
dragoste pentru o perioadă de 4 săptămâni. În timpul acesta a început să facă exerciţii
de întărire a LINGAMULUI, ceea ce i-a adus o încredere mult mai mare în el însuşi.
La început, recunosc, am avut îndoielile mele. Părea destul de superficial şi chiar suna a
înşelătorie. Dar, era vorba totuşi de relaţia mea aici şi eram dispusă să fac orice pentru a
nu-l pierde pe bărbatul pe care îl iubesc. După perioada aceea de 4 săptămâni, am reluat
fuziuniel amoroase. Transformarea iubitului meu era uimitoare, LINGAMUL lui arăta
mult mai gros şi mai puternic, iar asta s-a reflectat în nivelul de încredere în sine, dar şi
în performanţa lui. Am mers aşadar mai departe şi nu ne-am mai uitat niciodată înapoi.
Viaţa noastră amoroasă e fantastică. Nici acum nu ştiu ce exerciţii face iubitul meu,
nici nu vreau să ştiu, tot ceea ce ştiu este că ele au transformat relaţia pe care o avem.
Nu m-am gândit niciodată că amorul poate influenţa viaţa sau relaţia într-o asemenea
măsură. Pur şi simplu sunt fericită că iubitul meu a început să practice aceste exerciţii
înainte să fie prea târziu.”

MĂSURAREA LINGAMULUI
Mai întâi, este necesar să ne măsurăm dimensiunile de început, atât în erecţie
cât şi în stare flască. De asemenea, este recomandat să ţinem un jurnal în care
să notăm evoluţia acestor măsuri. Ne vom aminti ca, atunci când măsurăm,
să rotunjim în jos valorile, astfel încât, în momentul în care vor începe să apară
creşterile, să nu credem că e din cauza faptului că am măsurat incorect! Ar trebui
să măsurăm doar o singură dată pe lună, pentru că, dacă am măsura în fiecare zi,
am putea ajunge la rezultate mai puţin exacte.
Lungimea LINGAMULUI în stare flască poate fi influenţată de multe aspecte,
inclusiv de temperatura ambiantă. Aceasta ar putea însemna că vom avea
rezultate contradictorii, în funcţie de temperatura sau situaţia în care ne aflăm.
Creşterea dimensiunilor în stare flască este prima care se poate observa, şi, pentru
a fi siguri de corectitudinea rezultatelor, există un mod standard de măsurare a

15
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

dimensiunii LINGAMULUI. Pentru a


măsura cu acurateţe este important să
măsurăm pe lateralul LINGAMULUI.
Stând în picioare şi drept, ţinem
LINGAMUL astfel încât să fie paralel
cu podeaua (e foarte important să nu-l
întindem). Punem rigla lângă LINGAM
astfel încât aceasta să atingă pubisul.
Acum, LINGAMUL şi rigla trebuie să
fie paralele. Măsurăm în milimetri şi
notăm valoarea obţinută în jurnalul de
măsurători.l
Circumferinţa poate fi mai greu
de măsurat, întrucât mulţi bărbaţi
Măsurarea lungimii LINGAMULUI
se va face mai întâi în stare flască
(stânga) şi apoi în stare erectă (jos)
au circumferinţe diferite, în funcţie
de partea LINGAMULUI care este
măsurată. Metoda standard presupune
măsurarea circumferinţei la mijlocul
axului LINGAMULUI. În stare flască,
ţinem LINGAMUL drept în faţa
noastră şi înfăşurăm un metru de
croitorie în jurul lui. Nu strângem prea tare de metru, ci îl întindem la un nivel
rezonabil şi ţinem minte acest nivel de întindere, pentru a-l folosi şi la următoarea
măsurătoare. Circumferinţa medie este între 7, 5-10 cm. În fotografiile alăturate,
modelul are o mărime şi o circumferinţă în stare flască mai mari şi e posibil ca la
dvs. să fie valori mai mici. Măsurăm în milimetri şi notăm valoarea în jurnalul de
măsurători.
Aspectul care ne interesează pe cei mai mulţi este de fapt mărimea
LINGAMULUI în erecţie. Repetăm că este mai bine să facem măsurătoarea pe
lateralul LINGAMULUI. Această metodă este metoda standardizată pe care o
folosesc cercetătorii pentru a determina mărimea medie a LINGAMULUI, care
se află undeva între 16-17 cm. Mai întâi, trebuie să atingem o erecţie de 100% -
adică să fim în faza în care considerăm că avem erecţia cea mai puternică. Ţinem
LINGAMUL de sub gland şi punem rigla alături cu cealaltă mână. Rigla ar trebui
să apese uşor pe pubis. Măsurăm până la ultimul milimetru şi este important
să nu exagerăm măsurătoarea. Într-o oarecare măsură, este recomandat să o
subestimăm uşor. Exagerarea măsurătorii poate duce la pierderea motivării pe
viitor. Măsurăm până în vârful glandului (capului) LINGAMULUI, în milimetri,
şi notăm valoarea în jurnalul de măsurători.r

16
Tipuri de LINGAM - Mărimea contează

Corect Incorect
Trecem acum la măsurarea grosimii în erecţie. Trebuie să avem o erecţie de
100% înainte de a începe măsurătoarea. Ţinem LINGAMUL în faţa noastră, astfel
încât el să fie paralel cu podeaua. Cu cealaltă mână înfăşurăm metrul în jurul
LINGAMULUI, dar nu vom strânge prea tare. Circumferinţa medie, în erecţie,
este de 12,5-14 cm, conform ultimelor studii efectuate. Măsurăm în milimetri şi
notăm valoarea în jurnalul de măsurători.

● Vrei un LINGAM super-mare? Începe chiar de acum.


● Cei activi obţin rezultate imediate.
● Nimeni n-o să facă asta în locul tău. Garantat.
● Pune mâna şi fă ceva!

17
Capitolul 3

DE CE SĂ-MI MĂRESC LINGAMUL


Dintr-un anumit punct de vedere, LINGAMUL nu diferă deloc de orice altă
parte a corpului nostru. Dacă nu este stimulat în permanenţă, pus la încercare sau
antrenat, devine din ce în ce mai slăbit. Odată cu vârsta, LINGAMUL începe să-şi
piardă din vigoare, mărime şi durata erecţiei. În medie, la vârsta de 50 de ani, un
bărbat are LINGAMUL mai mic cu 1, 5 cm faţă de lungimea pe care o avea la 20
de ani. Acest lucru nu trebuie să se petreacă. Pentru că cei mai mulţi bărbaţi nu
îşi antrenează LINGAMUL în afară de fuziunile amoroase obişnuite, ei pierd ce
au pe măsură ce înaintează în vârstă. Folosind ceea ce am expus în acest manual,
nu numai că nu vom mai pierde nimic odată cu vârsta, ba chiar am putea să mai
câştigăm destul de mult pe măsură ce trec anii.
Dar când o să văd rezultatele? Pentru a putea vedea rezultate notabile în ceea
ce priveşte mărimea, erecţia şi vigoarea, trebuie să ne propunem aproximativ 4
luni de antrenament permanent, iar rezultatele vor apărea înainte de acest termen.
După aproximativ 3-4 luni, dacă am executat tehnicile aşa cum trebuie şi
nu am sărit peste niciun exerciţiu, ar trebui să fi câştigat cel puţin 2,5-7,5 cm în
lungime, dar şi în circumferinţă. Acesta este nivelul minim la care trebuie să ne
aşteptăm, dar mulţi, foarte mulţi bărbaţi au rezultate mult mai bune, cu toate că
factorii care decid cât vom obţine sunt foarte mulţi. Câţiva dintre factorii pe care
ar trebui să-i avem în vedere ar fi structura trupului, cât de mult ne odihnim, dacă
facem şi alte antrenamente fizice (HATHA YOGA) pentru a ne menţine sănătatea
şi dacă mâncăm corect şi sănătos. Dacă vom combina anumite plante speciale
pentru creşterea LINGAMULUI cu aceste exerciţii, transformările vor apărea
mult mai repede.
Aţi putea spune: mai mult de 4 luni e cam mult timp ca să vezi rezultatele. Aşa
e la prima vedere. Dar să ne gândim că, dacă vom câştiga cu adevărat 7 cm (sau
mai mult) în lungimea LINGAMULUI, fie şi numai atât ar putea face diferenţa
pentru noi între a fi un bărbat obişnuit, sau a fi un armăsar!
De acum în 4 luni LINGAMUL nostru cu siguranţă nu va fi mai mare dacă
nu vom folosi acest program, şi asta e sigur. Şi mai este încă un fapt sigur că, pe
măsură ce îmbătrânim, tristul adevăr este că LINGAMUL nostru se deteriorează
şi îmbătrâneşte odată cu noi. Nu există vreo cale de evitare a paşilor necesari sau
a exerciţiilor, dar după ce ne-am făcut o obişnuinţă din această tehnică, nu va mai
trebui să ne gândim prea mult şi ni se va părea la fel de uşor cum e spălatul pe
dinţi dimineaţa (o altă obişnuinţă pe care probabil am introdus-o în programul
nostru zilnic). Dacă facem ceva (orice) zilnic, pe o durată de 14-20 de zile, acea
acţiune devine un obicei, foarte bine imprimat în minte şi ne va fi mult mai uşor
să o facem în continuare, zilnic.
Este foarte bine să realizăm acest program de mărire a LINGAMULUI şi să

18
De ce să-mi măresc LINGAMUL

menţinem o atitudine pozitivă. Este bine să citim toate informaţiile oferite şi să


practicăm cu adevărat aceste exerciţii. În definitiv, ne mărim LINGAMUL pentru
noi! Vom deveni astfel mai încrezători, vom deveni bărbatul care ne dorim să fim!
Dacă nu sunteţi 100% sigur că vreţi să vă măriţi LINGAMUL, vă oferim mai
jos câteva fragmente dintr-un interviu făcut cu trei femei, principala întrebare
fiind: Contează mărimea? (Da, aşa e, am vorbit şi în capitolul anterior despre acest
aspect, dar... repetiţia e mama învăţăturii!)

Întrebare: Care consideri că este media lungimii unui LINGAM?

Răspuns: „E cam ciudat să răspund, pentru că, poate, ceea ce consider eu a fi mediu,
ar putea fi pentru altcineva mic sau mare. Cred că depinde de persoana cu care faci
dragoste. Dar aş spune ca 15-18 cm e bine.”

Răspuns: „Sunt întru totul de acord. Cred că media LINGAMURILOR pe care le‑am
văzut e undeva în jur de 18 cm. Dar ce înseamnă mediu? Adică, oare există aşa ceva? Şi
ca să merg mai departe, cine ar vrea să fie mediu?”

Întrebare: Ţii cont de mărimea LINGAMULUI?

Răspuns: „Cu siguranţă. Cu cât e mai mare, cu atât mai bine. Bărbaţii cu
LINGAMURILE mici nu sunt iubiţi la fel de buni precum cei cu LINGAMURILE mari.
Nu mi se par la fel de sexy sau masculini.”

Întrebare: Ai avut vreodată un iubit trăsnet, dar care nu o avea foarte mare?

Răspuns: „Nu.”

Răspuns: „Unul pe care l-am considerat bun, dar nimic special.”

Întrebare: În concluzie, contează mărimea?

Răspuns: „Cred că pot vorbi în numele tuturor femeilor atunci când spun: da,
absolut. Nu vreau să complexez pe nimeni, dar ştiu că majoritatea bărbaţilor vor să creadă
că au fost extraordinari în pat. Dacă nu ai un LINGAM mare şi puternic, nu ţii seama
de un lucru foarte important. Dacă LINGAMUL tău este aşa de la natură, atunci eşti
binecuvântat, dacă nu, ar fi cazul să faci ceva.”

Aceste fragmente sunt reale, iar ele scot în evidenţă faptul că pentru aceste femei
mărimea LINGAMULUI chiar contează. Dacă vrei să-ţi măreşti LINGAMUL,
depinde doar de tine. Dacă îţi doreşti cu adevărat aceasta, ai acum la îndemână
acest ghid.

19
Capitolul 4

FACEŢI CUNOŞTINŢĂ CU LINGAMUL


Anatomia LINGAMULUI
Este extraordinar de bine să cunoaştem încă de la început anatomia
LINGAMULUI pentru ca să putem înţelege exerciţiile pe care le vom face. Deja
ar trebui să ştim cum arată un LINGAM, dar dacă vom aprofunda reprezentrarea
anatomică a LINGAMULUI din imaginea alăturată, aceasta ne va ajuta foarte
mult.
LINGAMUL nostru conţine 3 tuburi principale: câte unul de fiecare parte
şi unul la bază, care conţine uretra şi legătura cu glandul, altfel spus cu capul
LINGAMULUI. În timpul erecţiei, aceste tuburi se umplu cu sânge şi se extind. Cât
de mult se extind depinde de la persoană la persoană. La majoritatea bărbaţilor,
LINGAMUL este mai mic atunci când este moale şi se măreşte mult când este în
erecţie. Puţini bărbaţi au LINGAMURI cu dimensiuni apropiate în stare flască şi
erectă. LINGAMUL acestora doar devine mai tare în timpul erecţiei, fără să se mai
mărească.
Cele două tuburi laterale sunt acoperite cu ţesut conjunctiv, ataşat la ligamentele
suspensoare, care la rândul lor sunt prinse de abdomen sau de osul pubian.
Lingamentele sunt ataşate aproximativ la jumătatea corpului LINGAMULUI.
De-a lungul venei dorsale în corpul LINGAMULUI se întinde nervul dorsal.

20
Faceţi cunoştinţă cu LINGAMUL

Ţesutul spongios al LINGAMULUI se întinde şi în interiorul trupului (dacă


nu aţi încercat niciodată, palpaţi împrejur în spatele testiculelor când aveţi
următoarea erecţie).
Tehnicile MAHALINGAM, UN LINGAM ARMONIOS, SUFICIENT DE
GROS ŞI EXTRAORDINAR DE LUNG, ne vor învăţa cum să ne antrenăm corpii
cavernoşi şi corpul spongios.
Atunci când avem o erecţie, creierul nostru secretă un hormon care trimite sânge
spre LINGAM, umplând ţesutul erectil. Spaţiile cu sânge din corpii cavernoşi se
umplu la maximum şi astfel apare erecţia. Mărimea LINGAMULUI nostru este
deci limitată de corpii cavernoşi. Vestea bună e că există tehnici pentru a spori
cantitatea de sânge pe care o pot menţine corpii cavernoşi. Aceasta înseamnă că
vom obţine un LINGAM mai gros şi mai lung.
LINGAMUL nostru, atunci când este antrenat aşa cum trebuie, devine mult mai
puternic şi pregătit. Tehnicile MAHALINGAM lucrează asupra zonelor vizate şi
le îmbunătăţesc condiţia fizică. Aceste tehnici nu acţionează doar asupra corpilor
cavernoşi pentru a îmbunătăţi lungimea LINGAMULUI, ci şi asupra corpului
spongios, pentru a mări circumferinţa şi pentru erecţii tari ca piatra. Atunci când
ne exersăm LINGAMUL aşa cum trebuie, ne putem controla cu uşurinţă energia
sexuală, devenind astfel perfect CONTINENŢI.
Corpii cavernoşi au o anumită mărime, care limitează circumferinţa şi lungimea
LINGAMULUI erect, dar numai al celui care nu este antrenat. Tehnicile pe care
le prezentăm aici forţează sângele să umple toate spaţiile din corpii cavernoşi,
întinzând şi lărgind aceste spaţii la fiecare repetare, exact ca la exerciţiile fizice
pentru trup.
După două săptămâni, LINGAMUL va fi mult mai pregătit, mai puternic şi
mai mare în circumferinţă şi în lungime, dar acesta asta e doar începutul. După
o lună, erecţiile noastre vor fi mai tari ca piatra, iar vigoarea noastră sexuală mai
mare; şi vom învăţa în acelaşi timp să ne şi controlăm energia sexuală. După 2-3
luni, LINGAMUL nostru va fi mai mare, atât în stare moale cât şi în erecţie.

● Un gram de practică face cât sute tone de teorie.


● Începe chiar din acest moment.
● Vrei un LINGAM super-mare? Începe chiar de acum.
● Te-ai gândit să mentalizezi chiar din acest moment că ai deja un LINGAM
armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung?
● Începe să practici. Nimeni n-o să facă asta în locul tău. Garantat.

21
Capitolul 5

TEHNICILE MAHALINGAM
(pentru mărirea LINGAMULUI)
Vedere de ansamblu
De secole, bărbaţii au aplicat multiple invenţii şi metode în speranţa arzătoare
de a-şi mări LINGAMUL.
LINGAMUL este cea mai directă exprimare fizică a iubirii pe care o simte
bărbatul faţă de femeie, aşa încât este de înţeles că acesta ar trebui să-şi dorească
să-şi antreneze acest instrument al iubirii, pentru ca el să devină cât mai mare şi
mai puternic, altfel spus armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung.
Însă, pentru ca bărbatul obişnuit să se angreneze într-o metodă de mărire a
LINGAMULUI, el trebuie mai întâi să-şi depăşească tendinţa naturală de a crede
că LINGAMUL lui are o lungime „medie“ şi apoi să-şi înfrângă inhibiţiile şi să se
apuce de treabă, practicând exerciţiile care îi garantează o mărire permanentă a
LINGAMULUI şi dobândirea unei stări de VIRILITATE extraordinare. Iar aceste
exerciţii sunt oferite în ghidul de faţă.
Bărbaţii mai în vârstă sau de vârstă medie vor obţine rezultate la fel de
rapide şi permanente ca şi bărbaţii mai tineri.
LINGAMUL bărbatului obişnuit poate fi asemănat pur şi simplu cu un
MUŞCHI care nu a fost niciodată antrenat. Acesta va răspunde la stimulii aplicaţi
în cadrul acestor exerciţii ca orice alt muşchi neexersat. O creştere a dimensiunilor
LINGAMULUI nu poate fi dobândită peste noapte, dar, într-o perioadă cuprinsă
între 3 luni şi un an, vom putea fi capabili să obţinem o creştere extraordinară a
LINGAMULUI, atât în lungime cât şi în circumferinţă.
Aceste exerciţii simple, dacă sunt practicate măcar 5 zile pe săptămână vor
permite unui bărbat care posedă un LINGAM de, spre exemplu, 15 cm în erecţie,
să îşi adauge 5-10 cm la lungime şi o creştere în circumferinţă proporţională.
Rezultatele sunt permanente. LINGAMUL va deveni mai mare în ambele stări,
flască sau erectă, dar în special în stare erectă. Exerciţiile sunt benefice şi nu sunt
supărătoare. Acestea efectiv vor îmbunătăţi sănătatea şi puterea LINGAMULUI,
odată cu creşterea dimensiunilor acestuia.
Există bărbaţi care practic şi-au dublat lungimea LINGAMURILOR după
mai puţin de un an de practică regulată a acestor exerciţii. Asemenea creşteri
sunt totuşi destul de rare. Aceşti bărbaţi au avut LINGAMURILE foarte mici când
au început practica. Se cunoaşte exemplul unui bărbat perseverent care, înainte să
înceapă practica acestor exerciţii avea un LINGAM de numai 11 cm în lungime.
După mai puţin de un an de practică regulată a exerciţiilor de muls, el şi-a dublat
lungimea LINGAMULUI.
Exerciţiile vor îmbunătăţi în mod remarcabil congestia vasculară, iar
LINGAMUL în stare erectă va deveni la fel de tare ca piatra. El va deveni mai ferm

22
Tehnici MAHALINGAM

chiar şi în stare flască, iar glandul (capul) îşi poate efectiv dubla dimensiunile.
Vom prezenta în continuare tehnicile cheie care formează o parte integrantă
a unui program eficient de mărire naturală a LINGAMULUI. Aceste exerciţii
detaliate includ mulsul, exerciţii kegel şi tehnici de întindere. Pentru a le folosi în
mod eficient, cel mai bine este ca ele să fie incluse într-un program bine structurat.
Vom oferi de asemenea şi câteva exemple de astfel de programe.

