Sunteți pe pagina 1din 78

CARTEA TAXIMETRISTULUI

GHID DE BUNĂ PRACTICĂ A PROFESIEI

A. PROFESIONALISMUL
1. CONFIRMAREA PROFESIONALISMULUI
1.1. Identificarea importanţei comportamentului în specific
a) determină o anumită imagine a şoferului, companiei, administraţiei publice locale şi a profesiei
b) are impact asupra primei impresii a clienţilor
c) are efect asupra câştigurilor:
- creşte numărul de pasageri şi / sau de curse
- măreşte avantajele (facilităţi, gratuităţi)
d) creşte încrederea în sine
e) încurajează reclama (prin viu grai, de la om la om)
1.2. Confirmarea comportamentului specific în servirea clienţilor
a) fiţi:
- grijulii:
- avertizaţi pasagerii despre trotuarele cu polei
. amabili:
- chemaţi alt vehicul pentru pasagerul dv. în cazul defectării maşinii
- acordaţi prioritate celorlalţi şoferi dacă traficul este aglomerat
- prietenoşi:
- zâmbiţi
- stabiliţi contactul vizual, dacă este recomandat din punct de vedere cultural
- saluţaţi pasagerii
- folosiţi numele pasagerului, dacă îl cunoaşteţi
- cinstiţi:
- alegeţi traseul cel mai direct sau mai ieftin
- daţi restul corect
- răbdători:
- acordaţi pasagerului timpul necesar pentru a ajunge la vehicul
- rămâneţi calm în traficul aglomerat
- politicos:
- spuneţi „vă rog „ şi „mulţumesc”
- optimist
- concentraţi-vă asupra lucrurilor bune şi nu asupra celor rele
b) fiţi mândru de vehiculul dv.
- spălaţi-l zilnic
- păstraţi curăţenia interioară
c) faceţi reclamă companiei:
- oferiţi cărţi de vizită
- oferiţi-vă serviciile pentru viitor, cum ar fi cursa de întoarcere
d) nu vă certaţi şi nu vă plângeţi pasagerului
- urmaţi principiul „pasagerul are întotdeauna dreptate”
e) luaţi iniţiativa:
- întrebaţi dacă este nevoie de chitanţă
- întrebaţi dacă se preferă un anumit traseu
- oferiţi pasagerilor un ziar din ziua respectivă, dacă doresc să citească
f) comportaţi-vă în spiritul normelor etice
- nu faceţi discriminări sau abuzuri verbale
g) nu aduceţi problemele personale la locul de muncă
h) trataţi toţi pasagerii cu consideraţie egală, indiferent de lungimea cursei
i) vorbiţi frumos despre zona în care vă desfăşuraţi activitate
A. 1.3. Profilul profesional adecvat
a)păstraţi igiena personală:
- faceţi duş zilnic
- folosiţi deodorantul
- îngrijiţi-vă părul şi spălaţi-l
- spălaţi-vă pe dinţi şi păstraţi-vă respiraţia proaspătă
- folosiţi cosmetice şi parfumuri când este cazul
b ) folosiţi uniforma sau îmbrăcaţi haine corespunzătoare
c) păstraţi-vă îmbrăcămintea curată şi pusă la punct:
- curăţaţi-o şi călcaţi-o regulat
- reparaţi-o la nevoie
- înlocuiţi nasturii pierduţi
- cârpiţi ce s-a descusut
A. 1.4. Conformarea cu legislaţia în vigoare
a) identificaţi legislaţia în vigoare:
b) căutaţi legislaţia în vigoare
- la primărie, la Autoritatea Rutieră Română . A .R. R. sau la compania de vehicule
c) obţineţi toate aprobările şi licenţele necesare
d) fiţi conştienţi de posibilele probleme juridice, cum ar fi rănirea pasagerilor, îmbolnăvirea, neglijenţa
B. SERVIREA CLIENŢILOR
1. ASIGURAREA SERVIRII CLIENŢILOR
1.1. Transportul clientului la destinaţie
a) înainte de sosirea la punctul de întâlnire comunicat:
- anunţaţi-vă sosirea
- sunaţi la telefon sau la uşă
- verificaţi numele pasagerului
- cereţi scuze, dacă aţi întârziat
b) respectaţi regulile juridice., administrative sau profesionale referitoare la standardele de taximetrie
c) ajutaţi pasagerul să urce şi să coboare din vehicul, pentru a fi în siguranţă:
- deschideţi portiera pentru pasager, de câte ori este necesar şi posibil
- aşezaţi bagajele pasagerului în portbagaj , atunci când este nevoie
- întrebaţi dacă există obiecte fragile şi manevraţi-le corespunzător
d) dacă nu puteţi ajunge la locul stabilit:
- informaţi pasagerul despre situaţie
-contactaţi dispeceratul pentru a chema un vehicul care poate prelua pasagerul
e) atunci când preluaţi pasageri care au animale, fiţi discreţi:
- câinii pentru orbi trebuie transportaţi
- puneţi cuştile pentru animale pe banchetă sau pe podea
- aşezaţi animalele libere pe podea
f) întrebaţi pasagerul despre destinaţi
- dacă nu sunteţi sigur, confirmaţi adresa şi traseul, întrebând pasagerul, dispeceratul sau consultând o hartă
g) porniţi aparatul de taxat după ce vehiculul a fost încărcat şi respectaţi regulile administraţiei publice locale
sau ale companiei
h) alegeţi traseul spre destinaţie(cel mai direct şi practic) sau urmaţi traseul dorit de pasager
i) îndepliniţi doleanţele pasagerului ori de câte ori este posibil:
- lăsaţi-l să aleagă muzica şi volumul acesteia
- asiguraţi-vă că volumul nu interferează cu legătura radio cu dispeceratul
- lăsaţi pasagerul să aleagă temperatura dorită în vehicul
- deschideţi sau închideţi ferestrele
j) la destinaţie:
- opriţi aparatul de taxat
- anunţaţi costul cursei şi cereţi politicos pasagerului
- luaţi banii
- daţi restul şi chitanţa
- închideţi aparatul de taxat
- ajutaţi pasagerul să iasă din vehicul
- verificaţi dacă pasagerul şi-a luat toate bagajele
k) dacă pasagerul vă roagă să aşteptaţi, când trebuie să ridice nişte obiecte:
- lăsaţi aparatul de taxat să funcţioneze
- dacă regulile administraţiei publice locale sau ale companiei o permit, cereţi un avans şi informaţi politicos
pasagerul cu privire la limita de timp în care îl puteţi aştepta
- dacă regulile locale sau ale companiei nu permit încasarea unui avans, întrebaţi pasagerul cât timp(cu
aproximaţie) trebuie să aşteptaţi
- când pasagerul revine:
- plecaţi spre noua destinaţie
- opriţi aparatul de taxat când ajungeţi la destinaţie
- încasaţi banii, minus avansul (dacă a fost dat)
- închideţi aparatul de taxat
- dacă pasagerul nu s-a întors până la valoarea avansului încasat sau a depăşit perioada de timp stabilită,
căutaţi pasagerul şi stabiliţi dacă vehiculul mai este necesar:
- dacă da, încasaţi un avans adiţional sau aflaţi cât mai trebuie să aşteptaţi;
- dacă nu, daţi pasagerului numărul de telefon al companiei de taximetre pentru călătoria de întoarcere şi
înapoiaţi orice obiect lăsat de pasager în vehicul
- dacă pasagerul nu poate fi găsit, anunţaţi dispeceratul şi informaţi despre circumstanţele respective şi despre
orice obiect care a rămas în vehicul
- urmaţi instrucţiunile dispeceratului
l) mulţumiţi întotdeauna pasagerului şi oferiţi-vă serviciile pentru viitor.
B. 1.2. Definirea clienţilor cu nevoi speciale
a) pasageri care prezintă o anume invaliditate (completă sau parţială)
b) tipurile de invalidităţi cuprind:
- dificultăţi de vorbire, auz, vedere sau de mişcare
- capacitate mentală scăzută
B. 1.3. Susţinerea clienţilor cu nevoi speciale
a) determinaţi care sunt nevoile speciale :
persoane în vârstă, scaun rulant, aparat ambulant, membre imobilizate
- fiţi sensibili, nu puneţi întrebări personale( directe sau stânjenitoare) cu privire la invaliditate
c) fiţi răbdător:
- aşteptaţi ca pasagerul să se instaleze bine
- nu îl grăbiţi, pentru că este un pacient
d) fiţi respectuos şi amabil
e) adoptaţi un comportament profesional:
- fiţi sincer, curtenitor
f) nu consideraţi din start că este nevoie de ajutor:
- întrebaţi pasagerul dacă are nevoie de ajutor
- cereţi ajutorul celorlalţi
- dacă este necesar, chemaţi dispeceratul
g) oferiţi ajutorul care v-a fost cerut:
- pentru pasagerii în vârstă:
- daţi-le timp să urce/să coboare din vehicul
- deschideţi-le portiera
- pentru pasagerii cu probleme de vedere:
- ajutaţi-i să urce în maşină
- daţi-le braţul pe drumul de la / spre vehicul
- descrieţi verbal obstacolele
- nu distrageţi atenţia câinilor însoţitori. Nu îi atingeţi, nu vorbiţi cu ei, nu-i daţi de mâncare
- pentru pasagerii cu probleme de auz:
- vorbiţi cu faţa spre pasager
- vorbiţi rar şi clar
- folosiţi gesturile şi mâinile
- oferiţi-le hârtie şi creion pentru a comunica
- pentru pasagerii care vorbesc limbi străine:
- folosiţi limbajul semnelor
- desenaţi
- folosiţi hărţi
- oferiţi hârtie şi creion pentru comunicare
- pentru pasagerii cu probleme de mobilitate / deplasare(scaun cu rotile)
- oferiţi ajutor fizic, dacă este cerut(oferiţi braţul, împingeţi scaunul rulant)
B. 1.4. Proceduri referitoare la cursele în afara localităţii
a) pregătiţi -.vă pentru călătorie:
- anunţaţi dispeceratul despre:
- locul de plecare
- destinaţie
- ora plecării
- ora estimată a întoarcerii
- numele pasagerului, dacă este posibil
- determinaţi costul cursei şi modalitatea de plată
- încasaţi banii de la pasager, dacă este cazul
- respectaţi înţelegerile prealabile sau reglementarea în vigoare ori a firmei
- asiguraţi-vă că aveţi suficient combustibil şi că pe traseu există benzinării
- păstraţi încasările zilei într-un loc sigur.
b) transportaţi pasagerul la destinaţie
c) anunţaţi telefonic dispeceratul dacă ora întoarcerii va fi mai târzie decât cea comunicată anterior
d) anunţaţi dispeceratul atunci când v-aţi întors.
B. 1.5. Formalităţi legate de obiectele pierdute şi găsite
a) anunţaţi imediat dispeceratul cu privire la obiectele găsite în vehicul
b) înapoiaţi pasagerului imediat obiectele, dacă este posibil
c) depozitaţi obiectele într-un loc sigur
- la dispecerat sau la secţia de poliţie:
- prezentaţi informaţiile necesare, cum ar fi
- ora
- data
- numărul de înmatriculare al vehiculului
- numele şoferului
B. 1. 16. Proceduri la încărcarea şi descărcarea bagajelor
a) dacă transportaţi obiecte preluate de la client către altă destinaţie:
- determinaţi costul cursei, eventual întrebaţi dispeceratul
- încasati banii de la client
- transportaţi obiectul
- obţineţi o dovadă a predării
- chitanţă, semnătură, urmând regulile companiei c u privire la depozitare
b) dacă ridicaţi obiecte pentru a le preda unui client:
- deplasaţi-vă până la locul de preluare
- restaurant, magazin
- porniţi aparatul de taxare
- ridicaţi obiectul: plătiţi pentru acesta, în afară de cazul în care s-au stabilit alte aranjamente sau legile o
interzic:
- cumpărarea de băuturi alcoolice
întrebaţi despre modul de recuperare a banilor
- livraţi obiectul la destinaţia cerută de client
- nu faceţi alt transport până la terminarea predării
- opriţi aparatul de taxat, dacă este cazul
- încasaţi banii
- costul obiectului(dacă a fost cumpărat), călătoria şi parcarea
- obţineţi o dovadă a livrării
- chitanţă, semnătură
- închideţi aparatul de taxat
- c) anunţaţi dispeceratul cu privire la problemele apărute la preluarea sau la livrarea obiectului
- eventualele discrepanţe privind costul cursei
2. REZOLVAREA SITUAŢIILOR DIFICILE
B. 2.1. Tratarea reclamaţiilor(plângerilor)
a) adoptaţi o atitudine profesională
- rămâneţi calm
- fiţi politicos şi amabil
b) ascultaţi detaliile plângerii
c) confirmaţi detaliile plângerii
d) răspundeţi la plângere:
- arătaţi solicitudine
- asumaţi-vă responsabilitatea pentru propriile greşeli, fără a vă găsi scuze
- oferiţi explicaţii
- condiţiile de drum
e) dacă plângerea este:
- sub controlul şoferului, rezolvaţi problema
- ajustaţi costul ursei
- remediaţi eventualele defecţiuni la vehicul
- sub controlul companiei:
- notaţi detaliile pe foaia de parcurs
- chemaţi dispeceratul
- oferiţi clientului o notiţă (carte de vizită a firmei) care să includă numele managerului sau al şefului de tură şi
numărul de telefon
- în afara controlului companiei
- îndrumaţi pasagerul spre autoritatea competentă
- dacă plângerea se referă la structura costului cursei, îndrumaţi clientul către autoritatea care reglementează
costurile (administraţia publică locală).
- referitoare la răni sau daune:
- anunţaţi imediat dispeceratul
- urmaţi instrucţiunile sau regulile uzuale ale companiei
- notaţi detaliile pe foaia de parcurs
- urmaţi instrucţiunile speciale ale companiei
B. 2.2. Comportamentul cu clienţii – problemă
a) rămâneţi calm
b) comunicaţi eficient:
- folosiţi umorul pentru a detensiona situaţia, când este cazul
c) evaluaţi gravitatea situaţiei:
- nu reacţionaţi exagera
d) oferiţi alternative:
- nu enumeraţi reguli, aşteptându-vă ca pasagerul să fie mulţumit
f) alegeţi opţiunea cea mai bună
- când compromisul sau înţelegerea nu pot fi atinse, cereţi pasagerului să părăsească vehiculul
g) informaţi detaliat dispeceratul, dacă este necesar.
B. 2.3. Modalităţi de refuz al prestaţiei
a) identificaţi situaţiile în care servirea clientului poate fi refuzată (respectând regulile administraţiei publice
locale sau ale companiei):
- refuzul de aprecia destinaţie finală
comportament abuziv sau ameninţător
- comportament dezordonat sau maladiv
- pasager aflat în condiţii de murdărie sau de nesănătate
b) informaţi politicos pasagerul că este refuzat
c) dacă pasagerul nu a intrat în vehicul:
- blocaţi portierele
- plecaţi, dacă estre necesar şi posibil
d) dacă pasagerul a intrat în vehicul, cereţi-i să coboare
e) anunţaţi dispeceratul despre refuzul servirii şi motivele acestuia
f) completaţi o documentaţie cât mai curând posibil.
C. COMUNICAREA
1. COMUNICAREA EFICIENTĂ
C. 1.1. Definirea comunicării eficiente
Proces bilateral de schimb de informaţii, astfel încât ambele părţi să se înţeleagă reciproc; cele două părţi pot
trimite şi primi mesaje, folosind cuvinte vorbite sau scrise ori limbajul trupului, cu rezultate pozitive în efectul
scontat.
C. 1.2. Avantajele unei comunicări eficiente
a) reduce neînţelegerile
- confuzia sau erorile datorate unei receptări greşite a mesajului
b) oferă bazele pentru:
- o servire excelentă
- securitate personală
C. 1.3. Comunicare eficientă
a) când vorbiţi:
- vorbiţi clar, cu încredere şi destul de tare, pentru a fi auziţi
- pronunţaţi cuvintele corect
- vorbiţi în ritm corespunzător, nici prea lent, nici prea repede
- folosiţi limbajul corespunzător, adecvat unei informări corecte
- evitaţi cuvintele de argou, abuzive sau cu conotaţii sexuale
- fiţi diplomat, abil şi subtil, pentru a dovedi că sunteţi sensibil la nevoile pasagerului
- evitaţi subiectele controversate şi întrebările personale stânjenitoare
- adaptaţi-vă la tonul verbal al pasagerului
b)când ascultaţi:
- ascultaţi cu atenţie ce vi se spune
- confirmaţi că aţi înţeles:
- puneţi întrebări ca să vă clarificaţi sensul celor spuse
- repetaţi sau parafrazaţi ceea ce s-a spus
c) când răspundeţi la întrebări:
- oferiţi informaţii corecte şi la obiect
- dacă nu sunteţi sigur de răspuns, căutaţi alte surse de informaţii sau spuneţi-i pasagerului unde poate găsi
informaţia căutată
- utilizaţi sursele existente la îndemână
- folosiţi hârtia şi creionul sau arătaţi-i locul pe hartă
- solicitaţi ajutorul dispeceratului sau contactaţi un coleg care cunoaşte limba pasagerului
- faceţi recomandări personale, când vi se solicită:
- oferiţi mai multe opţiuni
- întrebaţi la recepţia hotelului sau la centrul turistic de informare, dacă este necesar
- continuaţi conversaţia când pasagerul doreşte să vorbească, adică dacă vă răspunde pozitiv
d) când completaţi documente
- scrieţi inteligibil, corect şi complet chitanţele sau alte acte
C. 1.4. Comunicarea prin staţia radio
a) ţineţi seamă de eventualele condiţii stabilite pentru comunicarea rutieră
b) familiarizaţi -.vă cu modul de funcţionare a staţiei radio şi cu sistemul de emitere
c) respectaţi şi aplicaţi instrucţiunile dispeceratului
- privind frecvenţa folosită
d) înainte de a transmite:
- determinaţi localizarea
- asiguraţi-vă că este liber canalul de emisie
e) identificaţi:
- propria persoană, anunţând vehiculul sau numărul de şofer(din ecuson)
.- localizare
- situaţia în care vă aflaţi
f) aşteptaţi răspunsul, inclusiv repetarea de către dispecerat a numărului vehiculului
g) trimiteţi mesajul:
- comunicaţi clar şi concis
- nu strigaţi
- folosiţi un limbaj adecvat
- convorbirea radio poate fi ascultată şi de alţii
h) acordaţi prioritate atunci când staţia anunţă alte situaţii de urgenţă
i) puneţi microfonul în furcă, dacă nu îl folosiţi
D. SECURITATEA
1. GARANŢIA SECURITĂŢII PROPRII ŞI A CLIENŢILOR
D. 1.1. Conducerea defensivă
a) fiţi atent şi bine odihnit când sunteţi la muncă
b) fiţi atent la pericolele potenţiale, cum ar fi vehiculele care ies cu spatele din parcări
c) folosiţi luminile de semnalizare când schimbaţi direcţia de mers sau benzile de circulaţie
d) folosiţi luminile de avarie când luaţi sau lăsaţi un pasager
e) păstraţi o viteză sigură:
- încetiniţi când intraţi în curbe
- micşoraţi viteză în caz de condiţii meteo nefavorabile sau când drumul este în stare proastă
f) nu conduceţi sub influenţa alcoolului, drogurilor sau medicamentelor
g) fiţi respectuos cu pietonii şi cu ceilalţi şoferi:
- păstraţi o distanţă de siguranţă între propriul vehicul şi cel din faţă
- păstraţi o distanţă sigură faţă de biciclişti
- acordaţi prioritate pietonilor care vor să traverseze strada
h) fiţi atenţi când conduceţi :
- notaţi -.vă destinaţia înainte de a pleca în cursă
- nu beţi, nu mâncaţi sau nu fumaţi când vehiculul este în mişcare
- dacă aveţi telefon mobil,, folosiţi sistemul hands-free („mâini libere”)
i) rămâneţi calm în traficul aglomerat sau când circulaţi pe lângă lucrări de amenajare a străzilor
j) respectaţi toate semnele de circulaţie:
- nu acceptaţi atunci când pasagerul vă cere să încălcaţi legea(acces interzis, limitare de viteză)
- nu faceţi întoarceri ilegale
D. 1.2. Protecţia pasagerilor
a) conduceţi defensiv
b) trageţi întotdeauna pe dreapta pentru urcarea sau coborârea pasagerilor
c) nu depăşiţi numărul de locuri din vehicul
d) aşezaţi bagajele mari şi grele în portbagaj
e) dacă pasagerii nu o fac, atrageţi - le atenţia să stea aşezaţi pe scaune şi să folosească centurile de siguranţă
f) când transportaţi copii neînsoţiţi:
- opriţi motorul şi scoateţi cheile din contact când încărcaţi sau descărcaţi maşina;
- cereţi numărul de telefon, adresa şi numele persoanei responsabile atât la plecare, cât şi pentru sosire
- cereţi copilului:
- să nu deschidă uşile până nu ajungeţi la destinaţie
- să stea aşezat şi să folosească centura de siguranţă cât timp vehiculul se află în mişcare
g) asiguraţi -.vă că pasagerii au ajuns în siguranţă la destinaţie, chiar şi după ce au părăsit vehiculul:
- oferiţi ajutor persoanelor în vârstă, clienţilor cu nevoi speciale, femeilor, persoanelor bolnave
- cereţi pasagerilor să coboare folosind portiera de pe partea dreaptă
- aşteptaţi ca pasagerii să intre în clădire înainte de a pleca de la destinaţie
- însoţiţi copiii până la uşă şi lăsaţi-i în grija persoanei responsabile cu preluarea lor ei.
D. 1.3. Recomandări pentru cazurile de prim ajutor
a) rămâneţi calm
b) identificaţi situaţia de urgenţă şi anunţaţi autorităţile
- poliţia
- salvarea
- dispeceratul firmei
c) urmaţi instrucţiunile primite:
- dacă puteţi transporta pasagerul, deplasaţi-vă cu el până la cea m ai apropiată unitate spitalicească
- dacă nu puteţi transporta pasagerul:
- informaţi autorităţile:
- indicaţi locul în care vă aflaţi
- cereţi ajutorul poliţiei şi salvării
- prezentaţi gravitatea situaţiei
- arătaţi ce măsuri de prim ajutor aţi luat
- rămâneţi în legătură cu cei contactaţi pentru a primi instrucţiuni şi pentru a da informaţii despre modificările
apărute în starea pasagerilor.
D. 1.4. Recomandări privind securitatea personală
a) nu ţineţi banii la vedere
b) încurajaţi folosirea cărţilor de credit pentru a re duce folosirea banilor gheaţă
c) nu discutaţi niciodată despre încasările zilei sau despre cât timp aţi fost în tură
- păstraţi foaia de parcurs acoperită
- puneţi-o sub scaunul din faţă
d) nu purtaţi bijuterii sau obiecte de valoare
e) păstraţi de rezervă la dvs. încă o cheie de contact, într-un buzunar în care nu ţineţi banii sau portofelul
f) atunci când parcaţi, lăsaţi un spaţiu suficient pentru a putea ieşi rapid din vehicul
g) ţineţi mereu deschisă legătura radio cu dispeceratul şi folosiţi coduri speciale de comunicare pentru cazurile
de urgenţă
h) fiţi foarte precaut după lăsarea întunericului
- noaptea, cele mai periculoase ore sunt între 23 şi 4 dimineaţa
i) trebuie să cunoaşteţi bine zona în care circulaţi
- folosiţi traseele cele mai directe şi sigure
j) evitaţi aleile înguste sau drumurile înfundate
- dacă nu este posibil, întoarceţi imediat maşina pentru a putea pleca cu uşurinţă
k) ţineţi geamurile închise şi portierele blocate
l) nu purtaţi arme:
- este ilegal; puteţi fi acuzat de port de arme ofensive
- armele pot fi folosite de atacator împotriva dvs.
m) cereţi pasagerilor să se aşeze pe locul din spate
- nu exact în spatele dvs., ci în cel din dreapta
n) refuzaţi cursa dacă pasagerul vi se pare suspect
D. 1.5. Identificarea situaţiilor potenţial primejdioase
a) pasagerii care:
- sunt beţi
- sunt agresivi(verbal sau fizic)
- refuză să plătească cursa
b) pasagerii care dau indicaţii vagi:
- nu sunt siguri de destinaţie
- cer şoferului să urmeze o direcţie generală până când arată locul exact de destinaţie
- schimbă destinaţia pe parcurs
c) pasagerii care stau pe locul de lângă şofer, zona cea mai periculoasă
D. 1.6. Combaterea situaţiilor primejdioase
a) fiţi atent tot timpul:
- observaţi acţiunile şi starea de spirit a pasagerului:
- ajustasţi-vă oglinda retrovizoare astfel încât să puteţi vedea pasagerul
- observaţi permanent locul în care vă aflaţi
- eventual notaţi denumirea străzilor sau obiectivele pe pângă care treceţi
- anunţaţi dispeceratul despre locul în care sunteţi, dacă e necesar
b) încredeţi-vă şi în instincte
- dacă pasagerul vi se pare suspect, fiţi precaut în legătură cu el:
- refuzaţi cursa şi anunţaţi dispeceratul pentru a explica motiovul acestui refuz
c) preluaţi controlul situaţiei:
- rămâneţi calm
- nu intraţi în panică sau n u răspundeţi la provocări
-fiţi ferm
- nu fiţi agresiv sau ceretăreţ
- nu ameninţaţi şi nu provocaţi pasagerul
- influenţaţi desfăşurarea evenimentelor:
- cereţi o adresă fixă
- anunţaţi dospeceratul dacă destinaţia se schimbă pe parcurs
- cereţi pasagerului care stă chiar în spatele dvs. să se mute pe celălalt loc
- explicaţi-i că nu puteţi vedea prin oglinda retrovizoare sau că acestea sunt regulile companiei ori că vă place să
vedeţi pasagerul când vorbiţi cu el/ea
- dacă pasagerul refuză să se mute, puteţi să vă răzgândiţi în privinţa cursei
- cereţi pasagerului să-şi întrerupă comportamentul, necorespunzător
- cereţi pasagerului să părăsească vehiculul
- cereţi ajutor
- anunţaţi dispeceratul, poliţia , alţi colegi
- folosiţi echipamentul de alertă de serviciu şi procedurile specifice ale companiei
- coduri de pericol, alarmă
- dacă sunteţi ostatic, nu ieşiţi din oraş:
- loviţi sau stricaţi vehiculul, fără să accidentaţi pietonii inocenţi
- opriţi motorul
- fugiţi din maşină
- în caz de tâlhărie:
- îndepliniţi cererile atacatorilor
- explicaţi-vă acţiunile şi încercaţi să negociaţi: spuneţi-i hoţului că îi daţi banii ca să poată pleca
- fugiţi din vehicul, ca ultimă soluţie:
- nu arătaţi în nici un fel că aveţi intenţia să fugiţi
- alegeţi o zonă bine luminată, populată
- dacă se poate , luaţi cheile maşinii
d) în continuare, acţionaţi astfel:
- daţi autorităţilor toate informaţiile necesare:
- descrierea fizică a suspectului
- locul incidentului
- ora la care s-a petrecut fapta
- natura faptei
- completaţi documentele necesare cât mai rapid
- procesul verbal de la poliţie sau formularele companiei
E. INFORMAŢII TURISTICE
1. INFORMAŢII PRIVIND ACTIVITĂŢILE TURISTICE
E. 1.1. Definirea relaţiei taximetriei cu activităţile turistice
a) oferirea de servicii şi produse care să îmbunătăţească călătoria unor persoane care circulă în interes propriu
sau de plăcere
b) include participarea întregii comunităţi şi implică satisfacţia comunităţii
E. 1.2. Posibilităţile taximetriei de a promova activităţile turistice
a) îmbunătăţeşte veniturile taximetriştilor
b) aduce venituri la nivel local, zonal, judeţean şi naţional
c) oferă oportunităţi de creştere a locurilor de muncă, pentru noi afaceri, interese şi evenimente
d) ajută la dezvoltarea de noi avantaje şi a infrastructurii
e) îmbunătăţeşte imaginea localităţii şi a companiei
f) încurajează rezidenţii locali să rămână în zonă
g) generează noi vizitatori şi repetarea vizitelor
h) oferă experienţe educaţionale şi multiculturale pentru rezidenţi şi vizitatori
i) stimulează spiritul comunităţii
j) creşte satisfacţia pasagerilor(clienţilor)
2. PROMOVAREA TURISMULUI PRIN TAXIMETRIE
E. 2.1. Rolul taximetriştilor în industria turismului şi în comunitatea locală
a) îndeplinirea nevoilor de transport ale pasagerilor
- oferind servicii profesionale, sigure şi politicoase
b) crearea unei impresii pozitive despre oraş, zonă, judeţ, ţară
c) servirea comunităţii locale prin promovarea atracţiilor şi punctelor de interes locale
d) împărtăşirea cunoştinţelor, satisfacţiilor şi valorilor locale, încurajând astfel pasagerii să se intereseze de
ceea ce le poate oferi localitatea, zona şi ţara
E. 2.2. Furnizarea de informaţii turistice
a) identificaţi tipurile de informaţii cerute:
- posibilităţi de cazare:
- hoteluri, campinguri, moteluri
- alimentaţie:
- restaurante, cafenele, baruri
- transport:
- vehicule, autobuze, aeroporturi
- divertisment:
- muzee, zone istorice, parcuri tematice
- turism de recreere:
- patinaj, schi, săli de sport
- evenimente şi conferinţe:
- festivaluri muzicale, târguri, conferinţe
- servicii turistice:
- centre de informare, magazine şi bănci, benzinării
- servicii de călătorie:
- agenţii turistice , agenţii pentru excursii, tururi
b) fiţi la curent cu cele mai noi informaţii oferite de:
- organizaţii: birouri turistice de informare, camera de comerţ, primărie, compania de taximetre, birouri de
dezvoltare economică şi a comunităţii
- media: ziare, radio, televiziune
- publicaţii: hărţi, ghiduri, broşuri, programe, cărţi de telefon
- recomandări de la alte persoane
c) oferiţi pasagerilor informaţii corecte
- programele, destinaţiile şi preţurile cerute
- prezentând mai multe opţiuni, dacă este posibil
F. ACTIVITĂŢILE ZILNICE
1. ÎNDEPLINIREA ACTIVITĂŢILOR ZILNICE
F. 1.1. Pregătirea vehiculului pentru începerea activităţii
a) Inspectaţi vehiculul înainte de intrarea în tură pentru a vă asigura că:
- pneurile, inclusiv cel de rezervă
- sunt umflate la presiunea recomandată
- uzura pneurilor este uniformă şi nu depăşeşte limita legală admisă
- toate luminile funcţionează corect
-farurile
- semnalizatoarele
- lumina din habitaclu
- toate lichidele sunt la nivel suficient
- combustibil
- lichid de spălare a geamurilor
- echipamentul de urgenţă este prezent:
- extinctor, uniformă
- toate neregulile vor fi aduse la cunoştinţa companiei sau a proprietarului
b) verificaţi interiorul vehiculului:
- indicatorul pentru combustibil arată rezervorul plin
- curăţenia – gunoiul a fost curăţat, scrumiera a fost golită
- centurile de siguranţă sunt curate, vizibile şi funcţionale
- sigiliul aparatului de taxat este intact
- toate sistemele sunt operaţionale, de exemplu:
- staţia radio
- ştergătoarele de parbriz
- luminile interioare
- mânerele uşilor şi cele pentru deschiderea geamurilor
- claxonul
- frânele
- luminile interioare
- mânerele portierelor şi ale geamurilor
c) asiguraţi-vă că aveţi:
- bani de schimb (bancnote mici şi monede)
- chitanţe
- creion
d) dacă este cazul, notaţi kilometrajul pe foaia de parcurs
e) asiguraţi-vă că deţineţi toate documentele necesare:
- certificatul de înmatriculare a vehiculului
- asigurarea
- licenţa sau permisul
- ecuson de identificare(cu fotografie)
f) dacă starea vehiculului este inacceptabilă, anunţaţi compania sau proprietarul
F. 1.2. Responsabilităţi în timpul programului de lucru
a) urmaţi regulile companiei
b) controlaţi starea vehiculului în timpul programului de lucru
c) inspectaţi şi curăţaţi interiorul vehiculului după fiecare pasager:
- fiţi precaut:
- folosiţi o lanternă ca să verificaţi spaţiul de sub scaune
- scoateţi perna canapelei din spate ca să verificaţi spaţiul de sub locurile din spate
- verificaţi buzunarele scaunelor şi spaţiile de depozitare de pe portiere
- fiţi atent la ace
- îndepărtaţi orice gunoaie
- sticle de bere, hârtii, arme, ace
d) anunţaţi :
- coliziunile
- defectarea maşinii
- nevoia de reparaţii
F. 1.3. Controlul vehiculului la ieşirea din cursă:
a) dacă faceţi plinul, păstraţi chitanţa
b) asiguraţi-vă că toate lichidele au nivelul corespunzător
- uleiul, lichidul pentru spălat geamurile
c) curăţaţi vehiculul:
- goliţi scrumierele
- îndepărtaţi gunoaiele
- aspiraţi interiorul
- spălaţi exteriorul
- ştergeţi geamurile
- curăţaţi portbagajul
d) asiguraţi-vă că toate sistemele sunt în stare de funcţionare:
- staţia de emisie - recepţie
- ştergătoarele de parbriz
- centurile de siguranţă
- claxonul
- frânele
- luminile interioare
e) dacă este necesar, notaţi kilometrajul în foaia de parcurs
f) faceţi monetarul
g) luaţi-vă bunurile personale, ecusonul de identificare
G. OPERAŢIUNILE MONETARE
1. EXECUTAREA OPERAŢIUNILOR MONETARE
G. 1.1. Manipularea banilor, cecurilor şi valutei
a) acceptaţi plata de la client
b) asiguraţi-vă că suma primită acoperă costul cursei
c) pentru bani gheaţă:
- număraţi banii ci voce tare
- ţineţi banii la vedere până la terminarea tranzacţiei
d) pentru cecurile de călătorie:
- asiguraţi-vă că sunt acceptate de companie
- dacă nu sunteşi sigur, chemaţi dispeceratul
- cereţi pasagerului să contrasemneze cecurile în prezenţa dvs.
- asiguraţi-vă că semnătirile de pe cecuri se potrivesc
- cereţi identificarea necesară
- procedaţi ca la banii gheaţă
e) pentru valuta străină:
- contactaţi dispeceratul pentru a afla:
- dacă moneda străină este acceptată de companie
- rata de schimb
- calculaţi valoarea banilor folosind rata de schimb
f) pentru documente de schimb
- asiguraţi-vă că sunt:
- acceptate de companie
- complete şi corect completate
- semnătura este lizibilă
- procedaţi ca la banii gheaţă
g) efectuaţi corect schimbul şi înapoiaţi tot restul, numărând banii cu voce tare
h) oferiţi chitanţă, dacă vi se cere:
- completaţi chitanţa, inclusiv cu numărul vehiculului
i) puneţi banii într-un loc sigur şi nu în buzunar
-păstraţi cecurile de călătorie şi celelalte documente, valuta şi sumele mari de bani separat de restul banilor
j) faceţi plăţile în conformitate cu regulile companiei
G. 1.2. Reguli referitoare la atenţii şi daruri
a) nu aşteptaţi şi nu solicitaţi atenţii / daruri
b) acceptaţi politicos toate atenţiile oferite, mulţumind pasagerului indiferent de mărimea recompensei
c) măriţi.- vă câştigurile cu atenţii, prin:
- ofertă cordială de servicii profesionale
- zâmbiţi, fiţi politicos, conduceţi agreabil
- când daţi restul , faceţi ca pasagerului să-i fie uşor să vă ofere o atenţie
- oferiţi-i bancnote de valoare mică
- întotdeauna daţi restul corect
2. RESPECTAREA PROCEDURILOR DE ÎNCASARE A BANILOR
G. 2.1. Prescripţii legate de încasarea banilor
a) familiarizaţi-vă cu modificările de aranjamente contractuale dintre proprietar / operatori şi şoferi
b) respectaţi aranjamentele:
- dacă vehiculul este în leasing:
- calculaţi suma care vi se cuvine scăzând creditul şi alte cheltuieli negociate, cum ar fi costurile de întreţinere
- daţi-i proprietarului chitanţele de la cărţile de credit, chitanţele şi banii care i se cuvin
- dacă sunteţi comisionar:
- folosiţi indicaţiile aparatului de taxat
- calculaţi suma datorată scăzând suma de la intrarea în schimb cu cea înregistrată la ieşirea din schimb
- calculaţi numărul de curse în acelaşi mod
- calculaţi suma de bani care vi se datorează scăzând toate cheltuielile pe care le-aţi făcut în timpul cursei
- notaţi indicaţiile aparatului de taxat şi banii care vi se cuvin în conformitate cu foaia de parcurs
- predaţi la sediul companiei foaia de parcurs, încasările, chitanţele pentru combustibil şi alte chitanţe de
cheltuieli.
A. LEGISLAŢIA PROFESIONALĂ ŞI SOCIALĂ
I. LEGISLAŢIA PROFESIONALĂ
1. NOTĂ INTRODUCTIVĂ
Legea nr. 38 / 20. 01. 2003 reglementează transporturile publice de persoane sau bunuri în regim de taxi sau de
persoane în regim de închiriere, asigurând realizarea unei protecţii reala a intereselor clienţilor taximetriştilor şi
operatorilor de transport
Pentru aplicarea reglementărilor specifice acestor transporturi, prevederile din legea nr. 38 / 20.01.2003
completate cu cele din OUG nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice stabilesc şi definesc termenii
uzuali utilizaţi în transporturile publice de persoane sau bunuri în regim de taxi şi în transportul de persoane în
regim de închiriere(Anexe 1)
2. TRANSPORTUL ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE
a. Autorizarea şi efectuarea transportului
Autorizarea operatorului de transport sau a taximetristului independent pentru efectuarea transportului în regim
de taxi se poate realiza pentru transportul de bunuri, după caz, de către autoritatea administraţiei publice locale,
în condiţiile legii.
Documentaţia minimă care trebuie depusă la autoritatea administraţiei publice locale în vederea obţinerii
autorizării este reprezentată de:
- copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului al operatorului de transport respectiv sau, după
caz, copie de pe autorizaţia eliberată taximetristului independent, potrivit legii;
- copie de pe licenţa de transport corespunzătoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licenţa taxi,
după caz, eliberată sau vizată de agenţia Autorităţii Rutiere Române din judeţul respectiv sau din municipiul
Bucureşti, după caz. Licenţa de transport pentru operatorul de transport în regim de taxi se va elibera în aceleaşi
condiţii în care Autoritatea Rutieră Română o acordă în transportul public local de călători, conform legii.
Taximetriştii independenţi vor primi licenţa taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română, în condiţiile prezentării
certificatului valabil de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agenţiile Autorităţii Rutiere Române, a actelor
ce dovedesc proprietatea asupra autovehiculului utilizat, precum şi a cazierului judiciar;
- copiile licenţelor de execuţie pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licenţe eliberate de agenţia Autorităţii Rutiere
Române din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, pe baza licenţei de transport, a exemplarului de
serviciu sau a licenţei taxi, după caz. Licenţa de execuţie pe vehicul se eliberează numai pentru autovehiculele
înmatriculate în judeţul pentru care este valabilă licenţa de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia.
Licenţa de execuţie pe vehicul se eliberează pe baza prezentării următoarelor documente:
- certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Român;
- copia certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului;
- talonul anexă la certificatul de înmatriculare, cu inspecţia tehnică valabilă;
- asigurarea pasagerilor şi bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport şi a taximetriştilor
independenţi;
- asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
- dovada plăţii taxei către Autoritatea Rutieră Română;
- dovada că fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau că taximetristul independent este
proprietarul taxiului, precum şi că aceştia deţin certificatul de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agenţia
Autorităţii Rutiere Române.
Executarea transportului în regim de taxi
Transportul în regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului şi pe orice traseu deschis circulaţiei
publice.
În raport cu localitatea unde operatorul de transport sau taximetristul independent este autorizat, acesta poate
executa transportul în regim de taxi în următoarele situaţii:
- de regulă, în interiorul localităţii de autorizare, în trafic local;
- ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi sau puncte de interes, în trafic interurban, numai la
cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului;
- ocazional, între localitatea de autorizare aflată într-o zonă administrativ-teritorială limitrofă cu una din frontiere
şi alte localităţi similare de peste frontieră, în trafic internaţional de frontieră, dacă acordurile bilaterale permit
aceasta. În acest caz licenţele vor fi acordate în condiţiile executării transporturilor publice internaţionale de
persoane, conform normelor privind transportul rutier, în vigoare. Este interzis transportul persoanelor în regim
de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depăşesc localitatea de autorizare.
Orice persoană are acces egal şi nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în poziţia liber,
staţionar sau în mişcare.
Cursa taxi
Timpul în care se desfăşoară o cursă este cel cuprins între momentul începerii cursei şi momentul finalizării
acesteia.
Momentul începerii cursei este acela în care între client şi taximetrist s-a convenit executarea acesteia şi
coincide cu momentul trecerii de la poziţia LIBER la poziţia OCUPAT.
Momentul finalizării cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinaţie de către client, care coincide cu
trecerea de la poziţia OCUPAT la poziţia LIBER, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în
poziţia PLATĂ
Dacă taxiul nu se deplasează de la trecerea în poziţia OCUPAT, aparatul de taxat va trebui să înceapă
înregistrarea în regim de staţionare la dispoziţia clientului, după afişarea tarifului de pornire.
b. Atestarea profesională a taximetriştilor
Atestarea profesională
Pentru a putea practica activitatea de taximetrist în transportul în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă permis de conducere categoria B valabil şi o vechime de cel puţin 3 ani sau permis de conducere
categoria C valabil şi o vechime de cel puţin 2 ani;
- să deţină certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil;
- să facă dovada că este angajat al operatorului de transport care deţine taxiul pe care îl conduce sau că este
proprietarul mijlocului de transport respectiv, în cazul taximetristului independent:
- să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.
Certificatul de atestare se eliberează de către agenţia Autorităţii Rutiere Române pe raza căreia conducătorul
auto activează, în urma promovării unui test-grilă.
Pentru a susţine testul-grilă conducătorul auto trebuie să prezinte la agenţia Autorităţii Rutiere Române
următoarele documente:
- dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea taximetriei, cu o durată de maximum 3
luni;
- dovada plăţii în contul agenţiei Autorităţii Rutiere Române a taxei privind testarea şi costul certificatului de
atestare a pregătirii profesionale.
Testul-grilă, care este aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, se consideră
promovat în cazul obţinerii a cel puţin 70 % din punctajul maxim.
În caz de nepromovare a testului-grilă , conducătorul auto are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile,
în condiţiile respectării prevederilor alin.(3) lit. b).
După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea
unui nou curs de pregătire profesională.
Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanţi vor prezenta următoarele
documente:
- cerere-tip;
- copie de pe permisul de conducere valabil;
- cazierul judiciar;
- copie de pe cartea de muncă, dacă există;
- copie de pe actul de identitate;
- dovada că este apt medical şi psihologic pentru transportul de persoane;
- adeverinţa eliberată de Serviciul Poliţiei Rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu a avut suspendat
dreptul de a conduce un autovehicul şi nu a fost implicat în accidente rutiere;
- dovada plăţii taxei de şcolarizare, a taxei privind testul-grilă şi a costului certificatului de atestare a pregătirii
profesionale.
Certificatul de taximetrist
Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru 5 ani şi poate fi prelungit pentru încă 3 ani.
Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil cu vizarea anuală gratuită şi susţinerea testului-grilă
o dată la 2 ani la agenţia Autorităţii Rutiere Române, precum şi cu dovada că taximetristul este apt din punct de
vedere medical şi psihologic.
Neacordarea vizei anuale în termen poate fi contestată de taximetrist la Autoritatea Rutieră Română – sediul
central. Contestaţia se rezolvă în maximum 15 zile.
Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil şi în alt judeţ, cu condiţia preluării evidenţei şi vizării
atestatului de către agenţia Autorităţii Rutiere Române din judeţul unde va activa taximetristul.
Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se reţine de către organele de control în drept dacă se constată
că transportul s-a efectuat fără aparatul de taxat în funcţiune sau cu aparat de taxat şi / sau staţie radio de
emisie – recepţie a căror provenienţă legală nu poate fi justificată, precum şi în alte cazuri stabilite de prezenta
lege.
Certificatul de atestare a pregătirii profesionale reţinut, împreună cu o copie de pe documentul de constatare a
cauzei care a determinat reţinerea, se depune la agenţia Autorităţii Rutiere Române, care va decide
suspendarea sau anularea acestuia, în terme de 3 zile de la reţinere.
Împotriva măsurii de anulare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale conducătorul auto poate face
contestaţie la Autoritatea Rutieră Română – sediul central, care va soluţiona cazul în maximum 30 de zile de la
data depunerii contestaţiei. În cazul menţinerii măsurii de anulare, acesta se poate adresa instanţei de judecată,
potrivit legii.
Regimul suspendării sau anulării permisului de conducere se aplică şi certificatului de atestare a pregătirii
profesionale.
c. Autovehiculele taxi
Pentru transportul de persoane sau de bunuri, vor fi agreate de RAR ca taxiuri numai autovehiculele care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- sunt dotate cu aparat de taxat cu aprobare de model şi verificate de Biroul Român de Metrologie Legală, în
stare de funcţionare şi avizate conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 / 1999 privind obligaţia
agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, care să îndeplinească toate condiţiile şi
funcţiile prevăzute de normele legale în vigoare.
- sunt dotate legal cu staţii radio de emisie – recepţie şi alarmă şofer, în stare de funcţionare; dotarea cu staţii
radio emisie – recepţie este opţională pentru taximetriştii independenţi care deţin autorizaţii taxi sezoniere
- sunt dotate cu lampă taxi în stare de funcţionare, conform prevederilor prezentei legi, omologată de către
Registrul Auto Român;
- aparatul de taxat intră în funcţiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă fixat în
una dintre poziţiile de operare autorizate ;
- autoturismul, respectiv autovehiculul, are însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi
dotările stabilite conform prevederilor prezentei legi.
Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat să fie dotat cu portiere de acces
şi evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienţi, după caz, precum şi cu spaţiu corespunzător
transportului bagajelor de mână şi n u poate transporta mai mult de 4 persoane în fara conducătorului auto.
Pentru taxiul destinat transportului de bunuri, autovehiculul, cu sau fără remorcă, trebuie destinat în
exclusivitate transportului de bunuri.
Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de
taxi.
Taxiul trebuie să ofere în exterior prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită şi dotări,
vizibile de la distanţă, informaţii privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potenţial, cât şi
organelor de control şi supraveghere autorizate.
În cazul taxiurilor cu autorizaţie taxi permanentă, cel puţin deasupra benzii duble tip şah caroseria va avea
obligatoriu culoarea stabilită prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, cu consultarea asociaţiilor.
Pe portierele din spate se va aplica vizibil un indicator marcat, detaşabil, care să reprezinte numărul de