5.1 MULGEREA
LINGAMULUI
Pentru punerea în practică a
acestei tehnici avem nevoie de un
lubrifiant, pe cât posibil natural, o
cremă de mâini, ulei mineral etc.
Întindem lubrifiantul pe mâini
şi pe LINGAM. Ducem mâna cu
palma în jos în aşa fel încât degetul
mare şi cel arătător să încercuiască
LINGAMUL de la rădăcină,
strângem LINGAMUL în mod ferm
şi tragem mâna în jos de-a lungul
LINGAMULUI. Pe măsură ce prima
mână termină mişcarea, plasăm
cealaltă mână în aceeaşi poziţie şi
urmăm calea primeia. În timpul
acestui proces, LINGAMUL trebuie
să fie într-o condiţie semitare. Dacă
vom intra într-o erecţie completă,
ne vom opri, pentru a lăsa erecţia
să treacă, după care putem începe
procesul din nou.
Acest exerciţiu poate provoca o
anumită inflamaţie a LINGAMULUI,
aşa încât vom începe cu o presiune
uşoară şi o vom mări în mod lent
până când vom ajunge, după câteva
zile, la o presiune tare şi fermă.
Principiul mulgerii are la
bază sporirea fluxului sanguin
23
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

către toate zonele din interiorul


LINGAMULUI şi în special către
cei doi corpi cavernoşi şi corpul
spongios, care se întind pe întreaga
lungime a corpului LINGAMULUI
şi sunt alcătuiţi din ţesut erectil.
Ţesutul erectil este cel care se umple
cu sânge atunci când apare excitaţia
sexuală, rezultând o erecţie. Mulsul
sporeşte capacitatea acestor trei
3 spaţii erectile, determinând
astfel măriri substanţiale ale
LINGAMULUI, atât în lungime, cât
şi în grosime.
După cum am văzut (şi vom
repeta acum modalitatea de
realizare), tehnica de muls este
destul de uşor de practicat şi
se bazează pe aplicarea unei
mişcări de mulgere de-a lungul
corpului LINGAMULUI. Aceasta
se obţine prin încercuirea bazei
LINGAMULUI, adică a locului
unde LINGAMUL întâlneşte zona
pubiană, folosind degetul mare
şi cel arătător. Pentru ca tehnica
de muls să fie eficientă, trebuie în
primul rând să obţinem o erecţie
parţială. Degetul mare şi cel
arătător trebuie să încercuiască
complet corpul LINGAMULUI
şi să strângă cu o forţă suficientă
pentru a asigura menţinerea
erecţiei parţiale, menţinând sângele
captiv în interiorul LINGAMULUI.
Menţinând o presiune moderată de jur-împrejurul LINGAMULUI, mâna
care strânge va începe să alunece de-a lungul întregului corp al LINGAMULUI,
determinând sângele conţinut în LINGAM să umple toate zonele ţesutului erectil,
pe măsură ce acesta este forţat spre înainte. Atunci când mâna cu strânsoarea se
apropie de capul LINGAMULUI, mâna cealaltă va repeta procesul, rezultând o
mişcare continuă. Este dificil să se stabilească o durată optimă a fiecărei mişcări.
Totuşi, majoritatea surselor sugerează că fiecare mişcare de muls ar trebui să
dureze aproximativ 1-2 secunde.

24
Tehnici MAHALINGAM

Există câteva aspecte importante de avut în vedere atunci când practicăm


tehnica mulsului:
- este esenţial ca tehnica să nu fie niciodată practicată atunci când LINGAMUL
este în erecţie completă, deoarece în felul acesta, mulgând forţat, putem afecta
vasele sanguine;
- în plus, dacă tehnica ne provoacă dureri sau disconfort, şedinţa de muls
trebuie întreruptă imediat;
- este de asemenea important să alegem un lubrifiant potrivit. În lipsa unui
lubirifiant natural, este indicat să folosim un ulei de masaj pentru copii.
Acest exerciţiu va dezvolta întreg LINGAMUL: lungimea, grosimea, greutatea,
densitatea, iar capul (glandul) va deveni în mod proporţional mai mare. Nu este
un exerciţiu neplăcut sau obositor. Este indicat să-l practicăm în baie şi în faţa
oglinzii. Ca temperatură, încăperea trebuie să fie mai degrabă caldă decât rece. Un
moment excelent pentru practicarea acestui exerciţiu este înainte de duş. Apa
caldă va relaxa apoi musculatura, iar lubrifiantul va fi spălat de pe LINGAM.
Trebuie început uşor timp de aproximativ 10 zile. Vom practica numai o dată
pe zi, timp în care mulsul ar trebui executat de aproximativ 100 de ori. Dar treptat,
în decurs de o lună, vom putea realiza aproximativ 200 de repetări zilnic.
După aproximativ o lună, mulgerile pot fi practicate de-a dreptul viguros,
folosind o strânsoare mai fermă a corpului LINGAMULUI şi o forţă mai mare.
Muşchii de legătură devin mai puternici şi nu vor fi afectaţi. S-ar putea să
descoperim pentru o scurtă perioadă că, după exerciţii, erecţiile nu mai sunt
atât de ferme. Aceasta este o stare temporară şi nu ar trebui să dureze mai mult
de o oră. Ea este provocată de oboseala ţesuturilor erectile. Viaţa erotică nu va
fi nicidecum afectată negativ, ci din contră, vom descoperi că erecţiile noastre
sunt mult mai ferme şi, gradat, vom atinge starea de continenţă amoroasă
perfectă. Vom remarca o înroşire extremă a glandului şi o umflare considerabilă.
Acest rezultat este normal şi bun totodată, şi se datorează forţării sângelui în
acea zonă. Creşterile rezultate din acest exerciţiu de muls nu sunt neobişnuite,
misterioase sau miraculoase. Este vorba de o vascularizare suplimentară, care
generează creşterea mărimii LINGAMULUI.
Rezultatele vor fi obţinute indiferent de vârsta practicantului, cât timp
această tumescenţă este prezentă, datorită unui muls cu adevărat viguros.
Trebuie avut grijă, repetăm, să fie folosit suficient ulei sau unguent (de
preferinţă naturale sau pentru copii) pentru a păstra corpul LINGAMULUI
bine lubrifiat în timpul practicării exerciţiului, altfel fricţiunea excesivă poate
aduce arsuri sau vânătăi. După câteva luni sau poate după un an, după ce
LINGAMUL nostru a atins dimensiunile dorite, exerciţiile pot fi efectuate
numai ocazional, odată sau de două ori pe săptămână. Astfel, LINGAMUL
va rămâne mărit permanent, iar masajul ocazional îi va menţine sănătatea,
tonusul şi supervirilitatea.
● Bucură-te anticipat de LINGAMUL tău armonios, suficient de gros şi
extraordinar de lung.
25
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

● Te-ai gândit să mentalizezi chiar din acest moment că ai deja un LINGAM


armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung?
● Începe să practici. Nimeni n-o să facă asta în locul tău. Garantat.
● Pune mâna şi fă ceva!

5.2 EXERCIŢIILE KEGEL


Întărirea muşchiului pubococcigian şi îmbunătăţirea controlului asupra
funcţiilor sale, altfel spus tehnica Kegel, are multe beneficii. Un muşchi
pubococcigian bine dezvoltat îmbunătăţeşte circulaţia sanguină către LINGAM,
ducând la erecţii mai ferme şi creşterea controlului asupra energiei erotice, altfel
spus, gradat, la obţinerea continenţei sexuale perfecte.
Transmutarea potenţialului creator (a spermei) şi sublimarea energiei erotice
rezultate sunt mult intensificate.
Exerciţiile folosite pentru a întări muşchiul pubococcigian sunt cunoscute
sub numele de kegels, nume dat după cel care a promovat această tehnică, dr.
Arnold Kegel. Deşi iniţial această tehnică a fost gândită în folosul femeilor cu un
slab control asupra vezicii urinare, efectul acestei metode asupra îmbunătăţirii
capacităţii erotice la bărbaţi a fost acceptat pe scară largă.
Exerciţiul de bază constă
în încordarea muşchiului
pubococcigian, menţinerea
contracţiei timp de 5-10 secunde,
apoi relaxarea acestuia. Acest
proces în trei etape este apoi
repetat de 10-20 de ori într-o
şedinţă.
Se recomandă ca aceste câteva
şedinţe de kegels să fie practicate
la anumite intervale de timp de-a
lungul întregii zile.

Ce este muşchiul
pubococcigian (PC)?
Muşchiul pubococcigian
este constituit de fapt dintr-un
grup de muşchi pelvieni, a căror
bună funcţionare garantează
sănătatea sexuală. Acest muşchi
PC se întinde de la osul pubian
până la coccis. Muşchiul PC îl
putem simţi în zona perineului
(zonă situată imediat în spatele

26
Tehnici MAHALINGAM

testiculelor) şi în faţa anusului, în apropiere de prostată.


Muşchiul PC este folosit şi în controlarea urinării, împreună cu alţi muşchi
pelvieni, dar întărirea şi controlul acestui muşchi este o adevărată cheie către o
viaţă erotică împlinitoare.
Rolul musculaturii erotice este încă ignorat, dar asta şi din cauza lipsei
unui mijloc eficient de antrenare şi dezvoltare a acestor muşchi. Avem acum la
îndemână aceste mijloace, prezentate chiar în această broşură!
În viaţa obişnuită, musculatura sexuală este foarte puţin utilizată, de aceea
ea trebuie antrenată, pentru a putea fi folosită cât mai bine, deoarece este o cheie
a împlinirii erotice. Medicul ginecolog canadian Arnold Kegel a redescoperit
importanţa musculaturii sexuale pentru sănătatea noastră fizică şi psihică,
punând în valoare aspecte binecunoscute în India şi China cu mii de ani în urmă.
Înţelepciunea orientală străveche susţine că energia vehiculată de corpul nostru
poate fi pierdută prin orificiile uretral (sau, în cazul femeii, vaginal) şi anal. Dacă
muşchii sexuali sunt însă suficient de puternici, aceste orificii pot fi blocate,
împiedicând astfel scurgerea energiei proprii în afară. Tehnicile de întărire a
musculaturii au şi efecte de întinerire.

Apetit sexual
Tehnica MAHALINGAM asigura o dezvoltare superioara a muschilor pelvieni
responsabili cu sexualitatea, determinand in acestia, o puternica circulatie
sanguina, dezvoltarea vaselor de sange , fibrelor nervoase, cresterea energiei
fizice, atat sexuale
cat si psihice
si producerea
de hormoni
necesari unei
vieti amoroase
sanatoasa si activa.
Orice tesut
muscular , bine
antrenat si tonifiat,
genereaza o
energie pe masura,
iar creierul percepe
in consecinta
sentimentul de
forta si control
asupra functiilor
acestora.
Pe langa
energia si forta
fizica sexuala

27
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

obtinuta, va ajuta sa scapati de anxietatea si stress-ul de zi cu zi, obtinand in


schimb buna dispozitie, relaxare psihica si fizica , stapanire de sine si dezinvoltura,
etc, iar prin sentimentul de siguranta pe care il obtineti, observandu-va cat de
puternici deveniti de la o zi la alta , apetitul vostru sexual va creste cum nici nu
va puteti imagina .

Efecte benefice ale tehnicilor MAHALINGAM


Înrebare:
Am inteles faptul ca tehnica MAHALINGAM poate reduce simptomatologia
prostatitei adica toate neplacerile fizice si psihice pe care le implica.
Insa, nu inteleg in cazul prostatitei bacteriene de exemplu cea generata de
E-coli sau Enterococus faecalis. Practic nu vad cum această tehnică poate eradica
acei germeni patogeni?
Răspuns:
Lumea in care traim, nu este numai cea vizibila cu ochiul liber. Cu totii stim ca
peste tot, in aer, in apa, in alimente, chiar si in organismul nostru, exista o lume
invizibila, lumea bacteriilor, cu care noi suntem in permanent contact. Ce crezi tu
ca ne protejeaza impotriva lor ? Orice organism viu, are doua sisteme de aparare
fata de microorganismele invadatoare, pe plan biologic, si pe plan energetic.
Despre sistemul de aparare biologic, cunoastem ca lupta impotriva bacteriilor o
ducem prin leucocitele prezente in sange (celulele albe). Acestea au rolul de a
anihila si distruge bacteriile.
Despre sistemul de aparare energetic, Profesorul univ. dr.
Dumitru Constantin-Dulcan, medic neurolog si psihiatru, spune in lucrarea sa
Inteligenta materiei urmatoarele:
<< Când un microorganism (bacterie) invadează un organism, la nivelul
celulelor-gazdă (adica celulele organismului nostru) se va petrece mai întâi o
interferenţă de câmpuri energetice. Adversarul al cărui câmp energetic este mai
puternic va fi învingător. Dacă înving celulele organismului invadat, germenii
vor fi distruşi, iar dacă celulele sunt învinse, urmează o a doua fază, aceea a
modificărilor organice cu simptomatologia specifica bolii.(adica, declansarea bolii)
Când boala s-a declanşat organismul era de mult în “război”, adică “invadat”>>.
Deci, daca energia bacteriei este mai puternica decat energia celulei
organismului, aceasta incepe sa se manifiste fizic, sa se hraneasca, sa traiasca si sa
se inmulteasca in organismul nostru, producandu-se infectia. Insa, daca energia
celulei este mai puternica, germenii (bacteriile) vor fi distrusi si organismul nu se
va imbolnavii, sau infectia va disparea, vindecandu-se.
In ceea ce priveste determinarea distrugerii bacteriilor de la nivel de prostata,
prin exercitiile MAHALINGAM, acest lucru se produce prin dezvoltarea celor
doua sisteme de aparare:
- stimularea circulatiei sanguine,asa cum se intampla prin practicarea oricarui
sport, face ca numarul de leucocite la “fata locului” sa creasca si astfel sistemul de

28
Tehnici MAHALINGAM

aparare in plan biologic sa fie foarte puternic


- prin actiunea de contractare-relaxare musculara, se produce si creste circulatia
impulsurilor nervoase (electricitate-energie) prin neuronii musculari, iar prin
ambundenta sangelui in tesut, se produce si o buna hranire si oxigenare a celulelor,
determinandu-se astfel cresterea vigorii (vitalitatii) si energiei musculare.
Deci, pe de-o parte, bacteriile sunt atacate direct de catre soldateii nostrii
naturali, leucocitele (celule albe)care prin marirea volumului de sange in tesut, se
mareste si nr-ul acestora, iar pe plan energetic, prin cresterea energiei tesutului,
mediul celular devine neprielnic bacteriei.
Bacteria fiind atacata astfel, si fizic, si energetic, in cele din urma va fi invinsa
si distrusa.
Întărirea şi dezvoltarea muşchiului pubococcigian este de asemenea considerată
ca un element cheie în cadrul unei rutine eficiente de mărire a LINGAMULUI.
Muşchiul pubococcigian face parte dintr-un grup de muşchi care formează
puntea pelviană. Muşchiul pubococcigian este cel care se contractă în timpul
ejaculării şi care acţionează pentru a opri fluxul de urină care vine de la vezica
urinară. De fapt, cel mai uşor fel de a localiza muşchiul pubococcigian este de a
opri în mod voluntar fluxul de urină în timpul urinării. Muşchiul care se contractă
pentru a obţine aceasta este muşchiul pubococcigian.

5.3 POMPAJUL LINGAMULUI


Hidropompa MAHALINGAM
(Pompa de mărire a lingamului prin intermediul apei)
Hidropompele Mahalingam sunt pompe de vid eficiente, care sunt unice prin
faptul că ele nu utilizează aerul pentru a crea vidul necesar, precum pompele de
vid convenţionale, ci apa. Folosirea apei pentru a produce vidul nu este doar mai
eficientă, dar ne oferă, de asemenea, posibilitatea să ne relaxăm în confortul băii
sau duşului în timp ce folosim acest produs.
Hidropompa Mahalingam dezvoltă corpii cavernoşi (vezi capitolul anterior
despre anatomia LINGAMULUI), făcându-i mai mari şi mai puternici, prin
urmare creşte dimensiunea potenţială a erecţiei. Hidropompa Mahalingam face
acest lucru prin umplerea cu sânge a acestor corpi, similar cu ceea ce se produce
într-o erecţie naturală.
Ea este proiectată în aşa fel încât să permită o creştere maximă cu un disconfort
minim.
În cazul în care este folosită zilnic, ar trebui să apară o creştere importantă în
dimensiune în termen de 30 de zile.
Vă rugăm să folosiţi cu grijă acest produs, fără să exageraţi, adică fără să
realizaţi şedinţe prea lungi, şi nu vă aşteptaţi ca el să facă într-o zi ce nu aţi făcut
într-o viaţă.

29
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

1. Cum acţionează Hidropompa Mahalingam?


Cu cât utilizaţi mai mult pompa Hidropompa Mahalingam, acest corp
începe să permită umplerea cu un volum de sânge din ce în ce mai mare. Este
asemănător cu exerciţiile fizice, numai că acestea se concentrează pe dezvoltarea
LINGAMULUI.
Forţele de compresie sunt calculate ca în acelaşi timp să permită o compresie
minimă şi să realizeze o forţă maximă de expansiune pentru a permite o creştere
maximă cu minim disconfort. Cu cât se scoate mai multă apă din Hidropompa
Mahalingam, cu atât creşte presiunea şi astfel LINGAMUL este forţat să se extindă.
Pompele convenţionale de mărire a LINGAMULUI funcţionează utilizând
aerul; însă aceasta duce la extinderea anumitor zone şi nu au efect asupra
lungimii sau grosimii, spre deosebire de Hidropompa Mahalingam. Hidropompa
Mahalingam este umplută cu apă, se poziţionează şi se fixează pe suprafaţa de
bază a LINGAMULUI. Apa este scoasă afară în urma compresiei prin supapa de
presiune şi astfel se produce vid în interiorului pompei.
Atunci când compresia pompei se opreşte, supapa se închide, împiedicând
apa să intre înapoi în hidropompă. Datorită designului unic, în urma eliminării
surplusului de apă, LINGAMUL tinde să se extindă urmărind să ajungă la
volumul iniţial. Astfel LINGAMUL se extinde pentru a înlocui volumul de apă
eliminat.

2. Cum folosesc Hidropompa Mahalingam (pompa de mărire LINGAM)?


1) Se recomandă ca la început să faceţi o baie cu apă călduţă sau mai caldă.
2) Întindeţi-vă în cadă şi acordaţi-vă câteva minute pentru relaxarea organelor
genitale. Apoi, scufundaţi Hidropompa Mahalingam în apă până la umplerea pe
deplin pentru a elimina tot aerul.

30
Tehnici MAHALINGAM

3) Compresaţi pompa prin tragerea acesteia în jos înspre bazin, până când se
creează un vid în camera pompei. Pompaţi până începeţi să simţiţi presiunea.
Surplusul de apă este eliminat prin supapa de presiune, adică din partea de sus a
pompei. Poate fi necesar să exercitaţi compresia de câteva ori până se elimină tot
aerul din pompă şi începe să se creeze vid.
4) Acum, relaxaţi-vă şi lăsaţi Hidropompa Mahalingam să-şi facă treaba. Dacă
este posibil, compresaţi pompa o dată la fiecare 5 minute şi vă veţi bucura de o
presiune mai mare în interior.
5) O dată la patru sau cinci minute urmăriţi să apăsaţi în jos din nou pe
hidropompă pentru a creşte presiunea. Pe măsură ce LINGAMUL se măreşte,
excesul de apă este forţat să iasă prin supapa de presiune. De fiecare dată când
faceţi acest lucru, veţi ajunge la un punct în care nu veţi mai putea pompa.
6) Hidropompa Mahalingam atinge valori optime atunci când nu mai iese apa
în momentul în care urmărim să mai compresăm pompa.
7) Dacă simţiţi o presiune prea mare, activaţi prin apăsare supapa de presiune
din partea de sus a hidropompei. Aceasta va scădea presiunea. După 15-20 de
minute de folosire, se apăsa butonul supapei şi, după scăderea presiunii, se poate
îndepărta în siguranţă pompa. Apoi ridicaţi-vă în picioare, astfel încât să puteţi
vedea rezultatele imediat. Nu veţi fi dezamăgit!
8) Vă recomandăm să utilizaţi Hidropompa Mahalingam o dată pe zi timp
de 15-20 de minute. Este recomandat pentru rezultate mai bune să utilizaţi
hidropompa Mahalingam de 3 sau de mai multe ori pe săptămână.

3. Cât de mare va fi LINGAMUL meu folosind Hidropompa Mahalingam?


În general, cele mai multe persoane pot câştiga între 1-3 cm în lungime, cu o
31
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

creştere de 30% în grosime şi 40% în volum. Creşterea este vizibilă atât în erecţie,
cât şi în stare flasca (moale). Bărbaţii care au LINGAMUL mai mic în stare flască
vor obţine cel mai rapid rezultate.
Veţi începe să observaţi rezultate notabile încă de la prima folosire. Cu toate
acestea LINGAMUL dvs. va începe să se reducă lent în termen de câteva ore.
Nu este un miracol peste noapte, dar este cel mai rapid mod disponibil de
mărire a LINGAMULUI, fără intervenţii chirurgicale. Utilizarea Hidropompei
Mahalingam este asemănătoare cu mersul la sala de sport. Dacă mergeţi o dată
pe săptămână într-adevăr veţi avea un aspect diferit al corpului. Dacă frecventaţi
sala de sport de 3 sau 4 ori pe săptămână, veţi începe să vedeţi modificările.
Hidropompa Mahalingam acţionează asupra LINGAMULUI şi după doar câteva
săptămâni veţi începe cu adevărat să observaţi diferenţa. Primul lucru pe care
îl veţi observa va fi faptul că circumferinţa LINGAMULUI dumneavoastră va fi
mult mai mare, ca urmare a dilatării corpilor cavernişi în care se reţine sângele
în timpul erecţiei. În general, într-o perioadă cuprinsă între 2 şi 6 luni, se poate
înregistra o creştere a lungimii LINGAMULUI de 1-2 cm; cu cât veţi folosi mai
mult Hidropompa Mahalingam, cu atât veţi obţine un LINGAM mai lung şi mai
gros.
Mărimea LINGAMULUI este determinată de cantitatea de sânge din corpii
cavernoşi; astfel că un efort fizic susţinut poate contribui la mărirea lor, şi, implicit,
la creşterea LINGAMULUI.

4. Cât de des ar trebui să folosesc Hidropompa Mahalingam?


Pentru început, o şedinţă iniţială nu trebuie să depăşească 15-20 de minute
în decursul unei zile - veţi fi pur şi simplu uimit de creşterea LINGAMULUI,
sesizată atât în stare de erecţie, cât şi în stare flască; de asemenea este îmbunătăţită
continenţa amoroasă.

5. De ce este Hidropompa Mahalingam cea mai bună?


Există multe avantaje la utilizarea unei Hidropompe Mahalingam:
- LINGAMUL dvs. va deveni mai mare, mai repede decât cu alte metode
alternative.
- Fără intervenţii chirurgicale dureroase sau costisitoare, care oricum nu sunt
recomandate;
- Mai accesibil decât cu alte dispozitive foarte scumpe.
- Erecţiile vor deveni mai puternice, sporind astfel plăcerea erotică şi fericirea
iubitei noastre şi implicit a noastră.
- Apa ajută pielea să se întindă mai uşor.
- Rezultatele sunt rapide şi vizibile în 15 minute.
- Este discretă şi uşor de utilizat.
- Nu este inconfortabilă precum purtarea unui dispozitiv timp de 4-6 ore în
fiecare zi.
- Poate fi un adjuvant în tratamentul disfuncţiei erectile.

32
Tehnici MAHALINGAM

- Intensifică stările de orgasm.


- Amplifică foarte mult plăcerea iubitelor noastre.
- Este cea mai rapidă metodă de mărire a LINGAMULUI.

6. Rezultatele sunt permanente?


Rezultatele obţinute în urma utilizării Hidropompei Mahalingam pot diferi
foarte mult de la un bărbat la altul. Toată lumea ştie că fiecare om este genetic
diferit. Unii pot frecventa sala de gimnastică o dată pe lună şi să arate ca un atlet
profesionist, alţii trebuie să se antreneze zi de zi pentru a menţine acest aspect.
Studiile noastre arată că, o dată ce s-a produs mărirea LINGAMULUI, nu există
nici un motiv pentru care aceasta să se reducă, altul decât procesul de îmbătrânire.
Astfel că cei care au câştigat concursuri de culturism la vârsta de 20 de ani, mai
târziu, la 60 de ani vor arăta mai bine decât cei care nu s-au antrenat în tinereţe!
Pielea şi ţesutul LINGAMULUI au un grad mai mare de elasticitate decât restul
corpului; chiar dacă nu folosiţi Hidropompa Mahalingam timp de 10 sau 15 ani,
cu siguranţă veţi observa în continuare rezultatele obţinute.

7. Există probleme de siguranţă?


Deşi Hidropompa Mahalingam este un produs sigur, trebuie să vă asiguraţi
că urmaţi cu atenţie instrucţiunile. Acestea ar trebui să fie depozitate şi ţinute
departe de copii. Trebuie să consultaţi medicul înainte de a utiliza produsul dacă
suferiţi de orice disfuncţie a LINGAMULUI.
A nu se utiliza dacă aţi suferit recent o intervenţie chirurgicală la acest nivel,
sau dacă suferiţi orice disconfort, înainte sau după prima utilizare.
Pompele de vid au fost folosite de ani de zile pentru a obţine rezultate excelente.
Ele sunt recomandate de către multe cadre medicale pentru disfuncţia erectilă şi
ejaculare precoce.

ATENŢIE!
FOLOSIŢI HIDROPOMPA CU DISCERNĂMÂNT, FĂRĂ SĂ
FORŢAŢI ÎN NICI UN FEL ŞI FĂRĂ CA DURATA ŞEDINŢELOR SĂ
FIE PREA MARE!

8. Există efecte secundare?


Da, din fericire Hidropompa Mahalingam poate oferi o mai mare plăcere
atât iubitelor noastre cât şi nouă! De asemenea, Hidropompa Mahalingam
poate îmbunătăţi fuziunile amoroase prin erecţii mai puternice şi poate creşte
intensitatea orgasmelor.

9. Pot folosi Hidropompa Mahalingam la duş?


Hidropompa Mahalingam poate fi utilizată şi în timpul duşului. Mulţi
utilizatori găsesc acest lucru chiar mai convenabil decât folosirea în cadă.

33
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

10. Cum pot să păstrez curată Hidropompa Mahalingam?


Întreţinerea corectă a pompei va prelungi durata de funcţionare a acesteia şi
vă va putea asigura în continuare rezultate excelente. Vă recomandăm insistent să
utilizaţi setul Hidropompa Mahalingam de curăţare.
● Pe maestru îl face exerciţiul.
● Un gram de practică face cât sute tone de teorie.
● Începe chiar din acest moment.
● Vrei un LINGAM super-mare? Începe chiar de acum.
● Cei activi obţin rezultate imediate.
● Ştii că dacă vei lucra vei fi apreciat... cel puţin de iubita ta.
● Acesta să fie unul dintre tapasurile vieţii tale.
● Aminteşte-ţi mereu de masculinitatea legendară a lui SHIVA, care este mereu
în erecţie.
● Ştii cine poate avea erecţii tari ca piatra? Chiar tu. Ştii când? Începând din
acest moment. Ştii cum? Practicând programul un LINGAM armonios, suficient
de gros şi extraordinar de lung.

34
Tehnici MAHALINGAM

5. 4 METODE ALTERNATIVE DE MĂRIRE A


LINGAMULUI
1. TEHNICA NEAMŢULUI
Fiţi atenţi cu această tehnică. Prea multă presiune poate crăpa vasele capilare
ale LINGAMULUI, rezultând mici pete roşii pe capul LINGAMULUI. Deşi sunt
înfricoşătoare, ele vor dispărea în câteva zile.
1. Aşezaţi-vă pe un scaun confortabil şi lăsaţi-vă uşor pe spate.
2. Apucaţi LINGAMUL de cap cu degetul mare şi arătător şi întindeţi-l cât de
mult puteţi.
3. Acum încordaţi muşchiul pubococcigian în timp ce întindeţi LINGAMUL
cu mâna, trăgându-l înspre înainte.
4. Opriţi la tensiunea maximă pentru un moment.
5. Relaxaţi încet muşchiul pubococcigian, menţinând tragerea cu mâna până
când aţi atins poziţia de întindere maximă din nou.
6. Repetaţi acest exerciţiu de 20 de ori.
7. Acum faceţi un alt set de repetări, crescând rezistenţa în aşa fel încât să
puteţi face numai 15 repetări.
Practicaţi fiecare set până în punctul totalei epuizări a muşchilor. Cheia este
rezistenţa crescută, mai degrabă decât numărul mărit al repetărilor.
După completarea seturilor, lăsaţi LINGAMUL în poziţia de plecare şi
întindeţi-l cât de mult puteţi de două ori, păstrându-l întins timp de un minut
de fiecare dată. După aceasta faceţi un scurt masaj până când LINGAMUL dvs.
devine din nou moale şi relaxat.

Regim: o zi da, una nu


Faceţi aceste exerciţii într-o zi, iar a doua zi nu faceţi nimic. Veţi fi capabil să
vă menţineţi forţa de-a lungul timpului pe măsură ce vă obişnuiţi cu executarea
exerciţiilor!
Puteţi experimenta şi alte variante ale acestui exerciţiu, trăgând în diferite
direcţii, făcând cercuri în timp ce
trageţi etc.

Tehnici de tragere
Trageţi în afară cu degetul mare şi
degetul arătător fără a aluneca degetele
pe piele. Schimbaţi poziţia degetelor
în poziţia O.K. când LINGAMUL
devine semierect. Trageţi de baza
LINGAMULUI pentru un timp, apoi
lucraţi la mijlocul corpului acestuia.
Puteţi strânge sau trage mai tare,
depinzând de cât de obosite devin
35
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

mâinile dvs. Mâinile dvs. vor deveni mai puternice în urma acestui exerciţiu.

În pat
Întindeţi-vă pe spate, îndoiţi un genunchi şi trageţi în partea aceea.

2. SFATUL UNUI PRIETEN


Am 33 de ani şi ştiu despre metodele de mărire a LINGAMULUI de când eram
adolescent. Acesta era un secret păstrat între prietenii apropiaţi. Un băiat venea şi
spunea: „Cred că LINGAMUL meu este mic!“, iar sfatul prietenului era: „Atunci
de ce nu-l tragi în afară?“. Nu aveam idee de unde vine această metodă şi nu
aveam idee despre ce înseamnă un LINGAM obişnuit. Pur şi simplu transmiteam
aceste cunoştinţe aşa cum le primiserăm de la băieţii mai mari.
Deci, iată metoda pe care o foloseam: ne întindeam LINGAMUL în stare
semi‑erectă numai prin tragere în afară, întinzându-l până durea. Nu ştiam exact
că trebuia să fie moale, dar dacă un adolescent îşi trage LINGAMUL în afară,
acesta devine instantaneu semierect sau complet erect. Metoda a dat rezultate şi
nu am auzit pe cineva să fi fost nemulţumit.
Pur şi simplu noi credeam că aceasta dă rezultate numai în timpul adolescenţei.
Am făcut aceste întinderi fără niciun program special sau într-o anumită ordine.
Cu cât mai multe reprize, cu atât mai bune rezultate!

3. COMPRESE FIERBINŢI
Vom folosi în cadrul acestei tehnici un prosop înmuiat în apă foarte caldă,
pe care îl vom înfăşura în jurul LINGAMULUI şi testiculelor până începe să se
răcească. Când acesta va începe să se răcească, vom relua procesul de la început.
Putem practica cu LINGAMUL moale sau în erecţie. Scopul este să atragem cât mai
mult sânge în această zonă, crescând fluxul sanguin şi făcând pielea mai elastică.
Fiţi atent să nu folosiţi apă prea fierbinte, astfel v-aţi putea arde ţesuturile.

4.MĂRIREA NATURALĂ A LINGAMULUI ÎN 15 MINUTE


Mărirea naturală a LINGAMULUI în 15 minute este un exerciţiu simplu în 5
părţi, un program de 15 minute pe zi care o să vă dea rezultate fără acele frustrări
legate de celelalte programe accesibile.
În acest capitol vom învăţa tehnicile care vă vor îngroşa şi lungi LINGAMUL,
vor pune capăt ejaculării premature, vă vor da o prostată care va lucra pentru dvs.
până la adânci bătrâneţi.
Acţionaţi ca un VIRA adevărat!
Ajungeţi la o lungime extraordinară!
Atingeţi circumferinţe masive!
Atingeţi dimensiuni uimitoare!
Terminaţi cu partidele de amor de scurtă

36
Tehnici MAHALINGAM

ACŢTIONAŢI CA UN VIRA ADEVĂRAT!


PLIN DE PERSEVERENŢĂ!
LUCRAŢI ZILNIC CU MUŞCHIULUI PUBOCCOCCIGEAN!

Am ales acest exerciţiu pentru un motiv SHIVA-ic! Acesta este piatra de


cotitură către un sistem reproducător sănătos şi aşa cum trebuie. Această tehnică
vă va întări glanda prostată făcând-o mai sănătoasă şi mai bine dezvoltată. În plus,
aceasta vă va îmbunătăţi circulaţia pentru mărimi sporite, vă va da erecţii tari ca
piatra şi abilitatea de a fi un continent perfect, vă va permite orgasme multiple
fără a vă pierde erecţia, vă va intensifica orgasmele, vă va asigura un flux urinar
mărit, o mai mare virilitate şi vă va da un LINGAM cu un aspect mai viguros!
Nu voi putea niciodată să subliniez suficient cât de vitală este această tehnică
pentru o viaţă sexuală mai sănătoasă şi mai lungă. Această tehnică se bazează
pe descoperirile unui ginecolog care a descoperit muşchiul pubococcigian şi a
descris un exerciţiu care acum îi poartă numele - Kegel.
„Kegels“ au fost create în anii ‘ 50 de către un ginecolog. Scopul său a fost de
a găsi o cale de a oferi asistenţă medicală femeilor cu nevoi legate de naştere şi
să se refacă mai rapid după o astfel de experienţă, aşa încât să fie capabile mai
curând să dea naştere din nou la un copil. El a stabilit, de asemenea, modul de a
ajuta femeile să găsească o soluţie naturală pentru lipsa de stăpânire sexuală, atât
după naşterea unui copil, precum şi la o vârstă mai înaintată. Avantajele folosirii
kegels-urilor au fost studiate clinic numai în ultimii 10-12 ani şi s-a dovedit a fi
eficiente pentru bărbaţi, cu câştigurile incredibile pe care le-am enumerat mai sus.
V-aţi făcut vreodată LINGAMUL să se mişte fără a vă folosi mâinile? L-aţi
făcut să se mişte prin flexarea muşchiului pubococcigian. Este singurul mod prin
care o puteţi face! Dacă nu puteţi, face LINGAMUL să se mişte, atunci prima dată
când urinaţi, opriţi fluxul de urină prin flexarea muşchiului pubococcigian.
Acum că aţi descoperit acest muşchi, aveţi nevoie să ştiţi ce să faceţi cu acesta!
Există un punct crucial în a învăţa să obţineţi esenţialul practicării kegels-urilor.
Concentraţi-vă mental asupra muşchiului! Ce vreau să spun cu asta? Simplu.
Odată ce simţiţi de unde vine această flexare, concentraţi-vă asupra acestui loc
37
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

al corpului dvs. şi nu în altă parte. Există o veche zicală legată de culturism care
spune să vă puneţi mintea în muşchi. Este veche, dar este valabilă şi azi pentru că
lucrează. Este singurul şi cel mai eficient drum direct către muşchi şi care dă cele
mai bune rezultate.
Când simţiţi flexarea muşchiului pubococcigian, atunci veţi şti cum trebuie
practicat un kegel. Pentru soluţia în 15 minute, veţi face kegels pentru două
minute pline. S-a descoperit că puteţi obţine mai mult de la un antrenament
eficient, făcând două minute intense de kegels, decât de la 300 de repetări de
alte exerciţii. Ceea ce veţi face este o contracţie lentă şi puternică, ţineţi timp de
30 de secunde, relaxaţi şi repetaţi aceasta de 4 ori. Aceasta este tot ce trebuie să
faceţi pentru a lucra eficient muşchiul pubococcigian şi de a beneficia de toate
câştigurile pe care le-am evidenţiat pentru dvs. mai sus.

AJUNGEŢI LA LUNGIMI EXTRAORDINARE ALE


LINGAMULUI

Această tehnică de mărire este foarte eficientă pentru lungirea LINGAMULUI.


Metoda este destul de simplă şi a practica această tehnică este foarte uşor. Tot
ceea ce trebuie să faceţi, este să apucaţi capul LINGAMULUI şi să trageţi fără
întrerupere timp de 5 minute.
Iată tehnica:
Trageţi drept înainte în exteriorul corpului şi menţineţi 60 de secunde. Acum
lăsaţi-l pentru 5 secunde şi scuturaţi LINGAMUL împrejur pentru a îi reda
capului circulaţia sanguină.
Trageţi în jos înspre podea pentru 60 de secunde şi apoi scuturaţi ca mai sus.
Trageţi în sus către bărbie pentru 60 de secunde şi apoi scuturaţi pentru a reda
circulaţia către capul LINGAMULUI.
Trageţi spre dreapta pentru 60 de secunde şi apoi scuturaţi pentru a reda
circulaţia către capul LINGAMULUI.
Trageţi spre stânga pentru 60 de secunde şi apoi scuturaţi pentru a reda
circulaţia către capul LINGAMULUI.
Beneficiul în plus al acestui exerciţiu este că LINGAMUL dvs. este acum bine
încălzit şi pregătit pentru tehnica circumferinţei masive.

ATINGEŢI CIRCUMFERINŢE MARI !

Acest exerciţiu necesită puţin mai multă instruire, dar este uşor de practicat
odată ce-i cunoaşteţi amănuntele. Această tehnică vă va lua ceva mai mult timp
pentru că există unele precauţii legate de aceasta.
Această tehnică se practică în stadiul de erecţie parţială. Dacă deveniţi prea
38
Tehnici MAHALINGAM

excitat în timpul acestei tehnici pot avea loc răniri ale vaselor sanguine. Va fi nevoie
să vă opriţi şi să „vă calmaţi“ înainte de a continua. Această tehnică ar trebui
întotdeauna să urmeze tehnici de lungire. Dacă nu sunteţi încălzit corespunzător
pentru această tehnică vă pot apărea pete de sânge, vânătăi şi uşoare umflături.

Pentru această tehnică veţi apuca


ferm LINGAMUL, dar nu prea tare
pentru că vă puteţi cauza leziuni ale
vaselor sanguine. Găsiţi o apucare
fermă dar totuşi delicată. Pentru acest
exerciţiu vă va trebui un bun lubrifiant
şi să menţineţi ungerea pe toată durata
acestuia.
Iată cum se practică acest exerciţiu
care vă va mări considerabil atât
grosimea cât şi lungimea LINGAMULUI:
Primul pas pe care trebuie să-l faceţi pentru practicarea acestui exerciţiu este
de a atinge o erecţie parţială. Scopul acestei erecţii este de a introduce sânge în
LINGAM, pentru că mişcarea sângelui prin întreg LINGAMUL în timpul acestui
exerciţiu este cea care vă va extinde ţesutul erectil.
Folosind degetul arătător şi cel mare, cuprindeţi de jur-împrejur baza
LINGAMULUI, cât mai jos şi cât mai aproape de testicule. Strângeţi uşor
LINGAMUL pentru a bloca sângele în interiorul ţesutului erectil. Alunecaţi

39
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

„inelul“ făcut de cele două degete în jos pe corpul LINGAMULUI către cap. În
momentul în care mâna ajunge la cap, începeţi acelaşi proces cu mâna cealaltă. O
singură cursă trebuie să dureze o secundă, înainte de a începe cu mâna cealaltă.

ATINGEŢI DIMENSIUNI UIMITOARE!


EXTINDEREA IZOMETRICĂ A ŢESUTULUI MUSCULAR

Aceasta este tehnica cheie pentru a obţine câştiguri consistente pentru ani şi
ani dacă vă doriţi aceasta. Ceea ce fac aceste exerciţii sunt extinderea izometrică a
ţesutului muscular care se găseşte la nivelul LINGAMULUI şi mărirea consistentă
şi continuă a elasticităţii tendonului LINGAMULUI.
Pentru practicarea acestei tehnici s-ar putea să aveţi nevoie de un prosop. Iată
cum se procedează:
Acest exerciţiu necesită o erecţie completă. Odată ce aţi ajuns la o erecţie
completă, cu palma mâinii îndreptată către podea (paralelă cu podeaua şi cu faţa
în jos) şi făcută căuş, apucaţi capul LINGAMULUI. Este foarte eficient să folosiţi
un prosop de mâini.
Împingeţi încet şi uşor LINGAMUL către podea. Mergeţi cât de mult puteţi
în mod confortabil, dar nu depăşiţi poziţia paralelă cu podeaua. Dacă folosiţi un
prosop, trageţi încet de capetele prosopului către podea pentru a micşora unghiul.
Foarte lent şi cu foarte mare atenţie, începeţi să flexaţi muşchiul pubococcigian
făcând un kegel, aşa cum aţi învăţat mai înainte la capitolul „Acţionaţi ca un vira
adevărat!“. Secretul acestui exerciţiu este de a nu permite mâinii sau prosopului
să fie mişcate de LINGAMUL dvs. În timp ce acesta împinge împotriva mâinii sau
a prosopului şi tinde să se ridice înapoi în direcţia bărbiei dvs.
De îndată ce atingeţi o încordare puternică a muşchiului pubococcigian prin
kegel, opriţi încordarea kegel şi mâna sau prosopul pe loc timp de 10 secunde,
apoi relaxaţi în mod lent kegelul şi permiteţi-i LINGAMULUI să se ridice înapoi
prin ridicarea mâinii sau a prosopului de pe acesta.
Ar trebui să fiţi în stare să repetaţi acest proces de 5 ori, odată pe minut.
Pentru repriza următoare reajungeţi la o erecţie maximă.
În continuare vom vedea cum puteţi pune capăt ejaculării premature pentru
totdeauna!

STOP CU PARTIDELE DE AMOR DE SCURTĂ DURATĂ!


LUCRAŢI ZILNIC MUŞCHIULUI PUBOCOCCIGEAN

Se ştie că mulţi bărbaţi suferă de ejaculare prematură şi chiar şi mai mulţi ar


dori să poată rezista mai mult. Aceasta este o tehnică fantastică care vă va da
putere nelimitată de a atinge continenţa amoroasă perfectă!
Iată cum se face acest exerciţiu! Începeţi cu ceva încălzire. Încordaţi uşor şi
40
Tehnici MAHALINGAM

relaxaţi muşchiul pubococcigian de 30 de ori. La ultima flexare, păstraţi contracţia


muşchiului pubococcigian cât de mult posibil, până la un minut.
Repetaţi întreg procesul.
În continuare, masaţi-vă LINGAMUL până ajungeţi pe punctul de a ejacula.
În momentul când simţiţi această nevoie, încordaţi muşchiul pubococcigian cât de
tare puteţi şi respiraţi rapid, inspirând pe nas şi expirând pe gură. Folosiţi-vă forţa
minţii pentru a vă reţine ejacularea. Păstraţi încordarea muşchiului pubococcigian
până când nevoia de a ejacula a dispărut complet.
Masaţi-vă din nou LINGAMUL până la climax (culme, înainte de ejaculare),
apoi încordaţi muşchiul pubococcigian. Urmăriţi acelaşi procedeu de respiraţie şi
vizualizare mentală ca mai înainte.
În continuare faceţi minimum 300 de flexări ale muşchiului pubococcigian, aşa
cum aţi învăţat mai sus.
Încheiaţi printr-o plăcută învelire cu un prosop fierbinte.
Mărirea LINGAMULUI nu este o operaţie pe creier. Este de fapt foarte simplă.
Vă garantez că veţi ajunge la rezultate foarte bune dacă respectaţi cu stricteţe
toate indicaţiile din acest manual.