autorizaţie taxi atribuit operatorului de transport de către autoritatea administraţiei publice a localităţii de
autorizare , data expirării acesteia, precum şi localitatea de autorizare. Modelul indicatorului marcat detaşabil şi
al sistemului de prindere a acestuia este stabilit de autoritatea administraţiei publice locale. Indicatorul marcat
detaşabil se montează şi se demontează de către o persoană desemnată de autoritatea administraţiei publice
locale. Indicatorul marcat detaşabil se aplică pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei taxi.
Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe faţă şi spate,
aprinsă permanent în timpul programului de lucru şi care conţine două lămpi suplimentare, de culori diferite, a
căror semnificaţie, văzute din faţă, este următoarea:
- în stânga, o lampă de culoare roşie care, atunci când este aprinsă, indică poziţia OCUPAT a taxiului, respectiv
există comandă client şi prestaţia se tarifează;
- în dreapta , o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă , indică poziţia LIBER a taxiului,
respectiv nu există comandă client.
În cazul taxiurilor aparţinând operatorilor de transport în regim de taxi, persoane juridice, lampa taxi poate fi
astfel dimensionată încât pe părţile laterale ale lămpii taxi să se poată înscrie vizibil datele de identificare a
operatorului e transport şi numărul de apel telefonic al operatorului dispecer care îl deserveşte.
Modelul lămpii taxi va fi omologat de Registrul Auto Român
Indicaţiile lămpii taxi trebuie să aibă corespondent, vizibil pentru client , în afişajul client al aparatului de taxat.
În cazul în care taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în
regim de taxi, se instituie poziţia de operare privat, caz în care aparatul de taxat este scos din funcţiune. În
poziţia PRIVAT lampa taxi va fi scoasă de pe cupolă.
Taxiul trebuie să aibă afişate pe portierele din faţă valoarea tarifelor pe kilometru şi pe oră şi tariful de pornire,
astfel încât acestea să fie vizibile de la … metri.
Taxiul trebuie să aibă afişat în interior, la loc vizibil, un ecuson, cuprinzând numele şi fotografia conducătorului
auto.
Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă staţia radio de emisie – recepţie, un dispozitiv GPS de monitorizare şi
apel.
UN taxi poate avea dotări opţionale, cum ar fi: dispozitivul de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete
despărţitor între conducătorul auto şi clienţi, climatizator, cititor de carduri, precum şi altele.
Pe toată durata activităţii taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legii de
către reprezentanţii organelor de control autorizate, respectiv:
a) administraţia publică locală;
b) organele fiscale locale şi judeţene;
c) organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, precum şi din unităţile sale teritoriale;
e) Biroul Român de Metrologie Legală;
f) Structurile poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române;
g) Registrul Auto Român;
h) Autoritatea Naţională pentru protecţia Consumatorilor.
d. Aparatul de taxat
Aparatul de taxat trebuie să îndeplinească toate condiţiile şi funcţiile prevăzute de normele legale în vigoare.
Funcţiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum şi
următoarele funcţii:
- înregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat;
- funcţionarea aparatului în condiţiile de conectării dispozitivelor de imprimare şi afişaj client, a memoriei
electronice fiscale şi a lămpii taxi;
- modificarea tarifelor sau a cotei T. V. A. înainte de obţinerea raportului fiscal de golire zilnică;
- modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vară la ora de iarnă şi invers sau variaţii
mai mari de  10 minute.
Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare,
precum şi în următoarele condiţii:
-nu este conectat sistemul de imprimare, afişajul client sau lampa taxi;
- capacitatea de înmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat;
- dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de închidere zilnică se încearcă tipărirea primului
bon client fără emiterea automată a raportului fiscal de închidere zilnică pentru perioada respectivă;
- dacă la încărcarea memoriei dedicate bonurilor client sau înainte de închiderea fiscală zilnică nu se emite
automat rola jurnal ce va conţine copiile bonurilor client din ziua respectivă.
e. Tarife privind transportul în regim de taxi
Evaluarea costului transportului în regim de taxi poate fi realizată în una dintre următoarele modalităţi:
- în funcţie de distanţa parcursă;
- în funcţie de timpul cronometrat consumat;
- în funcţie de distanţa şi timpul realizate pe cursă, în cazul unor transporturi de bunuri.
Costul total al unui transport în regim de taxi se compune, de regulă, din următoarele elemente:
În cazul transportului de persoane:
a) tariful de pornire;
b) costul total privind distanţa parcursă, calculat automat în funcţie de tariful de kilometru programat;
c) costul total privind timpul consumat în staţionări la dispoziţia clientului, la care se adaugă timpul consumat în
parcurgerea unor distanţe cu viteza sub viteza de comutare de 10 km / oră, calculat automat în funcţie de tariful
pe timp programat.
În cazul transportului de bunuri sunt posibile două variante:
- aplicabilă, de regulă, la toate taxiurile respective, la care costul total calculat la pct. 1 se suplimentează, dacă
este cazul, cu costul privind prestaţia efectuată de taximetrist, manual sau mecanizat, în activitatea de
încărcare/descărcare a bunurilor transportate. Acest cost suplimentar se introduce de către taximetrişti prin
testarea numerică programabilă existentă, în funcţie de tariful pentru încărcare / descărcare stabilit, şi se adaugă
prin acţionarea tastaturii respective;
- aplicabilă opţional pentru taxiuri a căror capacitate de transport totală maximă autorizată depăşeşte o tonă,
pentru care se poate folosi tariful dublu, distanţă-timp, simultan, la al cărui cost se suplimentează costul total
privind prestaţia efectuată de taximetrist în activitatea de încărcare / descărcare, dacă este cazul , calculată
conform prevederilor lit. a)
f. Obligaţiile operatorului de transport taxi, ale taximetristului şi ale clientului
Obligaţiile operatorului de transport sau ale taximetristului independent
- să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate;
- să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri autorizate şi având
însemnele de identificare proprii;
- să angajeze ca taximetrişti numai conducători auto care deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale şi
corespund Standardului ocupaţional al taximetristului;
- să asigure dispecerizarea activităţii şi posibilitatea monitorizării poziţiei taxiurilor în activitate;
- să asigure clientului şi celorlalte persoane beneficiul asigurării lor sau a bunurilor acestora pe toată durata
transportului, chiar dacă taximetristul nu a eliberat bonul client;
- să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informaţie referitoare la
întreruperea efectuării unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranţa transportului sau a sa personală;
- să anunţe autoritatea de poliţie, fiscală , de metrologie şi agenţia service de care depinde, în caz de furt sau
dispariţie, în orice mod, a aparatului de taxat sau a staţiei radio de emisie – recepţie de pe taxi;
- să înştiinţeze în scris asociaţia din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului
individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;
- să prezinte în termen aparatul de taxat la verificarea metrologică periodică.
Obligaţiile taximetristului
- să aibă un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de bună practică,
conform prevederilor din Cartea taximetristului;
- să respecte solicitările legale ale clientului;
- să oprească pe traseu, la semnul clientului, când se află în poziţia de operare LIBER , cu excepţia cazului
când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau condiţiile de trafic nu permit această
manevră;
- să elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate;
- să nu pretindă ca plată pentru prestaţia efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;
- să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infracţional sau alte acte
antisociale;
- să anunţe organele de poliţie în cel mai scurt timp şi cu prioritate despre orice eveniment grav la care a
participat sau a fost martor;
- să asigure protecţie clientului cât timp acesta se găseşte în taxi;
- să transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;
- să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
- în cazul transportului de persoane, să transporte bagajele clienţilor în limitele spaţiului destinat pentru acestea,
fără perceperea de tarife suplimentare;
- să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat,
pentru verificare;
- să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor;
- să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o
situaţie conflictuală;
- să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;
- să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul când pe bancheta din spate nu mai este loc;
- să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune
pentru poziţia de operare respectivă;
- să poată prezenta la control, în timpul activităţii, următoarele documente:
- permisul de conducere;
- certificatul de atestare a pregătirii profesionale;
- autorizaţia taxi;
- licenţa de execuţie pentru vehicul;
- certificatul de înmatriculare cu inspecţia periodică valabilă;
- asigurarea pentru persoane şi bagajul acestora;
- să poarte obligatoriu centura de siguranţă când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind
opţional.
Obligaţiile clientului
- să solicite, să preia şi să păstreze bonul client la coborârea din taxi;
- să nu plătească serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decât în limita sumei totale prevăzute în bonul
client;
- să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective;
- să nu oblige sau să nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturi prevăzute la lit.
B.f.);
- să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării acestuia în timpul efectuării transportului şi să anunţe imediat
organele de poliţie în legătură cu aceste evenimente;
- să sesizeze primăria localităţii de autorizare şi filiala judeţeană a Oficiului de Protecţie a Consumatorilor, după
caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea
serviciilor;
- să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă există loc disponibil pe bancheta din spate;
În situaţii critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgenţă prin mijloacele specifice de comunicare
aflate în dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de intervenţie rapidă v or acţiona în regim de
urgenţă, pe baza localizării realizate prin sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
g. Sancţiuni şi contravenţii
Constituie contravenţii următoarele fapte , dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii
penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
- nerespectarea prevederilor art. 19, art. 52 lit. A i), lit. B. a) , c), e), g), h), j), l), m), n), p) şi s) şi ale art. 67 alin.
(1);
- nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (4) art. 34 şi 34 ;
b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:
- nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4) art. 52 lit. A. b) şi c);
- nerespectarea prevederilor art. 43, mai puţin cele privitoare la eliberarea bonului client, şi ale art. 52 lit. B. o) şi
r);
- nerespectarea prevederilor art. 45;
c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:
- nerespectarea prevederilor art. 52 lit. A. a) şi e);
- nerespectarea prevederilor art. 52 lit. B. f);
- nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 49;
d) cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, art. 15 alin. (1) şi ale art.
25 alin.(1)
II. LEGISLAŢIA SOCIALĂ
1. NOTĂ INTRODUCTIVĂ
Legislaţia socială se referă la drepturile taximetristului ca salariat pe piaţa muncii, principalele reglementări
sociale asupra cărora acesta trebuie să fie informat sunt cuprinse în Codul muncii, precum şi în Contractul
colectiv de muncă la nivel naţional şi cel la nivel de ramură a transporturilor rutiere.
2. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă
să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei
remuneraţii denumită salariu.
Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Prin excepţie, contractul individual de
muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege.
a) Clauze generale şi specifice
Clauze generale:
- identitatea părţilor;
- locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să fie încadrat în diverse locuri;
- sediul său , după caz, domiciliul angajatorului;
- atribuţiile postului;
- riscurile specifice postului;
- data de la care contractul urmează să-şi producă efectele;
- în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau a unui contract de muncă temporară, durata
acestora;
- durata concediului de odihnă la care salariatul aere dreptul;
- condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
- salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la
care salariatul are dreptul;
- durata normală a muncii, exprimată în ore / zi şi ore / săptămână;
- indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
- durata perioadei de probă.
Orice modificare a unuia dintre elementele de mai sus în timpul executării contractului individual de muncă
impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a
salariatului, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul
colectiv de muncă aplicabil.
Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului de muncă, între părţi poate
interveni un contract de confidenţialitate.
Clauze specifice:
- clauza cu privire la formarea profesională;
clauza de neconcurenţă;
- clauza de mobilitate;
- clauza de confidenţialitate.
Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale
ale persoanei care solicită angajarea. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului
individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de
execuţie.
b. Drepturile şi obligaţiile salariatului
Drepturile salariatului:
-dreptul la salarizare pentru munca depusă;
- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
- dreptul la concediu de odihnă anual,
- dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
- dreptul la demnitate în muncă;
- dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
- dreptul la acces la formarea profesională;
- dreptul la informare şi consultare;
- dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă ;
- dreptul la protecţie în caz de concediere;
- dreptul la negociere colectivă;
- dreptul de a participa la acţiuni colective;
- dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Obligaţiile salariatului:
- obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului
- obligaţia de respectare a prevederilor cuprinse în regulamentul interne, contractul colectiv de muncă aplicabil,
precum şi în contractul individual de muncă;
- obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
- obligaţia de respectare a disciplinei muncii;
- obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
- obligaţia de respectare a secretului de serviciu.
c. Drepturile şi obligaţiile angajatorului
Drepturile angajatorului:
- să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
- să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
- să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului
colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
Obligaţiile angajatorului
- să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de
muncă;
- să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, contractul colectiv de muncă aplicabil şi din
contractele individuale de muncă;
- să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;
- să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să
afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
- să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi
impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
- să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
- să elibereze la cerere toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.
d. Suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul
unilateral al uneia dintre părţi. În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte
imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea sa
de salariat.
Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:
- concediu de maternitate;
- concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
- carantină;
- efectuarea serviciului militar obligatoriu;
- exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata
mandatului;
- îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;
- forţa majoră;
- în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;
- în alte cazuri expres prevăzute de lege.
Încetarea contractului individual de muncă:
Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
- de drept;
- ca urmare a convenţiei părţilor, la data convenită de acestea;
- ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi condiţiile legii.
Contractul individual de muncă încetează de drept:
- la data decesului salariatului sau angajatorului persoană fizică;
- la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a
salariatului sau a angajatorului persoană fizică, dacă aceasta antrenează lichidarea afacerii;
- ca urmare a dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care persoana juridică îşi încetează
existenţa;
- la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă sau invaliditate a salariatului;
- ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului, de la data la care nulitatea a fost constatată prin
hotărâre judecătorească definitivă;
- ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane nelegal concediate,
de la data rămânerii definitive a unei persoane nelegal concediate, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătoreşti de reintegrare;
- ca urmare a condamnării penale cu executarea pedepsei la locul de muncă, de la data emiterii mandatului de
executare;
- de la data retragerii, de către autorităţile sau organismele competente, a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor
necesare pentru exercitarea profesiei;
- ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă sau pedeapsă
complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
- la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;
- retragerea acordului părinţilor sau a reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16
ani.
e. Concedierea şi demisia
Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, care poate fi
dispusă , pentru motive care ţin de persoana salariatului, în următoarele situaţii:
- în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplina muncii sau
de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul
intern, ca sancţiune disciplinară;
- în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai m are de 60 de zile, în condiţiile Codului
de procedură penală;
- în cazul în care, prin decizia organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi /
sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să-şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de
muncă ocupat;
- în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.
Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică
angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. Termenul de
preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele
colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 15 zile pentru salariaţii cu funcţii de execuţie. Salariatul
poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract individual de
muncă.
f. Variante de contract individual de muncă
Noul cod al muncii introduce posibilitatea încheierii mai multor tipuri de contract individual de muncă, în funcţie
de specificul muncii şi nevoile angajatorului / salariatului:
- CIM pe durată determinată
- Contract de muncă temporară
- CIM cu timp parţial
- CIM de muncă la domiciliu
g. Timpul de lucru şi munca suplimentară
Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă , durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de
ore pe săptămână.
Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi 48
de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă maximă de 3 săptămâni ,
să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână.
Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză,
dacă această posibilitate este prevăzută în contractele colective de muncă aplicabile la nivelul angajatorului ,
sau, în absenţa acestora, în regulamentele interne.
Munca prestată în afară duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară.
Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau
pentru a te lucrări urgente destinate prevenirii producerii
;Munca prestată între orele 22.00 – 6.00 este considerată muncă de noapte. Durata normală a muncii de noapte
nu va depăşi 8 ore într-o perioadă de 24 de ore.
h. Concediul de odihnă şi concediul de formare profesională
Durata minimă a concediului de odihnă anual garantat tuturor salariaţilor este de 20 de zile lucrătoare.
Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. Se pot acorda cu sau
fără plată.
i. Salarizarea
Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile precum şi alte adaosuri.
Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut
pe ţară. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar
nu poate să-şi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepţia grevei.
j. Sancţiuni disciplinare
Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte om abatere
disciplinară sunt:
- avertismentul scris;
- suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
- retrogradarea din funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea,
pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
- reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10 %;
- desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionatoriu,
va fi aplicat acesta.
CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ. CLAUZELE ACESTUIA
Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă, între angajator sau organizaţia patronală,
de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se
stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din
raporturile de muncă.
Clauzele unui contract colectiv de muncă sunt:
- contractul individual de muncă;
-drepturile şi obligaţiile părţilor
- salarizare şi alte drepturi băneşti
- timp de muncă
- concedii şi zile libere
- condiţiile de muncă şi protecţia muncii
- formare profesională
În contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea măsuri cu caracter social precum :
- suportarea cheltuielilor cui bilete de tratament şi odihnă recuperatorie
- amenajarea de creşe, grădiniţe pentru copii salariaţilor , ca şi de bufete şi grupuri sanitare pentru salariaţi
- formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale, inclusiv în domeniul relaţiilor de muncă
- construirea de locuinţe
- aniversări, sărbători religioase etc.
B. SERVIREA CLIENŢILOR
I. CERINŢELE OPERATORULUI DE TRANSPORT
1. POLITICA FIRMEI PRIVIND RELAŢIILE CU CLIENTUL
a. Regulamentul de ordine interioară
Una din modalităţile prin care companiile de taxi le folosesc în scopul atragerii clienţilor este impunerea unui
regulament strict în ceea ce priveşte ţinuta şi modul de comportare al conducătorului auto. Aceste reguli sunt
mult mai simplu de impus acolo unde firma deţine un parc propriu de autoturisme, dar nu este de neglijat nici de
firmele deţinătoare de parc închiriat.
b. Ţinuta vestimentară şi igiena corporală
Practica a demonstrat că cel puţin în faza de început firme ce au obţinut licenţă de transport relativ recent – în
afara practicării unui tarif accesibil, ţinuta şi amabilitatea şoferului de taxi împreună cu starea tehnică şi estetică
a autoturismului au fost argumentele hotărâtoare în atragerea unui număr semnificativ de clienţi.
Şoferul de taxi trebuie să fie conştient că este exponentul unei companii per care o reprezintă în relaţie cu
publicul solicitant şi este obligat să aibă o ţinută prezentabilă şi o comportare fără reproş.
Conducătorul de taxi are obligaţia să se prezinte la serviciu bărbierit, tuns, cu încălţămintea lustruită, îmbrăcat
îngrijit şi decent, cu hainele curate şi călcate.
Trebuie menţionat că există firme de taxi ce servesc c u precădere un public format din oameni de afaceri,
oameni cu funcţii publice, turişti străini aflaţi în vizită în ţara noastră, care impun conducătorului de taxi o ţinută
de protocol, precum şi utilizarea unor autovehicule cu un grad ridicat de confort.
c. Profilul moral şi codul bunelor maniere
În relaţiile cu publicul solicitant, şoferul de taxi este obligat să aibă o comportare civilizată, corectă, politicoasă şi
plină de solicitudine. Este recomandabil să evite orice discuţii în afara celor care se referă strict la executarea
în mod corespunzător a cursei solicitate. În nici un caz şi sub nici o formă, şoferul de taxi nu va angaja cu
pasagerii discuţii pe teme politice sau sportive , şi în nici un caz nu îşi va contrazice clienţii.
Şoferul de taxi trebuie să fie conştient că în ceea ce priveşte specificul muncii sale, devize precum „Clientul
nostru, stăpânul nostru” şi „Clientul are întotdeauna dreptate „ îl pot scoate din multe încurcături.
d. Tipuri de nevoi speciale ale clientului
Din categoria clienţilor cu nevoi speciale fac parte persoane de vârsta a 3-a, persoane cu handicap fizic sau
psihic, persoane bolnave, în convalescenţă sau externate dintr-o unitate medicală.
Taxiurile sunt un mod de transport important pentru persoanele cu nevoi speciale, atât pentru a ajunge la alt mod
de transport public cât şi la o anumită destinaţie.
Aceşti clienţi vor fi identificaţi pe baza observării atente a acestora, stabilindu-se , fără a pune întrebări, situaţia
în care se află clientul. Aceste persoane vor fi servite cu răbdare şi înţelegere, ajutorul acordându-se
întotdeauna numai după consimţământul celui în cauză. Şoferul de taxi are obligaţia cu ajutorul necesar în astfel
de cazuri, să fie acordat astfel încât să nu creeze celui ce beneficiază de el sentimental inutilităţii, sau să nu-l
facă să se simtă jignit.
Activitatea de taximetrie este în creştere în majoritatea ţărilor, fiind acum considerată mai mult ca o parte a
transportului public, decât ca o formă specializată de transport privat. În acest context, transportul public poate
deveni mai accesibil persoanelor cu nevoi speciale.
Mai există cazuri, relativ rare, când şoferul de taxi este solicitat fie direct, fie telefonic sau prin dispeceratul de
comenzi taxi să facă livrări de bunuri sau obiecte de mic volum. Astfel de comenzi sunt efectuate după ce în
prealabil şoferul de taxi a solicitat toate datele referitoare la locul de destinaţie şi persoana căreia trebuie să-i
predea bunul încredinţat spre transport Se recomandă ca la livrare, cel ce primeşte obiectul să confirme, în
prezenţa şoferului, primirea acestuia celui care l-şa transmis şi să semneze de primire.
Nu se va accepta sub nici o formă transportarea obiectelor care depăşesc capacitatea şi volumul portbagajului
autovehiculului sau pachete şi colete suspecte de a conţine obiecte interzise de lege, inflamabile sau explozive.
e. Rezolvarea situaţiilor conflictuale şi a reclamaţiilor
Nu este mai puţin adevărat că în larga gamă de clienţi transportaţi există şi persoane veşnic nemulţumite, care
nu pot fi satisfăcute la nivelul standardelor ridicate pe care le solicită.
În asemenea cazuri şi nu numai, este evident că între şoferul de taxi şi client se produce o situaţie conflictuală
pe care primul are obligaţia să o gestioneze. Prin modul de abordare a problemei, şoferul de taxi trebuie să
demonstreze tact şi diplomaţie, astfel încât situaţia să fie dezamorsată. Acesta trebuie să asculte cu calm şi
atenţie toate nemulţumirile clientului şi în funcţie de posibilităţile de care dispune, să le rezolve sau să aducă
argumente inatacabile care să-i demonstreze celui nemulţumit că ceea ce solicită nu este în puterea şi de
competenţa şoferului de taxi. În astfel de cazuri, şoferul de taxi trebuie să sublinieze faptul că va aduce la
cunoştinţa conducerii companiei din care face parte doleanţele celui nemulţumit.
Trebuie evitate cu desăvârşire atitudinile agresive din partea conducătorului taxi şi sub nici un motiv nu va fi
folosit un limbaj trivial, chiar dacă clientul nemulţumit face uz de el.
Numai în situaţii extreme, după ce a epuizat toate încercările de aplanare a conflictului, şoferul de taxi va solicita
ajutorul celui mai apropiat organ de poliţie şi doar în cazuri de pericol imediata şi iminent al colegilor, cu ajutorul
staţiei radio.
COMPORTAMENTUL FAŢĂ DE CLIENŢI
a. Obligaţii ale conducătorului auto
În toate acţiunile sale, şoferul taxi trebuie să fie conştient că este „ambasadorul firmei de taximetrie”, pe care o
reprezintă în relaţiile cu publicul călător şi că activitatea pe care o desfăşoară este subordonată intereselor
acesteia. De aceea, şoferul taxi trebuie să aibă o ţină prezentabilă şi o comportare fără reproş.
În funcţie de politica firmei de taximetrie, aceasta poate investi şoferul de taxi cu însemne oficiale ale imaginii
operatorului(uniforma, ecuson , etc.), pe care şoferul taxi va avea obligaţia să le poarte în mod vizibil, în timpul
exercitării sarcinilor de serviciu.
Şoferul taxi are obligaţia de a se prezenta la serviciu bărbierit, tuns, cu încălţăminte lustruită, uniformă îngrijită,
curată, călcată. Nerespectarea acestor reguli afectează prestigiul firmei şi autoritatea conducătorului auto.
În relaţiile cu publicul călător, şoferul trebuie să aibă o atitudine corectă, politicoasă şi plină de solicitudine,
evitând orice discuţie în afara celor care se referă strict la executarea în mod corespunzător a sarcinilor de
transport.
În relaţiile de serviciu, şoferul de taxi are obligaţia de a se comporta disciplinat, corect şi colegial, respectând
următoarele reguli:
- să se supună controlului organelor de pază ale unităţii de exploatare, la intrarea – ieşirea din unitate
- să nu angajeze discuţii neprincipiale cu colegii de muncă, şefii ierarhici, să primească dispoziţiile în linişte , să
nu le discute în public şi să le realizeze la nivelul standardului ocupaţional.
- să circule pe traseu fără a stingheri pe ceilalţi participanţi în trafic, iar în condiţiile unui trafic aglomerat / situaţii
speciale pe traseu, să coopereze cu ceilalţi conducători auto pentru fluidizarea traficului, reducerea
aglomeraţiei şi să acţioneze în comun la activităţile necesare pe timp de iarnă sau în caz de calamitate
- să prezinte, la cererea organelor de poliţie sau a şefilor ierarhici, acte de identitate, permisul de conducere şi
alte documente cu privire las legalitatea transportului.
- să se prezinte la organele de poliţie la data, ora şi locul stabilite, conform dispoziţiilor sau solicitărilor scrise
- să anunţe dispeceratul în cazul unor blocări, avarii, aglomeraţii deosebite, evenimente rutiere care împiedică
circulaţia transportului în comun.
Menţinerea şi utilizarea întregii capacităţi fizice şi psihice a şoferului de taxi, necesară pentru conducerea
corectă a autovehiculului încredinţat şi prevenirea evenimentelor de circulaţie este determinată de starea de
odihnă şi sănătate a acestuia.
Pentru asigurarea unei capacităţi fizice şi psihice optime, şoferul de taxi trebuie:
- să-şi organizeze timpul liber astfel încât să se odihnească minim 7-8 ore pe zi
- să nu consume băuturi alcoolice înainte de venirea la serviciu şi să nu aducă aceste băuturi la locul de muncă
- în timpul conducerii să nu fumeze, să nu mănânce, să nu poarte discuţii cu călătorii, în afara celor care se
referă la efectuarea transportului taxi conform standardului ocupaţional, să nu aibă alte preocupări care îi pot
reduce atenţia în conducere.
Controlul medical periodic al stării de sănătate este esenţial pentru fiecare conducător auto, şi cu atât mai mult
pentru şoferul de taxi, care răspunde nu numai de viaţa sa, ci şi de viaţa călătorilor transportaţi.
Respectarea regulilor de igienă mare rolul de a crea condiţii favorabile pentru păstrarea şi întărirea sănătăţii şi
promovează factorii care pot mări rezistenţa organismului .şi capacitatea de muncă a individului.
Şoferul de taxi este obligat să respecte regulile de igienă corporală prin:
- spălarea mâinilor cu apă şi săpun cât mai des (întotdeauna înainte de a mânca)
- tăierea cu regularitate a unghiilor
- menţinerea părului curat, pieptănat şi periat
- folosirea batistelor individuale curate
- spălarea dinţilor(dimineaţa şi seara)
- schimbarea rufăriei de corp mai des şi menţinerea în stare de curăţenie a hainelor şi a încălţămintei
- efectuarea băii corporale generale(de curăţenie) cel puţin o dată pe săptămână
b. Obligaţii ale clienţilor
-să solicite, să preia şi să păstreze bonul client la coborârea din taxi
- să nu plătească serviciile pe care i le-a realizat taximetristul decât în limita sumei totale prevăzute în bonul
client;
- să nu provoace sau să n u întreţină stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective;
- să nu oblige sau să nu impună, prin orice modalitate, taximetristuluii să se implice în mod deliberat, direct sau
indirect, în activităţi cu caracter infracţional sau alte acte antisociale;
- să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării acestuia în timpul efectuării transportului şi să anunţe imediat
organele de poliţie în legătură cu aceste evenimente;
- să sesizeze primăria localităţii de autorizare şi filiala judeţeană a Oficiului de protecţie a Consumatorilor, după
caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea
serviciilor;
- să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă există loc disponibil pe bancheta din spate.
C. PRACTICA SERVICIILOR DE TAXIMETRIE
I. ASPECTE SPECIFICE
1. FUNCŢIONAREA ŞI UTILIZAREA APARATULUI DE TAXAT
Aparatul de taxat este un aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru,
calculează automat şi indică permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfârşitul cursei, emite un bon
client, pe baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie să fie dotat cu o memorie electronică
fiscală care să asigure înregistrarea, controlul activităţii şi veniturilor realizate şi să poată emite alte documente,,
conform, reglementărilor în vigoare.
Poziţiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:
- poziţia LIBER – este aprinsă permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. În această poziţie vor fi şterse
şi resetate la zero toate indicaţiile de preţ ale ultimei călători de pe afişajul client;
- poziţia OCUPAT – este aprinsă permanent lampa de culoare roşie din lampa taxi;
- poziţia PLATĂ – la trecerea în această poziţie se stinge lampa roşie, se aprinde lampa verde, iar afişajul client
indică suma finală ce trebuie plătită de client. Din poziţia PLATĂ nu se poate trece în poziţia OCUPAT sau
LIBER decât după emiterea bonului client de aparatul de taxat;
- poziţia MĂSURARE – se aplică în sistemul dublu de tarifare distanţă – timp, în care cantităţile măsurate se
afişează.
Bonul client trebuie să conţină elementele precizate în normele legale în vigoare, precum şi următoarele
elemente:
- numărul de telefon şi fax al operatorului de transport;
- numărul bonului client, data şi ora;
- codul fiscal al operatorului de transport;
- numărul cursei;
- numele taximetristului;
- numărul de înmatriculare a autovehiculului taxi şi numărul autorizaţiei taxi;
- numărul aprobării metrologice de model al aparatului de taxat;
- tariful de pornire;
- tariful pe kilometru parcurs;
- distanţa parcursă şi valoarea;
- tariful pe oră / minut de staţionare;
- durata staţionării şi valoarea;
- tariful orar pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;
- durata prestaţiei pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul;
- costul total al serviciului;
- valoarea şi cota T. V. A. aferente.
Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasă din
funcţiune sau fără eliberarea bonului client respectiv la finalul cursei.
În situaţia funcţionării taxiului cu mai mulţi şoferi alternativi, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare şofer
începe activitatea prin accesarea identităţii sale în programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei
electronice, prin intermediul căreia se poate executa şi controlul asupra activităţii depuse de acesta.
Dacă în derularea cursei, conform indicaţiilor afişajului client, se constată încetarea înregistrării valorilor în
modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afişate de aparatul de taxat.
În situaţii critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgenţă prin mijloacele specifice de comunicare
aflate în dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de intervenţie rapidă or acţiona în regim de urgenţă,
pe baza localizării realizate prin sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
2. ÎNTOCMIREA ŞI PĂSTRAREA DOCUMENTELOR
a. Documentele de bord obligatorii
- actul de identitate;
- legitimaţia de serviciu;
- permisul de conducere;
- certificatul de înmatriculare;
- poliţa de asigurare;
- dovada inspecţiei tehnice periodice;
- autorizaţia pentru utilizarea radiofoniei;
- atestatul profesional al şoferului.
b. Completarea foii de parcurs
În anexele 2 şi 3 sunt prezentate foile de parcurs pentru autovehiculele transport urban de persoane, respectiv
pentru autovehicule transport marfă pe care taximetristul trebuie să le completeze, urmărind etapele principale
ale activităţii sale:
- în momentul începerii programului de muncă, se notează în foaia de parcurs:
- numele şoferului;
- numărul plăcii de înmatriculare şi numărul de identificare al taxiului;
- data;
- index kilometric afişat de tabloul de bord la începutul zilei;
- ora începerii programului;
- ora prevăzută pentru încheierea programului;
- întreruperi în timpul programului;
- index kilometric de tabloul de bord la sfârşitul zilei.
- în momentul îmbarcării şi debarcării clientului, când se staţionează se completează următoarele informaţii:
- indexul cursei;
- locul de îmbarcare şi cel de debarcare;
- ora de îmbarcare şi de debarcare;
- încasarea totală a cursei.
- la terminarea programului de muncă, după ce s-a revenit în garajul operatorului, se completează următoarele
rubrici:
- întreruperi în timpul programului;
- index kilometric afişat de tabloul de bord la sfârşitul zilei;
- nr., km parcurşi cu clienţi;
- total km parcurşi;
- încasările zilei.
Taximetristul înscrie în foaia de parcurs, pe rândul corespunzător ieşirii, datele înregistrate de aparatele de bord
şi taxat, astfel;
- km la bord(de la aparatul de kilometraj);
- km totali (de la aparatul de taxat);
-km ocupaţi (de la aparatul de taxat);
- numărul curselor (/de la aparatul de taxat);
- numărul căderilor(de la aparatul de taxat);
- trecerea banilor proprii pe foaia de parcurs(în cifre şi litere), după care foaia de parcurs va fi prezentată, cu
toate datele înscrise, dispecerului şef de tură, care verifică şi confirmă prin semnătură corectitudinea înregistrării
acestor date, înscriind totodată ora reală a ieşirii în traseu a autovehiculului.
c. Asigurarea cu accesorii
- autocolant LPG;
- extinctor;
- triunghiuri reflectorizante;
- trusa de prim ajutor;
- centurile de siguranţă.
II. TOPOGRAFIA LOCALĂ
1. ARTERELE PRINCIPALE
Penetrarea oraşelor de către vehiculele rutiere se poate face folosind intrările în oraşe, iar pentru
decongestionarea drumurilor respective se recomandă a fi utilizate cât mai des drumurile de centură.
Orice reţea urbană este alcătuită din artere şi străzi, care în funcţie de tipul străzii şi de complexitatea
funcţionalităţii acesteia pot fi artere magistrale, artere şi străzi. Tipurile de artere sunt diferenţiate în funcţie de
măsurile luate pentru îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a îmbrăcăminţilor asfaltice, dotarea cu sisteme
de dirijare a circulaţiei şi cu mijloace de semnalizare, de avertizare, de iluminare etc.
2. DRUMURI CU SENS UNIC ŞI INTERSECŢII DE CIRCULAŢIE DIRIJATE În vederea desfăşurării unei
circulaţii fluente, evitându-se ambuteiajele şi staţionările, s -.au stabilit unele măsuri, cum ar fi:
- străzi să aibă celălalt sens de circulaţie, astfel ca din două în două străzi, cu bătaie paralelă sau aproape
paralelă, să se întâlnească acelaşi sens de circulaţie;
- adoptarea unor reglementări în vederea interzicerii de a vira la stânga sau la dreapta în diferite intersecţii,
interzicerea parcării la bordura străzilor etc.;
- întreţinerea operativă a calităţii îmbrăcăminţilor rutiere, care au rolul de a mări capacitatea traficului şi evitarea
accidentelor;
- iluminarea corespunzătoare pe arterele de circulaţie şi mai ales în intersecţii, prin montarea un or corpuri de
iluminat puternice la înălţimi optime, asigurându-se astfel o uniformitate a iluminării şi evitarea conurilor de
umbră, contribuind în acest fel şi la renunţarea folosirii fazei de drum a farurilor.
Organizarea circulaţiei presupune însă şi soluţionarea unor probleme legate de intersecţii, de parcare şi de
dirijarea traficului.
3 ÎMPĂRŢIREA ZONALĂ
Urbanistic, capitalele şi marile oraşe pot fi împărţite zonal)în sectoare sau cartiere), oferindu-se astfel un ghid în
vederea identificării mai uşoare a străzilor şi a obiectivelor care intră în destinaţiile solicitate de client.
4. PRINCIPALELE LOCALITĂŢI LIMITROFE
În jurul oraşelor mari se află localităţi(urbane sau rurale) care trebuie, de asemenea, identificate, pentru
optimizarea serviciului solicitat de client.
5. AMPLASAREA INSTITUŢIILOR IMPORTANTE
Taximetristul trebuie să cunoască cu mare precizie amplasarea instituţiilor importante ale oraşului în care îşi
exercită activitatea, cum, ar fi: aeroport, gări, autogări, porturi, hoteluri, primăria, zonele comerciale, teatrele,
cinematografele, muzeele, spitalele etc.
6. CITIREA HĂRŢILOR ŞI GHIDURILOR ( ORIENTAREA PE HARTĂ)
În vederea identificării cu uşurinţă a principalelor artere ale unui oraş, sunt elaborate hărţi(ghiduri) care vin în
sprijinul publicului.
De regulă, asemenea ghiduri cuprind în prima parte o listă alfabetică cu denumirea arterelor, precum şi careul
unde este amplasată artera(strada) respectivă. Cea de a doua parte o cuprinde harta localităţii respective, care
poate cuprinde planul sumar al oraşului(pe o faţă), iar pe verso schiţa schematică a oraşului cu indicarea
mijloacelor de transport existente. Atât, planul, cât şi schiţa schematică pot fi împărţite în careuri pentru a se
putea identifica artera căutată.
III. INFORMAŢII TURISTICE
1. CUNOŞTINŢE REFERITOARE LA TIPURILE DE INFORMAŢII SOLICITATE DE CLIENŢI
a. Informaţii generale
- geografia oraşului(aşezarea);
- climă;
- floră;
- faună etc.
b. Scurt istoric al oraşului
- se consultă monografia oraşului
c. Edificii istorice importante
d. Divertisment:
- plăcerile mesei:
- cafenele;
- restaurante;
- cofetării.
- agrement:
- teatre;
- săli de concerte;
- cinematografe;
- parcuri.
- suveniruri:
- amintiri,
- cărţi poştale;
- reviste ilustrate
IV. ASPECTE PRACTICE
1. COMUNICAREA CU FIRMA
2. ABILITĂŢI DE CONVERSAŢIE CU CLIENŢII
3. STUDII DE CAZ PRIVIND COMPORTAMENTUL TAXIMETRISTULUI
a) simularea unei curse
b) simularea unui control
D. CONDUCEREA VEHICULULUI ŞI SIGURANŢA RUTIERĂ