5. EXERCIŢII TAOISTE
Următoarele două exerciţii sunt foarte vechi. Ele urmăresc să ofere
LINGAMULUI o formă plăcută de ciupercă şi să producă erecţii mai tari. Ambele
tehnici sunt făcute în stare de erecţie.
Prima tehnică este opţională în cazul în care vă place forma LINGAMULUI
dvs. aşa cum este.

41
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

Tehnica 1
REMODELAREA LINGAMULUI

Această primă tehnică urmăreşte să ofere LINGAMULUI o formă apropiată de


aceea a unei ciuperci şi să-i facă glandul mai mare, aceasta mărind plăcerea femeii
în timpul fuziunii amoroase.
1. Stimulaţi-vă LINGAMUL până când aveţi o erecţie fermă.
2. Apucaţi corpul LINGAMULUI cu mâna de jur-împrejur.
3. Împingeţi în mod ferm, dar nu destul de tare pentru a vă cauza durere sau
vânătăi.
4. Alunecaţi mâna în sus către cap, ca şi când forţaţi sângele în interiorul
acestuia. Este ca o mişcare de mulgere. Ar trebui să vedeţi capul umfllându-se
şi închizându-se la culoare. Opriţi aşa timp de câteva secunde, apoi daţi drumul.
5. Repetaţi pasul 4 timp de 2-3 minute.

Tehnica 2
FORTIFICAREA LINGAMULUI ŞI PRODUCEREA
ERECŢIILOR MAI TARI

1. Stimulaţi-vă LINGAMUL până când aveţi o erecţie fermă.


2. Apucaţi corpul LINGAMULUI cu mâna de jur-împrejur.
3. Împingeţi în mod ferm, dar nu destul de tare pentru a vă cauza durere sau
vânătăi. Ţineţi aşa timp de câteva secunde, apoi lăsaţi-l.
4. Repetaţi pasul 3 timp de 2-3 minute.

PROGRAME
Programul 1
Pentru începători.
Începeţi cu următoarele
exerciţii timp de o
săptămână şi dacă
nu înregistraţi niciun
disconfort, măriţi treptat
durata.
1. Comprese fierbinţi -
10 minute;
2. Muls - 10 minute;

42
Tehnici MAHALINGAM

3. Pompaj - 5 minute;
4. Comprese fierbinţi şi întins - 15 minute.

Programul 2
Această tehnică este pentru avansaţi.
1. Comprese fierbinţi - 15 minute;
2. Muls - 30 minute;
3. Comprese fierbinţi şi întins - 15 minute;
4. Pompaj - 30 minute;
5. Întinderi - 30 minute;
6. Muls - 30 minute;
7. Comprese fierbinţi şi întinderi - 30 minute.

Programul 3
Vom exersa atât dimineaţa cât şi seara.

- programul de dimineaţă
1. Comprese fierbinţi - 15 minute;
2. Muls - 30 minute;
3. Comprese fierbinţi şi întinderi - 15 minute;

- programul de după-amiază
1. Comprese fierbinţi - 15 minute;
2. Pompaj - 30 minute;
3. Comprese fierbinţi şi întinderi - 15 minute;
4. Muls - 15 minute;
5. Comprese fierbinţi şi întindere - 15 minute.

Program special
Iată un program de dezvoltare şi mărire care a dat rezultate spectaculoase
pentru mulţi bărbaţi: o mărire a câte 2, 5 cm atât în lungime, cât şi în circumferinţă,
în timp de 6-7 săptămâni. Rezultatele individuale vor varia, depinzând de cât de
fideli sunteţi programului, de structura trupului dvs. şi de cât de regulat aplicaţi
programul.
Programul trebuie făcut 6-7 zile pe săptămână şi conţine 3 părţi, două din
acestea putând fi făcute în diferite perioade ale zilei sau în cadrul aceleiaşi şedinţe.
Partea I
1. Aplicaţi comprese fierbinţi timp de 5-15 minute. Cu cât mai mult, cu atât
mai bine!
2. Faceţi tehnica de muls timp de 30 de minute.
Partea a II-a
1. Aplicaţi comprese fierbinţi timp de 5-15 minute. Cu cât mai mult, cu atât
mai bine!
43
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

2. Folosiţi pompa vacuumatică timp de 20-30 de minute, cu un minut de pauză


şi masaj al LINGAMULUI la fiecare 10 de minute pentru a permite sângelui
proaspăt să pătrundă la nivelul LINGAMULUI.
Puteţi face ambele programe la o singură şedinţă.
1. Aplicaţi comprese fierbinţi timp de 5-10 minute. Cu cât mai mult, cu atât
mai bine!
2. Faceţi tehnica de muls timp de 30 de minute.
3. Folosiţi pompa vacuumatică timp de 30-60 de minute, cu un minut de pauză
şi masaj al LINGAMULUI la fiecare 30 de minute pentru a permite sângelui
proaspăt să acceadă la nivelul LINGAMULUI.
Partea a III-a
1. Practicaţi tehnicile taoiste nr. 1 şi 2 (prezentate puţin mai sus), la erecţia de
dimineaţă sau oricând aveţi o erecţie puternică.
2. Faceţi tehnica de întindere oricând urinaţi sau ori de câte ori sunteţi dezbrăcat
la piele şi LINGAMUL este în stare moale. Faceţi această tehnică de 10-12 ori pe
zi.

TEHNICA ATITUDINII POZITIVE ŞI A


ÎNCREDERII FERME - CHEIA SUCCESULUI
Atitudinea şi încrederea dvs. faţă de tehnicile prezentate în acest manual sunt
chiar la fel de importante ca tehnicile în sine. Nu spun că dacă nu credeţi, acestea
nu o să dea rezultate deloc, dar rezultatele nu vor fi la fel de mari ca acelea pe
care le-aţi fi obţinut dacă aţi fi crezut în ele. Este acelaşi principiu care se aplică
pacienţilor în spitale care ar trebui să răspundă la medicaţie şi să se refacă, dar
nu o fac pentru că pur şi simplu s-au dat bătuţi în faţa bolii şi nu au încredere că
tratamentul va da rezultate. Invers, cei care nu s-au dat bătuţi, se refac complet
chiar dacă aveau puţine şanse! Acelaşi principiu se aplică şi aici. Dacă gândiţi:
„Nu o să meargă la mine şi nu voi obţine niciodată continenţa perfectă!” sau
„Voi rămâne aşa cu un LINGAM de 14 cm pentru totdeauna!“, rezultatele vor
corespunde acestei atitudini. Cum vă puteţi aştepta la un mare succes dacă dvs.
plănuiţi un eşec?
Atitudinea de care aveţi nevoie pentru a avea rezultate este: „Am un LINGAM
armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung!” şi „Voi atinge starea de
continenţă amoroasă perfectă!“. Spuneţi-o acum! Rostiţi-o cu vocea tare! Rostiţi
şi credeţi aceasta cu toată fermitatea.
Şi iată acum cheia succesului: „Orice ne dorim, trebuie să simţim ca şi cum
am obţinut deja!“. Citiţi aceasta din nou: „Orice ne dorim, trebuie să simţim ca
şi cum am obţinut deja!“
Aceasta înseamnă că dacă îmi doresc un LINGAM armonios, suficient de
gros şi extraordinar de lung, trebuie să simt că DEJA LINGAMUL MEU ESTE
ARMONIOS, SUFICIENT DE GROS ŞI EXTRAORDINAR DE LUNG. Dacă

44
Tehnici MAHALINGAM

vă uitaţi în jos şi vă simţiţi dezamăgit, aceasta nu trebuie să vă descurajeze.


Trebuie să simţiţi că aveţi un LINGAM ARMONIOS, SUFICIENT DE GROS ŞI
EXTRAORDINAR DE LUNG!
Spuneţi: „AM UN LINGAM ARMONIOS, SUFICIENT DE GROS ŞI
EXTRAORDINAR DE LUNG!“. Vom repeta aceasta până o simţim cu adevărat!
În adâncul fiinţei noastre, în mintea noastră, în sufletul nostru, în inima noastră
şi atunci o vom simţi şi în trupul nostru.
Acestea sunt denumite afirmaţii pozitive, dar timp de mulţi ani, oamenii au
încercat (dar nu au urmărit cu fermitate) să folosească afirmaţiile cu rezultate
mici sau fără rezultate. Ei au făcut-o în mod greşit, au spus doar cuvintele fără
să le simtă. Câteodată, când faceţi o afirmaţie, o altă parte a dvs. spune sau dă
un răspuns negativ şi acesta este motivul pentru care afirmaţia nu dă rezultate.
Mai întâi aveţi nevoie să învăţaţi să vă răspundeţi pozitiv şi apoi să faceţi din nou
afirmaţia. Trebuie să faceţi aceasta până când nu există alt răspuns, cu excepţia
intenţiei dvs. de a obţine rezultatele dorite.
Iată tehnica sub formă de paşi:
1. Vom defini foarte clar ceea ce ne dorim.
2. Vom intenţiona ferm să împlinim această dorinţă în viaţa noastră.
3. Vom rosti această dorinţă cu voce tare, manifestând totodată intenţia fermă
de a o împlini.
4. Dacă auzim orice zgomot mental, vorbe sau răspunsuri negative, vom
răspunde prin a rosti din nou dorinţa cu voce tare. Vom face acest scop mai mare
decât viaţa însăşi, chiar îl vom exagera. Când am ajuns la culmea exagerării,
reîncepem imediat cu pasul 3.
5. Când ne putem susţine afirmaţia fără a mai auzi niciun zgomot mental sau
orice alt răspuns şi simţiţi că aceasta este adevărată, atunci vom şti că tehnica
funcţionează şi că viaţa noastră este destinată unei reale transformări în bine.
Ne vizualizăm scopul. Ne vedem pe noi înşine cu ochii minţii având
LINGAMUL de dimensiunile pe care ni le doriţi, adică armonios, suficient de gros
şi extraordinar de lung. Îl vedem cât de mare este atunci când urinăm. Când facem
dragoste, vedem cât de mulţumită este iubita noastră de mărimea LINGAMULUI
nostru. Nu ne gândim la aceasta ca la ceva care este pe cale să se petreacă, ci ca
la ceva care s-a petrecut deja sau care a fost aşa din totdeauna.
Aceste exerciţii şi tehnici mentale ne deschid către noi posibilităţi şi efectiv
ne deschid căile neurale pentru ca noi să obţinem astfel cele mai bune rezultate
posibile.
● Fii un bărbat dotat!
● Pe maestru îl face exerciţiul.
● Un gram de practică face cât sute tone de teorie.
● Începe chiar din acest moment.
● Vrei un LINGAM super-mare? Începe chiar de acum.
● Cei activi obţin rezultate imediate.
45
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

● Ştii că dacă vei lucra vei fi apreciat... cel puţin de iubita ta.
● Acesta să fie unul dintre tapasurile vieţii tale.
● Aminteşte-ţi mereu de masculinitatea legendară a lui SHIVA, care este mereu
în erecţie.
● Ştii cine poate avea erecţii tari ca piatra? Chiar tu. Ştii când? Începând din
acest moment. Ştii cum? Practicând programul un LINGAM armonios, suficient
de gros şi extraordinar de lung.
● Doar cei leneşi şi cei care nu vor erecţii tari ca piatra nu fac ASHWINI MUDRA.
● Bucură-te anticipat de LINGAMUL tău armonios, suficient de gros şi
extraordinar de lung.
● Te-ai gândit să mentalizezi chiar din acest moment că ai deja un LINGAM
armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung?
● Începe să practici. Nimeni n-o să facă asta în locul tău. Garantat.
● Pune mâna şi fă ce ai de făcut!

46
Tehnici MAHALINGAM

Capitolul 6

ÎNTREBĂRI POSIBILE ŞI RĂSPUNSURI


Care tehnică dă cele mai bune rezultate?
Cea mai bună tehnică este aceea care funcţionează pentru dvs. Trăgând de
LINGAMUL dvs., fie cu un dispozitiv mecanic fie cu mâna, veţi avea rezultate
dacă sunteţi hotărât să obţineţi rezultate.

Contează mărimea LINGAMULUI?


Dacă aceasta nu ar conta pentru dvs., atunci nu aţi fi aici. Deci evident că
mărimea LINGAMULUI contează. Adevărata întrebare este: mai contează aceasta
şi pentru altcineva? Dacă dimensiunile LINGAMULUI contează pentru dvs.,
atunci contează şi pentru altcineva. Descoperiţi de ce. Notaţi-vă propriile temeri,
ruşinea sau anxietatea într-un jurnal al LINGAMULUI.

Care este dimensiunea „normală” a LINGAMULUI?


Lungimea:
Moale: 7,5-11,5 cm
Erect: 12,5-15 cm
Circumferinţa:

47
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

Erect: 11,5-14 cm la mijloc.


Faimoasele statistici Kinsey se bazează pe automăsurători şi sunt viciate.

La ce dimensiuni pot ajunge?


Bărbaţii care au avut succes cu aceste tehnici au relatat creştri în lungime de
1,5 - 5 cm. Creşteri în circumferinţă în erecţie: 1,5 - 2 cm.
Câştigurile pot fi mai mari, dacă doriţi.

Cum o să-mi afecteze aceste tehnici performanţele erotice?


Nu există relatări privitoare la apariţia unor probleme de erecţie ca rezultat
al aplicării tehnicilor sau dispozitivelor recomandate aici. Totuşi, chirurgia
şi pompajul pot crea tot felul de probleme. Evitaţi-le. Exerciţiile kegel pot face
minuni în întărirea erecţiei.

Există riscuri?
Da, desigur. Fiţi precauţi. Dacă ceea ce faceţi nu este confortabil, opriţi imediat.
Evitaţi răcirea, amorţirea, senzaţia de mâncărime sau furnicătură, în special cu
dispozitive agăţate de LINGAM deoarece acestea nu sunt bune.

Există vreo variantă de folosit toată noaptea?


Nici una care să poată fi recomandată. Trebuie să fiţi conştienţi că întreruperea
circulaţiei sângelui poate duce la cangrenare.
Este chiar mai rău decât chirurgia!

Ce se poate spune despre toate produsele şi programele la


care se face reclamă?
Acestea sunt subiectul reclamei pentru un singur motiv: pentru că oamenii fac
bani din vânzarea lor. Dacă aţi citit acest manual, aţi căpătat informaţii suficient
de folositoare.

Există vreun aliment sau medicament pentru mărirea


dimensiunilor LINGAMULUI?
DA, există amestecuri de plante, care favorizează creşterea LINGAMULUI.

LINGAMUL meu se curbează. Va ajuta vreuna dintre aceste


tehnici la corectarea acestuia?
E posibil. Cineva a relatat că după o lungă perioadă de muls a remarcat o
uşoară înclinare spre dreapta, realizând apoi că folosise mai mult mâna dreaptă.
Deci este posibil ca favorizarea unei părţi sau a alteia în timpul mulsului să
aibă un anumit efect. De asemenea, dacă înfăşuraţi greutăţi în jurul corpului
LINGAMULUI puteţi fi nevoit să menţineţi LINGAMUL curbat într-un fel sau
altul. Acest lucru ar putea aduce o modificare.

48
Întrebări posibile şi răspunsuri

Cât de des ar trebui să mă mulg?


Este la latitudinea dvs. Iată o sugestie: 200-300 de curse pe zi cu o forţă medie în
prima săptămână; 300-500 de curse pe zi cu o forţă medie spre totală în săptămâna
următoare; 500 de curse sau mai mult pe zi din a treia săptămână încolo, cât de
puternic doriţi. Unii recomandă o zi de pauză pe săptămână sau fiecare a doua zi.
Folosiţi-vă propria judecată.

Dacă intru în erecţie în timpul mulgerii?


Fiţi atent cu o erecţie totală pentru că puteţi aplica prea multă presiune şi vă
puteţi răni. Strângeţi capul şi opriţi aşa pentru a lăsa erecţia să se retragă sau pur
şi simplu aşteptaţi să treacă. Mulsul uscat poate da rezultate mai bune pentru dvs.
dacă erecţia este o problemă.

Dacă mă doare?
Nicio metodă de mărire a LINGAMULUI nu trebuie să doară. O şedinţă bună
de muls poate produce o inflamaţie, dar nu ar trebui să fie dureroasă. Mulsul
peste cap poate provoca durere. Mulgeţi doar corpul LINGAMULUI.

LINGAMUL meu este umflat în mod neregulat după un


muls lung. De ce?
Dacă sunteţi circumcis, se pot produce umflări ale cicatricei de circumcizie
după câteva sute de curse. Acest efect de „gogoaşă“ dispare după câteva ore.

DĂ REZULTATE ACEST PROGRAM?


Iată câteva relatări ale unor bărbaţi care au atins succesul practicând tehnicile
anterior menționate:

● „Folosesc aceste tehnici de peste un an de zile. Am plecat de la o lungime de 15 cm,


iar acum LINGAMUL meu a atins 23 cm.”

● „Am obţinut realmente îmbunătăţiri semnificative. LINGAMUL meu a crescut


deja cu 10 cm! Iubita mea spune că este ca şi cum aş avea un cu totul alt LINGAM.
Este într‑adevăr foarte mare. Am şovăit la început dar în cele din urmă m-am decis:
LINGAMUL meu era mediu, avea aproximativ 14 cm în lungime şi 11 cm în circumferinţă
în erecţie. Acum LINGAMUL meu are 25 cm în lungime şi 16 cm în circumferinţă în
erecţie completă. Mulţumesc foarte mult!”

● „Am început acest program de două luni de zile. La 22 ani eram impotent, iar acum
am nişte erecţii puternice şi am câştigat peste 2,5 cm cu acest program. Sunt într-adevăr
alt om! Uimitor! Multe mulţumiri din partea mea şi a soţiei mele!”

● „Acest program dă rezultate remarcabile! Am câştigat 3 cm în lungime şi aproximativ

49
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

2,5 cm în circumferinţă în numai trei luni, realizând acest program o dată pe zi, 5 zile pe
săptămână. Remarcabil! Mulţumesc pentru ajutor!”

● „Nu numai că am câştigat aproximativ 1,5 cm în lungime, dar am constatat şi o


mărire a capului LINGAMULUI, care este uriaş acum. Soţiei mele îi place acum mult mai
mult să facem dragoste şi cred că bănuieşte că iau şi acele amestecuri de plante.
Programul funcţionează minunat şi am erecţii tari ca piatra. Apropo, am câştigat peste
1 cm şi în grosime! Mulţumesc!”

● „Practic în mod curent acest program. Acum două luni LINGAMUL meu măsura
16 cm iar acum, în această după-amiază măsoară aproape 19 cm. Doresc ca peste o lună să
ajung la 20 cm. Programul dă rezultate! Sunt încântat şi voi continua exerciţiile. Iubita
mea este uimită să vadă cât a crescut!”

● „După un antrenament intensiv de 4 luni pentru mărirea LINGAMULUI pot acum


să confirm că obţinerea unui LINGAM mare este posibilă. Dar acest proces trebuie să fie
intensiv şi serios!!!
Am început de la 14 cm în lungime şi 13 cm în circumferinţă şi acum am 20 cm în
lungime şi 16 cm în circumferinţă.
De fapt, am început făcând tot ceea ce s-a menţionat în program dar nu în acelaşi
timp şi nu în mod serios, deoarece nu am vrut ca iubita mea să ştie, şi nu am obţinut nici
o mărire. Totuşi, şansa mea a apărut când ea a plecat în străinătate pentru 4 luni. Am
adunat toate cunoştinţele şi am început să mă antrenez pentru mărirea LINGAMULUI
cu toate tehnicile pe care le aveam.
Chiar nu ştiu care dintre exerciţiile pe care le-am practicat dau rezultatele cele mai
bune. Totuşi, nu mai vreau să ştiu nimic pentru că am obţinut până acum tot ceea ce am
dorit.”

● „Am făcut exerciţiile


din acest program timp de 6
săptămâni şi acum pot spune
sincer că am înregistrat ceva
progrese. Am început cu 11 cm în
stare moale şi 16,5 cm în erecţie.
Acum am 12 cm în stare moale
şi 18 cm în erecţie. Am câştigat,
de asemenea, aproximativ 2 cm
în circumferinţă.
Am remarcat, de asemenea,
că erecţiile mele sunt mult mai
tari la sfârşitul zilei. Nu am
avut-o aşa de tare în această
perioadă de când eram tânăr.

50
Întrebări posibile şi răspunsuri

Capul se întinde strălucitor şi se înconvoaie


în sus ca o banană! „

● „Am început acest program deoarece


nu eram prea entuziasmat de dimensiunea
LINGAMULUI meu în stare flască (8
cm) şi 15 cm în stare de erecţie. Am
efectuat programul aproape zilnic timp de
o săptămână, dar apoi am lăsat-o la 3-4 ori
pe săptămână. Au fost săptămâni când am
făcut-o numai odată sau de două ori. Fiecare
şedinţă durează aproximativ 10-15 minute
şi în mod obişnuit fac una-două şedinţe pe
zi, de obicei când mă trezesc şi/sau înainte
de a merge la culcare. LINGAMUL meu a
început să se simtă mai gros în decurs de o
săptămână. Prietena mea a remarcat această
diferenţă după aproximativ două săptămâni.
După o lună LINGAMUL meu câştigase deja
1 cm. După două luni, aproximativ 2 cm şi
acum după trei luni, 3 cm faţă de mărimea
iniţială. Nu am măsurat niciodată diametrul,
dar este cu siguranţă mai gros. Cred că este important să faci exerciţiile în mod regulat,
în special la început.”

● „Erecţia mea a devenit mult mai fermă după ce am început acest program, ca şi cum
aş fi din nou tânăr. Am întâlnit câţiva care au spus că au trăit aceeaşi experienţă după ce
au început programul.”

● „Am făcut exerciţii timp de 5 săptămâni şi pot spune sincer că am obţinut ceva
îmbunătăţiri. Lungimea mea s-a îmbunătăţit cu 1,5 cm, iar circumferinţa cu aproximativ
1 cm. Dar am constatat într-adevăr faptul că erecţiile mele sunt mult mai ferme.”

● „Am exersat timp de 3 luni şi am câştigat peste 3 cm în erecţie, la fel şi în stare moale
şi ceva circumferinţă. Voi fi răbdător şi insistent, deoarece progresul va veni.”

● „Deşi am fost sceptic la început, acum sunt convins că folosind acest program şi
cu ceva muncă, se obţin rezultate. În timp de o săptămână, am văzut schimbări care nu
credeam că sunt posibile.”

● „Am folosit şi eu aceste tehnici de mărire a LINGAMULUI. Prietena mea a fost


plecată din oraş două luni, aşa că m-am gândit să încerc şi să nu-i spun, şi să văd dacă
îşi dă seama de vreo diferenţă. Am folosit-o ca o parte a experienţei. Prietena mea şi-a dat

51
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

seama şi m-a întrebat ce s-a întâmplat cu LINGAMUL meu - era mai lung şi mai gros
şi o „umplea“ mai mult. După cum mi-a spus, se simţea altfel. Eram aproape de capătul
yoni-ului ei în timpul fuziunii amoroase, dar acum sunt destul de lung ca să trebuiască
să fiu puţin atent. Dar grosimea a fost lucrul principal. Şi când am întrebat-o dacă a
simţit diferenţa, ea a spus nu la început, important eram eu, dar sub presiune, ea a zâmbit
şi a recunoscut că LINGAMUL mai gros a fost mai stimulator pentru ea. Sunt atât de
satisfăcut de succesul meu încât am dorit să îl împărtăşesc pentru a-i încuraja şi pe alţii.”

● „La 42 de ani, am adăugat deja peste 2,5 cm lungimii LINGAMULUI meu, atât erect
cât şi moale, şi am căpătat de asemenea şi grosime. Şi văd că această mărire se păstrează.”

● „Am 54 de ani şi am început programul de aproximativ două luni. Soţiei mele nu


i-am spus ce fac deoarece ar fi crezut că sunt nebun. Am plecat de la 16 cm şi nu ştiu ce
circumferinţă. După numai două luni, am 18 cm în lungime şi 14 cm în circumferinţă.
Realmente simt cum îmi creşte. Mulţumesc! Într-adevăr greu de crezut!”

● Fii un bărbat dotat!


● Pe maestru îl face exerciţiul.
● Un gram de practică face cât sute tone de teorie.
● Începe chiar din acest moment.
● Vrei un LINGAM super-mare?
Începe chiar de acum.
● Cei activi obţin rezultate
imediate.
● Ştii că dacă vei lucra vei fi
apreciat... cel puţin de iubita ta.
● Acesta să fie unul dintre
tapasurile vieţii tale.
● Aminteşte-ţi mereu de
masculinitatea legendară a lui
SHIVA, care este mereu în erecţie.
● Ştii cine poate avea erecţii tari
ca piatra? Chiar tu. Ştii când?
Începând din acest moment. Ştii
cum? Practicând programul un
LINGAM armonios, suficient de
gros şi extraordinar de lung.
● Doar cei leneşi şi cei care nu
vor erecţii tari ca piatra nu fac
ASHWINI MUDRA.

52
Întrebări posibile şi răspunsuri

Capitolul 7

AFRODISIACE
Prezentăm în acest capitol câteva plante cunoscute în diverse civilizaţii şi epoci
ca având efecte afrodisiace miraculoase. De la banala şi binecunoscuta ţelină până
la amestecul franţuzesc „quatre epices“, toate mirodeniile prezentate pot spori
libidoul (unele doar la bărbaţi, altele doar la femei sau cu efect asupra ambilor
iubiţi), dar unele dintre ele pot fi nocive atunci când sunt ingerate în cantităţi mari
sau atunci când nu se consumă exact partea indicată din plantă.

ARDEI IUTE
Prin conţinutul bogat de vitamina C, ardeiul iute este un excitant care
stimulează circulaţia. Astfel, erecţia este puternică şi de lungă durată.

CHIMEN
O cantitate mică din această plantă, luată zilnic, este foarte bună pentru
sporirea libidoului.

CIMBRU
Această mirodenie des folosită în reţetele culinare sporeşte puterile bărbatului.
Atenţie însă, cimbrul prezintă proprietăţi care stimulează agresivitatea. Efectele
sale puternice au făcut ca această plantă să fie cunoscută şi sub numele de „iarba
fericirii“.

53
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

CORIANDRU
Sămânţa uscată de coriandru are un efect euforic, mai cu seamă pentru femei.
Pentru bărbaţi este recomandat să nu se facă abuz de această substanţă, pentru a
nu avea efect opus.

CUIŞOARE
Această plantă este cunoscută ca una dintre cele mai puternice afrodiziace
naturale. Ea are însă şi o importantă contribuţie curativă şi de întreţinere, deoarece
este eficientă împotriva oboselii mentale şi fizice, precum şi împotriva pierderii
memoriei. Sub formă de esenţă, se recomandă consumul zilnic a două‑trei
picături, cu miere.

GHIMBIR
Pentru o lungă perioadă de timp a fost folosit în băuturi pentru a trezi toate
simţurile. Luat în doze rezonabile, duce la o excitare extremă. Atenţie însă,
consumat în doze mari, poate provoca iritaţii intestinale.

HREAN
Pulpa de hrean este cunoscută pentru puternicele sale calităţi afrodiziace, cu
efect imediat.

IASOMIE
Arbustul este cultivat în toată lumea pentru parfumul deosebit al florilor sale.
Iasomia spaniolă este cea mai des folosită pentru aroma specială pe care o conferă
licorilor. Atenţie însă, seminţele de iasomie sunt otrăvitoare! Consumul florii de
iasomie avea mare trecere la hinduşi, tocmai pentru efectele afrodiziace puternice
şi imediate.

MUŞTAR
Există trei varietăţi de muştar: alb, negru şi galben. Toate tipurile stimulează
acţiunea glandelor sexuale. Muştarul alb s-a bucurat de un mare succes în Evul
Mediu.

NĂUT
Romanii obişnuiau să-şi hrănească armăsarii cu năut, tocmai pentru efectele
afrodiziace pe care le are.

NUCŞOARĂ
Asupra femeilor nu s-a constatat un efect prea spectaculos, dar este renumită
ca fiind o foarte devotată prietenă a bărbaţilor...

QUATRE EPICES

54
Afrodisiace

Este un amestec franţuzesc din coriandru, scorţişoară, cuişoare şi două tipuri


de anason - o adevărată sărbătoare afrodisiacă.

ROZMARIN
Această plantă acţionează asupra centrilor nervoşi şi activează circulaţia
sângelui. Unul dintre componentele lui se comportă identic cu un adevărat
hormon sexual. Puterea rozmarinului poate creşte foarte mult adăugând 20 g de
frunze şi crengi din această plantă la un litru de alcool de 70 de grade. Este lăsat
la macerat timp de o săptămână, după care se consumă o linguriţă pe zi dizolvată
în apă fiartă.

ŞOFRAN
Are proprietăţi de stimulare a zonelor erogene. Cercetătorii au stabilit că are
calităţi similare cu cele ale hormonilor naturali. Se pare însă că un consum excesiv
poate produce persoanei în cauză un acces de râs necontrolat.

ŢELINĂ
Romanii au dedicat ţelina zeului bogăţiei, Pluto. În Evul Mediu, oamenii erau
fascinaţi de puterile acestei legume. Ţelina este bogată în vitaminele A, B, C, P şi
într-o gamă vastă de minerale. Este excelentă pentru tonusul muscular şi subţiază
sângele. De asemenea, reduce nivelul de colesterol şi ajută arterele să se lupte cu
îmbătrânirea.

55
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

Ce le dezgustă pe femei la bărbaţi?

Oricât de frumos, de bun, interesant sau charismatic este un bărbat, anumite


detalii au mare importanţă şi le pot îndepărta imediat pe femei. Ele sunt realiste,
ştiu că sunt puţine şanse să-l găsească pe Făt-Frumos-Fără-Defecte, motiv pentru
care de multe ori lasă garda jos şi trec peste unele aspecte care nu le plac la iubiţii
lor.
Însă există unele detalii pentru care majoritatea femeilor nu sunt dispuse
niciodată sa facă vreun compromis. Astfel, orice bărbat ar trebui să ştie ca oricât
de puţin i-ar păsa de propria înfăţişare şi oricât de înţelegătoare ar fi femeia de
lângă el în privinţa comportamentului său, trebuie sa ia seama la câteva detalii.
Iată o lista cu 6 greşeli capitale cu care bărbaţii reuşesc sa le dezguste pe femei:
1. respiraţia urât mirositoare, igiena dentară deficitară;
2. igiena corporală deficitară (atenţie la păr, urechi, unghii);
3. mirosul neplăcut de transpiraţie;
4. tendinţa de a-şi plimba mâinile murdare pe trupul ei;
5. amorul egoist, centrat doar pe plăcerea lui, nu şi a ei;
6. dezinteresul cu care îşi tratează iubita (întârzie la întâlniri, uită să sune, nu
o mai sărută etc.).

Temă pentru acasă: unde se găseşte punctul G?

56
GLOSAR
CONTINENŢĂ SEXUALĂ
Capacitate superioară de control deplin asupra potenţialului creator-sexual
CONTINENŢA SEXUALĂ reprezintă o atitudine superioară de înfrânare,
reţinere şi control deplin conştient al funcţiei sexuale, atât de către bărbat, cât şi
de către femeie, implicând contactul sexual cu atingerea unui număr nelimitat
de orgasme de către cei doi (la unison sau separat), dar care nu se finalizează
prin ejaculare la bărbat şi nici prin descărcarea explozivă a potenţialului creator
specific la femeie. Acest mod superior de a trăi actul sexual, fără epuizare, permite
TRANSMUTAREA biologică a potenţialului sexual, creator, în forme superioare
de energie vitală, psihică, mentală, spirituală, datorită unor procese inefabile de
SUBLIMARE lăuntrică.
Stăpânirea potenţialului sexual în timpul exercitării funcţiei amoroase
este specifică tradiţiilor tantrice şi taoiste, care urmăresc să realizeze astfel o
echilibrare deplină şi o polarizare pe multiple niveluri a energiilor YANG (+) şi
YIN (–) în fiinţă. Prin realizarea cu succes a CONTINENŢEI SEXUALE de către
cei doi, în cuplu, trăirea amoroasă devine plenară, dispare senzaţia de vlăguire
şi somnolenţă care însoţeşte ejacularea, este evitată sarcina nedorită, femeia
poate atinge în timp, ori de câte ori vrea, starea de orgasm, armonia în cuplu şi
fericirea se amplifică. În concepţia orientală, amorul realizat într-o stare continuă
de CONTINENŢĂ SEXUALĂ devine o gradată dilatare dătătoare de extaz, în care
cuplul se expansionează în infinit, depăşindu-şi astfel toate limitările.
În mod normal, la majoritatea femeilor există, în stare latentă, capacitatea de
a realiza spontan CONTINENŢA SEXUALĂ. Această disponibilitate le permite
chiar multor femei să poată trăi adeseori orgasme multiple fără descărcarea
potenţialului sexual. La bărbat, realizarea CONTINENŢEI SEXUALE implică
un anumit antrenament gradat şi realizarea unei stări de echilibrare a energiilor
YANG (+) şi YIN (–).
Angrenarea permanentă a CONTINENŢEI SEXUALE este, în HATHA‑YOGA
şi în Taoism, o practică obişnuită. Experienţa CONTINENŢEI SEXUALE în cuplu
îi permite fiinţei umane să realizeze ceva extraordinar, făcând-o să înţeleagă că
atracţia faţă de sexul opus nu este reprezentată numai de instinct, ci şi de alte
aspecte: energetice, subtile, psiho‑emoţionale, care sunt integrate sub forma
energiilor YANG (+) şi YIN (–) în complexul sistem al comportamentului sexual-
afectiv-mental.
Din punct de vedere fiziologic, CONTINENŢA SEXUALĂ reprezintă un proces
ciclic, ascendent, care evoluează în mai multe faze: a) faza de excitaţie; b) faza de
platou; c) coitul propriu-zis; d) faza de evitare a ejaculării, cu TRANSMUTAREA
gradată în energie a unei cantităţi infime din potenţialul sexual; e) orgasmul
normal; f) după un anumit interval de timp, de la 15 la 30 de minute, o nouă fază
de evitare a ejaculării, cu TRANSMUTAREA gradată în energie a unei cantităţi

57
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

infime din potenţialul sexual; g) orgasmul al doilea, mult mai intens şi mai
profund decât cel de dinainte, etc.
Dacă atât bărbatul cât şi femeia controlează cu succes potenţialul sexual, graţie
CONTINENŢEI SEXUALE, ei pot continua relaţia amoroasă intimă aproape
indefinit în timp. Prin CONTINENŢA SEXUALĂ, trăirea amoroasă devine un
etern început şi permite trăirea iubirii cosmice. În legătură cu CONTINENŢA
SEXUALĂ, se cuvine să amintim că spiritualitatea străveche orientală şi în
special curentul tantric conferă iubirii sexuale transfiguratoare semnificaţia
profundă a unei căi de autocunoaştere şi perfecţionare spirituală a fiinţei
umane. Prin intermediul acestei iubiri oceanice, în care totul devine cu putinţă,
se realizează transcenderea condiţiilor comune, limitatoare şi survine o fuziune
cosmică a cuplului în Universul infinit. Unirea erotică nesfârşită se transformă
într-o expansiune beatifică, grandioasă; astfel, datorită SUBLIMĂRII amoroase,
se depăşeşte un act biologic, instinctual şi cuplul uman atinge valenţe inefabile,
de cuplu cosmic, ideal, divin. Senzualitatea amplificată graţie CONTINENŢEI
SEXUALE perfecte apare în tradiţia spirituală indiană drept un mijloc de a atinge
Extazul Perfect (SAMADHI).
Experienţa erotică intensă facilitată de CONTINENŢA SEXUALĂ este astfel
investită cu valori trans-senzoriale. Realizată astfel, ea conduce la o stare progresivă
de beatitudine şi de autonomie pentru ambii iubiţi. CONTINENŢA SEXUALĂ
este în viziunea yoghină un mod misterios de cunoaştere, voluptatea perfect
controlată jucând aici doar rolul de vehicul, prin intermediul căruia se transcende
conştiinţa normală, limitată şi se instalează starea extatică de iluminare dătătoare
de eliberare şi înţelepciune. Graţie CONTINENŢEI SEXUALE, tensiunea sexuală
intensă nu se consumă prin actul ejaculării; emisia seminală este oprită printr-
un puternic proces de focalizare mentală, care permite un autocontrol fiziologic
deplin al ejaculării, dar şi al trăirii erotice autonome.
Această modalitate superioară extraordinară de realizare a unirii sexuale
nesfârşite este de natură să declanşeze uneori trezirea energiei colosale individuale
KUNDALINI-SHAKTI, sublimând şi convertind potenţialul energetic ce rezultă
prin TRANSMUTAREA biologică în forme din ce în ce mai rafinate de energie
vitală, psihică, mentală, care, la rândul lor, sporesc şi revelează forţa spirituală.
CONTINENŢA SEXUALĂ, realizată cu succes un anumit interval de timp, face
totodată să se trezească şi să se amplifice capacitaţile psiho‑mentale, dincolo de
normalitate. Îndeplinind într-o stare de TRANSFIGURARE şi de adoraţie fuziunea
amoroasă, pentru adorator, în acele clipe, iubita sintetizează întreaga natură
feminină (Eternul Feminin); ea este percepută, în acelaşi timp, ca mamă, soră,
amantă, soţie, fiică, personificând deci, printr-o misterioasă integrare superioară,
însăşi Natura (PRAKRITI), sursa principală a bucuriei şi a repaosului, prin care
totul se manifestă în Univers. Prin CONTINENŢA SEXUALĂ, jocul erotic se
realizează pe un plan trans-biologic, cosmic, fără sfârşit, iubiţii încorporând „o
condiţie ideală de zei“, în sensul că ei nu numai că experimentează beatitudinea,
ci şi pot contempla direct Realitatea Ultimă.

58
Glosar

IUBIRE
Mai ales pentru yoghini, IUBIREA adevărată este un sentiment inefabil,
copleşitor şi divin care face cu putinţă, pentru acela (sau aceea) care îl trăieşte
plenar, să resimtă o inefabilă dilatare euforică a fiinţei sale şi, totodată, a
câmpului conştiinţei, de la finit către infinit. Ceea ce caracterizează în mod
fundamental iubirea adevărată este faptul că, permanent, ea este opusul
EGOISMULUI.
IUBIREA este resimţită intens de fiinţa umană sub forma unui sentiment
esenţialmente unificator, profund euforic, copleşitor, nuanţat, moral-
estetic. Iubirea se manifestă mai ales prin aspiraţia sublimă, dezinteresată,
profund transfiguratoare şi pătrunsă de abnegaţie către obiectul său: o
fiinţă umană de sex opus care ne atrage, o anumită persoană asupra căreia
resimţim spontan imboldul să ne revărsăm în mod detaşat afecţiunea, sau
chiar o colectivitate, o idee ori o valoare, o activitate. Naşterea, persistenţa
şi dezvoltarea acestui sentiment profund unificator, euforic, care în esenţa
sa este divin şi beatific, şi dezvoltarea acestui sentiment atunci când el se
manifestă divers nuanţat, de la o fiinţă umană la alta, în sfera sa individuală
(care este aproape unică, fiind diferită de la un om la altul) este intim legată
de formarea şi cristalizarea personalităţii.
Iubirea dintre sexe vizează, prin transfigurare amoroasă profundă şi
adoraţie, fuziunea complementară inefabil unificatoare pe toate planurile
(inclusiv cel fizic-sexual) cu o anumită fiinţă umană aflată în plenitudinea
sa fizică, vitală, psihică, morală şi intelectuală, care îi apare aceluia sau
aceleia care o iubeşte intens, în frumuseţea individualităţii sale unice şi
irepetabile, fiind tocmai din această cauză (pentru ACELA SAU ACEEA
CARE IUBEŞTE) generatoare de o imensă fericire autentică, numai în
această calitate. Natura şi rolul uriaş îndeplinit permanent de iubire,
atunci când aceasta este intens şi cu adevărat liber manifestată în viaţa
oamenilor, au primit în decursul timpului interpretări variate. Una dintre
cele mai străvechi interpretări ale iubirii este cea mitologică-cosmologică,
în care iubirea apare ca o nesfârşită forţă euforică, transfiguratoare,
sublimă, divină, cosmică, grandioasă - generatoare a tot ceea ce este
frumos şi minunat - şi infinit creatoare (de exemplu: Erosul regenerator
al orficilor, principiul organizator divin al Universului la Empedocle,
entuziasmul eroic la G. Bruno, principiul unificator divin al cerescului
(+) şi al teluricului (-), al finitului şi infinitului în romantismul german;
aspectul polarizant, complementar şi unificator al forţei subtile a
Soarelui - masculinul (+), aspectul emisiv - şi al forţei subtile a Lunii -
femininul (-), aspectul receptiv - care este puterea motrice şi diriguitoare a