I. CUNOŞTINŢE DESPRE VEHICUL

1. MOTORUL DIESEL ŞI MOTORUL PE BENZINĂ


a. Principii de funcţionare
Motoarele sunt maşini de forţă care transformă o formă oarecare de energie(calorică, electrică, pneumatică,
hidraulică) în energie mecanică
Motoarele termice transformă energia termică(degajată prin arderea unui combustibil) în energie mecanică.
La motoarele cu ardere internă, procesul de ardere al combustibilului şi transformarea energiei termice în lucru
mecanic are loc în interiorul motorului(în cilindri).
La motoarele pe benzină(cu aprindere prin scânteie), amestecul carburant se formează în exteriorul cilindrului(în
carburator), iar aprinderea se face cu ajutorul unei scântei electrice.
La motoarele Diesel (cu aprindere prin compresiune), amestecul carburant se formează în interiorul cilindrului
prin injectarea în camera de ardere a unei cantităţi de combustibil pulverizat, iar aprinderea se produce în urma
contactului combustibilului cu aerul încălzit la o temperatură ridicată, ca urmare a comprimării puternice a
acestuia în cilindrii.
b. Părţile componente
Mecanismul bielă – manivelă preia forţa exterioară exercitată de gazele de ardere asupra pistonului şi
transformă mişcarea rectilinie alternativă a pistonului în mişcare de rotaţie a arborelui cotit.
Mecanismul de distribuţie asigură umplerea cilindrilor cu amestec carburant şi evacuarea gazelor arse la
momente potrivite.
Instalaţia de răcire asigură menţinerea temperaturii de funcţionare a motorului între limitele admisibile.
Instalaţia de ungere alimentează cu ulei toate articulaţiile motorului în care există frecare şi asigură filtrarea şi
răcirea uleiului.
Instalaţia de alimentară asigură alimentarea cilindrilor cu amestec carburant(în cazul motoarelor cu benzină) sau
introducerea combustibilului în cilindrii prin pulverizare, sub presiune(la motoarele Diesel).
Sistemul de pornire antrenează, prin intermediul demarorului, arborele cotit în mişcare de rotaţie, asigurând
turaţia minimă necesară ,pentru aprinderea amestecului carburant.
2. CONTROLUL ZILNIC
- verificarea nivelului electrolitului din bateria de acumulatoare ,şi curăţirea bornelor;
- verificarea nivelului lichidului de frână;
- verificarea nivelului lichidului de răcire în instalaţie, precum şi a nivelului lichidului în vasul de expansiune;
- verificarea nivelului uleiului de ungere a motorului;
- observarea pierderilor de ulei şi de alte lichide şi îndepărtarea lor.
3. PENE CURENTE
- descărcarea bateriei de acumulatoare;
- supraîncălzirea motorului;
- scurgeri la radiatorul de răcire;
- reducerea presiunii în pneuri;
- deteriorarea parbrizului şi lunetei.
În caz de defectare a autovehiculului în traseu, şoferul de taxi este obligat:
- să oprească cât mai aproape de bordură
- să asigure autovehiculul
- să anunţe dispeceratul
- să nu părăsească autovehiculul până la sosirea autodepanării
- remorcarea se va face cu maximă atenţiei cu viteză redusă, pentru evitarea oricărui pericol
- remorcarea se va face cu dispozitive rigide(ştăngi) cu o lungime maximă de 4 m
- autovehiculul remorcat va fi manevrat de un conducător auto cu permis de conducere corespunzător.
- se vor evita smuciturile la pornirea de pe loc sau în mers
- conducătorul vehiculului care tractează trebuie să semnalizeze prin semnale luminoase / sonore manevrele ce
urmează a le efectua
- de respectarea regulilor de remorcare răspund ambii conducători auto în mod egal, cu excepţia vitezei de care
răspunde numai cel care tractează
- după repararea defecţiunii, şoferul de taxi trebuie să verifice executarea lucrărilor înscrise în foaia de comandă
şi să semneze pentru confirmarea lucrărilor.
Rodajul autovehiculului se efectuează conform instrucţiunilor înscrise în cartea tehnică a vehiculului, numai pe
traseele aprobate, indicate de operatorul de transport pe foaia de parcurs, fiind interzis transportul de persoane,
cu excepţia celor înscrise în foaia de parcurs.
Înainte de plecarea în traseul de rodaj, şoferul de taxi are obligaţia să verifice cu atenţie:
-dotarea autovehiculului cu stingător, trusă de scule, trusă medica
-nivelul de ulei din baia motorului
- nivelul de combustibil din rezervor
- presiunea de regim în anvelope
- etanşeitatea garniturilor(depistarea pierderilor în instalaţia de ungere, răcire, alimentare etc.)
- nivelul electrolitului în baterii
- nivelul lichidului de frână
- funcţionarea sistemului de direcţie
- funcţionarea frânei de serviciu şi a frânei de mână
- funcţionarea dispozitivelor de semnalizare acustică şi optică
- funcţionarea ştergătoarelor de parbriz şi a instalaţiei de climatizare
- echipamentul necesar pe perioada iernii.
La staţiile de alimentare cu combustibil, şoferul de taxi trebuie:
- să oprească pe un singur rând, în faţa pompei de alimentare
- să oprească motorul
- să nu plece de lângă vehicul
- să nu fumeze
- să nu regleze şi să nu repare motorul la o distanţă mai mică de 50 m de staţia de alimentare cu combustibil.
4. CONDUCEREA ECONOMICĂ
Conducerea economică a automobilului presupune o serie de măsuri pe care trebuie să le ia taximetristul, cum
ar fi:
- trebuie să realizeze un consum minim de carburanţi, fără solicitări mari ale pieselor care compun mecanismele
autovehiculului, asigurând totodată porniri şi frânări fără şocuri
- pornirea autovehiculului trebuie să se execute rapid, evitând prelungirea inutilă a duratei de pornire
- trecerea de la o treaptă de viteză la alte trebuie să se facă cât mai rapid, în special când autovehiculul circulă
în palier sau în aliniament
- autovehiculul nu se va frâna brusc de la viteze mari, în afara cazurilor în care este necesar a se preveni un
accident
- la trecerea prin locurile cu restricţii de viteză să nu se reducă viteza mai mult decât necesar, pentru a se evita
pornirile repetate
- nu se admite apăsarea pedalei de ambreiaj decât pentru pornirea şi schimbarea treptei de viteză
- trebuie să se respecte cu stricteţe regimul de temperatură prescris pentru apa de răcire a motorului
- înainte de ieşirea din garaj, se va verifica dacă autovehiculul are frânele bine reglate
- pornirea din zona semafoarelor electrice, se va face numai la apariţia culorii verzi, evitându-se astfel
demarajele repetate.
Pe rampe sau în pante, conducătorul de taximetrie este obligat să respecte următoarele reguli:
- rampele se urcă în viteza a II-a sau a III-a;
- se evită oprirea;
- pornirea se face cu mare atenţie, folosind frâna dr ajutor şi plecând din loc cu treapta I de viteză (apoi a II-a., a
III-a în funcţie de mărirea declivităţii), iar la coborârea pe pantă accentuată se va folosi viteza I, ajutând
autovehiculul din când în când cu frâna de serviciu (picior), pentru a n u-şi mări viteza. Estre cu desăvârşire
interzis a coborî pantele cu motorul oprit.

II. ÎNDRUMĂRI PRIVIND CONDUCEREA VEHICULULUI

1. CONDUCEREA DEFENSIVĂ
a. Noţiuni introductive
Circulaţia este tot mai aglomerată. Numărul de accidente şi de victime nu încetează a creşte. În fiecare zi, apar
blocaje şi şiruri de maşini care blochează oraşele noastre şi căile lor de acces. Dacă n u ne schimbăm
comportamentul. Nu vom mai putea circula.
Ne trebuie foarte mult timp, ca utilizatorii reţelei rutiere să se adapteze, să devină un pic mai puţin egoişti şi un
pic mai toleranţi. De a fi mai puţin stresaţi şi a avea un plus de atenţie la volan.
Recunoaşteţi sincer: un stil agresiv de condus nu antrenează decât pericole, blocaje de trafic şi agasare. E
simplu să considerăm că ceilalţi sunt vinovaţi. Dar noi… ?
Dacă respectăm regulile stabilite prin codul rutier, am realizat deja ceva important. Însă trebuie şi mai mult !
Trebuie să realizăm că strada nu este numai a noastră, trebuie împărţită. Circulaţia poate deveni mai viabilă şi
mai umană cu condiţia ca noi să facem dovadă de puţin mai mult respect faţă de ceilalţi.
UN comportament rutier „curtenitor” este sinonim cu o circulaţie mai sigură şi mai fluidă.
O nouă mentalitate înseamnă o nouă manieră de a conduce.
Conducerea defensivă(preventivă sau prudentă) este conducerea care previne accidentele, în pofida acţiunilor
incorecte ale altora sau a condiţiilor defavorabile.
În orice situaţie de conducere a autovehiculului intervin condiţii de circulaţie favorabile sau nefavorabile şi, dacă
nu adaptăm în mod convenabil conducerea la aceste condiţii se poate ajunge la accident.
Acestea pot fi:
a) lumina: cantitatea de lumină naturală sau artificială ce există la un moment dat poate să afecteze vizibilitatea
dv. şi posibilitatea de a fi văzut:
b) starea vremii: ploaia, lapoviţa, ceaţa, îngheţul, căldura, timpul frumos care caracterizează starea vremii, de
asemenea por afecta posibilitatea de a vedea şi de a fi văzut;
c) starea drumului: felul în care strada a fost construită , cât este de largă, cum se înclină sau se ondulează, ce
îmbrăcăminte(suprafaţă)are, influenţează modul de conducere;
d) condiţii de trafic: include prezenţa altora(autovehicule, vehicule, pietoni, animale etc.) care utilizează
drumul, intensitatea şi viteza de mişcare a acestora, separarea diferitelor categorii de trafic, a căror variaţie
influenţează conducerea autovehiculului;
e) starea tehnică a autovehiculului reflectă capacitatea autovehiculului de a răspunde instantaneu şi eficace
cu toate componentele sale la comenzile imprimate. Nefuncţionarea sau funcţionarea defectuoasă a
principalelor sisteme (frâne, direcţie, lumini, accesorii) influenţează modul de a conduce autovehiculul;
f) starea conducătorului: modul în care vă prezentaţi dv. din punct de vedere fizic şi psihic, gata de a
conduce(deficienţe organice, temporare sau permanente, oboseala, stările emoţionale) influenţează în mod
deosebit asupra conducerii autovehiculului.
Pentru a realiza conducerea preventiv-defensivă trebuie să puteţi identifica toate condiţiile, în orice situaţie de
conducere şi să vă adaptaţi corespunzător la acestea
Înainte dea pleca în cursă, aşezaţi-vă la postul de conducere şi staţi liniştit câteva secunde. În acest timp faceţi o
mică revedere a condiţiilor de conducere pe care probabil le veţi întâlni. Este o primă pregătire psihologic ă dacă
răspundeţi la următoarele întrebări:
- Care sunt condiţiile de lumină, atmosferă, de drum sau de trafic ?
- Care este starea autovehiculului ?
- Cum mă simt fizic şi psihic (odihnit, obosit, calm, nervos ?)
- Am luat medicamente, ce efect pot avea ele asupra conducerii autovehiculului ?
În timpul conducerii, atenţia trebuie îndreptată asupra acţiunilor incorecte ale altora, fără a pierde din vedere că
şi dv. trebuie să evitaţi toate erorile în propria conducere a autovehiculului.
Va trebuie să recunoaşteţi acţiunile incorecte şi să vă adaptaţi la ele, respectiv să evitaţi accidentele.
Conducerea defensivă impune să conduceţi perfect în orice împrejurare, să nu aveţi nici un accident, nici o
încălcare a regulilor de circulaţie, nici o folosire neraţională a autovehiculului, nici o întârziere faţă de program,
nici o lipsă de politeţe (aceasta v-ar sustrage de la conducerea corectă).
b) Factorii conducerii defensive
Cunoştinţele teoretice şi practice:
- se referă la cunoaşterea normelor de circulaţie şi a regulilor de conducere a autovehiculului;
- prevederile legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice trebuie cunoscute în totalitate;
- cunoaşterea conducerii autovehiculului înseamnă totalitatea cunoştinţelor dobândite prin pilotarea maşinii în
condiţii diverse, variate, care să asigure celui aflat la volan, posibilitatea exercitării unui control ferm asupra
maşinii, să o poată manevra cu siguranţă în orice situaţie;
Vigilenţa: Constă în concentrarea neîntreruptă a atenţiei la tot ce se petrece în jur în timpul conducerii
autovehiculului.
- circulaţia rutieră supune permanent conducătorul auto la solicitări senzoriale şi psihice, intense;
- în timpul conducerii, întregul sistem nervos este angrenat;
- conducătorul auto urmăreşte drumul, mijloacele de semnalizare, comportarea partenerilor de drum, aparatele
de bord;
- mirosul îl ajută pe conducătorul auto să sesizeze la timp unele nereguli în funcţionarea autovehiculului.
Prevederea: Constă în capacitatea conducătorului auto de a intui posibilitatea apariţiei unor împrejurări care să
perturbe conducerea maşinii în siguranţă:
- prevederea imediată, care vizează o gamă largă de situaţii şi împrejurări, nemijlocit legate sau tangente ci
circulaţia rutieră;
- prevederea îndepărtată;
- planificarea timpului pentru transport;
- controlul autovehiculului înainte de plecare;
- punerea centurilor de siguranţă;
- alegerea traseului.
Judecata: Constă în capacitatea conducătorului auto de a desluşi suma de alternative ale unei situaţii, alegând
pe cea mai potrivită în raport cu împrejurările în care se găseşte. Împrejurările în care se produc unele accidente
de circulaţie nu se aseamănă între ele, variază funcţie de:
- locul unde are loc evenimentul;;
- elementele geometrice ale drumului;
- condiţiile atmosferice(ploaie, mâzgă, ceaţă);
- viteza de deplasare a autovehiculului;
- tipul autovehiculului.
Îndemânarea: Se manifestă prin abilitatea conducătorului auto de a efectua corect gama de manevre ale
conducerii autovehiculului(viraje, depăşire , parcare, garare, întoarcere etc.)-
c. Măsuri pentru conducerea în siguranţă
- urmăriţi atent şi în permanenţă traficul;
- sesizaţi la timp situaţiile critice;
- păstraţi distanţa de siguranţă(regulamentară) faţă de autovehiculul din faţă;
- folosiţi corect frânele.
d. Măsuri pentru evitarea unui accident
- prevede situaţiile periculoase de circulaţie;
- aplică metoda preventiv defensivă de conducere în trafic;
- evită ciocnirile frontale care sunt cele mai periculoase.
Nu uitaţi că distanţa totală de oprire a autovehiculului se compune din: distanţa parcursă în timpul de reacţie plus
distanţa de frânare efectivă. Deci, păstraţi o distanţă cel puţin egală cu lungimea autovehiculului pentru fiecare
10 km / oră.

2. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ STAREA FIZICĂ ŞI, PSIHICĂ A CONDUCĂTORULUI AUTO

Starea fizică şi psihică a unui conducător auto este influenţată, în sens negativ, de:
- oboseală
-alcool
- medicamente
- droguri
CONDUCEREA DEFENSIVĂ ÎN DIFERITE SITUAŢII
A. Pe timp de noapte
Factori de risc Măsuri de conduită preventivă
Vizibilitatea redusă Asigurarea unei bune vizibilităţi
Distanţele şi vitezele se apreciază mai greu Adaptarea vitezei de deplasare în condiţiile de
vizibilitate, meteo, de drum şi de trafic
Orbirea(temporară) a conducătorului auto Oprirea autovehiculului când suntem orbiţi
Întâlnirea unor vehicule nesemnalizate Planificarea judicioasă a călătoriei
Întâlnirea unor obstacole nesemnalizate Evitarea călătoriei
Condiţiile meteorologice nefavorabile Condiţia fizică şi psihică corespunzătoare
Oboseala Întreruperea conducerii
Anticiparea situaţiilor periculoase. Sporirea atenţiei
b. Pe timp de ploaie
Drumurile alunecoase Adaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de
vizibilitate, meteo, de drum şi de trafic
Mărirea spaţiului de oprire Asigurarea unei bune vizibilităţi
Vizibilitate redusă Autovehiculul să fie bine văzut de ceilalţi participanţi
din trafic
Obstacole întâlnite în drum Oprirea autovehiculului
Nervozitatea participanţilor la trafic Anticiparea situaţiilor periculoase
Oboseala Sporirea atenţiei
Acvaplanarea
c. Pe timp de ceaţă
Vizibilitatea redusă Evitarea călătoriei
Aprecierea dificilă şi eronată a distanţelor şi na Întreruperea călătoriei
vitezelor
Lipsa marcajelor Adaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de
vizibilitate, meteo, de drum şi de trafic
Drumurile alunecoase Evitarea depăşirilor
Intersecţiile Evitarea opririlor
Obstacole întâlnite în drum Asigurarea unei bune vizibilităţi
Oboseala
d. Pe timp de iarnă
Zăpada, gheaţa, poleiul, mâzga Informarea
Ninsorile abundente Planificarea judicioasă a călătoriei
Ceaţa Adaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de
vizibilitate, meteo, de drum şi de trafic
Copiii
Oboseala
e. Pe timp de vară
Traficul intens Planificarea judicioasă a călătoriei
Temperaturile ridicate Condiţia fizică şi psihică corespunzătoare
Condiţiile meteorologice
Prezenţa utilajelor agricole
f. Pe timp de primăvară şi toamnă
Condiţiile climaterice specifice sfârşitului iernii şi a Informarea
începutului toamnei
Ceaţa Condiţia fizică şi psihică corespunzătoare
Starea drumurilor Sporirea atenţiei
Creşterea traficului. Obstacole Adaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de
vizibilitate, meteo, de drum şi de trafic
g. În mediul urban
Traficul intens Alegerea judicioasă a traseelor
Numărul mare de intersecţii Evitarea deplasării în orele de vârf
Starea necorespunzătoare a drumurilor Folosirea mijloacelor de transport în comun
Obstacolele Asigurarea la circulaţia în intersecţii.
Insuficienţa locurilor de parcare Adaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de
vizibilitate, meteo, de drum şi de trafic
Pietonii
h. În mediul rural
Drumurile deteriorate Adaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de
vizibilitate, meteo, de drum şi de trafic
Semnalizarea necorespunzătoare a mijloacelor de Anticiparea situaţiilor periculoase
transport din mediul rural
Stânjenirea circulaţiei rutiere prin prezenţa pe
carosabil a pietonilor, copiilor, animalelor
Obstacolele nesemnalizate Reducerea vitezei
Transporturile de încărcături agabaritice Sporirea atenţiei
Avertizare sonoră şi optică
Păstrarea distanţei laterale faţă de animale, grupuri de
copii şi de pietoni
i. Pe poduri, sub poduri, în tunele şi pasaje rutiere
Vizibilitate redusă Reducerea vitezei de deplasare
Stare necorespunzătoare a drumului Asigurarea vizibilităţii pe direcţia înainte
Claustrofobia Anticiparea pericolelor
Lipsa elementelor de orientare Educaţia conducătorilor auto
j. La depăşire
Viteza de deplasare Aprecierea corectă a necesităţii efectuării manevrei
Aprecierea incorectă a vitezelor de deplasare Anticiparea pericolelor
Condiţiile meteorologice Cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor
Suprafaţa carosabilă alunecoasă
Drumul alunecos
Angajarea în depăşiri riscante
k. La acordarea priorităţii
Ignorarea pericolului Sporirea atenţiei
Nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor. Conştientizarea pericolelor eistente
Necunoaşterea situaţiilor în care se pierde prioritatea
de trecere
Respectarea cu stricteţe a semnificaţiei indicatoarelor
Reducerea vitezei
l. În coliziuni
În coliziuni frontale
Nerespectarea poziţiilor în timpul mersului Sporirea atenţiei
Pierderea controlului autovehiculului Ieşirea de pe suprafaţa carosabilă
Orbirea pe timpul nopţii Reducerea vitezei
În coliziuni din spate
Nerespectarea distanţelor în mers Păstrarea unei distanţe optime în mers
Aprecierea incorectă a distanţei de oprire Aprecierea corectă a distanţei de oprire
Neatenţia în conducere Concentrarea atenţiei
Neanticiparea unor situaţii periculoase Asigurarea unei vizibilităţi maxime în spate
Deficienţe de semnalizare a manevrelor
Viteza neadaptată
Oboseala
Incidente tehnice
În coliziuni laterale
Nerespectarea normelor privind prioritatea la intersecţii Sporirea atenţiei
Nerespectarea semnificaţiei legale a semaforului Aprecierea corectă a distanţei laterale
electric
Nerespectarea normelor legale referitoare la depăşire
Neasigurarea la plecarea de pe loc
Nerespectarea poziţiilor în timpul mersului
4. CONTROLUL DERAPAJULUI
Există părerea largă răspândită că derapajele pot surveni numai iarna, când carosabilul este îngheţat sau
acoperit de zăpadă. De aceea, numeroase accidente se produc toamna, când pe carosabil se depun frunze
moarte sau plouă, iar carosabilul poate deveni deosebit de alunecos.
a. Derapajul în linie dreaptă
Cauza cea mai frecventă de derapaj, în linie dreaptă, este o frânare prea apăsată din care rezultă un blocaj al
roţilor care îşi pierd astfel aderenţa.
În condiţii potenţial periculoase, este necesară adoptarea unei tehnici de frânare diferite de cea utilizată în
condiţii normale. Această tehnică, care presupune efectuarea unor frânări repetate, constă în a apăsa în mai
multe reprize pedala de frânare şi în a lăsa un răgaz de fiecare dată exact înainte ca roţile să se blocheze.
Vehiculul se opreşte astfel extraordinar de repede şi într-o manieră foarte bine controlată.
Vehiculele moderne sunt tot mai frecvent echipate cu dispozitive antiblocaj care anticipează momentul blocării
unei roţi şi o repun în funcţiune pentru a regla presiunea asupra frânelor.
b. Derapajul în viraj
Derapajul roţilor din spate în curbe)(decroşaj lateral) care apare la forţa opusă aderenţei pneurilor, de care şoferii
se tem pe drept cuvânt, poate fi evitat în aceeaşi manieră cu blocarea roţilor la frânare. Dacă în virajul la stânga,
roţile din spate încep să derapeze, volanul trebuie întors către dreapta, aderenţa este de obicei restabilită foarte
rapid şi volanul poate fi bracat din nou către stânga, cu un unghi mai mic.
UN vehicul cu roţile din spate motrice, nu riscă câtuşi de puţin să derapeze în faţă la viraj, dacă frânele sunt
solicitate cu toate acestea, într-un astfel de caz, trebuie relaxate frânele şi direcţia şi reluată manevra mai puţin
brutal.
Cu o tracţiune în faţă, riscul derapajului în faţă este mai mare, însă soluţia rămâne aceeaşi. Când derapajul
rezultă dintr-un viraj pe un carosabil umed, el poate fi evitat prin schimbarea vitezei într-o treaptă inferioară
înaintea abordării curbei, ceea ce permite motorului să încetinească uşor vehiculul.
5. FRÂNAREA UNIFORMĂ
Tehnica numită „frânare cadenţată” poate permite reducerea distanţei de frânare în caz de frânare de urgenţă şi
pe un carosabil îngheţat. La începutul manevrei, apăsaţi până jos pedala de frână, determinând blocarea roţilor
şi alunecarea maşinii. La acest punct, eliberaţi pedala de frână până ce percepeţi o uşoară aderenţă, apoi
reapăsaţi pedala de frână pentru a rebloca roţile.
Viteza diminuându -se, frecvenţa cu care trebuie apăsată şi eliberată pedala de frână poate fin redusă până ce
vehiculul poate fi în final imobilizat sau până când se restabileşte o aderenţă suficientă pentru a ocoli, de
exemplu, un obstacol.
6. INCENDIU ÎN AUTOVEHICUL
În cazul apariţiei unui incendiu în autovehicul , şoferul de taxi are următoarele obligaţii:
- să oprească autovehiculul;
- să invite pasagerii să coboare, fără să producă panică în rândul acestora;
- să întrerupă imediat curentul electric;
- să procedeze de urgenţă la localizarea şi stingerea incendiului, folosind stingătorul din dotare;
- să anunţe evenimentul prin dispecerat;
- la intrarea în garaj, să depună un raport scris, în care să se arate împrejurările producerii incendiului şi modul
în care s-a acţionat; să ceară înlocuirea stingătorului.

III ACCIDENTUL RUTIER

1. FORMULARUL DE CONSEMNARE A DATELOR


Datele referitoare la un accident rutier sunt menţionate într-un formular tipizat, aşa cum sunt prezentate în
formularul european de declaraţie în caz de accident(calamitate), iar în anexa nr. 4 este prezentat un formular
de consemnare a datelor, care prezintă avantajul simplificării analizei.
Menţionăm că în caz de accident, indiferent de urmările acestuia, şoferul trebuie să reţină cu multă exactitate
topografia locului, indicatoarele şi marcajele, precum, şi modul cum s-a petrecut accidentul, deoarece toate
aceste date urmează să le prezinte pe schiţa care completează declaraţia de accident.
2. UTILIZAREA DIVERSELOR DATE
a. Completarea constatării de accident
La locul accidentului:
- utilizaţi un singur formular de constatare pentru cele 2 vehicule implicate (2 pentru 3 vehicule, etc.). Nu
contează cine furnizează sau completează formularele. Utilizaţi, de preferinţă, un pix şi apăsaţi puternic, pentru
ca exemplarul la indigo să fie mai vizibil.
- Nu uitaţi !, la redactarea constatării:
- să vă referiţi la aspectele legate de :
- a) documentele dv. de asigurare (contract sau carte verde)
b) permisul dv. de conducere
- să indicaţi cu precizie punctul de coliziune iniţial
- să bifaţi cu o cruciuliţă în dreptul căsuţei rubricilor care indică circumstanţele aplicabile accidentului dv. şi să
indicaţi numărul căsuţelor astfel marcate
- să stabiliţi o schiţă a accidentului
- dacă există martori ai accidentului, scrieţi numele şi adresa acestora, mai ales dacă aveţi dificultăţi cu celălalt
conducător auto
Semnaţi şi puneţi să semneze formularul de constatare şi pe celălalt conducător auto. Înmânaţi-l unul dintre
exemplare, păstrându-l pe celălalt.
- La dv. acasă:
- completaţi informaţiile de care are nevoie asiguratorul dvs,
- nu uitaţi să precizaţi unde a fost lovit autovehiculul dv s., pentru ca expertul să poată examina mai rapid
pagubele;
- nu modificaţi în nici un caz consemnările pe care le-aţi inclus în formularul de constatare;
- transmiteţi acest document fără întârziere asiguratorului dv.
La primirea unui nou set de formulare de constatare a accidentelor, păstraţi formularele completate la bordul
vehiculului dv.
b. Clauzele accidentului
c. Implicarea şoferului/ vehiculului
OBLIGAŢIILE ŞOFERULUI ANGAJAT ÎNTR-UN EVENIMENT RUTIER
- să oprească imediat
- să nu părăsească locul accidentului şi să nu schimbe poziţia autovehiculului
- să păstreze urmele sau orice alte indicii cu privire la accidentul grav (inclusiv luarea adreselor a 2-3 martori)
- să anunţe cel mai apropiat organ de poliţie şi dispeceratul, indicând natura accidentului(accident de persoane,
tamponare etc.) locul producerii accidentului, numărul de circulaţie al autovehiculului, numele şi numărul de
serviciu
- să acorde primul ajutor persoanelor rănite
- să asigure transportarea accidentaţilor la prima unitate medicală, cu orice autovehicul ajuns la faţa locului;
în cazul în care nu sunt alte mijloace de transport disponibile, răniţii vor fi transportaţi cu autovehiculul angajat în
accident, dacă acesta este în bunăstare de funcţionare, după care şoferul se va întoarce la locul accidentului.
4. OBLIGAŢIILE ŞOFERULUI CARE AJUNGE LA LOCUL UNUI ACCIDENT
-. Să oprească
- Să dea primul ajutor
- Să ajute la transportarea răniţilor la primul post de ajutor
- Să anunţe organele de poliţie.
5. EVENIMENTUL RUTIER FĂRĂ PERSOANE ACCIDENTATE
Când evenimentul s-a produs între persoane fizice, fără accidente de persoane, conducătorii acestora se vor
deplasa până la cel mai apropiat agent de circulaţie, pentru a obţine actul de constatare şi dovada de reparaţie
pentru autovehiculele avariate.
După constatarea accidentului, şoferul de taxi trebuie:
- să se retragă la garaj, dacă în urma accidentului vehiculul a fost avariat şi nu mai îndeplineşte condiţiile de
circulaţie pe drumurile publice
- să anunţe evenimentul produs şefului ierarhic, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare, pe care îl
semnează indiferent dacă este sau nu vinovat
- să prezinte în scris operatorului raportul său asupra accidentului şi dovada pentru repararea autovehiculului,
indiferent dacă este sau nu vinovat
- să anunţe imediat operatorul, dacă în urma accidentului îşi pierde temporar capacitatea de muncă.
6. MĂSURI ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT
Dacă există răniţi:
- apelaţi, dacă gravitatea rănilor o justifică, serviciile de salvare
- apelaţi direct poliţia sau jandarmeria – sunteţi obligaţi prin lege să faceţi acest lucru;
- notaţi numele, adresa şi numărul de telefon al persoanelor rănite, înaintea plecării lor, în partea de interior a
coperţii carnetului de constatare a accidentării.
Dacă sunt numai pagube materiale:
- dacă blocaţi circulaţia, codul rutier vă solicită să deplasaţi vehiculul cât mai repede posibil. În acelaşi timp, luaţi-
vă precauţia de a marca pe sol amplasarea celor 4 margini ale vehiculelor, cu ajutorul unei crete sau folosind
altceva de marcat. Relevaţi, dacă este cazul, urmele frânelor, noroiul sau resturile. Fotografierea este mereu
utilizată.
- faceţi apel la poliţie sau la jandarmerie dacă consideraţi că ar fi în interesul dv., de exemplu în cazul în care
celălalt şofer refuză să facă declaraţie sau să semneze constatarea.
a. Primul ajutor
Primul ajutor are ca scop aducerea accidentatului într-o stare care să facă posibilă transportarea fără risc la
spital, folosindu-se intervalul de timp care se scurge până la transportarea acestuia până la unitatea sanitară cea
mai apropiată.
Măsuri generale de prim ajutor:
- prevenirea şocului
- pansarea plăgilor
- oprirea hemoragiei
- imobilizarea fracturilor
- transportul de urgenţă la unitatea sanitară
La acordarea primului ajutor, conducătorul taxi trebuie să ia următoarele măsuri:
- culcarea victimei cu capul într-o parte mai jos decât nivelul corpului, pentru a iriga sistemul nervos central
- protejarea contra frigului
- degrevarea căilor respiratorii
- scoaterea jartierelor, cravatei, cordoanelor
- efectuarea respiraţiei artificiale(după caz, dacă se sesizează oprirea acesteia) prin metoda gură la gură
- masaj cardiac în cazul opririi bătăilor inimii.
La ridicarea şi transportul accidentatului trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a nu amplifica trauma
produsă şi a se evita manevrele bruşte şi poziţia incomodă sau periculoasă, care ar putea produce înrăutăţirea
stării sale.
Măsuri de prim ajutor conforme cu instructajul special efectuat în firmă
1. Înlăturaţi cauza accidentului şi dacă este posibil, transportaţi cu prudenţă victima, aşezând-o în condiţii de
securitate. Atenţie la cablurile electrice !
2. Apreciaţi gravitatea accidentului. Acţionaţi cu mişcări uşoare, pentru a nu agrava starea victimei. În caz că
respiraţia sau bătăile inimii sunt oprite, eliberaţi căile respiratorii şi începeţi imediat respiraţia artificială sau
masajul cardiac extern.
În cazul opririi de mai multă vreme a inimii, pupila este foarte dilatată. Opriţi hemoragiile. În cazul în care există
răni deschise ale toracelui şi observaţi ieşirea aerului, opriţi rana imediat cu un pansament compresiv, fixat cu
leucoplast.
3. Rugaţi pe cei care s-au strâns în jurul victimei să lase cât mai mult loc liber.
4. Asiguraţi chemarea celui mai apropiat serviciu medical de urgenţă. Eventual comunicaţi şi grupa sanguină
înscrisă pe buletinul de identitate al victimei
5. Comportamentul dv. să inspire încredere şi siguranţă. Păstraţi pe cât posibil poziţia fixă a axului cap -ceafă-
torace al accidentatului.
6. Nu exercitaţi tracţiuni pe membre, cap sau veşminte. În cazul în care îmbrăcămintea accidentatului vă
stânjeneşte, tăiaţi-o.
7. În situaţia în care se constată oprirea respiraţiei, aplicaţi respiraţia artificială prin metoda gură la gură:
- curăţaţi cu ajutorul degetelor înfăşurate în tifon gura şi faringele victimei;
- capul victimei trebuie ţinut mult dat pe spate;
- sub ceafă se pune un sprijin improvizat( un rulou din haine etc.);
- se strâng nările victimei cu degetele şi se ţin mandibulele pentru a nu cădea limba, care poate astupa căile
respiratorii;
- inspiraţi profund;
- deschideţi larg gura şi aplicaţi-o peste gura victimei;
- expiraţi din plămâni, nu din gură;
- suflaţi cu putere din plămânii dv. în gura victimei;
- urmăriţi mişcările pasive pe care le imprimaţi cuştii toracice a victimei;
- ritmul insuflaţiilor va fi de 16-20 pe minut.
8. În cazul în care se constată oprirea inimii, recurgeţi la masajul cardiac extern:
- accidentatul este culcat pe spate, pe un plan tare, cu capul mai jos decât restul corpului;
- salvatorul, aflat la dreapta accidentatului, îi aplică o lovitură puternică în dreptul inimii şi după aceea îşi aşează
palmele suprapuse pe locul corespunzător poziţiei inimii, în cutia toracică, în stânga extremităţii de jos a
sternului(coşul pieptului), pentru a-l înfunda cu cca. 3 cm.
- palmele salvatorului suprapuse vor exercita compresiuni ritmice care să asigure o turtire a toracelui cu 5 –6 cm;
- la copii, toracele fiind mai fragil şi mai elastic, compresiunile se vor face cu 2 degete şi cu blândeţe;
- ritmul compresiunilor va fi de 60 pe minut;
- reluarea contracţiilor inimii se recunoaşte după:
- apariţia pulsului;
- recolorarea pielii;
- micşorarea pupilelor;
- apariţia zgomotului pulsului
- la reapariţia contracţiilor inimii se întrerupe masajul;
- respiraţia artificială poate fi combinată cu masajul cardiac extern, având ca ritm o insuflare de aer la 4
compresiuni.
9. Oprirea unei hemoragii se numeşte hemostază. Scopul hemostazei este de a evita declanşarea unui grave
tulburări rezultate din pierderile mari de sânge. Metodele practice de oprire a unei hemoragii sunt:
- compresiunile digitale;
- în hemoragiile arteriale, caracterizate prin ţâşnirea discontinuă, în jet, a sângelui de culoare roşu deschis,
compresiunea se va face deasupra rănii, pentru a întrerupe circulaţia sângelui de la inimă spre rană;
- în hemoragiile venoase , sângele curge în şuvoi continuu şi este de culoare roşu închis. Compresiunea se va
face sub rană, pentru ca circulaţia sângelui în vene este inversă decât în artere;
- pansamentul compresiv se aplică direct pe rana din care apare hemoragia şi va fi strâns atât cât este nevoie
pentru a realiza oprirea scurgerii sângelui;
- garoul se utilizează în cazul unor hemoragii mari, la nivelul membrelor. Garoul se aplică la baza membrului
lezat şi se strânge treptat până la oprirea hemoragiei.
Atenţie ! O dată cu oprirea hemoragiei, după aplicarea garoului, irigaţia sanguină a întregului membru este
oprită. Menţinerea unui garou mai mult de 60 minute poate produce grave leziuni prin tulburări circulatorii.
Este obligatoriu ca la aplicarea unui garou să se ataşeze un bilet cu ora exactă la care a fost instalat.