59
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

Manifestării şi a evoluţiei în YOGA). Distingând genuri diferite ale iubirii


şi considerând-o pe cea profund transfiguratoare şi spirituală (pură,
înălţătoare, divină) ca net superioară, numeroşi gânditori i-au atribuit
virtuţi cognitive fundamentale (de exemplu: cunoaşterea frumosului ideal
ca atare, identificarea extatică a iubirii şi cunoaşterii la Platon, accederea
către culmile extatice ale lumii inteligibile, beatitudinea iubirii divine la
M. Ficino, libertatea interioară deplină izvorâtă din cunoaşterea intuitiv-
raţională, „amor dei intellectualis” la Spinoza, penetrarea - datorită unei
inefabile rezonanţe interioare cu conţinutul ideal - sau absorbirea în noi
- datorită fuziunii depline şi a identificării perfecte, în care cunoaşterea,
obiectul sau fiinţa ce este cunoscută şi cunoaşterea care rezidă sunt UNA
- a lucrului sau a fiinţei umane cunoscute, ca într-o contopire erotică la F.
Schlegel).
Iubirea a fost şi este învestită cu importante sensuri şi valenţe umane şi
spirituale în gândirea modernă, revelându-se rolul ei ca factor de aglutinare
a solidarităţii umane profunde, ca factor de asigurare a comunităţii de idei
a speciei umane, ca esenţă sublimă, divină şi profund transfiguratoare a
omului. Reprezentanţii filosofiei religioase, gânditorii creştini mai cu seamă
(de exemplu, neoplatonismul, tomismul şi neotomismul, personalismul,
existenţialismul religios) au pus foarte clar în evidenţă unele aspecte
ale antropologiei iubirii (caritate-agape), interpretându-le în chip divin,
înălţător, transcendent, ca iubire a lui DUMNEZEU, în care aceasta este
identificată cu iubirea universală (temelia unitară a celor trei ipostaze ale lui
DUMNEZEU). O poziţie aparte ocupă, din acest punct de vedere, printre
teologi, Teilhard de Chardin, care a construit o concepţie etică profund
bazată pe dragostea dintre oameni, pe un colectivism plenar unificator
afectiv şi intelectual. Întărirea accentelor pesimiste şi iraţionaliste ale
iubirii caracterizează multe dintre interpretările filosofice în sec. al XIX-lea
şi al XX-lea [de exemplu, la Schopenhauer (care afirmă: „Amorul nu este
decât o cursă întinsă individului pentru ca acesta să perpetueze specia”),
la Nietzsche, M. Scheler, K. Jaspers, Sartre, Gabriel Marcel]. Dovedind
determinarea sentimentului iubirii corelat psihic şi mental, unii filosofi
au subliniat transformările profunde pe care le-a suferit sau le suferă
sentimentul iubirii de-a lungul timpului şi au pus în evidenţă aportul ei
hotărâtor în cunoaşterea de sine, în atingerea stării de fericire, în formarea
şi modelarea umană.
Yoghinii au considerat totdeauna sentimentul iubirii ca fiind extraordinar
de important şi l-au caracterizat adeseori drept un SUI GENERIS criteriu
valoric esenţial al gradului de umanizare şi de elevare a comportamentului

60
Glosar

natural al omului, o măsură a faptului că în însăşi fiinţa sa microcosmică,


cea mai intim individuală, CEL CARE IUBEŞTE poate totodată să devină,
datorită iubirii, o fiinţă dilatată în infinit, Macrocosmică, unificată şi
divină.
Privind lucrurile din punct de vedere psihic, putem spune că iubirea
sau amorul se formează printr-un fenomen complex de „cristalizare“ care a
fost destul de bine descris de STENDHAL (în lucrarea sa celebră „DESPRE
DRAGOSTE”) şi este analizat acolo ca un proces de fixare progresivă pe
care ni-l generează comunicarea şi identificarea empatică inefabilă cu
o anumită fiinţă umană de sex opus care ne completează (întregeşte)
şi ne polarizează pe multiple niveluri ale fiinţei noastre, făcându-ne
să ne descoperim mult mai unificaţi şi armonioşi. STENDHAL opune
această dragoste intensă, durabilă, profund transfiguratoare şi adevărată
amorurilor bruşte, frenetice şi fulgerătoare („COUP DE FOUDRE“) care,
prin angrenarea unor polarizări efemere, parţiale sau lipsite de o anumită
profunzime şi complexitate, sunt cel mai adesea predispuse să dispară la
fel de repede cum au apărut, deoarece fie de o parte, fie chiar de ambele
părţi, lipseşte susţinerea afectivă şi transfigurarea care face posibilă
aprofundarea în timp a fuziunii amoroase realizate în cuplu pe multiplele
niveluri.
Din punct de vedere moral, aşa cum am mai spus, amorul este
definit de către yoghini ca fiind un sentiment euforic sublim şi profund
transfigurator care este opus egoismului. Iubirea adevărată este, prin
urmare, o modalitate foarte simplă de depăşire sau transcendere a
egoismului. Înţelegând profund acest aspect prin trăirea directă, intensă,
spontană şi liberă a iubirii adevărate putem să înţelegem mult mai bine
cuvintele divine, esenţiale ale lui IISUS pe care, paradoxal, foarte puţini
creştini le mai pun astăzi în practică: „IUBEŞTE PE APROAPELE TĂU
CA PE TINE ÎNSUŢI”. Genialul scriitor TOLSTOI spune: „ADEVĂRATA
IUBIRE ARE TOTDEAUNA DREPT BAZĂ RENUNŢAREA LA PROPRIUL
BINE INDIVIDUAL”.
Marii sfinţi creştini văd în iubire izvorul virtuţii divine supreme, care este
„COMPASIUNEA“. Problema filosofică pentru yoghini este de a şti dacă
iubirea poate să fie o modalitate adevărată de cunoaştere. Privind din acest
punct de vedere, ei consideră că iubirea este un mijloc rapid de cunoaştere
(filosoful SPINOZA scrie: „IUBIREA INTELECTUALĂ DE DUMNEZEU
SE NAŞTE DIN CEL DE AL TREILEA FEL DE CUNOAŞTERE”) şi resping
ca aberantă ideea lui DESCARTES că iubirea nu ar fi decât o orbire a minţii
(DESCARTES: „Iubirea este o pasiune care poate să fie excitată intens în

61
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

noi fără ca să ne dăm seama absolut deloc dacă obiectul sau fiinţa umană
care o cauzează este bună sau rea”).
În continuare, pentru a ilustra cele afirmate, oferim un minunat pasaj
poetic şi plin de înţelepciune din cartea „PROFETUL” a genialului scriitor
KAHLIL GIBRAN, cu privire la iubire:
„Când iubirea copleşitoare vă face semn, urmaţi-i îndemnul,
Chiar dacă uneori cărările ei sunt aparent grele şi prăpăstioase,
Şi când vraja ei paradisiacă vă cuprinde cu aripile ei angelice, supuneţi-
vă misterului ei
Chiar dacă sabia ascunsă-n penaju-i v-ar putea răni (atunci când egoul
este puternic),
Atunci când iubirea îmbătătoare vă vorbeşte şi o simţiţi în fiinţa voastră
înălţătoare şi divină, daţi-i imediat crezare, chiar dacă vocea ei ar putea să
vă sfărme himericele visuri, asemenea vântului de miază-noapte care vă
pustieşte grădinile (vanităţilor voastre).
Fiindcă, precum adeseori iubirea vă încunună, tot ea vă şi crucifică
uneori (atunci când trebuie). Precum vă face să creşteţi mult mai repede şi
fiind inundaţi de fericire, tot ea trebuie să vă şi reteze uscăciunile şi să vă
distrugă neîntârziat răutăţile, meschinăriile şi egoismul.
Precum ea vă face să plutiţi, fiind ridicaţi de bucurie, până la înălţimea
voastră ideală, alintându-vă cu o splendidă gingăşie ramurile cele mai
fragile care freamătă în lumina soarelui etern al iubirii,
În acelaşi fel ea vă străbate totodată ca o miraculoasă forţă purificatoare
până în adâncul rădăcinilor voastre, scuturându-le în încleştarea lor cu
pământul.
Asemenea snopilor de grâu, ea vă seceră, atunci când trebuie.
Vă treieră după aceea pentru a va descoji.
Vă vântură spre a vă curăţa de pleavă.
Vă macină fin până la înălbirea făinii voastre.
Vă frământă pentru a ajunge să fiţi umili, blânzi, foarte supuşi, plini de
umilinţă, îndumnezeiţi şi puri. Pentru ca apoi să vă hărăzească focului său
sacru spre a deveni pâinea cea sfântă a veşniciei la ospăţul ei ceresc.
Toate acestea şi multe altele vi le va dărui cu prisosinţă iubirea, pentru
ca, în felul acesta, să vă puteţi cunoaşte în întregime tainele inimii şi să
deveniţi şi voi o parte din inima vieţii eterne din care izvorăşte iubirea
nesfârşită.
Dar dacă, fiind stăpâniţi de îndoială, egoism, răutate, viclenie,
suspiciune, făţărnicie sau de teamă, veţi căuta doar avantajele şi plăcerile
desfătătoare ale dragostei care doar vi se dăruie fără ca voi să iubiţi,

62
Glosar

Atunci, fiind înfrânţi, sterili şi pricăjiţi este necesar să vă acoperiţi


goliciunea şi să ieşiţi din treierişul iubirii,
Spre a vă întoarce, ca să rămâneţi închistaţi, egoişti şi singuri, în lumea
cea fără de anotimpuri, unde veţi râde sarcastic dar nu cu o adevărată
bucurie, unde veţi plânge adeseori, dar nu de fericire pentru că atunci
lacrimile voastre nu vor izvorî datorită extazului covârşitor al iubirii.
Iubirea nu se dăruie niciodată decât pe sine şi îşi ia întotdeauna de la
DUMNEZEU energia sa atotcuprinzătoare şi misterioasă pentru cei care
o primesc.
Iubirea adevărată nu obligă şi nu vrea niciodată să fie constrânsă sau
schilodită de fiinţa umană căreia i se dăruieşte;
Fiindcă iubirii fără margini îi este de-ajuns iubirea pură, divină nesfârşită
şi înălţătoare.
Când iubiţi nu trebuie să spuneţi «Creatorul e în inima mea», ci mai
degrabă şoptiţi îmbătaţi de extaz «Eu sunt acum topit de iubire în inima
Creatorului».
Să nu credeţi că puteţi croi voi singuri oricum ŞI după voie drumul
iubirii, fiindcă atunci când o meritaţi iubirea vă inundă sufletul şi vă va
arăta cu siguranţă ea însăşi calea.
Iubirea fără margini nu urmăreşte niciodată altceva decât ca întotdeauna
să se desăvârşească într-un mod paradisiac printr-o totală iubire.
Dar dacă iubeşti fără încetare şi încă mai ai dorinţe, fie ca atunci acestea
să fie:
Să te topeşti de iubire în tot şi în toate şi să devii un fluviu pur şi
năvalnic de iubire ce susurul în noapte-şi cântă;
Să cunoşti adeseori nostalgia sublimă a prea marii duioşii;
Să fii vrăjit şi îmbătat de înţelegerea inexprimabilă a iubirii care te
inundă şi te expansionează în nemărginire;
Să te jertfeşti iubirii nesfârşite de bunăvoie şi bucurându-te de iubirea
pe care o dăruieşti;
Să te trezeşti în zori, cu inima mereu înaripată şi să înalţi, plin de o
sfântă recunoştinţă, o sinceră mulţumire lui DUMNEZEU pentru încă o
zi de iubire;
Să te odihneşti, copleşit de o nouă fericire paradisiacă, la ceasul amiezii
şi să cugeţi la misterul uimitor al iubirii;
Să te întorci apoi profund împăcat şi debordând de sublimă desfătare
acasă la ora cea magică a amurgului,
Şi, apoi, să dormi înălţând în inimă o rugă emoţionantă pentru fiinţa
iubită, iar pe buze să ai şi pentru ea un cântec inspirat de laudă.“

63
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

Despre dragoste, SFÂNTUL PAVEL spune în NOUL TESTAMENT


(CORINTENI 1-13):
„1. Chiar dacă aş putea vorbi în multe limbi omeneşti şi totodată în cele
îngereşti şi n-aş avea deloc iubire, aş fi întocmai ca o aramă sunătoare şi
ca un chimval (instrument muzical folosit în vechime, compus din două
talere de aramă care erau lovite unul de altul; acesta mai era cunoscut şi
sub numele de talgere (n.n)) zăngănitor.
2. Şi chiar dacă aş avea darul proorociei şi aş cunoaşte toate tainele
acestei lumi şi toată ştiinţa, chiar de aş avea toată credinţa astfel încât să
pot să mut şi munţii din loc fără a avea deloc iubire, n-aş fi prin aceasta
nimic.
3. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru ai hrăni pe cei
săraci; chiar dacă mi-aş oferi cu abnegaţie trupul să fie ars; şi nu aş avea
deloc iubire; toate acestea nu-mi vor folosi aproape la nimic.
4. Iubirea este întotdeauna mult răbdătoare; ea este mereu plină de
bunătate; iubirea nu pizmuieşte niciodată; iubirea nu se laudă, nu se umflă
de mândrie; nu este suspicioasă;
5. Nu se poartă niciodată necuviincios, nu caută folosul său (deoarece
iubirea trezeşte întotdeauna devotamentul şi abnegaţia (n.n)); ea nu se
mânie; nu se gândeşte la rău;
6. Nu se bucură de nelegiuire ci se bucură fără încetare de adevăr, de
bine şi de ceea ce este frumos;
7. Ea acoperă (îmbrăţişează) totul, crede tot ceea ce este bun,
nădăjduieşte mereu, suportă totul cu umilinţă (smerenie).
8. Iubirea este în veşnicie ceva tainic şi dumnezeiesc şi tocmai de
aceea ea nu va pieri niciodată. Proorocirile se vor sfârşi, limbile probabil că
se vor opri, cunoaşterea se va încheia, dar iubirea va rămâne mereu aceeaşi
fără încetare.
9. Căci, dacă acum cunoaştem toate câte sunt în parte şi proorocim în
parte,
10. Atunci când cu ajutorul iubirii vom ajunge la desăvârşire, acest
«ÎN PARTE» se va sfârşi (pentru că atunci vom deveni UNA cu TOTUL cel
misterios al lui DUMNEZEU (n.n.)).
11. Când eram copil, vorbeam aşa cum trebuie să vorbească un copil,
simţeam aşa cum trebuie să simtă un copil, gândeam aşa cum gândeşte
un copil; atunci când m-am făcut om mare, m-am lepădat (m-am detaşat
(n.n.)) de tot ceea ce era în mine copilăresc.
12. Acum (datorită ignoranţei noastre (n.n.)) vedem totul întocmai ca
într-o oglindă, într-un mod aburit şi întunecos; dar atunci (în momentul în

64
Glosar

care vom fi cu adevărat uniţi cu DUMNEZEU (n.n.)) când vom cunoaşte


adevărul vom vedea totul faţă în faţă. Acum eu ştiu că-mi este cu putinţă să
cunosc în parte; dar atunci când voi fi desăvârşit voi putea cunoaşte totul
pe deplin, întocmai aşa cum am fost eu cunoscut pe deplin din veşnicie (de
DUMNEZEU (n.n.)).
13. Acum pentru mine rămân doar acestea trei: credinţa în Dumnezeu,
nădejdea (speranţa) şi iubirea; dar pentru mine cea mai mare dintre ele
este şi rămâne întotdeauna iubirea.“
MAHA-SHAKTI
Marea Mamă Divină
MAHA-SHAKTI este manifestatoarea nebănuită şi susţinătoarea întregului
Univers (MACROCOSMOS). MAHA-SHAKTI este Marea Mamă Divină din care
se manifestă cele 10 Mari Puteri Cosmice, cele 10 MAHA‑VIDYA, care sunt de fapt
ipostazele sale divine universale. Ea este Energia Manifestatoare a Supremului
Absolut (BRAHMAN).

OJAS
Energie subtilă esenţială
Cuvântul sanscrit OJAS este derivat din rădăcina verbală sanscrită VAJ,
care înseamnă „a fi puternic“, cuvântul OJAS semnifică „forţă uriaşă, energie
sublimată, rezultată inclusiv prin TRANSMUTAREA biologică a potenţialelor
fiinţei, în care este inclus şi potenţialul creator (sexual), vigoare (vitală, psihică,
mentală, spirituală)“. În Ayurveda, OJAS este chintesenţa constituenţilor
(DHATU) TRUPULUI. Yoghinii consideră că OJAS este mai degrabă o forţă
benefică, subtilă, ce există în fiinţă sau rezultă prin TRANSMUTARE biologică
(de exemplu, transmutaţia potenţialului sexual, atât al femeii cât şi al bărbatului,
în energie) şi, fiind distribuită atât în TRUPUL cât şi în întreaga fiinţă, le
vitalizează, le regenerează şi le hrăneşte neîncetat. OJAS este, prin urmare, un
principiu subtil vital foarte important, care rezultă în urma proceselor naturale
de TRANSMUTARE şi SUBLIMARE secvenţială care se manifestă succesiv în cei
şapte constituenţi corporali (DHATU) ai fiinţei: 1. plasma (RASA-DHATU); 2.
sângele (RAKTA‑DHATU); 3. muşchii (MAMSA-DHATU); 4. grăsimea (MEDA-
DHATU); 5. oasele (ASTHI‑DHATU); 6. măduva şi nervii (MAJJA-DHATU); 7.
fluidele reproducătoare – atât la bărbat cât şi la femeie – (SHUKRA-DHATU).
Cea mai mare cantitate sau concentraţie de OJAS în MICROCOSMOSUL
fiinţei umane poate să rezulte graţie transmutării biologice a potenţialului
sexual în energie, în timpul şi după o fuziune amoroasă sexuală plenară, în care
cei doi iubiţi realizează perfect CONTINENŢA SEXUALĂ şi sublimează după
aceea în mod armonios energia binefăcătoare subtilă (OJAS) care rezultă. Prin
transmutaţia biologică şi SUBLIMAREA în energii rafinate a forţei care rezultă cu
uşurinţă din potenţialul sexual (creator) atât al femeii, cât şi al bărbatului, are loc
o accelerare a evoluţiei psihice, mentale şi spirituale, care adeseori se reflectă în
65
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

fiinţă prin trezirea anumitor puteri paranormale (SIDDHI), creşterea inteligenţei,


amplificarea puterii de pătrundere mentală, dinamizarea intuiţiei etc.
Faptul că atât sperma bărbatului, cât şi secreţiile sexuale ale femeii
(menstruaţia) pot fi transformate cu uşurinţă în energie subtilă esenţială (OJAS),
prin TRANSMUTAREA biologică, care se produce atât în timpul realizării corecte
a anumitor tehnici speciale YOGA, cât şi în timpul fuziunii amoroase sexuale (în
care cei doi realizează la unison o perfectă CONTINENŢĂ SEXUALĂ), explică
de ce toate tradiţiile spirituale autentice recomandă fie o abstinenţă activă (în
care potenţialul sexual al fiinţei umane este integral transmutat (prin practici
spirituale) în energie subtilă esenţială (OJAS), care este după aceea sublimată
armonios (în forme din ce în ce mai subtile de OJAS) în sferele superioare ale fiinţei,
această realizare fiind confirmată la femeie de suspendarea completă a ciclului
menstrual, în afara menopauzei, iar la bărbat este autentificată de absenţa deplină
a poluţiilor (nocturne sau diurne), fie o CONTINENŢĂ SEXUALĂ permanentă
(cu excepţia momentelor când cuplul urmăreşte de comun acord să aibă un copil),
în care atât bărbatul, cât şi femeia transmută la unison, în mod biologic, întregul
potenţial sexual în energie subtilă esenţială (OJAS) şi după aceea sublimează, fie
împreună, fie separat, energia subtilă esenţială (OJAS) rezultată, canalizând-o în
mod armonios în sferele subtile superioare ale fiinţelor lor (făcând-o astfel să se
transforme în forme de OJAS din ce în ce mai elevate).
O abstinenţă sexuală pasivă (inertă) în care, în cazul femeii, ciclul menstrual este
foarte abundent şi durează multe zile, ori apare de două sau de trei ori pe lună, este
profund nocivă pentru echilibrul lăuntric şi pentru sănătatea TRUPULUI femeii,
în unele cazuri această situaţie putând să determine tulburări psihice şi mentale
serioase (paranoia). Acelaşi gen de abstinenţă sexuală pasivă (inertă), în cazul
bărbatului, mai ales în situaţiile în care apar frecvent poluţii nocturne sau diurne,
precedate de stări de frustrare şi tensiune interioară, este de asemenea profund
nocivă pentru echilibrul lăuntric şi pentru sănătatea TRUPULUI bărbatului, în
unele cazuri această situaţie putând să determine tulburări psihice şi mentale
serioase (paranoia şi schizofrenie).
Ideea fundamentală în sistemul YOGA este aceea că păstrarea permanentă a
controlului deplin asupra potenţialului sexual atât la femeie, cât şi la bărbat, atunci
când acest control este însoţit de TRANSMUTAREA biologică în energie (OJAS) a
respectivului potenţial, fie prin abstinenţa sexuală activă, fie prin CONTINENŢA
SEXUALĂ perfectă, realizată într‑un cuplu unit, transfigurator şi iubitor, face să
se amplifice cantitatea de fluid subtil OJAS în MICROCOSMOSUL fiinţei umane
şi aceasta nu numai că îmbunătăţeşte şi măreşte în scurt timp sănătatea dar,
totodată, face să crească extraordinar de mult câmpul conştiinţei care, gradat,
devine din ce în ce mai rafinat şi mai pur.
Având în vedere toate aceste aspecte, putem înţelege mult mai bine de ce
fluidul subtil esenţial OJAS este considerat de către yoghini – în fiinţa umană –
drept o forţă binefăcătoare, atotputernică şi chiar este supranumit uneori Energia
Vitală Subtilă Esenţială. Unele texte YOGA secrete consideră că fluidul subtil

66
Glosar

OJAS este forma supremă a energiei binefăcătoare subtile în MICROCOSMOSUL


fiinţei umane, din care face parte şi TRUPUL.
Datorită unor tehnici speciale YOGA (cum ar fi: MULA BANDHA, UDDIYANA
BANDHA, NAULI, YONI MUDRA, SHAKTI CHALANA MUDRA etc.),
realizate cu consecvenţă atât în timpul abstinenţei sexuale active, cât şi în timpul
CONTINENŢEI SEXUALE perfecte, anumite substanţe care există în TRUP,
printre care, în special, potenţialul sexual (atât al femeii, cât şi al bărbatului), pot
să fie transmutate în mod biologic în energie subtilă esenţială (OJAS) sau fluid
binefăcător OJAS care, datorită proceselor complexe de SUBLIMARE ulterioară,
se va putea transforma după aceea în diverse forme din ce în ce mai elevate
de energie (OJAS), care vor putea fi cu uşurinţă dirijate şi acumulate la nivelul
celor 7 centri de forţă secreţi ai fiinţei umane. Având în vedere aceste aspecte, se
poate constata că: la nivelul lui MULADHARA CHAKRA, fluidul OJAS conferă
o vitalitate ieşită din comun; la nivelul lui SWADHISTHANA CHAKRA, fluidul
OJAS conferă imaginaţie creatoare controlată; la nivelul lui MANIPURA CHAKRA,
fluidul OJAS conferă expansivitate, veselie şi încredere în sine; la nivelul lui
ANAHATA CHAKRA, fluidul OJAS conferă bucurie, dilatare euforică şi iubire
copleşitoare; la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA, fluidul OJAS conferă intuiţie,
puritate, inspiraţie spirituală; la nivelul lui AJNA CHAKRA, fluidul OJAS conferă
forţă de pătrundere mentală extraordinară, clarviziune, idei geniale; la nivelul
lui SAHASRARA, fluidul OJAS conferă înţelepciune, beatitudine şi comuniune
inefabilă cu Supremul Absolut -DUMNEZEU.
Termenul de OJAS-SHAKTI desemnează efectul extraordinar produs de energia
subtilă (OJAS) manifestată sub forma unei sfere uriaşe de forţă radiantă, în care
este acumulat foarte mult fluid (OJAS), atât în cazul existenţei obişnuite a fiinţelor
umane (de exemplu, la marii politicieni, conducătorii de partide, şefii naţiunilor,
liderii unor grupări, directorii de întreprinderi, generalii de armată etc.), cât şi în
domeniul spiritual sau intelectual în cazul fiinţelor umane foarte evoluate cum ar
fi: mentorii anumitor căi spirituale, descoperitorii anumitor sisteme filosofice sau
în domeniul pur spiritual, divin, la cel mai înalt nivel, în cazul Marilor Eliberaţi,
al Marilor înţelepţi sau al Iluminaţilor, în cazul cărora fluidul OJAS cel mai elevat
şi cel mai pur îi ajută pe toţi aceştia să fuzioneze, în zonele cele mai înalte ale
conştiinţei lor, cu Conştiinţa Absolută A Lui DUMNEZEU.