IV. SIGURANŢA RUTIERĂ

1. CIRCULAŢIA RUTIERĂ – PRINCIPALELE REGULI ŞI ABATERI


2. ASPECTE GENERALE ŞI SPECIFICE
3. INFRACŢIUNI CARE ATRAG ANULAREA PERMISULUI DE CONDUCERE
Permisul de conducere se anulează de către şeful inspectoratului judeţean de poliţie, Direcţiei Generale de
Poliţie a Municipiului Bucureşti, sau al direcţiei poliţiei specializate din Inspectoratul General al Poliţiei Române
pe a cărei rază de competenţă a fost comisă fapta, în cazul în care titularul acestuia a fost condamnat printr-o
hotărâre judecătorească rămasă definitivă:
a) pentru infracţiunile care au avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a integrităţii corporale ori sănătăţii
uneia sau mai multor persoane ori de distrugere a unuia sau mai multor vehicule, săvârşite ca urmare a
nerespectării regulilor de circulaţie;
b) pentru infracţiunile următoare:
- punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori remorci neînmatriculate sau a
unui tramvai neînregistrat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani
- punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare ori
tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani;
- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul care nu are drept de circulaţie în România sau a unui
autovehicul al căprui certificat de înmatriculare a fost reţinut pentru defecţiuni tehnice grave la sistemul de
direcţie ori frânare şi ale căprui, plăcuţe cu numerele de înmatriculare au fost retrase se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 2 ani.
- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană al cărei permis de
conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv ori acesta i-a fost retras sau
anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată, se pedepseşte cu închisoare de la 6
lun i la 3 ani sau cu amendă;
- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are îmbibaţie
alcoolică de peste 0,80 g / l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0,40 mg / l alcool pur în aerul
expirat sau care se află sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare
acestora se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani;
- dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) efectuează transport public de
persoane ori transportă substanţe sau produse periculoase, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.
- refuzul, împotrivirea sau sustragerea unei persoane care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau
tramvai de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse
sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau testării aerului expirat se
pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
c) pentru infracţiunile de mai jos:
(1) Părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea poliţiei ori a procurorului care efectuează cercetarea locului
faptei, precum şi modificarea sau ştergerea urmelor accidentului de către conducătorul oricărui vehicul angajat
într-un accident de circulaţie de pe urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a
sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni se
pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
d) în cazul aplicării pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de
vehicule.
(2) Permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat.
(3) Procedura anulării permisului de conducere se stabileşte prin regulament.
4. BREVIARUL SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE ŞI PUNCTELE DE PENALIZARE STABILITE PRIN
OUG 195 / 2002
Două puncte şi amendă între 700.000 şi 1.000.000 lei:
Art. 65 alin. 1
Nerespectarea obligaţiei de a dota cu dublă comandă pentru frână şi ambreiaj autovehiculele destinate învăţării
conducerii, cu excepţia motocicletelor.
Art. 67. alin. 2
Nerespectarea obligaţiei de către titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care îşi stabilesc
domiciliul în România, de a solicita autorităţilor competente preschimbarea acestora în termen de 90 de zile.
Art. 82. alin. 3
Neacordarea priorităţii de trecere de către conducătorii de vehicule participanţilor la trafic cu care se
intersectează şi care circulă conform semnificaţiei culorii semaforului care li se adresează.
Art. 87 alin. 1
Nerespectarea semnificaţiei dispozitivelor care emit semnale roşii şi verzi instalate deasupra benzilor delimitate
prin marcaje longitudinale, cu rol în semnalizarea benzilor ci circulaţie reversibilă
Art. 117. alin. 2
Ignorarea de către conducătorii de vehicule a semnalelor de oprire primite din partea orbilor care traversează
strada.
Art. 127. alin. 1
Nerespectarea de către conducătorii şi pasagerii motocicletelor şi ciclomotoarelor a obligaţiei de a purta în timpul
circulaţiei căşti de protecţie omologate.,
Art. 128
Nerespectarea de către conducătorii de autovehicule, ciclomotoare şi tramvaie a interdicţiei de a folosi telefoane
mobile în timpul mersului, cu excepţia celor de tip „mâini libere”
Art. 135. alin. 4
Nerespectarea de către conducătorii de autovehicule a semnificaţiei liniei celei mai apropiate de vehicul în
direcţia de deplasare.
Art. 137 alin. 4
Nerespectarea obligaţiei de oprire a vehiculelor în ordinea sosirii acestora în spatele tramvaiului, în cazul staţiilor
neprevăzute cu refugiu pentru pietoni, ca şi a obligaţiei de a repune vehiculele în mişcare numai după închiderea
uşilor acestuia.
Art. 162
Nerespectarea obligaţiei de a reduce viteza şi de a opri la nevoie pentru a permite reintrarea în trafic, de către
conducătorii de vehicule, care circulă pe banda de lângă acostament sau bordură la apropierea de o staţie de
troleibuz sau autobuz prevăzută cu alveolă din care conducătorul uneori astfel de vehicul semnalizează intenţia
de a ieşi.
Art. 174
Oprirea voluntară în oricare din situaţiile menţionate la lit. a)-n).
Art. 177 alin. 1
Oprirea sau staţionarea pe trotuare, cu excepţia cazurilor în care se permite acest lucru.
Art. 180. alin. 6
Ignorarea de către conducătorii de autovehicule a semnalelor de oprire primite din partea poliţiştilor de frontieră
aflaţi în zona de competenţă.
Art. 180 alin. 9
Neprezentarea documentelor personale şi ale autovehiculului la solicitarea organelor competente.
Art. 180 alin. 13
Nesemnalizarea autovehiculului imobilizat în tunele şi pasaje subterane, ca şi nerespectarea obligativităţii de a
opri motorul.
Art. 180 alin. 17
Neprezentarea periodic sau la cererea organelor de poliţie la verificarea medicală sau psihologică.
Art. 181 alin. 4
Transportarea persoanelor în locuri periculoase: pe autocisterne, deasupra încărcăturilor, pe platforme etc.
Art.181 alin. 6
Transportarea în şi pe autoturism a unor obiecte a căror lungime, lăţime şi înălţime depăşesc împreună cu
încărcătura dimensiunile de gabarit ale acestuia
Art. 181 alin. 10
Aplicarea înscrisurilor de orice fel pe parbriz, lunetă sau geamuri laterale cu excepţia autovehiculelor avizate în
acest scop.
Art. 181 alin. 11
Aplicarea foliilor/accesoriilor pe parbriz, lunetă geamuri laterale, estompând astfel vizibilitatea.
Art 181. alin. 15
Montarea pe autovehicule a unor anvelope necorespunzătoare
Art. 181 alin. 16
Folosirea autovehiculelor care e it noxe poluante, al căror zgomot depăşeşte limita admisă
Art. 181 alin. 18
Folosirea unor gesturi, injurii şi expresii jignitoare la adresa celorlalţi participanţi la trafic.
Art. 183.
Aşezarea şi fixarea încărcăturii autovehiculelor în condiţii improprii, ceea ce ar provoca inconveniente
conducătorului, participanţilor la trafic, proprietăţilor publice sau private şi care constituie un pericol pentru
siguranţa circulaţiei.
Art. 187.
Cuplarea necorespunzătoare a unui vehicul cu una sau două remorci pentru formarea unui ansamblu în oricare
dintre situaţiile menţionate la lit., a)-e).
Art. 197 alin. 1
Conducerea animalelor de povară, de tracţiune, de călărie, precum şi a animalelor izolate sau în turmă pe
autostrăzi, drumuri naţionale, municipii şi oraşe pe drumurile la începutul cărora există indicatoare care interzic
accesul.
Art. 210
Nerespectarea interdicţiei de a circula pe autostrăzi a autovehiculelor cu mase/gabarite depăşite (cu excepţia
celor autorizate), a ciclomotoarelor, tractoarelor, vehiculelor care n u pot depăşi viteza de 50 km / h, precum şi a
celorlalte interdicţii de circulaţie pe autostrăzi: învăţarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de
autovehicule, manifestaţiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele , competiţiile sportive de orice fel şi
cortegiile.
Art. 213
Nerespectarea pe autostrăzi a interdicţiilor prevăzute în următoarele variante:
a) circulaţia pe banda de urgenţă;
b) abandonarea vehiculelor;
c) intrarea pe autostradă cu un autovehicul remorcat sau remorcarea autovehiculelor rămase în pană dincolo de
cea mai apropiată ieşire;;
d) întoarcerea sau mersul înapoi ori intrarea în zona mediană, inclusiv pe racordurile dintre cele două părţi
carosabile;
e) staţionarea / parcarea în locuri neamenajate şi nesemnalizate prin indicatoare.
Art. 214
Circulaţia pe drumul unui autovehicul care depăşeşte masa şi / sau gabaritul prevăzut de lege fără autorizaţie
specială emisă de administratorul drumului şi respectând condiţiile impuse.
Art. 216.
Circulaţia autovehiculelor cu mase / gabarite depăşite acolo unde indicatoarele interzic acest lucru, sau în
condiţiile atmosferice nefavorabile.
Trei puncte şi amendă între 1.000.000 şi 3.000.000 lei:
Art.14
Montarea la autovehicule, tramvaie, remorci, a altor lumini, dispozitiv accesorii decât cele omologate, precum şi
circulaţia pe drumurile publice atunci când aceste dispozitive sunt defecte sau lipsesc.
Art. 40 lit. b)
Circulaţia autovehiculelor sau remorcilor cu dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare fără valabilitate
sau expirată.
Art. 50 alin. 2 lit. h)
Nerespectarea de către persoanele juridice deţinătoare de vehicule a obligaţiei de a verifica respectarea timpilor
de repaus şi de odihnă, precum şi a regimului legal de viteză, prin citirea aparatelor prevăzute la art. 259.
Art. 74
Efectuarea transportului de mărfuri sau de persoane, fără ca titularul unui permis de conducere valabil pentru
una sau mai multe categorii de autovehicule să aibă atestat valabil pentru acea activitate.
Art. 83 alin 2
Nerespectarea obligaţiei de a opri vehiculul la semnalul roşu înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz,
pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului; nerespectarea obligaţiei de a opri înainte
de marginea părţii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat, dacă semaforul este instalat deasupra ori
de cealaltă parte a intersecţiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor.
Art. 119 alin. 3
Folosirea semnalelor luminoase şi sonore de prioritate în alte cazuri decât cele de urgenţă
Art. 120 alin. 2
Nerespectarea de către conducătorii de vehicule a obligaţiei de a reduce viteza la apropierea autovehiculelor cu
regim prioritar, de a elibera banda pe care se deplasează autovehiculul prioritar şi de a acorda prioritate în
intersecţie
Art. 143 alin. 2
Nerespectarea de către conducătorii de vehicule a obligaţiei de a folosi, în mod regulamentar, de la o distanţă de
cel puţin 200 m la apropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, luminile de întâlnire, concomitent
cu reducerea vitezei.
Art. 175
Staţionarea voluntară a vehiculelor:
a) în cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia „Staţionarea interzisă” şi a marcajului cu semnificaţia de
interzicere a staţionării;
c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m;
d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturat drumurilor publice;
e) pe partea carosabilă a drumurilor naţionale;
f) în pante şi în rampe;
g) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Staţionare alternantă”, în altă zi sau perioadă decât cea
permisă, sau indicatorul cu semnificaţia „Zonă de staţionare cu durata limitată” peste durata stabilită.
Art. 180 pct. 7
Neacordarea priorităţii de către conducătorul de autovehicule şi tramvaie pietonilor angajaţi în traversarea
drumurilor publice, pe trecerile marcate sau semnalizate cu indicator.
Art. 222 alin. 1
Nerespectarea de către conducătorii vehiculelor implicate într-un accident de circulaţie, în urma căruia a rezultat
moartea sau vătămarea unor persoane ori într-un alt accident de circulaţie cu consecinţe penale, a obligaţiilor
prevăzute la lit. a)-d)
Art. 222 alin. 2
Nerespectarea de către unitatea sanitară la care a fost transportată persoana rănită într-un accident a obligaţiei
de a anunţa de îndată poliţia despre accident.
Art. 222 alin. 5
Nerespectarea obligaţiei, de către conducătorul autovehiculului implicat într-un accident, de a anunţa unitatea de
poliţie de pe raza căreia s-a produs accidentul, dacă autovehiculul este unul dintre cele prevăzute la art. 81 alin.
2 lit. a)
Art. 222 alin. 6
Nerespectarea obligaţiei, de către persoanele care au fost implicate sau au cunoştinţă de vreun accident soldat
cu moartea sau vătămarea uneia sau mai multor persoane, şi în situaţia în care în eveniment este implicat un
vehicul care transportă mărfuri sau substanţe periculoase, de a anunţa imediat poliţia şi, după caz, de a
transporta persoanele accidentate la cea mai apropiată unitate sanitară.
Patru puncte şi amendă între 1.500.000 şi 5.000.000 lei
Art. 3 alin. 1
Crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor sau a pietonilor, depozitarea sau lăsarea de materiale pe partea
carosabilă a drumurilor, pe trotuare sau în parcările amenajate.
Art. 31 alin. 1
Depăşirea termenului de înmatriculare de 90 de zile în cazul persoanelor care îşi stabilesc domiciliul sau
reşedinţa în România autovehiculelor sau remorcilor înmatriculate în alte state.
Art. 31 alin. 2
Circulaţia oricărui vehicul înmatriculat în străinătate care nu este proprietatea unei persoane cu domiciliul,
reşedinţa sau sediul în România mai mult de 120 de zile de la intrarea în ţară.
Art. 37
Nerespectarea obligaţiei de a solicita autorităţilor emitente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în
cazul schimbării oricăror date pe care acesta le conţine, în cel mult 30 de zile de la data la care a survenit
modificarea.
Art. 39 alin. 4
Transportul comercial de bunuri şi persoane cu autovehicule şi remorci care circulă în baza înmatriculării pentru
probe, sub sancţiunea retragerii certificatului de înmatriculare şi folosirea acestuia pentru autovehicule şi remorci
de provenienţă străină, fără formalităţile vamale efectuate în România, precum şi circulaţia vehiculelor prevăzute
la art. 1 lit. b) în afara judeţului sau a municipiului Bucureşti, în raza căruia îşi are sediul titularul certificatului de
înmatriculare pentru probe.
Art. 47 alin. 1
Nesolicitarea de către proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate, a radierii din evidenţă a acestora, în
termen de 30 de zile, în oricare dintre situaţiile menţionate la literele a)-d)
Art. 50 alin. 2 a), c), f) şi i)
Nerespectarea de către persoanele juridice deţinătoare de vehicule a obligaţiei de a verifica starea tehnică a
vehiculelor şi de a nu permite ieşirea în circulaţie a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice, de a nu permite
conducerea vehiculului de către persoane care nu posedă permis de conducere corespunzător sau atestat
profesional, de a anunţa imediat poliţia despre orice accident săvârşit de conducătorii de vehicule proprii şi de a
asigura prin mijloace proprii testarea anuală a calificării conducătorilor de autovehicule.
Art. 67 alin. 1
Nesolicitarea, în termen de 30 de zile, de la schimbarea oricăror date înscrise mîn permisul de conducere, sau
expirarea termenului de valabilitate al acestuia, eliberării unui nou document.
Art. 117 alin. 1 lit. a) şi b)
Nerespectarea, de către conducători, a obligaţiei de a opri la semnalele date de agenţii de cale ferată, la
trecerile cu nivel şi ale lucrătorilor de drumuri, în zona de lucru pe partea carosabilă.
Art. 120 alin. 1
Nerespectarea obligaţiei de a opri, a conducătorilor de vehicule, la apropierea autovehiculelor aparţinând poliţiei
şi pompierilor, aflate în misiune şi de a permite trecerea acestora, precum şi neacordarea de prioritate în cazul
celorlalte autovehicule cu regim prioritar prevăzute la art. 32 lit. b) din ordonanţa de urgenţă.
Art. 135 alin. 1
Nerespectarea de către conducătorii de vehicule a interdicţiei de a trece peste linia continuă, simplă sau dublă şi
peste marcajul pentru spaţii interzise.
Art. 167
Nerespectarea priorităţii de trecere de către :
a) vehiculul care intră pe un drum public venind de pe un drum lateral de categorie inferioară;
b) vehiculul care intră într-o intersecţie venind de pe un drum public pe care nu este instalat vreun indicator de
prioritate, faţă de vehiculele care circulă dinspre dreapta:
c) vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele cu semnificaţia
„Cedează trecerea” sau „Oprire”;
d) vehiculul care întâlneşte într-o intersecţie cu circulaţie în sens giratoriu faţă de cel care circulă în interiorul
acesteia;
f) vehiculul care coboară o pantă faţă de vehiculul care urcă;
g) vehiculul care se pune în mişcare sau care iese din garaje, curţi, ganguri, faţă de cel care circulă pe drumul
public indiferent de direcţia de deplasare. Se exceptează autovehiculul din serviciile de transport public de
persoane care se pune în mişcare din staţiile prevăzute cu alveole;
h) vehiculul care execută virajul spre stânga faţă de vehiculele care circulă din sens opus, inclusiv atunci când
circulaţia în intersecţie este dirijată prin semnale luminoase;
i) tramvaiul care efectuează virajul spre stânga faţă de vehiculele care circulă din sens opus, dacă semnalizarea
rutieră din acea zonă nu stabileşte o altă regulă;
j) vehiculul care efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta şi se intersectează cu un biciclist care circulă
pe o pistă pentru biciclete semnalizată ca atare.
Art. 170 alin. 2
Nerespectarea obligaţiei de a opri, în ordinea sosirii, în dreptul indicatoarelor prevăzute la alin. 1 lit. c) sau într-
un loc cu vizibilitate maximă asupra căii ferate, precum şi înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea
sunt în curs de coborâre/ridicare sau sunt închise.
Art. 171 alin. 3
Nerespectarea interdicţiei, de către conducătorii de vehicule, de a trece sau ocoli porţile de gabarit aflate
înaintea căilor ferate electrificate, atunci când este depăşită sau se stinge partea superioară a porţii.
Art. 176 alin. 2
staţionarea pe drumurile publice, în timpul nopţii, a maşinilor şi utilajelor agricole, a vehiculelor cu tracţiune
animală ca şi a celor trase sau împinse cu mâna.
Art. 193
Neacordarea de către conducătorii implicaţi în accidente soldate doar cu pagube materiale a obligaţiilor
prevăzute la oricare dintre situaţiile de la lit. a) – d).
Şase puncte şi amendă între 2.000.000 şi 8.000.000 lei
Art. 50 alin. 2 lit. d)
Permiterea de către persoanele juridice a plecării în cursă a conducătorilor de vehicule aflaţi sub influenţa
băuturilor alcoolice, a produselor stupefiante sas a medicamentelor cu efecte similare sau într-o stare
accentuată de oboseală
Art. 55 alin. 2
Conducerea de către posesorul permisului de conducere pentru categoria A a unei motociclete care depăşeşte
25 kW/kg ori a unei motociclete cu ataş cu un raport putere / greutate care depăşeşte 0,16 kW/kg, fără a avea o
experienţă de minimum 2 ani, pe o motocicletă c u specificaţii tehnice inferioare sau fără ca persoana să aibă 21
de ani şi să fi promovat un test specific de cunoştinţe şi comportament.
Art. 120 alin. 3
Depăşirea de către conducătorii de autovehicule as unei coloane cu regim prioritar fără a li se fi semnalizat acest
lucru, precum şi intercalarea / ataşarea la o astfel de coloană.
Art. 121
Nerespectarea de către conducătorii de autovehicule a obligaţiei de as pune în funcţiune luminile de direcţie din
dreapta şi de a opri la semnalul regulamentar al poliţistului aflat într-un autovehicul cu regim prioritar.
Art. 149
Depăşirea pe partea dreaptă în sensul de mers, fără o semnalizare şi încadrare corespunzătoare direcţiei de
deplasare, cu excepţia tramvaielor, care se depăşesc pe partea dreaptă.
Art. 150
Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a condiţiilor de depăşire prevăzute în oricare dintre variantele
de la lit. a)-d).
Art. 151.
Nerespectarea de către vehicul a obligaţiei de a nu mări viteza de deplasare şi de a circula cât mai aproape de
marginea din dreapta a părţii carosabile atunci când urmează să fie depăşit.
Art. 152.
Depăşirea vehiculelor în oricare dintre situaţiile următoare:
a) în intersecţii ci circulaţia nedirijată prin mijloace de semnalizare rutieră ori de către poliţişti;
b) în apropierea vârfurilor de rampă când vizibilitatea este redusă sub 50 m;
c) în curbe şi în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;
d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tunele; pot fi depăşite în aceste locuri vehiculele cu tracţiune
animală, motocicletele, ciclomotoarele şi bicicletele dacă lungimea şi lăţimea drumului permit acest lucru;
e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare şi marcaje;
f) pe treceri la nivel cu calea ferată curentă şi la mai puţin de 50 m de acestea;
g) în staţii de tramvai atunci când acesta este oprit, iar staţia nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni;
h) în zona de acţiune a indicatorului „Depăşirea interzisă”;
i) când pentru efectuarea manevrei se trece efectiv peste marcajul continuu, simplu sau dublu care desparte
sensurile de mers, iar autovehiculele circulă pe contrasens;
j) în situaţia când din sens opus se apropie alt vehicul al cărui conducător este obligat să efectueze manevre de
evitare pentru a nu intra în coliziune;
k) în locul unde s-a format o coloană de vehicule în aşteptare, dacă prin aceasta se intră pe sensul opus de
circulaţie.
Depăşirea coloanei oficiale asigurate, înainte şi în urmă, cu echipaje ale poliţiei.
Art. 170 alin. 1
Nerespectarea obligaţiei de către conducătorii de vehicule de a opri când:
a) barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau ridicare;
b) semnalul cu lumini roşii şi / sau semnalul sonor sunt în funcţiune;
c) se întâlneşte indicatorul „Trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere”, „ Trecerea la nivel cu calea
ferată dublă, fără bariere” sau „Oprire”.
Art. 172 alin. 2
Nerespectarea de către conducătorii de autovehicule a obligaţiei de a se conforma numai semnificaţiei
semnalelor agenţilor de cale ferată, în cazul prevăzut la alin. 1
E. SECURITATEA VEHICULULUI ŞI A PASAGERILOR
1. STATISTICI REFERITOARE LA VIOLENŢA ÎN TAXIMETRIE
Statisticile naţionale asupra violenţei în taximetrie oferă o imagine a tuturor formelor de criminalitate manifestate
în România.
Ele se stabilesc cu ajutorul datelor furnizate de organele de poliţie.
Aceste statistici sunt un instrument care evidenţiază anumite evoluţii referitoare la infracţiunile cele mai
importante (crime şi delicte).
Datele statistice trebuie să fie comparate. O parte a criminalităţii nu apare în aceste cifre din cauza lipsei
declaraţiilor victimelor.
Regula generală este că, atunci când se întocmeşte un proces verbal pentru o infracţiune, datele respective vor
fi înregistrate în scop statistic..
2. RISCURI DIVERSE ( ALTELE DECÂT FURTUL CU VIOLENŢĂ)
a. Clientul dificil
În toate sectoarele comerciale, personalul se confruntă cu clienţi dificili. Cauzele acestui comportament sunt
multiple şi greu de depistat. În general, modificarea atitudinii şoferului poate duce la rezultate pozitive.
Soluţie
În majoritatea cazurilor, comunicarea este soluţia optimă a problemei. Interesul şoferului faţă de problemele
clientului va schimba comportamentul acestuia din urmă.
Este important ca situaţia să nu se agraveze. Discuţiile conflictuale trebuie evitate cu orice preţ.
b. Clientul neplătitor
Clientul care refuză să plătească este o problemă frecventă. Se pot distinge trei categorii de clienţi:
- clientul care nu este de acord cu suma de plată, cu itinerarul ales etc.
- clientul care are prea puţini bani sau nu are bani la el
- clientul care vrea să profite material
Primul caz este o problemă civilă care va fi tranşată de un tribunal civil, următoarele două situaţii sunt infracţiuni
penale.
Soluţie
Soluţia ideală este plătirea cursei fără existenţa unui conflict între şoferul de taxi şi client
Se poate afirma că majoritatea persoanelor nu prezintă un comportament agresiv sau criminal. Clientul poate
avea un motiv întemeiat ca să nu plătească. Trebuie deci plecat de la principiul că, folosind convingerea,
majoritatea clienţilor vor plăti.
Metoda de soluţionare a conflictului de mai sus se compune din următoarele reguli:
- se alege întotdeauna traseul cel mai rapid, în avantajul clientului;
- clientul trebuie să cunoască tarifele în vigoare pentru un transport taxi;
- evitarea distragerii atenţiei în timpul discuţiei;
- când clientul îşi prezintă motivele; nu mai vorbiţi, ascultaţi şi nu îl întrerupeţi;
- încercaţi să înţelegeţi motivul pentru care refuză să plătească;
- repetaţi cuvânt cu cuvânt argumentele clientului şi comentaţi-le;
- fiţi înţelegător şi căutaţi soluţii pe care să i le propuneţi;
- prezentaţi-i argumentele pentru care trebuie să plătească (dar nu ameninţător sau pe un ton moralizator);
- daţi clientului o chitanţă şi spuneţi-i unde poate să facă o plângere împotriva dumneavoastră;
- identificaţi din timp semnele posibile ale unei agresiuni iminente, nu reacţionaţi la ameninţări sau la violenţă;
- acţiuni în caz de refuz;
- informaţi staţia centrală;
- cereţi buletinul persoanei în cauză şi notaţi-vă datele personale ale acestuia;
- cereţi persoanei respective să vă însoţească la cel mai apropiat post de poliţie;
- dacă incidentul degenerează, lăsaţi persoana să plece.
Utilizarea constrângerii nu rezolvă situaţia. Reacţia şoferului de taxi se va limita, în acest caz, la o plângere la
organ ele de poliţie.
c. Hărţuirea sexuală
Şoferul de taxi trebuie să cunoască acest fenomen. Gesturi pe care o persoană nu le consideră atingeri
sexuale, pot reprezenta pentru alta o ofensă adusă bunelor moravuri.
Dacă se depune o plângere împotriva şoferului de taxi, va urma întotdeauna o anchetă poliţienească. În plus, nu
este exclus un proces penal.
Soluţie
- Nu provocaţi, nu faceţi insinuări sau remarci în acest domeniu
- Nu reacţionaţi la avansurile clienţilor
d. Furtul de obiecte din vehicul
Furturile din vehicule sunt foarte frecvente în praşele mari. În majoritatea cazurilor, furtul din vehicul este comis
într-un moment în care şoferul nu este prezent în maşină.
Autorul acţionează foarte rapid. De multe ori dimensiunea pagubelor depăşeşte valoarea bunurilor furate. Se
poate vorbi chiar de „specialişti” în furtul de radio-casatofoane auto.
Un vehicul de taxi poate fi considerat ca o ţintă. Autorii furturilor se aşteaptă să găsească în maşină bani sau
alte valori.
Soluţie
- Nu lăsaţi vehiculul nesupravegheat
- Închideţi întotdeauna vehiculul cu cheia
- Nu lăsaţi obiecte de valoare(la vedere sau nu) în vehicul.
- Acoperiţi radioul şi casetofonul
- Aplicaţi un autocolant care să arate că aparatura audio este protejată.
e. Furtul vehiculului
Furturile de maşini se produc pe întreg teritoriul ţării, dar sunt mai frecvente în oraşele mari.
De mai mulţi ani, se constată următoarea tendinţă: furturile de vehicule nu se produc numai pentru folosirea
imediată sau pentru comiterea unei infracţiuni, ci din ce în ce mai des furturile sunt comise de bande organizate
care acţionează la comandă. Aceste bande schimbă numerele şasiului şi ale motorului vehiculelor, iar
documentele de bord ale vehiculelor sunt contrafăcute. Ulterior, aceste vehicule sunt scoase din ţară.
Asemenea acte se produc foarte rapid, astfel încât există şanse reduse ca autorii s fie surprinşi asupra faptei.
Soluţie
Nu lăsaţi vehiculul nesupravegheat şi închideţi toate uşile cu cheia.
Utilizarea alarmei auto anunţă furtul sau tentativa de furt şi îi sperie pe hoţii de maşini.
Utilizarea unei închizători între pedală şi mânerul schimbătorului de viteze este un mijloc preventiv eficace
Vizibilitatea mijloacelor de protecţie a maşinii îi descurajează pe hoţii de maşini.
Un fenomen apărut mai recent îl constituie furtul rapid al vehiculului, fără deteriorarea acestuia.
Succesul acestei tehnici se datorează faptului că vehiculele moderne dispun de sisteme de alarmă performante,
care permit imobilizarea completă a vehiculului. Astfel de furturi se fac frecvent la comandă, modelele cele mai
scumpe fiind şi cele mai căutate.
Există două moduri de operare
1. În primul caz, vehiculul este furat pe drumul public. Furtul este comis în mod întâmplător. În această
situaţie, tipul de vehicul(marca şi valoarea) şi pasagerii( număr şi sex) determină şansa de succes a operaţiunii
Hoţul acţionează atunci când vehiculul este oprit pentru a deschide portiera şi a ameninţa şoferul. Din păcate,
există partizani ai violenţei care reacţionează sub constrângere fizică , de obicei sub ameninţarea unei arme.
Accidentele false provocate la un semafor sau când vehiculul „ţintă” este oprit reprezintă o tehnică deja clasică.
Furturile se petrec într-un timp scurt, iar confuzia victimei este foarte mare.
Hoţul ia locul proprietarului şi dispare cu vehiculul.
Soluţie
Atenţia sporită detectează semnele pregătirii unui furt rapid.
Trebuie să fiţi atenţi la această formă de criminalitate, în special seara şi pe timpul nopţii.
Evitaţi să legaţi lângă cheia vehiculului şi alte chei( de ex. cheia de la casă).
În timpul deplasării, fără pasageri, închideţi portierele şi geamurile cu închiderea centralizată.
Distanţa faţă de vehiculul din faţă trebuie să fie suficient de mare pentru a putea efectua o manevră de
eschivare.
Un vehicul care vă urmăreşte prea aproape este suspect
Parcările sunt întotdeauna riscante; trebuie să acordaţi întotdeauna o atenţie specială persoanelor care coboară
dintr-un vehicul, celor care aşteaptă la semafor, motocicletelor cu pasager.,
Se recomandă ca atunci când opreşte, şoferul să introducă întotdeauna maneta schimbătorului de viteze în
viteza întâi, pentru a putea demara în caz de pericol.
Parcarea sau un service abandonat sunt terenuri preferate de hoţii de maşini; ei îi urmăresc pe şofer şi îl lovesc
Atunci când acesta se întoarce în maşină.
Se recomandă să încercaţi să fugiţi în cazul unei tentative de furt rapid . înainte ca hoţul să intre în maşină.
Există posibilitatea de as atrage atenţia folosind sistemul de alarmă sau claxonând în permanenţă fără a pune
în pericol şoferul.
Nu opuneţi rezistenţă dacă hoţul este violent sau vă ameninţă.
Încercaţi să reţine
I cât mai multe amănunte, pentru a putea da mai târziu semnalmentele autorului.
Nu-l urmăriţi pe atacator, ci informaţi imediat organele de poliţie.
2. În cea de a doua situaţie, vehiculul este furat la domiciliul proprietarului
Hoţul(singur sau în bandă) intră în casă şi / sau în garaj. El caută cheia vehiculului şi dispare apoi cu maşina.
Un fenomen nou îl constituie folosirea violenţei sau a ameninţărilor pentru a smulge cheile din mâinile
proprietarului.
Soluţie
Lăsaţi vehiculul în garaj cu portierele închise cu cheia şi cu alarma activată.
Ascundeţi cheile
Nu lăsaţi documente la bordul vehiculului
Încercaţi să detectaţi pregătirile hoţilor(observarea casei, obţinerea de informaţii de la vecini, prezenţa unor
străini în vecinătatea casei).
Anunţaţi poliţia dacă observaţi situaţii suspecte.
3. FURTUL CU VIOLENŢĂ ŞI AMENINŢĂRI
Dreptul penal consideră furtul cu violenţă şi ameninţări drept o crimă. Fapta este sancţionată sever cu o
pedeapsă penală.
Se poate afirma că, în general, aceste furturi sunt comise de criminali vechi care nu se dau îndărăt din faţa
violenţei.
a. Consecinţe posibile
Există trei consecinţe posibile:
- numai daune materiale(furtul de bunuri);
- daune materiale şi fizice(furtul de bunuri şi răniri);
- daune materiale, fizice şi morale(furtul de bunuri, răni şi afecţiuni psihice).
b. Profilul autorului
Analiza atacurilor comise anterior permite elaborarea unui profil general al autorului.
Bineînţeles , aceasta nu înseamnă că autorul corespunde întotdeauna acestui profil:
- bărbat între 20 şi 35 ani;
- de obicei înarmat;
- în general , se foloseşte de armă pentru a ameninţa; utilizarea armei este limitată(/fac excepţie cazurile în care
arma este folosită pentru asigurarea fugii sau dacă atacatorul întâlneşte un obstacol în timpul fugii);
- de obicei, autorul are reacţii primitive;
- agresorul consideră că va comite o infracţiune perfectă;
- autorul este de multe ori un profesionist;
- motivele şi scopul autorului sunt de a obţine rapid bani şi fără riscul de a fi surprins; prada este foarte
atrăgătoare pentru autor, căci obţinerea eu este simplă şi banii reprezintă o valoare sigură şi anonimă.
c. Armele folosite
Următoarele arme sunt cele mai „uzuale” pentru aceste tipuri de furturi;
- spray cu gaz paralizante;
- arme albe sau de lovire(cuţit, bâtă, baston electric);
- arme de foc(pistol, revolver, pistol de alarmă;
- centură de siguranţă.
d. Măsurile adoptate pentru evitarea atacului
Şansa ca autorul să fie surprins este destul de mică şi în nici un caz nu îl sperie. Aceasta nu are nici o influenţă
asupra renunţării la agresiune.
Nu există nici o legătură între represiune(pedeapsă) şi realizarea infracţiunii, căci autorul crede că nu va fi
niciodată prins.
Putem considera că măsurile preventive sunt soluţiile unice şi cele mai eficace pentru evitarea infracţiunii.
e. Cauzele externe care influenţează riscul unui atac
Atracţia obiectivului şi a prăzii
Există de multe ori o relaţie între victimă şi unul sau mai multe elemente ale infracţiunii.
Astfel, se constată deseori o relaţie între autor şi victimă, între victimă şi ocazie, între autor şi ocazie.
Foarte des, auto cunoaşte locul şi circumstanţele în care va comite furtul.
O pregătire sau o recunoaştere este prima sarcină a criminalului. După o evaluare pozitivă, el stabileşte un plan
şi îl execută.
Unul dintre elementele care contribuie la posibilitatea de a deveni victime este atracţia obiectivului şi a prăzii.
Această atracţie devine şi mai importantă dacă prada este expusă în mod vizibil. Importanţa acestei atracţii
devine şi mai mare dacă prada este uşor accesibilă şi căile de fugă nu sunt închise.
Ce trebuie făcut: mijloace preventive pentru diminuarea atracţiei:
- fiţi atenţi pentru a observa pregătirile de furt sau de atac;
- nu etalaţi sau nu lăsaţi niciodată valori în maşină;
- noaptea sau întunericul favorizează întotdeauna atracţia.
Şansa de a-l surprinde pe autor
Absenţa publicului, o cale de acces facilă, o cale de fugă care nu este închisă scad şansele de a-l surprinde pe
autor.
Această evaluare influenţează procesul de decizie a autorului.
Gândiţi-vă că autorul observă mai rapid locurile şi momentele periculoase.
Precauţii ce trebuie luate
- Nu opriţi niciodată taxiul într-un loc abandonat
- Evitaţi destinaţiile abandonate şi necunoscute
Ziua şi noaptea
Într-un mare număr de cazuri, autorul preferă să acţioneze mai degrabă noaptea decât ziua. El consideră că
şansa de a fi surprins este mai mică noaptea decât ziua din următoarele motive:
- absenţa ajutorului poliţiei sau faptul că acesta nu este imediat disponibil;
- absenţa martorilor;
- şansa de a fi recunoscut este mai redusă.
f. Desfăşurarea unui furt armat
Sunt foarte rare cazurile în care un criminal improvizează atunci când comite un furt cu violenţă. Decizia de a
comite atacul nu este întâmplătoare.
Acesta este motivul pentru care multe atacuri se desfăşoară după acelaşi scenariu.
Desfăşurarea furtului armat se comune din următoarele trei etape.
Pregătirea
Autorul stabileşte scenariul infracţiunii. El poate obţine informaţiile de are nevoie din mai multe surse-
Informaţiile care vin din interior joacă cu siguranţă un rol important.
O altă posibilitate este observarea obiectivului.
În multe cazuri , informaţiile pot fi obţinute din presă, din literatură sau sunt cunoscute de toată lumea.
În timpul pregătirilor , autorul îşi fixează obiective precise: perturbarea criminalului din realizarea acestor
obiective îl poate determina să prezinte imprevizibile care vor avea drept consecinţă o situaţie periculoasă.
Atacul
Primul contact
Constituie faza cea mai periculoasă: este vorba despre primul contact dintre criminal şi victimă în momentul în
care acesta începe comiterea infracţiunii. Autorul se găseşte sub presiune şi nu controlează încă acţiunea. deşi
s-a pregătit, nu poate prevedea reacţiile victimei: reacţia victimei este al doilea factor de pericol. Victima care se
confruntă cu atacul va fi de cele mai multe ori surprinsă şi perplexă. Apoi, victima se revoltă şi încearcă să se
opună.
Prezenţa uneia sau mai multora dintre aceste reacţii poate declanşa o situaţie foarte periculoasă, în care nu
este exclusă folosirea violenţei.
Faza de consolidare
Situaţia de pericol se stabilizează. Autorul îşi face cunoscute revendicările şi victima i le satisface. Autorul se
simte sigur de el şi este convins de reuşita intenţiilor sale.
Scopul furtului este prada. Rezistenţa activă sau lipsa cooperării poate deplasa atenţia autorului de la pradă
către victimă, ceea ce poate duce la faza următoare.
Faza de întrerupere
Fiecare incident pe care autorul nu l-a evaluat duce la apariţia unei situaţii foarte periculoase, comparabilă cu
primul contact.
Exemple: tentativa de fugă, rezistenţa la predarea bunurilor de valoare, provocarea, ascunderea unor valorii,
examinarea atentă a criminalului, chemarea poliţiei.
Faza finală
Autorul părăseşte locul faptei cu prada şi fuge. În această fază nu există violenţă. Autorul şi-a atins scopul şi nu
vrea decât să fugă cât mai repede. Dacă autorul este împiedicat să fugă, ne găsim din nou în faza de
întrerupere.
Autorul părăseşte locul faptei cu prada şi fuge. În această fază nu există violenţă. Autorul şi-a atins scopul şi nu
vrea decât să fugă cât mai repede. Dacă autorul este împiedicat să fugă, ne găsim din nou în faza de
întrerupere.
PREVENIREA UNUI FURT ARMAT
A. Scopul prevenirii
Adoptarea unor măsuri preventive înseamnă să acţionaţi în mod activ pentru a evita anumite incidente.
În multe cazuri, acesta este singurul mod de a evita o agresiune, Prevenirea este mai importantă decât orice.
Măsurile preventive bine aplicate au o influenţă asupra comportamentului agresorului şi pot duce la descurajarea
acestuia.
Agresorul care observă că adversarul său este pregătit şi că se aşteaptă la un incident, va deveni nesigur.
Această nesiguranţă îl poate duce la întreruperea acţiunii.
Întreruperea acţiunii
În acest fel este obţinut rezultatul scontat. Agresorul părăseşte locul faptei, fără să-şi fi atins scopul şi fără să
comită agresiunea.
Pierderea controlului asupra acţiunii
O contra-acţiune bine pregătită îl perturbă pe agresor care pierde controlul agresiunii. Acest fapt poate duce la
întreruperea acţiunii. Situaţia trebuie bine controlată, căci poate de asemenea să ducă la apariţia violenţei.
Deplasarea scopului
Autorul îşi poate schimba obiectivul în urma unei acţiuni preventive.
Parametrii „lumină” , „zgomot” şi „pradă” condiţionează acţiunea criminalului, adică:
- lumina şi zgomotul îl sperie pe criminal; el va fi, într-adevăr, observat şi recunoscut mai uşor; nu-şi va putea
deci realiza infracţiunea fără a fi recunoscut şi a trece neobservat;
- accesul mai dificil la pradă provoacă, precum şi lumina şi zgomotul, aceeaşi reacţie a criminalului, probabil
chiar schimbarea obiectivului.
b. Recunoaşterea furtului armat
Recunoaşterea existenţei fenomenului „furt armat” joacă un rol foarte important în prevenire. Ideea că acest
lucru se va întâmpla numai altora este greşită.
Este adevărat că nu aşteptăm nici odată la un comportament criminal. De cele mai multe ori, profanul care este
confruntat, în prima fază, cu un comportament criminal, nu este convins de gravitatea situaţiei şi rămâne
surprins. În faza a doua, acest sentiment se transformă în frică şi rezistenţă.
În timpul exercitării profesiunii sale, şoferul de taxi trebuie sensibilizat pentru recunoaşterea situaţiilor suspecte şi
pentru a le trata corect.
Amânarea tratării acestor situaţii critice poate avea consecinţe nefaste. Şoferul de taxi trebuie să ia el însuşi
iniţiativa. Un incident nu se rezolvă de la sine.
c. Observarea şi vigilenţă
Recunoaşterea fenomenului este o aptitudine. În timpul activităţilor profesionale, nu este suficient să priviţi, când
conduceţi vehiculul.
În timpul curselor, şoferul trebuie să fie atent la orice indiciu care poate anunţa un eventual incident în faza a
doua, cum ar fi:
- de ce clientul se caută în buzunare ?
- de ce vehiculul din faţă se opreşte brusc ?
- de ce clientul mă întreabă despre programul meu de lucru ?
În astfel de situaţii, şoferul va putea, de exemplu, să recunoască rapid o tentativă de agresiune.
Observarea împrejurimilor va permite în orice moment recunoaşterea locului şi sesizarea circumstanţelor în care
vă găsiţi.
Din cele de mai sus se poate trage concluzia că trebuie să fiţi întotdeauna foarte atenţi şi vigilenţi în toate
situaţiile care vi se par suspecte.
Factorii care pot avea o influenţă negativă asupra atenţiei sunt:
- oboseala;
- mahmureala;
- drogurile;
- pierderea concentrării.
Rutina muncii de şofer de taxi determină distragerea atenţiei şi un dezinteres prin care se riscă reducerea
vigilenţei acestuia faţă de o potenţială agresiune.
Nu trebuie să opuneţi rezistenţă în timpul unei agresiuni.
d. Limitarea informaţiilor
Unele informaţii confidenţiale, cum ar fi încasările zilei şi procedurile de siguranţă, trebuie tratate în mod strict
confidenţial. Răspândirea acestor date măreşte posibilitatea de a fi victima unei agresiuni.
5. MĂSURI PREVENTIVE GENERALE DE SECURITATE
Stabiliţi întotdeauna un contact vizual cu clientul
Arătaţi că v-aţi remarcat clientul şi că îl puteţi recunoaşte. Autorul potenţial va înţelege că sunteţi vigilent în orice
situaţie.
Salutaţi fiecare client
Fiţi politicos şi sigur de dumneavoastră.
Hotărârea şi siguranţa de sine au un efect descurajator.
Fiţi atent
Acest lucru vă confirmă profesionalismul şi are un efect descurajator asupra autorului potenţial.
Încuiaţi portierele şi închideţi geamurile
Nu închideţi niciodată staţia de emisie-recepţie(dacă sunteţi conectaţi cu o staţie centrală radio).
Dimpotrivă , se recomandă să se vadă că există şi să folosiţi staţia radio de la bord (automatizat sau nu).
Folosiţi staţia radio în mod eficace.
NU discutaţi niciodată încasările zilei
Nu vă număraţi niciodată banii încasaţi în prezenţa altei persoane.
Banii nu trebuie niciodată arătaţi clientului în timpul curselor.
Folosiţi un al doilea portofel sau o casetă pentru valori.
Un portofel poate fi folosit pentru bani de rest(monede şi bancnote), iar încasările zilei să se păstreze într-un al
doilea portofel sau într-un mic seif(casetă de valori).
6. MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE DE SECURITATE
a .Înainte de plecarea în cursă
Anunţaţi staţia centrală unde vă aflaţi şi ce destinaţie aveţi
După ce clientul v-a comunicat destinaţia sa, şoferul va informa staţia centrală radio, dacă este conectat la ea
Clienţii ocazionali
Riscul unei agresiuni este mai mare dacă acceptaţi un client ocazional. Se recomandă să fiţi mai vigilent şi mai
prudent în această situaţie.
Posibilitatea de a refuza unii clienţi
Se recomandă să refuzaţi clienţii în următoarele cazuri:
- dacă este vorba de o cursă lungă(este bine ca aceste curse să fie efectuate după ce şoferul l-a informat pe
client despre preţul cursei, a primit un avans şi a controlat identitatea clientului, cu sau fără ajutorul organelor de
poliţie);.
- dacă sunt în stare de ebrietate.
Clientul individual
Şoferul va încerca cu tactul cuvenit să-l determine pe clientul fără însoţitori să se aşeze pe locul din faţă, astfel
încât să îl poată observa şi să-i anticipeze reacţiile.
b. În timpul cursei
Limitarea informaţiilor
În timpul cursei, nu discutaţi cu clientul despre numărul curselor pe care le-aţi făcut şi nu menţionaţi încasările
zilei.
Dispozitivele de securitate din vehicul şi procedurile din timpul incidentelor sunt strict confidenţiale: evitaţi să le
discutaţi cu clientul.
Itinerariul care trebuie urmat
Se alege întotdeauna traseul cel mai scurt pe calea cea mai rapidă.
Dacă dintr-un motiv sau altul, traseul trebuie schimbat, va fi informată staţia radio centrală (dacă este posibil).
Atunci când se alege traseul, trebuie evitate străzile izolate sau cele pe care circulaţia este dificilă.
c. După cursă
Fără bani la vedere
Folosirea unui al doilea portofel evită arătarea unor sume mari în faţa clientului.
Când şoferul este singur, va transfera banii încasaţi în cel de al doilea portofel sau în seif, dacă există.
Utilizarea cardurilor bancare
Utilizarea cardurilor bancare scade atracţia prăzii, căci vor rămâne de transportat sume mai puţin importante.
NU opriţi în locuri abandonate sau întunecoase
Pentru plată, alegeţi întotdeauna un loc bine luminat şi nepopulat. Vehiculul nu trebuie imobilizat şi nici motorul
oprit.
Dacă destinaţia se schimbă în timpul cursei, trebuie anunţată staţia centrală radio, dacă este posibil. NU neglijaţi
supoziţia că schimbarea destinaţiei clientului poate, în anumite cazuri, să fie considerată suspectă.
7. MĂSURI PREVENTIVE SPECIFICE DE SECURITATE ÎN CAZUL UNUI FURT ARMAT
a. În timpul atacului
Rămâneţi calm
Foarte rar se întâmplă ca victima să intre în panică în timpul unei agresiuni. Dimpotrivă, de cele mai multe ori
intră în acţiune un mecanism de supravieţuire prin care reacţiile victimei sunt aproape întotdeauna adaptate
situaţiei.
Victima trebuie să-şi păstreze sângele rece şi să ia iniţiativă.
Revendicările agresorului
Victima trebuie să satisfacă revendicările autorului.
Atunci când îi dă banii, se recomandă cu căldură să predea doar mărunţişul sau bancnotele cu valoare mică, cu
condiţia ca acest lucru să nu facă situaţia ţi mai periculoasă.
Al doilea portofel sau conţinutul seifului vor fi predate fără rezistenţă la insistenţa agresorului.
Nu opuneţi rezistenţă.
În timpul ameninţărilor sau agresiunii, nu opuneţi rezistenţă, căci situaţia poate deveni periculoasă şi
incontrolabilă.
Mişcările bruşte sau gesturile suspecte pot fi interpretate de autor ca acte de rezistenţă.
Manevrele de diversiune sau de întârziere pot fi, de asemenea, interpretate ca un refuz de a colabora şi trebuie
deci evitate.
Observaţi discret ( nu priviţi autorul în ochi).
NU vorbiţi fără rost, nu anunţaţi intervenţia posibilă a organelor de poliţie.
Fugiţi dacă este posibil
Fuga este o prioritate numai dacă apreciaţi că, făcând acest lucru, este posibil să vă găsiţi într-o situaţie mai
puţin periculoasă.
Este de la sine înţeles că în primă instanţă trebuie să vă puneţi la adăpost dacă sunt folosite arme de foc.
Nu atrageţi atenţia
Să nu atrageţi atenţia înseamnă să nu încercaţi să vă faceţi remarcat, să nu întreprindeţi acţiuni care să
orienteze spre dv. atenţia şi să nu luaţi nici o iniţiativă necontrolată.
Rolul victimei în incident trebuie limitat cât mai mult posibil. Este motivul pentru care aceasta trebuie să nu
atragă atenţia, ci mai degrabă, să îndrepte atenţia autorului asupra prăzii.
Dacă există totuşi un pericol clar pentru viţa sau pentru integritatea sa fizică, şoferul de taxi trebuie să se apere
cu toate mijloacele pe care le are la dispoziţie. Trebuie plecat însă de la principiul că atacul nu se va opri de la
sine şi să se cont de legitima apărare. Aceasta este singura justificare legală de folosire a violenţei.
Dacă şoferul de taxi primeşte ordinul de a coborî din vehicul, trebuie să se întindă pe sol cu faţa în jos.
b. După atac
Fără urmărire
După agresiune şi după ce criminalii au părăsit locul faptei, nu trebuie începută o urmărire a acestora.
Unul dintre obiectivele autorului unei agresiuni este să nu se lase prins şi, de aceea, urmărirea unui agresor
creşte pericolul de folosire a violenţei.
Informaţia către staţia centrală radio
Folosiţi legătura prin radio pentru a anunţa imediat incidentul la staţia centrală.
Informaţi poliţia şi organele de ajutor
Atunci când anunţaţi poliţia, oferiţi deja semnalmentele autorului, mijlocul de transport al acestuia, precum şi
direcţia în care a fugit şi modul în care s-au petrecut faptele.
Aşteptaţi în maşină sosirea poliţiei
Disciplina radio
Nu solicitaţi reţeaua staţiei radio Şoferul de taxi rămâne lângă staţie pentru a oferi toate informaţiile care îi sunt
cerute..
Nu atingeţi nimic
Pentru a nu distruge urmele utile, nu trebuie să atingeţi nimic sau să pătrundeţi în spaţiul în care a avut loc
infracţiunea.
Identificaţi şi izolaţi martorii
Dacă există martori ai incidentului, cereţi-le să se legitimeze cu un act de identitate.
Pentru a permite obţinerea unei mărturii obiective, încercaţi să-i împiedicaţi pe martori să vorbească între ei şi
izolaţi-i de locul infracţiunii.
Completaţi formularul de declaraţie
Este foarte important să completaţi formularul de declaraţie imediat după producerea incidentului.
Memoria este un factor determinant pentru recunoaştere şi pentru a depune mărturie.
Următoarele elemente vor avea o influenţă negativă asupra depunerii mărturiei sau recunoaşterii: observarea
incidentului pentru o durată scurtă de timp, scurgerea unui interval mai mare de timp între incident şi mărturie,
emoţiile din timpul incidentului, înţelegerea între mai mulţi martori, modul de formulare a întrebărilor şi sugestiile
făcute de persoanele însărcinate cu interogarea.
8-. CONSECINŢELE PSIHICE ALE AGRESIUNII
Stresul inerent după un atac sau o agresiune.
În general, consecinţele unui atac se vor face simţite după ce autorul a părăsit locul faptei.
Simptomele sunt palpitaţiile, nervozitatea, frica şi sentimentul de vinovăţie.
Stresul post-traumatic, efect şi evoluţie
- de la 3 la 6 luni;
- posibile tulburări de somn;
-iritabilitate
9. CONSIDERAŢII FINALE
Se înţelege că aplicarea acestor reguli şi proceduri se va face întotdeauna în circumstanţe foarte dificile şi
periculoase şi că nu trebuie să vă subestimaţi niciodată adversarul.
Cei care vă instruiesc speră că acest curs va contribui la crearea unei atmosfere de lucru mai sigure.
Nu uitaţi nici odată un lucru foarte important:
PROPRIA SECURITATE ESTE ÎNTOTDEAUNA PE PRIMUL LOC !
GLOSAR DE TERMENI DE SPECIALITATE PENTRU TAXIMETRISTUL PROFESIONIST
-acostament – fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului;
- afişaj client - indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afişa, în mod lizibil pentru client,
în mod succesiv indicaţii privind costul prestaţiei efectuate până la momentul respectiv şi în mod continuu
poziţia de operare în care este taximetrul în acel moment şi tariful aplicat;
- aparat de taxat - aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru , calculează
automat şi indică permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfârşitul cursei, emite un bon client, pe
baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie să fie dotat cu o memorie electronică fiscală
realizate şi să poată emite alte documente, conform reglementărilor în vigoare;
- autostradă – drumul conceput şi construit special pentru circulaţia autovehiculelor cu sau fără remorci, care nu
serveşte proprietăţi alăturate şi care:
- are pentru cele două sensuri de circulaţie părţi carosabile distincte, separate între ele printr-un spaţiu care nu
este destinat circulaţiei sau, excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia locurilor speciale sau cu caracter
temporar;
- nu intersectează la nivel drumuri, căi ferate sau linii de tramvai;
- este prevăzută cu semnalizare specială;
- autovehiculul - vehiculul prevăzut cu un dispozitiv mecanic propriu de propulsie; vehiculele care se
deplasează pe şine, denumite tramvaie şi ciclomotoarele nu sunt considerate autovehicule. Definiţia include şi
termenul automobil, care reprezintă oricare dintre vehiculele cu motor care servesc în mod normal transportului
pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de
persoane sau bunuri. Acest termen include troleibuzele adică vehiculele care sunt cuplate la o reţea electrică,
dar care nu circulă pe şine. Acesta nu include vehiculele, cum ar fi tractoarele agricole, a căror utilizare pentru
transportul rutier de persoane sau mărfuri ori pentru tractarea unor vehicule care transportă persoane sau
mărfuri nu este decât ocazională;
- banda de circulaţie – spaţiu longitudinal al părţii carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, dacă are
o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia cu uşurinţă a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se
deplasează pe două roţi;
- bandă pentru staţionarea de urgenţă – subdiviziunea longitudinală suplimentară situată la extremitatea
dreaptă a autostrăzii, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri de forţă majoră;
- bandă reversibilă – subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, situată lângă axul drumului, destinată
circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului;
- bicicletă – vehiculul prevăzut cu două roţi şi pedale sau manivele, care se deplasează pe drum, Acţionat de
forţa musculară a utilizatorilor;
- bon client – bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizării cursei privind transportul de
persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport şi care constituie singurul
document justificativ pe baza căruia clientul execută plata prestaţiei respective;
- cheie electronică –cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea şoferului de taxi,
colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor;
- ciclomotor – vehiculul cu două sau trei roţi, care este prevăzut cu un motor cu ardere internă, având o
capacitate cilindrică de cel mult 50 cm3 , care păstrează caracteristicile generale ale bicicletei, putând fi pus în
mişcare şi cu ajutorul pedalelor, şi a cărui viteză de deplasare, prin construcţie, nu depăşeşte 50 km / h;
- client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persane sau al unor
bunuri , după caz, în numele căreia se execută transportul şi care plăteşte, după efectuarea acestuia, întreaga
contravaloare a prestaţiei conform datelor înscrise în bon client sau, în cazul transportului în regim de închiriere,
plata serviciului se realizează pe baza documentelor fiscale cu regim special, în conformitate cu contractul de
închiriere încheiat cu operatorul de transport;
- coloană oficială - autovehiculul sau grupul de autovehicule însoţit de cel puţin un vehicul al poliţiei ce are în
funcţiune mijloacele speciale sonore şi luminoase;
- conducător - persoana care determină punerea în mişcare şi acţionează asupra direcţiei de deplasare pe
drum a vehiculelor şi animalelor izolate sau în turmă, celor de tracţiune, povară ori de călărie;
- cursă – deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de
început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinaţiei;
- dispecerat taxi - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic şi transmite comenzile
clientului prin staţia radio de emisie-recepţie către taximetrist;
- drum public - orice cale de comunicaţie terestră, destinată traficului rutier, dacă este deschisă circulaţiei
publice. . Drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;
- fiscalizarea memoriei electronice – identificarea memoriei electronice fiscale şi, respectiv, a operatorului de
transport sau a teximetristului independent, după caz;
- intersecţie – orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spaţiile formate de acestea;
- lampa taxi – caseta luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile
faţă şi spate, alături de înscrisul central taxi , conţine lămpi care indică poziţia „Liber” sau „Ocupat” a taxiului şi
care trebuie să fie vizibile de la o distanţă de minimum 100 de metri;
- loc de aşteptare a clienţilor - spaţiu special amenajat şi semnalizat de către autoritatea administraţiei publice
locale, cu număr de locuri prestabilit, pentru staţionarea taxiurilor în aşteptare în poziţia „Liber”;
- localitate - spaţiul ce cuprinde clădiri, ale cărui intrări şi ieşiri sunt semnalizate ca atare;
- masa totală maximă autorizată – masa totală maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă de către
autoritatea competentă;
- memoria electronică fiscală - componentă a aparatului de taxat, care poate înmagazina, pe bază de
program, date privind activitatea taxiului conţinute în bonul client, în condiţii de neconvertibilitate, inaccesibilitate
şi securitate;
- motocicletă – autovehiculul cu două sau trei roţi, al cărui motor are o capacitate cilindrică mai mare de 50
cm3 , cu sau fără ataş şi / sau o viteză maximă, prin construcţie, mai mare de 50 km / h, a cărui masă proprie nu
depăşeşte 400 kg;
- operator de transport în regim de închiriere – persoană juridică română autorizată conform Ordonanţei
Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1205 / 2000, cu
modificările ulterioare
- operator de transport taxi – persoană juridică română care deţine un parc de autovehicule din categoria
celor prevăzute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane sau
bunuri în regim de taxi, după caz, şi autorizat;
- parte carosabilă - porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor. Un drum poate cuprinde
mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţă de
nivel;
- participant la trafic - conducătorul sau pietonul care circulă pe drumul public;
- pistă pentru biciclete - una dintre subdiviziunile părţii carosabile sau o porţiune din trotuar ori acostament.
Materializată prin marcaje rutiere şi / sau semnalizată prin indicatoare, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi
ciclomotoarelor;
- raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conţinând date corespunzătoare activităţii unui taximetrist
din raportul fiscal de închidere zilnică, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi
şi alţi taximetrişti;
- remorcă – vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul;
- remorcă uşoară – remorcă as cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
- semiremorcă – remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către autovehiculul
trăgător;
- sigiliu de protecţie – sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecţia cablajului de conectare a aparatului de taxat,
protecţie ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;
- sigiliu fiscal – sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat şi pe memoria fiscală în scopul de a nu permite,
fără desigilare, accesul la memoria electronică fiscală;
- sigiliu metrologic – sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite, fără desigilare, accesul la operaţiuni
privilegiate;
- tarif de pornire – tarif unic, exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care
apare pe afişaj client o dată cu activarea dispozitivului de control din poziţia de operare Liber în poziţşie de
operare Ocupat;
- tarif de staţionare – tarif exprimat în lei / oră , aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cât taxiul
as staţionat la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, precum şi pentru perioadele în care taxiul, aflat în cursă,
s-a deplasat sub limita vitezei de comutare;
- tarif încărcare / descărcare – tarif al activităţii prestate de taximetrist sau de alţi angajaţi ai operatorului de
transport pentru încărcarea, descărcarea şi manipularea bunurilor(manual sau mecanizat) în cazul
transporturilor de bunuri;
- taxi – autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate
maximă totală autorizată pentru transportul de bunuri, care, pe baza licenţei de execuţie pe vehicul, poate
executa transporturi în regim de taxi;
- taximetrist – conducătorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;
- taximetrist independent – persoană fizică autorizată conform legii, care desfăşoară transport de persoane
sau bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea sa. În condiţiile prezentei legi,
taximetristul independent va fi supus aceluiaşi tratament ca şi operatorul de transport în regim de taxi, cu privire
la sancţionarea şi respectarea reglementărilor în vigoare, după caz. Prin derogare de la prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 44 / 1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105 / 2000, cu
modificările ulterioare, taximetristul independent va prim i licenţa taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română,
cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta lege;
- taximetru – componentă a aparatului de taxat prin intermediul căreia se măsoară timpul şi distanţa parcursă şi
care calculează automat sumele datorate de client;
- tractor – autovehiculul destinat prin construcţie şi echipare tractării altor vehicule sau efectuării unor lucrări
specifice;
- transport de persoane în regim de închiriere – transport executat cu un autoturism pus la dispoziţia unui
client, pe bază de contract de închiriere cu titlu de oneros, cu sau fără conducător auto, tarifat pe oră sau pe zi,
cu plata anticipată a prestaţiei contractate pe bază de documente, conform legii;
- trecere la nivel – încrucişarea la nivel intre un drum public şi o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune
de o platformă independentă;
- trotuar – spaţiul din partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau
fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;
- vehicul – un sistem mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în
mod curent pentru transportul de persoane şi / sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
- vehicul cu mase şi / sau dimensiuni de gabarit depăşite – vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori
mărfurilor transportate, depăşeşte în lungime, lăţime sau în înălţime limitele maxime ori masele maxime admise
prin legislaţia în vigoare;
- vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional – vehiculul care, prin deplasarea sa,
depăşeşte cel puţin o frontieră de stat.
- viteză de comutare – viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat
tarifarea distanţei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz.
- zonă pietonală – perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde
accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare;
- zonă rezidenţială – perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulaţie, având intrările şi
ieşirile semnalizate ca atare.
ANEXA NR. 2
MODEL DE FORMULAR DE DECLARAŢIE A ACCIDENTELOR
a) Generalităţi:
- Data accidentului;
- Luna
- Ziua
.- Ora
b) Locul accidentului
- Ţara
- Judeţul
- Numărul drumului, km, m
- Localitatea
- Strada
-  Accident în zonă locuită
-  Accident în afara localităţii
c) Părţi implicate în accident
 autoturism
 autocamion(cu remorcă, semi-remorcă)
 autospecială
 autotractor
 microbuz
 autocar (articulat, cu două nivele)
 remorcă, semi-remorcă
 tractor rutier
 autobuz, troleibuz, tramvai, vehicul de mărfuri
 motocicletă
 bicicletă
 vehicul cu tracţiune animală
 pieton
d) Şoferul
Numele
Vârsta
Permis de conducere
Experienţa
Alte certificate
e) Tipul accidentului
 coliziune cu vehicul  lovire animale
staţionat /obiect imobil  lovire pieton
 coliziune frontală  cădere în prăpastie, albie de râu etc.