SHAKTI
Putere feminină tainică a Naturii, ce este o expresie manifestată a Eternului
Feminin
În limba sanscrită, cuvântul SHAKTI înseamnă „putere feminină“, „forţă a
naturii“ sau „energie“. SHAKTI este personificarea efectivă a energiei feminine
primordiale, ea încarnează adeseori forţa de realizare a lui BRAHMAN, fiind
aspectul feminin dinamic al lui DUMNEZEU, vitalitatea feminină care îi permite
lui BRAHMAN să creeze totul, să conserve sau să păstreze totul şi să facă să
dispară totul. Considerată adesea ca fiind contrapartea feminină (–) sau iubita
67
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

lui SHIVA (Supremul Masculin (+)), ea SHAKTI este expresia Eternului Feminin
sau a Zeiţei Mamă, unificând feminitatea şi maternitatea, prin manifestarea sa ca
Forţă fundamentală a Naturii. Ea este venerată în Orient în diferitele sale aspecte
feminine, dintre care amintim pe KUNDALINI-SHAKTI, prezentă în fiecare
fiinţă umană. În fiinţa umană expresia cea mai uşor sesizabilă a lui SHAKTI
este dinamismul sexual. Pulsiunea amoroasă sau libidoul este un exemplu de
manifestare a lui SHAKTI.
Privită întotdeauna ca o energie tainică, SHAKTI este forţa cea misterioasă a
Naturii primordiale (PRAKRITI). PRAKRITI este materia sau substanţa originară
din care este făcut întregul MACROCOSMOS. Structura sa se organizează în jurul
celor trei GUNA-e care sunt: TAMAS, RAJAS şi SATTVA. Cele 10 Mari Puteri
Cosmice sunt în realitate cele 10 SHAKTI-uri Fundamentale ale lui DUMNEZEU,
prin intermediul cărora este manifestat şi menţinut întregul MACROCOSMOS. În
ipostaza de personificare a energiei creatoare–manifestatoare, SHAKTI încarnează
forţa misterioasă a lui BRAHMAN, aspectul cel dinamic al lui DUMNEZEU,
puterea feminină care îi permite să creeze totul, să conserve totul sau să facă să
dispară totul.
Înţelepţii Orientului afirmă că manifestarea graţiei lui SHAKTI în fiinţa umană
(care se produce în felurite moduri, prin trezirea, amplificarea, acumularea,
TRANSMUTAREA şi SUBLIMAREA diferitelor aspecte sau manifestări specifice
ale lui SHAKTI) este indispensabilă pentru a putea înţelege şi experimenta în
mod gradat dimensiunea transcendentală a lui DUMNEZEU. Tantrismul în
special accentuează importanţa practică spirituală a procesului de conştientizare
şi de integrare a lui SHAKTI în fiinţă, într-o manieră cu totul şi cu totul specială,
aici punându‑se un accent deosebit pe conştientizarea şi amplificarea lui SHAKTI
în fiinţă, în vederea punerii la unison cu energiile infinite corespondente din
MACROCOSMOS, specifice Marii Mame Divine (MAHA-SHAKTI).
Prin adorarea frenetică a lui SHAKTI este astfel venerată forţa feminină tainică
ce face să devină posibilă viaţa şi care păstrează în armonie întregul univers.
SHAKTI este energia creatoare feminină fundamentală care îşi găseşte reflectarea
sa tainică în manifestarea efervescentă a energiei sexuale creatoare – fuziune
euforică a opuşilor masculin (+) / feminin (‑) şi izvor al vieţii. Este semnificativ
faptul că în tradiţia secretă tantrică se specifică: „SHAKTI fără SHIVA este KALILA
(haos, confuzie, existenţă fără sens), KACHAKULA (răsturnarea valorilor, refuz,
larvaritate) şi MAYA (iluzie, dezordine, entropie)“.
Conceptul de SHAKTI – forţă feminină tainică a Naturii – urmăreşte să explice
modul în care unica realitate (DUMNEZEU) care este nediferenţiată şi singulară
poate să manifeste MACROCOSMOSUL cel multidimensional cu toate formele
sale infinite. DUMNEZEU, care este principiul static transcendent (care uneori
este personificat ca fiind SHIVA) este în sine însuşi incapabil să manifeste Creaţia.
Tocmai din acest motiv, un străvechi aforism al înţelepciunii orientale spune:
„SHIVA fără SHAKTI este incapabil să realizeze ceva.“
În tradiţia orientală secretă se spune că „DUMNEZEU (sau Absolutul) este

68
Glosar

deţinătorul puterii tainice“. El (DUMNEZEU) deţine un număr infinit de SHAKTI-


uri (puteri feminine tainice). Cel mai frecvent sunt diferenţiate trei tipuri de
SHAKTI-uri sau energii feminine tainice. Acestea sunt:
1) KRIYA-SHAKTI sau puterea cea tainică a acţiunii;
2) ICCHA-SHAKTI sau puterea cea tainică a voinţei ori a intenţiei, a cărei
esenţă se spune că este uimirea;
3) JNANA-SHAKTI sau puterea cea tainică a cunoaşterii.
Alături de aceste puteri feminine tainice fundamentale, în tradiţia orientală
secretă sunt descrise şi alte SHAKTI-uri sau energii tainice feminine:
4) CIT-SHAKTI sau puterea cea tainică a conştiinţei;
5) ANANDA-SHAKTI sau puterea cea tainică a beatitudinii;
6) NIJA-SHAKTI sau puterea cea tainică înnăscută (congenitală);
7) PARA-SHAKTI sau puterea cea tainică supremă, care se trezeşte în mod
gradat în fiinţă în urma iniţierii speciale secrete în PARABIJA;
8) APARA-SHAKTI sau puterea cea tainică inferioară;
9) SUKSHMA-SHAKTI sau puterea cea tainică subtilă;
10) KUNDALINI-SHAKTI sau puterea cea tainică a şarpelui interior;
11) SPHURATTA-SHAKTI sau puterea cea tainică a manifestării;
12) KALA-SHAKTI sau puterea cea tainică a extazului regenerator, care se
trezeşte în femeile care îşi îngurgitează într-o stare de frenezie amoroasă, plină de
TRANSFIGURARE, KALA-urile care se materializează în YONI, atunci când ele
fac amor cu CONTINENŢĂ şi trăiesc stări erotice extraordinar de intense. Această
trezire va apărea şi în bărbatul cu care ea face atunci dragoste dacă acesta va
proceda, plin de adoraţie, la fel cum procedează iubita sa.
Toate aceste SHAKTI-uri sau puteri feminine tainice, care sunt fără încetare
plenar active în întregul MACROCOSMOS, există în stare latentă (sau, altfel
spus, în stare potenţială) întocmai ca nişte seminţe de arbori care deocamdată
nu au încolţit (însă ele pot încolţi oricând dacă le sunt oferite condiţii adecvate)
în MICROCOSMOSUL fiinţei umane. Atunci când aceste SHAKTI-uri sau puteri
feminine tainice se trezesc pe deplin în MICROCOSMOSUL fiinţei umane, ele
declanşează transformări interioare profunde şi ireversibile. Privite din acest
punct de vedere, toate aceste SHAKTI-uri sau puteri feminine tainice pot fi puse în
legătură, în MICROCOSMOSUL fiinţei umane, cu feluritele trepte ale procesului
psihocosmic al evoluţiei spirituale.
În tratatul secret LAGHU-YOGA-VASISHTHA se arată că toate SHAKTI‑urile
sau puterile feminine tainice care există în întregul Macrocosmos, fiind fără
încetare plenar active, se află totodată şi în microcosmosul fiecărei fiinţe umane,
dar în stare latentă. Toate aceste SHAKTI-uri se trezesc mult mai uşor şi într-un
mod foarte plăcut în cazul femeilor care deja au atins plenar starea de SHAKTI,
mai ales atunci când, fiind pline de TRANSFIGURARE, ele practică foarte bine
CONTINENŢA AMOROASĂ, fiind astfel mai mereu într-o stare frenetică sublimă.
Semnul principal care indică, fără îndoială, că ele au atins pragul de eficienţă
de la care aceste treziri ale acestor SHAKTI-uri sau puteri feminine tainice se

69
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

realizează cu o uşurinţă uluitoare este suspendarea completă a ciclului menstrual


datorită transmutării integrale a potenţialului sexual în energie. În acelaşi tratat
secret se arată că fiecare dintre aceste SHAKTI-uri, care se află în stare latentă
în microcosmosul fiecărei fiinţe umane, prezintă totodată nişte puncte focar de
corespondenţă la nivelul trupului: pe piele, pe limbă, în YONI, pe LINGAM, pe
ureche, pe cerul gurii, pe iris, pe palme, pe tălpile picioarelor, pe degetele de la
mâini şi de la picioare, pe pielea capului, pe zonele erogene, pe corzile vocale, în
fosele nazale, în zona uretrei la femeie, în punctul G la femeie, în labii, în zona
deschizăturii colului, la subsuori, pe zonele exterioare ale vertebrelor. Unele
dintre punctele bioenergetice care sunt cunoscute în acupunctură corespund
acestor puncte-focar tainice prin intermediul cărora putem trezi în mod gradat
aceste SHAKTI‑uri sau puteri feminine tainice atât în MICROCOSMOSUL fiinţei
noastre, cât şi la nivelul trupului. Presopunctura şi masajul pot să producă
importante transformări interioare care au loc prin trezirea gradată a acestor
SHAKTI‑uri sau puteri feminine tainice mai ales dacă cel (sau cea) asupra căruia
(căreia) se acţionează este foarte atent(ă) la toate energizările care se declanşează
atât imediat, cât şi în intervalul de 24 de ore care urmează după momentul în
care are loc şedinţa de masaj sau de presopunctură. Un rol foarte important în
trezirea acestor SHAKTI-uri îl are de asemenea amorul cu CONTINENŢĂ şi
TRANSFIGURARE.
Un aspect mai puţin cunoscut este acela că aceste SHAKTI-uri sau puteri
feminine tainice pot fi trezite şi amplificate în fiinţă şi prin îngurgitarea atentă şi
sistematică, având o stare transfiguratoare profundă, a anumitor părţi ale unor
plante sau ale unor arbori (flori, petale, frunze, rădăcini, seminţe, frunze şi fructe),
uscate în mod corespunzător şi apoi transformate în pulbere fină.
Toate aceste SHAKTI-uri sau puteri feminine tainice care sunt fără încetare
active în cadrul întregului MACROCOSMOS în care fiecare dintre noi existăm
sunt de fapt nişte realităţi care îşi au originea în sferele uriaşe de forţă nesfârşită
care există în cadrul MACROCOSMOSULUI. Totodată ele prezintă unele puncte
de corespondenţă în MICROCOSMOSUL fiinţei noastre, unde pot fi descoperite
ca fiind nişte realităţi psihologice şi chiar trupeşti. Ele pot fi experimentate prin
experienţă directă în universul fiinţei noastre şi pot fi descoperite ca fiind nişte
realităţi distincte numai atunci când sunt trezite suficient de mult în noi. Este
esenţial să reţinem că toate aceste SHAKTI-uri sau puteri feminine tainice sunt
(fiecare în felul ei) responsabile nu numai pentru procesul neîncetat al creaţiei
care se desfăşoară în întregul MACROCOSMOS, ci totodată şi pentru toate
transformările sau distrugerile necesare care au loc atât în MACROCOSMOS, cât
şi în MICROCOSMOSUL fiinţei umane.
Aceste SHAKTI-uri sau puteri feminine tainice sunt fără încetare energiile
misterioase care acţionează, prin declanşarea proceselor de REZONANŢĂ atât
în cadrul MACROCOSMOSULUI, cât şi în cadrul MICROCOSMOSULUI fiinţei
umane, atunci când sunt trezite. Totodată ele sunt în permanenţă active atât în
spatele existenţei cosmice, cât şi în interiorul MICROCOSMOSULUI fiinţei umane,

70
Glosar

oferind susţinere în ceea ce priveşte atingerea stării de eliberare spirituală. Printre


toate aceste SHAKTI‑uri una dintre cele mai cunoscute pentru aceia care practică
HATHA-YOGA este KUNDALINI‑SHAKTI.

SHIVA
Aspectul lui DUMNEZEU de eliberator al fiinţelor înlănţuite de ignoranţă
Literal, cuvântul sanscrit SHIVA înseamnă „cel Bun, cel Blând“. În tradiţia
orientală SHIVA este al treilea zeu esenţial din trinitatea hindusă (TRIMURTI) ce
îi cuprinde pe BRAHMA, VISHNU şi SHIVA. SHIVA este zeul distrugerii celor răi
şi ignoranţi, şi disoluţiei a ceea ce este impur. El este o forţă infinită, binefăcătoare,
care îndepărtează adeseori fulgerător ignoranţa înlănţuitoare. Simbolul său
este LINGAMUL sau organul masculin creator ce reprezintă VIRILITATEa,
aspectul solar, activ, YANG (+). SHIVA este deseori reprezentat în fuziune intimă,
amoroasă, infinită cu iubita sa SHAKTI, care este aspectul feminin, al cărei simbol
fundamental este YONI sau organul feminin, sexual, ce reprezintă aspectul YIN,
energia naturii, etc.
Pentru adepţii care adoră frenetic în el „idealul lor ales“ (ISHTA-DEVA),
SHIVA este divinitatea supremă totală, Realitatea Ultimă. Asociat formelor sale
feminine, manifestatoare, dinamice, cunoscute sub numele de SHAKTI, PARVATI,
KALI sau DURGA, SHIVA încarnează Absolutul Transcendent. Fiecare din aceste
Mari Puteri Cosmice sau anumite divinităţi feminine este adeseori considerată
a fi contrapartea feminină (SHAKTI) sau soţia lui SHIVA şi uneori iconografia
hindusă îl reprezintă în intimă fiziune sexuală infinită, datorită controlului perfect
al energiei sexuale, cu încarnările sau aspectele acestor forţe „feminine“ imense.
SHIVA poartă numeroase alte nume în funcţie de predominanţa anumitor
aspecte ale sale, cum ar fi: SHAMBU, SHANKARA, ISHANA, VISHVANATHA,
KEDARNATH sau NATARAJA; acesta din urmă este reprezentat în arta hindusă
ca SHIVA-NATARAJA, SHIVA cel transcendent, Stăpân suprem al universului,
tronând pe NANDI, taurul simbolic al DHARMA-ei şi venerat ca GURU Suprem
al tuturor GURU-şilor, distrugătorul suferinţei, distrugătorul celor răi cât şi a
întregii materialităţi, datorită graţiei sale fulgerătoare, cel ce dăruieşte înţelepciune,
încarnarea renunţării dătătoare de eliberare şi a compasiunii transcendente, a
puterii masculine arhetipale a virilităţii esenţiale.

SUBLIMARE
Proces complex de ridicare a frecvenţei de vibraţie
În lumina experienţei milenare a Orientului cu privire la eros şi sexualitate,
prin controlul conştient al funcţiilor sexuale în fiinţa umană se declanşează
reacţii de TRANSMUTAŢIE biologică care fac să apară gradat o energie lăuntrică
biomagnetică uriaşă. Procesul ulterior de deplasare interioară şi transformare a
acestor energii rezultante, din punctul de vedere al frecvenţei lor caracteristice,
pe măsură ce străbat ascendent nivelurile fiinţei, provocând la fiecare asemenea
nivel efecte specifice pregnant conştientizabile şi remanente în timp, este definit
71
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

în YOGA drept SUBLIMARE. Prin urmare, SUBLIMAREA yoghină este un


proces complex care desemnează fenomene ample care în mod aparent nu se
află în raport cu sexualitatea, dar care îşi au de fapt resursele energetice în forţa
rezultantă în urma TRANSMUTAŢIEI biologice constante a pulsiunilor sexuale
controlate volitiv.
În urma TRANSMUTAŢIEI biologice a potenţialului sexual, graţie controlului
conştient asupra funcţiei sexuale, pulsiunea sexuală originară se transformă ca
frecvenţă de vibraţie într-o energie aproape nouă, mult mai mare decât aspectul
de la care se pornise, astfel producându-se SUBLIMAREA, în măsura în care ceea
ce ea este acum va fi redirecţionat către un nou scop NON-SEXUAL şi în care se
vizează ţeluri valorizate vital, psihic, mental sau spiritual.
Analogic, putem spune că transmutaţia biologică a potenţialului sexual al
fiinţei umane este comparabilă cu acţiunea inteligentă a omului de transformare a
unei spontane căderi de apă într-o sursă continuă de electricitate. SUBLIMAREA
este însă procesul ulterior în care electricitatea rezultantă va fi luată de la sursa
ei de origine şi transportată prin linii de înaltă tensiune pentru a fi transformată
şi potrivită după necesităţi ca tensiune şi frecvenţă, ajungând să genereze apoi o
gamă vastă de fenomene şi procese care nu s-ar putea declanşa în absenţa ei. După
cum ştim, asemenea fenomene pot fi: calorice, sonore, luminoase, magnetice etc.
Între apa din lacul de acumulare, care prin cădere controlată acum va roti constant
turbina generatoare de electricitate şi televizorul la care noi urmărim pasionaţi
imagini de pe altă planetă, aparent datorită ignoranţei noastre crase, nu se află
nici un fel de legătură. Cineva inteligent ştie însă că dacă în această exemplificare
căderea de apă încetează să mai facă să se rotească turbina, televizorul nostru, deşi
rămâne în perfectă stare de funcţionare potenţială, imediat după oprirea turbinei,
va înceta şi el să mai funcţioneze şi nu va mai permite să privim cu vie curiozitate
imaginile de pe acea planetă.
Prin urmare, putem spune că o pulsiune erotic-sexuală este sublimată în
măsura în care este volitiv, intenţionat redirecţionată către un ţel nou, non-sexual,
în urma TRANSMUTAŢIEI componentelor sale de bază.
Înscriindu-se între strategiile de trezire şi angrenare conştientă a potenţialului
sexual latent al fiinţei, SUBLIMAREA este un procedeu aplicabil de către oricine
îi înţelege mecanismul, pentru a deturna după TRANSMUTAŢIE energia sexuală
transformată, graţie unei efervescenţe controlate, orientând-o de la scopul său
obişnuit pentru a o angaja plenar într-un alt plan al fiinţei, cu frecvenţe diferite de
vibraţie, făcând-o apoi să acţioneze într-un nou sistem de investiţie.
Fiind un proces care se angrenează ulterior, după fenomenul de
TRANSMUTAŢIE, SUBLIMAREA se diferenţiază prin faptul că permite
redirecţionarea în sensul unei veritabile reacumulări ale energiilor pulsionale în
alte planuri lăuntrice ale MICROCOSMOSULUI fiinţei umane.
În viziunea yoghină, SUBLIMAREA este deci un proces generator de putere
subtilă, fericire, armonie inefabilă, simultan cu o euforică integrare a fiinţei în
ambianţa sublimă cosmică.

72
Glosar

Printre toate celelalte efecte, SUBLIMAREA pozitivă, benefică, permite ajustarea


socială şi dezvoltarea echilibrată, accelerată a personalităţii. Prin SUBLIMARE
se realizează deplasarea unor energii instinctuale transformate foarte mult către
scopuri noi şi elevate. Permiţând o gamă vastă de acţiuni după TRANSMUTAŢIE,
SUBLIMAREA focalizează în planurile superioare ale fiinţei anumite pulsiuni
inconştiente, detaşate de orientările lor primitive, care sunt integrate benefic
în universul lăuntric al fiinţei umane învestindu-le în echivalenţe ce vor avea o
valoare pozitivă, sublimă.
În existenţa banală, spiritul de competiţie şi anumite vocaţii (chirurg, de
exemplu) se explică cel mai adesea prin agresivitate sublimată, iar altruismul şi
tandreţea prin energia transformată şi canalizată superior a instinctului sexual. În
cartea Atingerea amoroasă a dr. Andrew Stanway (ed. Guild Publishing, London
1987), la pag. 129 acesta scrie: „Unii bărbaţi foarte rari, susţin că pot avea de foarte
multe ori aşa-zise „orgasme uscate“ sau altfel spus orgasme fără ejaculare. Ei pot
avea deci orgasme repetate cu toate semnele fizice, emoţionale şi mentale şi cu
toate acestea să nu ejaculeze absolut deloc. Aceasta apare ceva mai frecvent la
bărbaţi care mai înainte s-au descărcat de mai multe ori într-o întâlnire amoroasă,
dar ea poate să apară de asemenea la unii cu trăiri chiar mai intense care înainte
nu au ejaculat deloc pe un interval considerabil de timp de peste 30 de zile.“
Controlul perfect al ejaculării este adeseori comportarea curentă în foarte
multe texte orientale referitoare la arta amorului, în acestea fiind explicate în
extenso metode de antrenament care implică atât latura psihologică, cât şi latura
fiziologică a acestei performanţe extraordinare. Gândul este cea mai puternică
forţă a universului. Prin transmutaţia biologică, colosala energie rezultantă va
amplifica la extrem disponibilităţile lăuntrice făcând gradat să dispară toate
limitele banale ale conştiinţei.
O energie gigantică, inertă, zace prin urmare închisă în potenţialul sexual atât
de puţin explorat, datorită ignoranţei. În mod superficial, noi gândim că totul în
corpul nostru este material. Cu o mare încredere ne închipuim în mod eronat că
această materialitate este „totală“. Experimentarea proceselor de TRANSMUTAŢIE
biologică, sexuală, în propria noastră fiinţă, pe lângă anumite trăiri beatifice de
o intensitate copleşitoare, ne face să conştientizăm spontan că suntem simultan
structuraţi dintr-o cantitate incredibilă de particule energetice, învârtindu-se prin
cine ştie ce enigmă şi fixate printr-un miracol greu imaginabil, în această stare.
În cazul acestor super-intense trăiri erotice în care potenţialul sexual nu este
deloc intempestiv risipit, fiinţa umană (sau chiar cuplul) devine spontan şi gradat
„radioactivă“ datorită unor reacţii de TRANSMUTAŢIE biologică la temperaturi
slabe ce se desfăşoară gradat în TRUPUL unor asemenea fiinţe.
Fenomenele de TRANSMUTAŢIE biologică la temperaturi joase se declanşează
cu uşurinţă şi se menţin nealterate prin angrenarea constantă a forţei voinţei mai
ales în situaţia unor trăiri amoroase, sexuale suficient de intense şi profunde.
Atunci fiinţa începe să trăiască într-un univers lărgit şi inefabil în care clipă de
clipă savurează un beatific mister. În spatele celei mai mici manifestări se dezvăluie

73
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

fascinant necunoscutul inefabil.


În potenţialul sexual al fiecărei fiinţe se află „întemniţaţi“ în „materie“ sute de
miliarde de volţi. Pe fundalul unei trăiri amoroase beatifice, un singur gând-forţă
menţinut constant printr-o voinţă tenace este suficient pentru a trezi gradat şi
controlat această energie fabuloasă care, în caz contrar, se descarcă mai mult sau
mai puţin inertă din noi, făcându-ne să pierdem aproape inconştienţi un esenţial
potenţial creator.

TANTRA-YOGA
Cunoaştere esenţială a existenţei
Literal cuvântul TANTRA înseamnă ţesătură, urzeală, relaţie, adunare.
TANTRA are drept temă centrală energia divină sau forţa creatoare SHAKTI care
sub forma unei zeiţe (DEVI), încarnează aspectul feminin al fiecărei divinităţi.
Această energie divină feminină este adeseori cunoscută ca fiind contrapartea
polară sau soţia lui SHIVA. În deplin acord cu SHIVA, SHAKTI adoptă adeseori
forme benefice. Veche de câteva mii de ani, TANTRA YOGA este o sinteză plină
de înţelepciune a tradiţiei şi a ştiinţei yoghine care urmăreşte corelarea inefabilă
într-o deplină armonie a stărilor fizice cu anumite experienţe metafizice pe care
numai o fiinţă umană plenar conştientă şi iniţiată poate să le realizeze. Practica
tantrică oferă yoghinului o gamă uluitoare de modalităţi care îl ajută să fie în
echilibru şi armonie cu Universul, folosind însăşi condiţiile pe care oricând viaţa
de zi cu zi le rezervă. Aşa-zisa TANTRA „mâinii drepte“ cuprinde o serie vastă de
practici care includ exerciţii fizice profund binefăcătoare pentru sănătate, metode
respiratorii care fac să deplaseze la voinţă fluxurile energiei vitale, procese de
purificare ce armonizează aspectele emoţionale ale fiinţei, tehnici mentale care
disciplinează şi focalizează mintea, practici meditative care implică diagrame
geometrice (YANTRA-e) şi sunete subtile (MANTRA-e) care rafinează conştiinţa
şi o fac aptă să reveleze spiritul.
În practica tantrică, potenţialul creator, energia sexuală transmutată, atunci
când este valorificată cu succes, prin SUBLIMARE, devine o forţă extrem de
importantă care poate conduce rapid către o transformare extraordinară a fiinţei
umane. Toate acestea pot fi realizate de către un individ care, rămânând abstinent,
practică singur, sau pot fi trăite într-un cuplu plin de tandreţe şi iubitor în care se
urmăreşte permanent CONTINENŢA şi SUBLIMAREA superioară a energiilor
rezultate precum în aşa-zisa TANTRA „mâinii stângi“. Abordarea intimă
afectuoasă a acestor aspecte în cuplu presupune o rafinată şi sensibilă explorare
şi valorizare a relaţiei dintre bărbat şi femeie, iubire reciprocă, respect pentru
celălalt, TRANSFIGURAREA fiecăruia de către celălalt în fiinţă ideală divină,
TRANSMUTAREA potenţialului sexual şi SUBLIMAREA energiei rezultante în
sferele cele mai elevate ale fiinţei, pentru a atinge împreună, sau fiecare la un
anumit moment dat, starea de extaz divin. Aplicarea corectă a acestor precepte
izvorâte din înţelepciunea milenară a Orientului conduce gradat la o elevare
şi o amplificare a trăirilor în cazul unirii sexuale conştient controlate, de la un

74
Glosar

proces guvernat de instincte ajungându-se la o veritabilă experienţă spirituală


în care cuplul resimte la unison fericirea oceanică infinit nuanţată. Această stare
extraordinară este definită adeseori în textele fundamentale YOGA sub numele
de ANANDA, beatitudine cosmică sau extaz.
Dincolo de aberaţiile pe care le susţin cei ignoranţi şi răuvoitori, TANTRA
este viaţă trăită plenar şi superior. TANTRA bine practicată este viaţă echilibrată
şi conştiinţă în armonie cu ceea ce apare în mod spontan oricând. TANTRA
YOGA este practicată de către oameni naturali din întreaga lume, simplu şi într-o
transfiguratoare stare de respect pentru Tot ceea ce Este.

TRANSMUTARE A POTENŢIALULUI SEXUAL


TRANSFORMAREA substanţei fizice sexuale în energie
TRANSMUTAREA potenţialului sexual reprezintă o utilizare continuă de
„materie“ amoroasă, graţie unui control constant, pe parcursul unor trăiri erotice
intense, sinonimă unui „consum de hrană“ care se transformă treptat în energie
ce va putea fi sublimată conducând la o serie nesfârşită de mutaţii rapide în fiinţă,
în conformitate cu intenţiile acesteia.
Cu toate că yoghinii Orientului şi unii rari înţelepţi ai Occidentului care
practicau cu succes veritabila Alchimie biologică în propria lor structură corporală
au cunoscut şi aplicat aceste modalităţi secrete în urmă cu mii de ani, abia în
deceniile anterioare, diverşi experimentatori au sesizat şi recunoscut existenţa în
fiziologia structurilor materiei vii a unor procese fizico-chimice care contraveneau
în mod evident principiilor clasice ale conservării materiei.
Depăşiţi de aceste mistere, în nenumărate cazuri, cercetătorii respectivi s-au
limitat numai să constate fără a reuşi să explice anumite rezultate neobişnuite.
Atomii trupului uman conţin o imensă energie care poate fi trezită gradat, controlată
şi folosită prin intermediul proceselor de TRANSMUTARE şi SUBLIMARE a
potenţialului sexual în timpul trăirilor amoroase frenetice, integral controlate
prin CONTINENŢĂ. La baza acestor performanţe extraordinare se află anumite
procedee cunoscute prin învăţăturile secrete tantrice.
La ora actuală se ştie precis că fiecare atom al trupului nostru conţine o energie
gigantică echivalentă cu 200 de milioane (200.000.000) eV. Fenomenologia yoghină
în desfăşurare gradată facilitează controlul volitiv asupra acestor energii colosale
permiţându-i fiinţei umane să recurgă la anumite modalităţi rapide pentru a
elibera gradat această putere „încătuşată“ în atomii componenţi ai multiplelor
elemente prezente în diferite părţi ale trupului al fiecărei fiinţe umane.
În trupul oricărei fiinţe umane există suficientă energie potenţială prin a cărei
angrenare efectivă, parţială sau totală, graţie proceselor de TRANSMUTAŢIE
biologică, pot fi provocate şi alimentate fenomene sau manifestări extraordinare
uneori chiar de natură subtil cosmică (grandioase prin amploarea şi complexitatea
lor) care se pot declanşa cu o uşurinţă surprinzătoare, atunci când sunt întrunite
anumite condiţii necesare.

75
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

VIRA
„Erou“; este o tipologie umană foarte importantă în TANTRA YOGA, care se
referă la acei practicanţi care au dezvoltat constant o atitudine eroică (VIRA-
BHAVA) plină de curaj şi de un nobil elan şi care se arată că este cea mai adecvată
atitudine pentru epoca actuală (KALI YUGA). Astfel, celebrul tratat KULARNAVA
TANTRA explică termenul VIRA după cum urmează: „deoarece este liber de
pasiuni şi dorinţe inferioare (RAGA), lipsit de confuzie şi zăpăceală (MADA),
nesubjugat de supărare (KLESHA), mânie (KOPA), gelozie (MATSARYA) şi
amăgire (superficialitate) sau prostie (MOHA) şi întrucât este foarte departe de
agitaţia excesivă (generată de predominanţa tendinţei sau aspectului RAJAS) şi
de inerţie (TAMAS), el tocmai de aceea este numit „erou“ (VIRA)“.
Acest pasaj conţine şi un rafinat joc de cuvinte bazat pe asonanţele dintre
VIRA (erou), VITA (liber) şi VIDHURA (foarte departe) şi aparent contrazice alte
lucrări tantrice care îi atribuie lui VIRA o puternică predominanţă RAJAS-ică.
Contradicţia este doar aparentă, deoarece categoria VIRA cuprinde de fapt mai
multe subnivele, ierarhizate, cele mai elevate dintre ele (care corespund descrierii
anterior citate) fiind SIDDHA şi KAULA. Adeseori, fiinţei umane care prezintă
caracteristicile eroului (VIRA) i se indică practicarea ritualului sexual care implică
integrarea celor 5 substanţe esenţiale sau elemente subtile (PANCHA TATTVA),
incluzând amorul nesfârşit şi transfigurator cu continenţă (MAITHUNA).
Semnificaţia acestui aspect, precum şi a altor tehnici şi procedee secrete insolite
este aceea că, pentru a obţine starea de transcendenţă, eroul VIRA riscă totul, se
aventurează plin de dăruire şi oferă totul spre a atinge desăvârşirea spirituală.

YOGA
Stare fundamentală de comuniune spirituală
În limba sanscrită, cuvântul YOGA înseamnă „comuniune“, „contopire“
sau „fuziune inefabilă“. YOGA este ştiinţa tradiţională a Orientului, fondată
prin secolul I î.e.n., pe baza unor tradiţii ale înţelepciunii milenare, care vizează
atingerea şi permanentizarea comuniunii fiinţei umane cu DUMNEZEU şi
integrarea ei armonioasă în Univers, trezirea puterilor sale latente, paranormale.
Mai mult celebră decât înţeleasă, YOGA este şi rămâne un ansamblu de metode
milenare sistematice care vizează eliberarea definitivă a fiinţei umane. Cunoscută
în Occident sub forme vulgarizate şi uneori degradate, YOGA constituie o
disciplină spirituală extrem de riguroasă. Un text al înţelepciunii orientale,
ISHVARA GITA, spune referitor la YOGA: „Prin YOGA ia naştere cunoaşterea
ultimă, iar din cunoaşterea superioară rezultă YOGA. Pentru acela care are la
dispoziţie YOGA şi cunoaşterea pe care aceasta o face cu putinţă, nu mai există
nimic altceva de dorit“.
Pentru cei mai mulţi oameni, YOGA este o practică ciudată a concentrării
atenţiei, uitându-te la buric şi controlându-ţi respiraţia. Performanţele unora
dintre aceste exemplare se înscriu în ordinul spectacolului: contorsionarea
membrelor, transa, moartea aparentă, levitaţia, telepatia, mersul pe foc ş.a.m.d.

76
Glosar

Pentru cunoscătorii autentici, problema este mult mai serioasă şi se bucură de


creditul unei discipline fizice şi mentale precise, care trece dincolo de stereotipia
performanţelor. În ceea ce priveşte originile sistemului YOGA, acestea se pierd
în negura timpului. Încă din veacul al III-lea, celebrul text Philosophoumena al
Sfântului Hippolit menţionează despre o anumită categorie de rătăcitori (yoghini)
– gymnosofiţi cum sunt numiţi acolo. Ei îşi petreceau atunci viaţa, întocmai ca şi
astăzi, goi, pentru că DUMNEZEU le‑a creat trupul ca haină a Spiritului. După ei,
DUMNEZEU este Lumină, nu ca Soarele sau ca Focul, ci în calitate de Supremă
Rostire Infinită, a cărei cunoaştere o dezvăluie înţelepţilor, pentru ca aceştia
să pătrundă în misterele ultime ale naturii şi ale Universului. În viziunea lor,
Lumina Spirituală este o misterioasă rostire şi ei pretind că o cunosc intim fiindcă
s-au debarasat de deşarta părere despre sine şi de ego, care este ultima cămaşă a
Spiritului. Pentru ei, toate organele trupului sunt la fel de importante şi n-au de
ce să le atribuie o ierarhie morală când nu constituie nici unul „corpus delictus“,
pentru care mulţi dintre noi se ruşinează şi caută ascunzătoare în decenţă!
Cine practică YOGA – şi o poate face oricine, indiferent de sex, religie sau
poziţie socială – urmăreşte să-şi purifice progresiv conştiinţa de legăturile sale
trupeşti în primul rând şi să realizeze cunoaşterea şi, în al doilea rând, puterile
paranormale. YOGA îi permite omului să răstoarne timpul şi spaţiul! Yoghinul
urmăreşte să atingă iluminarea şi mântuirea prin control, detaşare şi transcenderea
tuturor limitelor. Prin YOGA totul este cu putinţă, dar nu orice este permis.
Yoghinul poate ajunge să ispăşească şi să anihileze în cursul unei singure vieţi
toate greşelile sau, altfel spus, păcatele săvârşite de suflet în cursul încarnărilor
precedente. Un text al înţelepciunii yoghine spune: „Focul declanşat prin practica
YOGA asiduă face să ardă rapid şi complet această cuşcă a ignoranţei care
constituie răul. Atunci se dezvăluie cunoaşterea clară care ne permite să realizăm
cu uşurinţă extazul divin“.

YONI
Sursă fundamentală a întregii deveniri
În limba sanscrită, cuvântul YONI înseamnă „suport“, „origine“, „sursă“.
Cuvântul YONI este derivat din rădăcina verbală YU care înseamnă „a uni“ sau „a
fixa“. Acest termen are un larg spectru de semnificaţii: cauză primordială, izvor al
întregii deveniri, casă, vulvă etc. Grafic, YONI este în general reprezentat printr-
un triunghi cu vârful în jos, care este văzut în tantrism ca o imagine analogică
a vaginului, simbolizând misterul cosmic al creaţiei. Zona perineală a trupului
uman este numită în limba sanscrită YONI STHANA (locul matricii) şi KAMA
RUPA (forma dorinţei), iar în DHYANA BINDU UPANISHAD se spune că YONI
trebuie adorată în felurite moduri de către toţi yoghinii (datorită accesului pe care
ea îl oferă la energiile subtile, creatoare universale şi la misterul vieţii şi al morţii
sau Eros şi Thanatos, cum erau denumite de vechii greci). Singură sau împreună
cu simbolul falusului în erecţie (LINGAM), YONI este venerată în general de
adoratorii lui SHAKTI.

77
ANEXA: ILUSTRAREA TEHNICII MAHALINGAM

78
Anexă

79
Tehnici secrete pentru a obţine un LINGAM armonios, suficient de gros şi extraordinar de lung

80
ATENŢIE!

O serie întreagă de aspecte ale acestor noţiuni fundamentale pot fi


înţelese şi aprofundate foarte bine prin citiri repetate ce se vor realiza
după un interval de practică adecvată, când vom avea experienţa necesară
care ne va permite să le apreciem din ce în ce mai bine la justa lor valoare
prin confruntarea cu propria noastră cunoaştere lăuntrică.
Un străvechi text al înţelepciunii spune, în această direcţie:
„Mai presus de cei care nu ştiu se afla cei care citesc (sau afla pe orice altă cale)
despre această ştiinţă secretă.
Mai presus de cei care află sau citesc sunt cei care reţin (memorează).
Mai presus de cei care reţin sunt cei care înţeleg.
Mai presus de cei care înţeleg sunt cei care aplică practic aceste învăţături.
Mai presus de cei care aplică practic aceste modalităţi se află cei care obţin
rezultate îmbucurătoare prin intermediul lor.
Mai presus de cei care obţin rezultate îmbucurătoare sunt aceia care ating
uluitoare puteri paranormale (atribute ale succesului şi măiestriei pe această
cale).
Mai presus de cei care ating puteri paranormale se află aceia, extrem de puţini,
care ating starea de înţelepciune şi ajung să cunoască Supremul Absolut Divin,
prin care TOTUL devine cu putinţă.”

Oricine va aplica practic aceste indicaţii va realiza prin experienţă


că: UN GRAM DE PRACTICĂ VALOREAZĂ CÂT SUTE DE TONE DE
TEORIE, lucrarea de faţă oferindu-vă, în această direcţie, un excelent
îndrumar practic, foarte eficient, accesibil şi uşor de aplicat.

„Succesul este imediat de partea aceluia care depune eforturi susţinute şi


perseverente în direcţia în care şi-a propus să obţină rezultate!“
CUPRINS

Introducere
LINGAMUL - simbolul tainic al Naturii Supreme a lui SHIVA................................4

Capitolul 1
Cum să ne pregătim în vederea începerii antrenamentului.......................................10

Capitolul 2
Tipuri de LINGAM - Mărimea contează....................................................................13

Capitolul 3
DE CE SĂ-MI MĂRESC LINGAMUL.........................................................................18

Capitolul 4
FACEŢI CUNOŞTINŢĂ CU LINGAMUL...................................................................20

Capitolul 5
TEHNICILE MAHALINGAM....................................................................................22

Capitolul 6
ÎNTREBĂRI POSIBILE ŞI RĂSPUNSURI ..................................................................47

Capitolul 7
AFRODISIACE...............................................................................................................53

GLOSAR..........................................................................................................................57
EXEMPLE DE MAHALINGAMURI

83
„Succesul este cu siguranţă de partea noastră atunci când noi facem tot
ceea ce trebuie pentru a-l atinge.“
SHAKTI KALASANANDA

„Una dintre cele mai mari fericiri a unui VIRA este aceea de a le face
mai mereu fericite pe iubitele sale.“

„Adevăratul bărbat nu se naşte, ci se trezeşte prin efort susţinut şi


perseverent.“

S-ar putea să vă placă și