 coliziune laterală  derapaj, răsturnare
 coliziune „faţă – spate”  defecţiuni în timpul încărcării / descărcării
 acroşare laterală
 lovire obstacol pe / în afara carosabilului  altele
f) Cauza probabilă a accidentului
 viteză neregulamentară sau neadaptată
 depăşire neregulamentară
 neacordarea priorităţii vehiculelor / pietonilor
 nerespectarea semnalizării rutiere / semaforului / trecerii CF
 neasigurarea la schimbarea benzii / viraj incorect
 distanţa insuficientă între vehicule în mers
 rularea pe contrasens
 folosirea incorectă a luminii / semnalizări
 oprire, staţionare incorectă / neregulamentară
 obstacol nesemnalizat pe partea carosabilă
 conducere imprudentă
 oboseală adormire la volan
 conducere sub influenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor
 infirmităţi, boală
 traversare neregulamentară a pietonilor
 bateri ale bicicliştilor
 nesupraveghere, imprudenţă copii
 abateri ale pasagerilor
 defecţiuni tehnice la vehicul
 depăşirea / neasigurarea stabilităţii încărcăturii
 drum deteriorat sau în lucru
 vizibilitate redusă datorită configuraţiei terenului
 semnalizare rutieră incompletă / insuficientă
 abateri ale conducătorilor de atelaje / animale / utilaje
g) Responsabilitatea
Cine a provocat accidentul:
 şoferul
 altcineva
Cine poartă responsabilitatea civilă a accidentului:
 şoferul
 altcineva
h) Viteza
- viteza efectivă
- limita de viteză
i) Tipul locului accidentului:
 drum drept (plat)
 intersecţie cu drum cu prioritate / în sens giratoriu
 pod
 rampă / pantă / vârf de pantă
 curbă
 staţie de mijloc de transport în comun
j) Starea drumului
natura suprafeţei condiţiile suprafeţei
 asfalt  uscat
 beton  umed
 piatră cubică  acoperit de zăpadă
 pietruit  polei
 pământ  alunecos / mocirlos
k) Lumina
 zi
 noapte
 amurg
l) Condiţii meteorologice
 timp uscat
 ploaie
 grindină
 ceaţă
 ninsoare
 vijelie
m( Tipul drumului
 autostradă
 drum naţional
 drum judeţean
 drum comunal
 stradă
 alt drum deschis circulaţiei publice
n) Tipul transportului / încărcăturii
 gunoaie
 produse agricole
 bere / băuturi alcoolice
 flori, plante
 containere
 de distribuire (alimente, efecte poştale)
 produse periculoase
 fructe / legume
 benă basculantă
 frigorific / congelator
 mărfuri în cisternă / în vrac
 animale vii (destinate sacrificării)
 transport agabaritic
o ) Tipul transportului pentru autocar
 excursie de o zi
 navetă
 personalul firmei
 şcolar
 transport public
p) Tipul traseului
 nenominalizat
 local ) 10 km )
 zonal ( 25- 75 km )
 naţional
 internaţional
r) Urmările accidentului
 nici o pagubă
 defecţiuni la propriul vehicul
 defecţiuni la unui / mai multe alte(e) vehicul(e)
 răniţi
 accident mortal
s) Echipamentul vehiculului
 tahograf
 cutie neagră
 avertizor pentru mersul înapoi
 ralantizor
 comandă pentru regim de croazieră
 ABS
 ASR
 catadioptri pentru gabarit
 protecţii laterale
 aer condiţionat
ANEXA NR. 3
Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 28 ianuarie 2003
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 – Prevederile prezentei legi reglementează transporturile publice de persoane sau bunuri în regim de taxi
sau de persoane în regim de închiriere.
Art. 2- Reglementarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi şi a transportului de persoane în
regim de închiriere asigură realizarea unei protecţii reale a intereselor clienţilor, taximetriştilor şi operatorilor de
transport.
Art. 3 (1) Transportul public de persoane cu autovehicule se realizează contra cost, pe bază de bon client, în
regim de taxi, şi pe bază de contract, în regim de închiriere.
(2) Transportul public de bunuri cu autovehicule în regim de taxi se realizează contra cost, în cuantum stabilit pe
bază de bon client.
(3) Serviciile publice de transport în regim de taxi sau de închiriere pot fi efectuate de către operatorul de
transport cu autovehicule deţinute cu orice titlu, cu excepţia contractului de comodat.
(4) Serviciile publice de transport în regim de taxi pot fi efectuate şi de către orice taximetrist in dependent
autorizat, care utilizează în acest scop un singur autovehicul aflat în proprietate.
Art. 4 (1) Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de
transport local de interes public şi se află sub autoritatea administraţiilor publice locale.
(2) Transportul de persoane în regim de închiriere face parte din categoria transporturilor publice şi se află sub
autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Autoritatea Rutieră Română
Art. 5 (1) Costul transporturilor de persoane şi bunuri, în regim de taxi se determină prin consumarea tarifelor pe
distanţa parcursă şi / sau timpul de staţionare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului
respectiv, la care se adaugă , după caz, şi alte tarife.
(2) Costul transportului de persoane în regim de închiriere se determină prin aplicarea tarifului pe distanţa şi /
sau timpul, după caz, cât autovehiculul se află la dispoziţia clientului, conform contractului.
Art. 6 – În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) afişaj client – indicator alfanumeric al aparatului de taxat are rolul de a afişa, în mod lizibil pentru client. În
mod succesiv indicaţii privind costul prestaţiei efectuate până la momentul respectiv şi în mod continuu poziţia
de operare în care este taximetrul în acel moment şi tariful aplicat;
b) aparat de taxat – aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru, calculează
automat şi indică permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfârşitul cursei, emite un bon client, pe
baza tarifelor care au ost programate. Aparatul de taxat trebuie să fie dotat cu o memorie electronică fiscală care
să asigure înregistrarea, controlul activităţii şi veniturilor realizate şi să poată emite alte documente , conform
reglementărilor în vigoare;
c) bon client – bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizării cursei privind transportul de
persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea acelor referitoare la acest transport şi care constituie singurul
document justificativ pe baza căruia clientul execută plata prestaţiei respective;
d) cheie electronică – cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea şoferului de taxi,
colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor;
e) client – persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane sau al unor
bunuri, după caz, în numele căreia se execută n transportul şi care plăteşte, după efectuarea acestuia, întreaga
contravaloare a prestaţiei conform datelor înscrise în bon client sau, în cazul transportului în regim de închiriere,
plata serviciului se realizează pe baza documentelor fiscale cu regim special, în conformitate cu contractul de
închiriere încheiat cu operatorul de transport;
f) dispecerat taxi( denumit în continuare dispecerat) – activitate conexă transportului în regim de taxi , care preia
telefonic şi transmite comenzile clientului prin staţia radio de emisie – recepţie către taximetrist;
g) cursă – deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de
început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinaţiei;
h) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale şi, respectiv, a operatorului de
transport sau a taximetristului independent, după caz;
i) lampa taxi – casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile
faţă şi spate , alături de înscrisul central TAXI, conţine lămpi care indică poziţia „Liber” sau „Ocupat” a taxiului şi
care trebuie să ie vizibile de la o distanţă de minimum 100 de metri;
J) loc de aşteptare a clienţilor –spaţiu special amenajat şi semnalizat de către autoritatea administraţiei publice
locale, cu număr de locuri prestabilit, pentru staţionarea taxiurilor în aşteptare în poziţia „Liber”.
K) memoria electronică fiscală – componentă a aparatului de taxat, care poate înmagazina pe bază de program,
date privind activitatea taxiului conţinute în bonul client, în condiţii de neconvertibilitate, inaccesibilitate şi
securitate;
l) operator de transport taxi – persoană juridică română care deţine în condiţiile art. 3 alin. (3) un parc de
autovehicule din categoria celor prevăzute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea
transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, după caz, şi autorizat, în condiţiile art. 9;
m) operator de transport în regim de închiriere – persoană juridică română autorizată conform Ordonanţei
Guvernului nr., 44/ 1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105 / 2000, cu
modificările ulterioare;
n) raportul taximetristului – raport de control nefiscal, conţinând date corespunzătoare activităţii unui taximetrist
din raportul fiscal de închidere zilnică, în condiţiile în care în perioada de 24 ore a unei zile au activat pe taxi şi
alţi taximetrişti;
o) sigiliu fiscal – sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat şi pe memoria fiscală în scopul de a nu permite,
fără desigilare, accesul la memoria electronică fiscală;
p) sigiliu de protecţie – sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protecţia cablajului de conectare a aparatului de taxat,
protecţie ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;
q) sigiliu metrologic – sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite, fără desigilare , accesul la operaţiuni
privilegiate;
r) taxi – autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de până la 3,5 tone capacitate
maximă totală autorizată pentru transportul de bunuri, care pe baza licenţei de execuţie pe vehicul, poate
executa transporturi în regim de taxi;
s) taximetru- componentă a aparatului de taxat prin intermediul căreia se măsoară timpul şi distanţa parcursă şi
care calculează automat sumele datorate de client;
t) taximetrist – conducătorul auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;
u) taximetrist independent – persoană fizică autorizată conform legii, care desfăşoară transport de persoane au
bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea SA. În condiţiile prezentei legi, taximetristul
independent va fi supus aceluiaşi tratament ca şi operatorul de transport în regim de taxi, cu privire la
sancţionarea şi respectarea reglementărilor în vigoare, după caz. Prin derogare de la prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 44 / 19967 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin legea nr. 105 / 2000, cu
modificările ulterioare, taximetristul independent va prim i licenţa taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română,
cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.
v) tarif încărcare / descărcare – tarif al activităţii prestate de taximetrist sau de alţi angajaţi ai operatorului de
transport pentru încărcarea, descărcarea şi manipularea bunurilor(manual sau mecanizat) în cazul
transporturilor de bunuri;
w) tarif de pornire – tarif unic, exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care
apare pe afişaj client o dată cu activarea dispozitivului de control din poziţia de operare Liber în poziţia de
operare Ocupat;
x) tarif de staţionare – tarif exprimat în lei / oră, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cât taxiul a
staţionat la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, precum şi pentru perioadele în care taxiul, aflat în cursă, s-
a deplasat sub limita vitezei de comutare;
y) transport de persoane în regim de închiriere – transport executat cu un autoturism pus la dispoziţia unui
client, pe bază de contract de închiriere cu titlu oneros, cu sau fără conducător auto, tarifat pe oră sau pe zi, cu
plata anticipată a prestaţiei contractate pe bază de documente, conform legii;
z) viteză de comutare – viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat
tarifarea distanţei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers , după caz.
CAPITOLUL II
Autorizarea şi efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere
Secţiunea 1
Autorizarea transportului în regim de taxi
Art. 7- Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi se pot executa ca servicii de interes public pentru
populaţie, de regulă, în interiorul unei localităţi, numai pe baza autorizaţiei pentru transport în regim de taxi,
valabilă, emisă de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile prezentei legi.
Art. 8- Autorizarea operatorului de transport sau a taximetristului independent pentru efectuarea transportului în
regim de taxi se poate realiza pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri, după caz.
Art. 9. Autorizaţia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi se emite la cererea operatorului de
transport sau a taximetristului independent de către autoritatea administraţiei publice locale sau a municipiului
Bucureşti pe raza căreia solicitantul îşi desfăşoară activitatea, îşi are sediul sau o filială, după caz, pe baza unei
documentaţii minime, care trebuie să conţină următoarele:
a) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerţului al operatorului de transport respectiv, sau, după
caz, copie de pe autorizaţia eliberată taximetristului independent, potrivit legii;
b) copie de pe licenţa de transport corespunzătoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licenţa taxi,
după caz, eliberată sau vizată de agenţia Autorităţii Rutiere Române din judeţul respectiv sau din municipiul
Bucureşti, după caz. Licenţa de transport pentru operatorul de transport în regim de taxi se va elibera în
aceleaşi condiţii în care Autoritatea Rutieră Română o acordă în transportul public local de călători, conform
legii. Taximetriştii independenţi vor primi licenţa taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Română, în condiţiile
prezentării certificatului valabil de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agenţiile Autorităţii Rutiere
Române, a actelor ce dovedesc proprietatea Asupra autovehiculului utilizat, precum şi a cazierului judiciar;
c) copiile licenţelor de execuţie pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licenţe eliberate de agenţia Autorităţii Rutiere
Române din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti, pe baza licenţei de transport, a exemplarului de
serviciu sau a licenţei taxi, după caz. Licenţa de execuţie pe vehicul se eliberează numai pentru autovehiculele
înmatriculate în judeţul pentru care este valabilă licenţa de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia.
Licenţa de execuţie pe vehicul se eliberează pe baza prezentării următoarelor documente:
- certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Român;
- talonul anexă la certificatul de înmatriculare, cu inspecţia tehnică valabilă;
- asigurarea pasagerilor şi bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport şi a taximetriştilor
independenţi;
- asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
- dovada plăţii taxei către Autoritatea Rutieră Română;
d) dovada că fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau că taximetristul independent este
proprietarul taxiului, precum şi că aceştia deţin certificatul de atestare a pregătirii profesionale eliberat de
agenţia Autorităţii Rutiere Române.
Art. 10 – Autorizaţia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi eliberată operatorului de transport
sau taximetristului independent este unică. Pe baza acesteia, autoritatea administraţiei publice locale poate
elibera câte o autorizaţie taxi permanentă sau sezonieră, după caz, pentru fiecare licenţă de execuţie pe vehicul
deţinută, care conţine şi numărul de ordine atribuit.
Art. 11 – Autorizaţia pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi, precum şi autorizaţia taxi au
valabilitatea egală cu cea a licenţei de transport, respectiv cu licenţa de execuţie pe vehicul, după caz.
Art. 12 (1) Autorizaţia se primeşte sub rezerva prezentării la emitent, până la începerea activităţii, a dovezii
deţinerii asigurării pentru riscurile civile la care clienţii pot fi supuşi în timpul transportului în ceea ce priveşte
integritatea lor fizică sau a bunurilor, riscuri care cad în sarcina operatorului de transport, conform legii.
(2 ) Prezentarea dovezii condiţionează începerea activităţii şi, în aceste condiţii, dacă termenul depăşeşte două
luni de la data emiterii autorizaţiei, emitentul poate decide suspendarea sau anularea acesteia.
Art. 13. În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind serviciile publice, respectiv transportul în regim
de taxi, autorităţile administraţiei publice locale sau a municipiului Bucureşti, după caz, emit reglementări
referitoare la:
a) modul de desfăşurare a transportului de persoane sau de bunuri pe teritoriul localităţii respective, în
conformitate cu reglementările generale în vigoare;
b) nivelul tarifelor aplicate, astfel cum sunt definite la art. 49 lit. c);
c) programele de lucru obligatorii;
d) interdicţiile şi restricţiile privind activitatea în regim de taxi;
e) locurile de aşteptare sau de staţionare a taxiurilor;
f) obligaţiile operatorilor de transport şi ale taximetriştilor independenţi privind desfăşurarea serviciului de
interes public;
g) controlul activităţii taxiurilor pe traseu;
h) taxele şi impozitele locale ce se impun;
i) norma privind gradul de asigurare a numărul de locuri de aşteptare a clienţilor în raport cu numărul de
autorizaţii taxi emise.
Art. 14.(1) Activitatea de transport public local de persoane realizată în regim de taxi trebuie dimensionată în
raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze,
microbuze, tramvaie sau metrou, după caz.
(2) Autorităţile administraţiilor publice locale şi ale municipiului Bucureşti vor limita numărul maxim de autorizaţii
taxi permanente şi sezoniere după următoarele criterii:
a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze,
tramvaie sau metrou, după caz;
b) norma cuprinsă la art. 13 lit. i)
c) gradul de poluare;
d) cererea şi oferta permanentă şi sezonieră;
e)gradul de aglomeraţie în trafic şi altele.
(3) Numărul maxim de autorizaţii taxi permanente şi sezoniere, pentru perioada acordată, se va stabili prin
hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu consultarea asociaţiilor.
(4) După acordarea numărului maxim de autorizaţii taxi permanente şi sezoniere stabilit, autoritatea
administraţiei publice locale, respectiv a municipiului Bucureşti, nu va mai elibera nici o autorizaţie taxi decât în
condiţia vacantării unei dintre acestea.
(5) Distribuirea numărului de autorizaţii taxi permanente pentru grupa operatorilor de transport şi pentru grupa
taximetriştilor independenţi se va realiza de către autorităţile administraţiei publice locale. Distribuirea
autorizaţiilor taxi pentru taximetriştii independenţi se va realiza în proporţie de o treime din numărul total al
autorizaţiilor taxi permanente, aceasta precedând distribuirea pentru grupa operatorilor de transport.
(6) În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin. (5) , nu este
acoperit de către grupa operatorilor de transport, respectiv de către grupa taximetriştilor independenţi,
autoritatea administraţiei publice locale va proceda, după caz, astfel:
a) operatorilor de transport li se vor oferi autorizaţiile taxi permanente din cota taximetriştilor independenţi, în
limita autorizaţiilor taxi permanente nesolicitate de aceştia;
b) taximetriştilor independenţi li se vor oferi autorizaţii taxi permanente din cota operatorilor de transport, în limita
autorizaţiilor taxi permanente nesolicitate de aceştia.
(7) În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare
decât numărul de autorizaţii stabilit pentru grupa respectiv ă, autoritatea administraţiei publice locale va organiza
licitaţie publică pentru oferirea numărului de autorizaţii stabilit. O autorizaţie taxi permanentă se acordă
operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durată de 5 ani, timp în care acesta poate deţine
autorizaţia, cu întreruperi din cauze imputabile lui.
(8) În condiţiile alin. (6) în care cererea de autorizaţii taxi permanente a unei grupe este mai mică decât n umărul
de autorizaţii repartizate grupei, autorizaţiile permanente disponibile vor fi oferite solicitanţilor celeilalte grupe
prin licitaţie publică, pentru o durată de un an, perioadă după care se va proceda în conformitate cu prevederile
alin. (6).
(9) Autoritatea administraţiei publice locale nu va oferi unui operator de transport în regim de taxi mai mult de
30% din autorizaţiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectivă.
(10) Autorizaţiile sezoniere vor fi acordate cu prioritate taximetriştilor independenţi autorizaţi.
(11) În cazul în care un operator de transport sau un taximetrist independent renunţă sau i se anulează, din
cauze imputabile, una dintre autorizaţiile taxi, autoritatea administraţiei publice locale o va oferi solicitanţilor
îndreptăţiţi, incluşi în listele de aşteptare făcute publice, conform prevederilor alin. (6) – (8)
(12) În condiţiile în care posesorul autorizaţiei taxi permanente înlocuieşte din motive justificate autovehiculul cu
alt autovehicul agreat, autorizaţia taxi rămâne valabilă.
Art. 15 (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai de o persoană juridică română de către un
operator de transport în regim de taxi, denumit în continuare operator dispecer, în baza licenţei de execuţie
eliberate de Autoritatea Rutieră Română, pe baza următoarelor documente:
a) dovada că operatorul deţine baza tehnico – materială necesară, respectiv sediul, dotarea şi frecvenţa radio
protejată pentru operatorii de transport şi taximetriştii independenţi deserviţi;
b) autorizaţia pentru reţeaua de comunicaţii independente eliberată de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei;
c) dovada existenţei contractelor privind dispecerizarea, realizate cu toţi operatorii de transport şi taximetriştii
independenţi deserviţi;
d) lista staţiilor de radio din dotarea taxiurilor, operatorilor de transport şi a taximetriştilor independenţi deserviţi,
cu seriile şi codurile de apel ale acestora;
e) documentele solicitate de agenţiile Autorităţii Rutiere Române în legătură cu persoana desemnată să conducă
activitatea de dispecerat;
f) alte documente stabilite prin normele privind transportul rutier, solicitate de agenţiile Autorităţii Rutiere
Române.
(2) Operatorul dispecer deţine un registru cu evidenţa strictă a staţiilor radio de emisie-recepţie din dotarea
taxiurilor deservite, care cuprinde elementele de identificare şi durata de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare
a acestora.
Art. 16. Licenţa de execuţie pentru activitatea de dispecerat poate fi retrasă de către emitent în următoarele
cazuri:
a) dispeceratul deserveşte taxiuri dotate cu staţii radio a căror provenienţă legală nu poate fi dovedită;
b) dispeceratul deserveşte operatori de transport în regim de taxi sau taximetrişti independenţi, neautorizaţi;
c) dispeceratul deserveşte autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere, cărora le este interzisă
folosirea staţiilor radio de emisie – recepţie.
SECŢIUNEA a – 2 – a
Executarea transporturilor în regim de taxi
Art. 17 – Transportul în regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului şi pe orice traseu deschis
circulaţiei publice.
Art. 18. În raport cu localitatea unde operatorul de transport sau taximetristul independent este autorizat, acesta
poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situaţii:
a) de regulă, în interiorul localităţii de autorizare, în trafic local;
b) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi sau puncte de interes, în trafic interurban, numai la
cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului;
c) ocazional, între localitatea de autorizare aflată într-o zonă administrativ – teritorială limitrofă cu una din
frontiere şi alte localităţi similare de peste frontieră , în trafic internaţional de frontieră, dacă acordurile bilaterale
permit aceasta. În acest caz licenţele vor fi acordate în condiţiile executării transporturilor publice internaţionale
de persoane, conform normelor privind transportul rutier, în vigoare.
Art. 19 – Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care
depăşesc localitatea de autorizare.
Art. 20(1) Taxiurile au acces în condiţii egale şi nediscriminatorii în locurile de aşteptare as clienţilor, în limita
locurilor vacante.
(2) Accesul în locurile de aşteptare a clienţilor poate fi gratuit sau autoritatea administraţiei publice locale poate
institui o taxă generală, plătită de fiecare taxi autorizat.
(3) În lipsa locurilor de aşteptare a clienţilor, taxiurile pot staţiona numai în locurile permise pentru autovehicule.
Art. 21 (1) Orice persoană are acces egal şi nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în poziţia
Liber, staţionar sau în mişcare.
(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat în mişcare în poziţia Liber se poate realiza de către client semnalizând
vizibil.
(3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic prin intermediul unui dispecerat al cărui operator
este deţinător de licenţă de execuţie.
(4) Pentru angajarea au realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al
persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri şi circula în regim special în
zone unde circulaţia este restricţionată, fără a afecta siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.
Art. 22. –Se interzice transportul pe o singură cursă a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art.
6 e).
Art. 23 (1) Timpul în care se desfăşoară o cursă este cel cuprins între momentul începerii cursei şi momentul
finalizării acesteia.
(2) Momentul începerii cursei este acela în care între client şi taximetrist s-a convenit executarea acesteia şi
coincide cu momentul trecerii de la poziţia Liber la poziţia Ocupat.
(3) Momentul finalizării cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinaţie de către client, care coincide cu
trecerea de la poziţia Ocupat la poziţia Liber, după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în poziţia
Plată.
(4) Dacă taxiul nu se deplasează de la trecerea în poziţia Ocupat, aparatul de taxat va trebui să înceapă
înregistrarea în regim de staţionare la dispoziţia clientului, după afişarea tarifului de pornire.
Art. 24 – În cazul angajării taxiului printr-un dispecer, locul şi momentul începerii sunt locul şi momentul preluării
clientului.
SECŢIUNEA a 3-a
Executarea transportului de persoane în regim de închiriere a autoturismului
Art. 25(1) Transportul de persoane în regim de închiriere se execută de către operatorii de transport în condiţiile
existenţei licenţei de transport şi a licenţelor de execuţie pe vehicul, eliberate în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 44 / 1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1056 /
2000, cu modificările ulterioare.
(2) În cazul autoturismului pus la dispoziţie fără şofer, costurile realizate cu carburanţii, cu taxele de drum, de
parcare sau de acces sunt în sarcina clientului.
(3) Pentru executarea acestui transport, la bordul autoturismului trebuie să existe: licenţa de execuţie pe vehicul,
documentul fiscal cu regim special valabil privind modul de plată a întregului transport, contractul încheiat între
operator şi client, asigurarea pentru vehicul şi pentru client, precum şi certificatul de înmatriculare cu talonul
având inspecţia periodică valabilă.
(4) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de
închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau staţii radio de emisie – recepţie.
(5) Autoturismele trebuie să aibă în vedere, pe parbriz şi pe lunetă, câte un ecuson cu textul RENT A CAR,
asigurat contracost de către agenţia Autorităţii Rutiere Române o dată cu acordarea licenţei de execuţie pentru
vehicul.
(6) Operatorul este obligat să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul
transportului, pentru cauza imputabile operatorului de transport.
SECŢIUNEA a – 4 a
Atestarea profesională a taximetriştilor
Art. 26 (1) Pentru a putea practica activitatea de taximetrist în transportul în regim de taxi, conducătorul auto
Trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă permis de conducere categoria B valabil şi o vechime de cel puţin 3 ani sau permis de con ducere
categoria C valabil şi o vechime de cel puţin 2 ani;
b) să deţină certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil;
c) să facă dovada că este angajat al operatorului de transport care deţine taxiul pe care îl conduce sau că este
proprietarul mijlocului de transport respectiv, în cazul taximetristului independent;
d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.
(2) Certificatul de atestare se eliberează de către agenţia Autorităţii Rutiere Române pe raza căreia conducătorul
auto activează, în urma promovării unui test-grilă.
(3) Pentru a susţine testul-grilă conducătorul auto trebuie să prezinte la agenţia Autorităţii Rutiere Române
următoarele documente:
a) dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea taximetriei, cu o durată de maximum
3 luni
b) dovada plăţii în contul agenţiei Autorităţii Rutiere Române a taxei privind testarea şi costul certificatului de
atestare a pregătirii profesionale.
(4) Testul – grilă , care este aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, se
consideră promovat în cazul obţinerii a cel puţin 70% din punctajul maxim.
(5) În caz de nepromovare a testului – grilă, conducătorul auto are dreptul la o nouă testare după maximum 15
zile, în condiţiile respectării prevederilor alin. (3) lit. b)
(6) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după
absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.
Art. 27 (1) Condiţiile de pregătire profesională a conducătorilor auto în vederea obţinerii certificatului de
atestare a pregătirii profesionale, necesar practicării activităţii de taximetrist se vor stabili de Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
(2) Pregătirea profesională va fi asigurată , de regulă, în judeţul respectiv, printr-o unitate de şcolarizare a
conducătorilor auto, autorizată pe baza unei programe de şcolarizare, aprobată de Ministerul Lucrărilor Publice.,
Transporturilor şi Locuinţei.
(3) Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanţi vor prezenta
următoarele documente:
a) cerere – tip;
b) copie de pe permisul de conducere valabil;
c) cazierul judiciar;
d) copie de pe cartea de muncă, dacă există;
e) copie de pe actul de identitate;
f) dovada că este apt medical şi psihologic pentru transportul de persoane;
g) adeverinţă eliberată de Serviciul Poliţiei Rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu a avut suspendat
dreptul de a conduce un autovehicul şi nu a fost implicat în accidente rutiere;
h) dovada plăţii taxei de şcolarizare, a taxei privind testul-grilă şi a costului certificatului de atestare a pregătirii
profesionale.
Art. 28.(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru 5 ani şi poate fi prelungit pentru
încă 3 ani.
(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil cu vizarea anuală gratuită şi susţinerea testului –
grilă o dată la 2 ani la agenţia autorităţii Rutiere Române, precum şi cu dovada că taximetristul este apt din
punct de vedere medical şi psihologic.
(3) Neacordarea vizei anuale în termen poate fi contestată de taximetrist la Autoritatea Rutieră Română –
sediul central. Contestaţia se rezolvă în maximum 156 zile.
(4) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil şi în alt judeţ, cu condiţia preluării evidenţei şi
vizării atestatului de către agenţia Autorităţii Rutiere Române din judeţul unde va activa taximetristul.
Art. 29. (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se reţine de către organele de control în drept dacă
se constată că transportul s-a efectuat fără aparatul de taxat în funcţiune sau cu aparat de taxat şi / sau staţie
radio de emisie – recepţie a căror provenienţă legală nu poate fi justificată, precum şi în alte cazuri stabilite de
prezenta lege.
(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale reţinut, împreună cu o copie de pe documentul de constatare
a cauzei care a determinat reţinerea, se depune la agenţia Autorităţii Rutiere Române, care va decide
suspendarea sau anularea acestuia, în termen de 3 zile de la reţinere.
(3) Împotriva măsurii de anulare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale conducătorul auto poate face
contestaţie la Autoritatea Rutieră Română – sediul central , care va soluţiona cazul în maximum 30 de zile de la
data depunerii contestaţiei. În cazul menţinerii măsurii de anulare, acesta se poate adresa instanţei de judecată,
potrivit legii.
(4) Regimul suspendării sau anulării permisului de conducere se aplică şi certificatului de atestare a pregătirii
profesionale.
Capitolul III
Autovehiculele taxi
Art. 30(1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi vor fi agreate de către
Registrul Auto Român c taxiuri numai autoturisme şi, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) sunt dotate cu aparat de taxat cu aprobare de model şi verificate de Biroul Român de Metrologie Legală, în
stare de funcţionare, şi avizate conform prevederilor prezentei legi şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
28 / 1999, privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată;
b) sunt dotate legal cu staţii radio de emisie – recepţie şi alarmă şofer, în stare de funcţionare; dotarea cu staţii
radio de emisie-recepţie este opţională pentru taximetriştii independenţi care deţin autorizaţii taxi sezoniere;
c) sunt dotate cu lampă taxi în stare de funcţionare, conform prevederilor prezentei legi, omologată de către
Registrul Auto Român;
d) aparatura de taxat intră în funcţiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă fixat în
una dintre poziţiile de operare autorizate;
e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi
dotările stabilite conform prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat să fie dotat cu portiere de
acces şi evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienţi, după caz, precum şi cu spaţiu
corespunzător transportului bagajelor de mână şi nu poate transporta mai mult de 4 persoane în afara
conducătorului auto.
(3) Pentru taxiul destinat transportului de bunuri, autovehiculul, cu sau fără remorcă, trebuie să fie destinat în
exclusivitate transportului de bunuri.
(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim
de taxi.
Art. 31(1) Taxiul trebuie să ofere în exterior prin însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită şi
dotări, vizibile de la distanţă , informaţii privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potenţial, cât
şi organelor de control şi supraveghere autorizate.
(2) Linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului, va fi marcată pe părţile laterale de o
bandă dublă de carouri tip şah, de culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme şi 5 x 5
cm la celelalte vehicule.
(3) În cazul taxiurilor cu autorizaţie taxi permanentă, cel puţin deasupra benzii duble tip şah caroseria va avea
obligatoriu culoarea stabilită prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti ,cu consultarea asociaţiilor.
(4) Pe portierele din spate se va aplica vizibil un indicator marcat, detaşabil, care să reprezinte numărul de
autorizaţie taxi atribuit operatorului de transport de către autoritatea administraţiei publice a localităţii de
autorizare, data expirării acesteia, precum şi localitatea de autorizare. Modelul indicatorului marcat detaşabil şi
al sistemului de prindere a acestuia este stabilit de autoritatea administraţiei publice locale. Indicatorul marcat
detaşabil se montează şi se demontează de către o persoană desemnată de autoritatea administraţiei publice
locale. Indicatorul marcat detaşabil se aplică pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei taxi.
(5) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe faţă şi spate,
aprinsă permanent în timpul programului de lucru şi care conţine două lămpi suplimentare, de culori diferite, a
căror semnificaţie, văzute din faţă, este următoarea:
în stânga, o lampă de culoare roşie care, atunci când este aprinsă, indică poziţia Ocupat a taxiului, respectiv
există comandă client şi prestaţia se tarifează;
în dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică poziţia Liber a taxiului, respectiv nu
există comandă client.
(6) În cazul taxiurilor aparţinând operatorilor de transport în regim de taxi, persoane juridice, lampa taxi poate fi
astfel dimensionată încât pe părţile laterale ale lămpii taxi să se poată înscrie vizibil datele de identificare a
operatorului de transport şi numărul de apel telefonic al operatorului dispecer care îl deserveşte.
(7) Modelul lămpii taxi va fi omologat de Registrul Auto Român.
Art. 32. Indicaţiile lămpii taxi trebuie să aibă corespondent, vizibil pentru client, în afişajul client al aparatului de
taxat.
Art. 33 .Poziţiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:
a) poziţia Liber – este aprinsă permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. În această poziţie vor fi şterse
şi resetate la zero toate indicaţiile de preţ ale ultimei călătorii de pe afişajul client;
b) poziţia Ocupat – este aprinsă permanent lampa de culoare roşie din lampa taxi;
c) poziţia Plată – la trecerea în această poziţie se stinge lampa roşie, se aprinde lampa verde, iar afişajul client
indică suma finală ce trebuie plătită de client. Din poziţia Plată nu se poate trece în poziţia Ocupat sau Liber
decât după emiterea bonului client de aparatul de taxat;
d) poziţia Măsurare - se aplică în sistemul dublu de tarifare distanţă – timp, în care cantităţile măsurate
parcurse se afişează.
Art. 34 – În cazul în care taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist în alte scopuri decât
transportul în regim de taxi, se instituie poziţia de operare Privat, caz în care aparatul de taxat este scos din
funcţiune. În Poziţia privat lampa taxi va fi scoasă de pe cupolă.
Art. 35. (1) Taxiul trebuie să aibă afişate pe portierele din faţă valoarea tarifelor pe kilometru şi pe oră şi tariful
de pornire, astfel încât acestea să fie vizibile de la 5 metri.
(2) Taxiul trebuie să aibă afişate în interior, la loc vizibil, un ecuson cuprinzând numele şi fotografia
conducătorului auto.
Art. 36 (1) Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă staţia radio de emisie – recepţie, un dispozitiv GPS de
monitorizare şi apel.
(2) Un taxi poate avea dotări opţionale, cum ar fi: dispozitivul de înregistrare a precizărilor făcute de client,
perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi, climatizator, cititor de carduri, precum şi altele.
Art. 37 (1) Pe toată durata activităţii taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce priveşte nerespectarea
prevederilor prezentei legi de către reprezentanţii organelor de control autorizate, respectiv:
administraţia publică locală;
organele fiscale locale şi judeţene;
organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, precum şi din unităţile sale teritoriale;
Autoritatea Rutieră Română
Biroul Român de Metrologie Legală
Structurile poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române;
Registrul Auto Român
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
(2) În traficul rutier controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanţii autorităţilor menţionate la alin.
(1) , numai împreună cu poliţia rutieră.
(3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiului sunt cele stabilite de reglementările specifice,
emise de organismele prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele:
controlul existenţei şi valabilităţii exemplarului de serviciu al autorizaţiei la bordul taxiului
controlul funcţionării aparatului de taxat şi al integrităţii sigiliilor;
controlul corespondenţei dintre indicaţiile furnizate în exterior de lampa taxi şi indicaţiile şi înregistrările
aparatului de taxat
controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor şi a nivelului acestora
când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau ultimul bon client;
dacă clienţii primesc bonul client şi dacă conţinutul acestuia este conform cu prevederile legii;
preluarea spre analiză şi control a datelor in memoria fiscală.
(4) Controlul efectuat în condiţiile alin. (1) , în timpul deplasării taxiului în poziţia Ocupat, se efectuează, de
regulă, în cazul de flagrant.
CAPITOLUL IV
Aparatul de taxat
Art. 38 – Aparatul de taxat trebuie să îndeplinească toate condiţiile şi funcţiile prevăzute de normele legale în
vigoare.
Art. 39 . Funcţiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum şi
următoarele funcţii:
a) înregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat;
b) funcţionarea aparatului în condiţiile deconectării dispozitivelor de imprimare şi afişaj client, a memoriei
electronice fiscale şi a lămpii taxi;
c) modificarea tarifelor sau a cotei T. V. A. înainte de obţinerea raportului fiscal de golire zilnică;
d) modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vară la ora de iarnă şi invers sau variaţii
mai mari de 10 minute.
Art. 40. Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare,
precum şi în următoarele condiţii:
a)nu este conectat sistemul de imprimare, afişajul client sau lampa taxi;
b) capacitatea de înmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat;
c) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de închidere zilnică se încearcă tipărirea primului
bon client fără emiterea automată a raportului fiscal de închidere zilnică pentru perioada respectivă;
d) dacă la încărcarea memoriei dedicate bonurilor client sau înainte de închiderea fiscală zilnică nu se emite
automat rola jurnal ce va conţine copiile bonurilor client din ziua respectivă.
Art. 41. condiţiile minimale tehnice pe care trebuie să le îndeplinească în funcţionarea lor aparatele de taxat sunt
cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum şi următoarele condiţii:
a) să furnizeze informaţii reale şi autentice privind serviciile de transport în regim de taxi efectuate la nivelul
unei perioade de lucru de 24 de ore şi pe o perioadă mai lungă, prin citirea memoriei fiscale;
b) să asigure, prin intermediul tastaturii, al imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile
prestate;
să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna funcţionare a memoriei electronice
fiscale şi a funcţiilor asociate;
d) să asigure accesul la regimul de lucru programare, numai după îndepărtarea sigiliului fiscal aplicat aparatului
de taxat;
e) să asigure prin programare posibilitatea a lucra cu două tarife, tarif de zi şi tarif de noapte, în transportul de
persoane. Tariful de zi se percepe între orele 6.00 - 22.00, iar tariful de noapte între orele 22.00 – 6.00:
f) să asigure automat, prin program, decizia de schimbare a orei de vară şi a orei de iarnă, precum şi a anilor
bisecţi;
g) să asigure cu viteza de comutare limită să fie de 10 km pe oră;
h) să tipărească bonul client cu datele de pe afişajul client şi să şteargă automat aceste date o dată cu trecere
din poziţia Plată;
i) să tipărească raportul şoferului, raportul fiscal de închidere zilnică, raportul memoriei fiscale sau să permită
citirea înregistrărilor din memoria electronică fiscală prin intermediul cheii electronice;
j) să introducă în memoria fiscală date prevăzute de normele legale în vigoare, precum şi următoarele date:
- numărul de înmatriculare a autovehiculului taxi;
- numărul aprobării metrologice de model a aparatului de taxat;
- setul de tarife de lucru şi modificările lor; - coeficientul aparatului de taxat K;
- numărul şi data fiecărui raport de închidere zilnică, care va cuprinde minimum următoarele informaţii: parcursul
total (km), par cursul total cu călători (km), valoarea totală încasată, valoarea T. V. A. , numărul fiecărei curse
efectuate;
- numărul de telefon şi fax al operatorului de transport;
- numărul de înmatriculare a vehiculului;
- data, ora şi minutul introducerii în exploatare;
- componentele antetului.
k) să funcţioneze normal la temperaturi cuprinse între –300 0 C şi + 550 0C.
Art. 42. Bonul client trebuie să conţină elementele precizate în normele legale în vigoare, precum şi următoarele
elemente:
- numărul de telefon şi fax al operatorului de transport;
- numărul bonului client, data şi ora;
- codul fiscal al operatorului de transport;
- numărul cursei;
- numele taximetristului
numărul de înmatriculare a autovehiculului taxi şi numărul autorizaţiei taxi;
- numărul aprobării metrologice de model al aparatului de taxat;
- tariful de pornire;
- tariful pe kilometru parcurs;
- distanţa parcursă şi valoarea;
- tariful pe oră / minut de staţionare;
- durata staţionării şi valoarea;
- tariful orar pentru încărcare / descărcare, dacă este cazul;
- durata prestaţiei pentru încărcare / descărcare, dacă este cazul;
- costul total al serviciului;
- valoarea şi cota T. V. A. aferente.
Art. 43. Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi
scoasă din funcţiune sau fără eliberarea bonului client respectiv la finalul cursei.
Art. 44. (1)Producătorul sau, după caz, importatorul de aparate de taxat furnizează o dată cu aparatul dotarea
tehnică şi procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea şi se pot obţine informaţiile conţinute
în memoria electronică fiscală.
(2) Perioada de garanţie este de minimum un an.
Art. 45 (1) Aplicarea sau înlăturarea sigiliului fiscal al aparatului de taxat, precum şi introducerea programului
privind modul de tarifare şi tarifele se realizează numai de căţre reprezentantul autorizat, conform Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 28 / 1999 privind obligaţi agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronic e fiscale, republicată.
(2) Filiala judeţeană a Biroului Român de metrologie Legală, prin reprezentantul său autorizat, verifică şi
testează aparatul de taxat şi aplică sigiliul de protecţie şi sigiliul metrologic după montarea sa pe taxi, ocazia cu
care eliberează buletinul metrologic.
(3) Unitatea service autorizată instalează aparatele de taxat pe taxi, introduce, testează şi verifică programele de
lucru necesare. În caz de intervenţie asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul să înlăture şi să
aplice sigiliul de protecţie.
Art. 46. în situaţia funcţionării taxiului cu mai mulţi şoferi alternativ, în cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare
şofer începe activitatea prin accesarea identităţii sale în programul aparatului de taxat, prin introducerea unei
chei electronice, prin intermediul căreia se poate executa şi controla asupra activităţii depuse de acesta.
CAPITOLUL V
Tarife privind transportul în regim de taxi
Art. 47. Evaluarea costului transportului în regim de taxi poate fi realizată în una dintre următoarele modalităţi:
a) în funcţie de distanţa parcursă;
b) în funcţie de timpul cronometrat consumat;
în funcţie de distanţa şi timpul realizate pe cursă în cazul unor transporturi de bunuri.
Art. 48. Costul total al unui transport în regim de taxi se compune, de regulă, din următoarele elemente:
1. În cazul transportului de persoane:
tariful de pornire;
costul total privind distanţa parcursă, calculat automat în funcţie de tariful pe kilometru programat;
c) costul total privind timpul consumat în staţionări la dispoziţia clientului, la care se adaugă timpul consumat în
parcurgerea unor distanţe cu viteza sub viteza de comutare de 10 km / oră, calculat automat în funcţie de tariful
pe timpul programat.
În cazul transportului de bunuri sunt posibile două variante:
a) aplicabilă, de regulă, la toate taxiurile respective, la care costul total calculat la pct. 1 se suplimentează, dacă
este cazul, cu costul privind prestaţia efectuată de taximetrist, manual sau mecanizat, în activitatea de
încărcare / descărcare a bunurilor transportate. Acest cost suplimentar se introduce de către taximetrişti prin
tastarea numerică programabilă existentă, în funcţie de tariful pentru încărcare / descărcare stabilit, şi se adaugă
prin acţionarea tastaturii respective;
b) aplicabilă opţional pentru taxiuri a căror capacitate de transport totală maximă autorizată depăşeşte o tonă ,
pentru care se poate folosi tariful dublu, distanţă-timp, simultan, la al cărui cost se suplimentează ostul total
privind prestaţia efectuată de taximetrist în activitatea de încărcare / descărcare, dacă este cazul, calculată
conform prevederilor lit. a).
Art. 49. Regulile generale privind modul de stabilite a tarifelor sunt următoarele:
a) tariful pe distanţă, lei / km, şi tariful pe timp, lei / oră, se stabilesc în funcţie de caracteristicile tehnice şi de
capacitatea de transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul
persoanelor se va ţine seama şi de nivelul confortului oferit;
b( costul transportului nu este condiţionat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atâta
timp cât acestea nu depăşesc capacitatea de transport autorizată a taxiului
c) nivelul tarifelor excesive şi de ruinare, aşa cum sunt ele definite la art. 6 lit. f) din Legea concurenţei nr. 21 /
1996, pe distanţă şi timp, stabilite prin hotărâri ale autorităţii administraţiei publice locale sau a municipiului
Bucureşti, după caz, cu consultarea filialelor locale ale asociaţiilor definite la art. 54;
d) pentru circulaţia în afara localităţii autorizate, tariful pe distanţă poate fi cu maximum 80% mai mare decât
tariful aplicat în localitate, dacă clientul nu utilizează taxiul pe parcursul de întoarcere;
e) în cazul localităţilor mari şi foarte mari şi în mod special al celor în componenţa cărora intră şli sub urbii,
consiliile locale pot stabili niveluri tarifare diferenţiate între zonele centrale şi zonele de margine;
în stabilirea tarifului pe distanţă şi tarifului pe timp pentru fiecare taxi se va ţine cont de următoarea relaţie:
raportul dintre tariful pe timp, exprimat în lei n/ h, şi tariful pe distanţă, exprimat în lei / km, trebuie să fie egal cu
10., care este valoarea limită a vitezei de comutare , exprimată în km / h;
g) în cazul evaluării pe afişajul client al costului călătoriei în funcie de distanţă, pentru toate categoriile de tarife,
după trecerea în poziţia Ocupat afişarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului, următoarea
având loc după parcurgerea unei distanţe iniţiale de 400 de metri. Modificările ulterioare ale indicatorului trebuie
să aibă loc din 200 în 200 de metri, interval definit ca distanţă ulterioară;
h) în cazul evaluării pe afişajul client a costului călătoriei în funcţie de timp, pentru toate categoriile de tarife,
după trecerea în poziţia Ocupat afişarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului care are loc
după o perioadă iniţială însumând 72 de secunde staţionare sau circulaţie sub viteza de comutare. Modificările
ulterioare ale indicatorului trebuie să aibă loc din 36 în 36 de secunde, interval definit ca timp ulterior;
i) în stabilirea distanţelor şi timpilor prevăzuţi la lit. g) şi h) trebuie respectată următoarea relaţie: raportul dintre
distanţa iniţială şi distanţa ulterioară trebuie să fie egal cu raportul dintre timpul iniţial şi timpul ulterior;
j) în cazul tarifării duble simultane, în poziţia Măsurare, aplicând tariful pe oră şi tariful pe kilometru în cadrul
transportului de bunuri în regim de taxi, costul prestaţiei creşte simultan pe baza distanţei parcurse şi a timpului
consumat. În acest caz tariful aplicat este tarif unic pe întreaga cursă, din momentul trecerii taximetrului din
poziţia de operare Liber în poziţia Ocupat şi până în momentul revenirii în poziţia iniţială Liber. Tarifarea dublă se
poate aplica, de regulă, pentru autovehicule cu capacitate de transport mai mare, la care timpul în staţionare la
dispoziţia clientului este cel puţin de două ori mai mare decât timpul în circulaţie;
k) tariful de pornire nu poate depăşi valoric tariful pe kilometru aplicat;
l) tariful pentru încărcare/descărcare poate fi compus din tariful pentru operaţiunile de încărcare/descărcare,
mecanice sau manuale, şi operaţiunile de manipulare a bunurilor de către taximetrişti sau de către manipulanţi,
angajaţi ai operatorului de transport. Lucrările mecanizate de încărcare/descărcare trebuie să aibă un tarif
prestabilit pe operaţiune, iar tariful pentru operaţiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe
baza unui tarif orar prestabilit. Întregul cost al încărcării/descărcării şi manipulării bunurilor, dacă acestea sunt
executate de către angajaţii operatorului de transport, se regăseşte în bonul client pe care acesta îl plăteşte la
închiderea prestaţiei;
m) comutarea înregistrării costului pe distanţă în înregistrarea costului pe timp sau invers se realizează la
trecerea de la viteza de circulaţie la valori sub limita vitezei de comutare ori la oprire, respectiv de la starea de
oprire sau de la viteza sub limita vitezei de comutare la viteza de circulaţie, după caz.
Art. 50 . Dacă în derularea cursei, conform indicaţiilor afişajului client, se constată încetarea înregistrării valorilor
în modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afişate de aparatul de taxat.
Art. 51. Corectarea indicaţiilor ceasului electronic se poate realiza în limita a maximum 3 minute, cumulat la
nivelul unei luni.
CAPITOLUL VI
Obligaţiile operatorului de transport, ale taximetristului şi ale clientului cu privire la desfăşurarea operaţiunii de
transport în regim de taxi.
Art. 52. În vederea realizării transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, în condiţii de siguranţă,
calitate şi legalitate, operatorul de transport, taximetristul şi clientul trebuie să respecte următoarele obligaţii:
A. Obligaţiile operatorului de transport sau ale taximetristului independent, după caz:
a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate;
b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri autorizate şi având
însemnele de identificare proprii;
c) să angajeze ca taximetrişti numai conducători auto care deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale şi
corespund Standardului ocupaţional al taximetristului;
d) să asigure dispecerizarea activităţii şi posibilitatea monitorizării poziţiei taxiurilor în activitate;
e) să asigure clientului şi celorlalte persoane beneficiul asigurării lor sau a bunurilor acestora pe toată durata
transportului, chiar dacă taximetristul nu a eliberat bonul client;
f) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informaţie referitoare la
întreruperea efectuării unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranţa transportului sau a sa personală;
g) să anunţe autoritatea de poliţie, fiscală, de metrologie şi agenţia service de care depinde, în caz de furt sau
dispariţie, în orice mod, a aparatului de taxat sau a staţiei radio de emisie – recepţie de pe taxi;
h) să înştiinţeze în scris asociaţia din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului
individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;
i) să prezinte în termen aparatul de taxat la verificarea metrologică periodică.
B. Obligaţiile taximetristului:
a) să aibă un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de bună practică,
conform prevederilor din Cartea taximetristului;
b) să respecte solicitările legale ale clientului;
c) să oprească pe traseu, la semnul clientului, când se află în poziţia de operare Liber, cu excepţia cazului când
se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau în condiţiile de trafic nu permit această manevră;
d) să elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate;
e) să nu pretindă ca plată pentru prestaţia efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;
f) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infracţional sau alte acte
antisociale;
g) să anunţe organele de poliţie în cel mai scurt timp şi cu prioritate despre orice eveniment grav la care a
participat sau a fost martor;
h) să asigure protecţie clientului cât timp acesta se găseşte în taxi;
i) să transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;
j) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
k) în cazul transportului de persoane, să transporte bagajele clienţilor în limitele spaţiului destinat pentru
acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;
l) să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat ,
pentru verificare;
m) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor;
n) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o
situaţie conflictuală;
o) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de
taxat;
p) să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul când pe bancheta din spate nu mai este loc;
r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune
pentru poziţia de operare respectivă;
s) să poată prezenta la control, în timpul activităţii, următoarele documente:
- permisul de conducere;
- certificatul de atestare a pregătirii profesionale;
- autorizaţia taxi;
- licenţa de execuţie pentru vehicul;
- certificatul de înmatriculare cu inspecţia periodică valabilă;
- asigurarea pentru persoane şi bagajul acestora;
t) să poarte obligatoriu centura de siguranţă când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind
opţional.
C. Obligaţiile clientului:
a) să solicite, să preia şi să păstreze bonul client la coborârea din taxi;
b) să nu plătească serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decât în limita sumei totale prevăzute în bonul
client;
c) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăşurării cursei respective;
d) să nu oblige sau să nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturi prevăzute la lit. B.
f));
e) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării acestuia în timpul efectuării transportului şi să anunţe
imediat organele de poliţie în legătură cu aceste evenimente;
f) să sesizeze primăria localităţii de autorizare şi filiala judeţeană a Oficiului de protecţie a Consumatorilor, după
caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea
serviciilor;
să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă există loc disponibil pe bancheta din spate.
Art. 53. În situaţii critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgenţă prin mijloacele specifice de
comunicare aflate în dotarea autovehiculului taxi. Serviciile realizate de intervenţie rapidă vor acţiona în regim
de urgenţă, pe baza localizării realizate prin sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
Art. 54(1) Reprezentarea şi protecţia intereselor profesionale ale operatorilor de transport şi ale taximetriştilor
independenţi se realizează prin camerele taximetriştilor şi asociaţiile profesionale reprezentative, constituie
conform Ordonanţei Guvernului nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, denumite asociaţii în prezenta lege.
(2) Asociaţiile asigură reprezentarea intereselor profesionale ale taximetriştilor în relaţiile cu autorităţile
administraţiei publice, cu alte autorităţi şi cu organisme interne şi internaţionale.
(3) Asociaţiile practică, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autorităţile administraţiei publice a
reglementărilor de organizare a serviciului de interes public de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere.
(4) Asociaţiile promovează, împreună cu Consiliul pentru Standarde ocupaţionale şi Atestare, Standardul
ocupaţional al taximetristului, pe baza căruia vor elabora Cartea taximetristului, ghid de bună practică a profesiei
respective.
CAPITOLUL VII
Art. 55 Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii
penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
- nerespectarea prevederilor art. 19, art. 52 lit. A.i) , lit. B.a.),c), e), g), h), j), l), m), n), p) şi s) şi ale art. 67 alin.
(1);
- nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (4), art. 34 şi 35;
cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:
- nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4) art. 52 lit. A.b.) şi c);
- nerespectarea prevederilor art. 43, mai puţin cele privitoare la eliberarea bonului client, şi ale art. 52 lit. B.o) şi
r);
- nerespectarea prevederilor art. 45;
cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:
- nerespectarea prevederilor art. 52 lit. A a) şi e);
- nerespectarea prevederilor art. 52 lit. B.f);
- nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 49;
cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, art. 15 alin. (1) şi ale art.
25 alin. (1)
Art.56. (1) Pe lângă sancţiunile prevăzute la art. 55 se dispune şi suspendarea sau anularea autorizaţiei taxi în
următoarele situaţii:
a) suspendarea autorizaţiei taxi pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 luni în următoarele cazuri:
- când una dintre condiţiile acordării autorizaţiei taxi nu mai este îndeplinită;
- când perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi a expirat cu mai mult de 10 zile;
- la a doua sancţiune privind încălcarea prevederilor art. 52 lit. B.r);
b. ) anularea autorizaţiei taxi în următoarele cazuri
- când se anulează licenţa de transport, exemplarul de serviciu al acesteia sau licenţa de execuţie pe vehicul,
din cauze imputabile;
- la a treia suspendare a autorizaţiei taxi în decurs de 2 ani consecutivi;
- când se constată că taxiul este dotat cu aparat de taxat sau staţie radio de emisie-recepţie a căror provenienţă
legală nu poate fi dovedită;
- când organele fiscale autorizate constată abateri repetate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a
aparatului de taxat în scopul evaziunii fiscale;
- în cazul implicării taxiului în acţiuni prevăzute la art. 52 lit. B. f)
(2) Indicatorul marcat detaşabil al taxiului se demontează de pe acesta de persoana desemnată de administraţia
publică locală, o dată cu aplicarea sancţiunii de suspendare sau anulare a autorizaţiei taxi, şi nu va fi remontat
decât în cazul ridicării sancţiunii respective.
Art. 57. Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/ 2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin legea nr. 180 / 2002, cu modificările
ulterioare.
Art. 58. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de reprezentanţii împuterniciţi ai
autorităţilor prevăzute la art. 37 alin. (1).
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 59. (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28 / 1999, republicată, până
la data de 1 ianuarie 2004 toţi operatorii de transport în regim de taxi şi taximetriştii independenţi vor finaliza
dotarea şi pregătirea taxiurilor în vederea autorizării, conform prevederilor art. 30 alin. (1) şi art. 31.
(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu
reprezentanţi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti,
precum şi ai asociaţiilor, vor întocmi, de comun acord, programe de dotare eşalonată trimestrial, până la data
de 1 ianuarie 2004, a taxiurilor autorizate cu aparate de taxat, lămpi taxi şi staţii radio de emisie - recepţie,
conform prezentei legi. În funcţie de aceste eşalonări se vor stabili termenele de valabilitate a autorizaţiilor
prevăzute la art. 62 alin. (2).
Art. 60. Dispoziţiile art. 4 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28 / 1999, republicată , se vor
aplica corespunzător şi în cazul lămpilor taxi şi staţiilor radio de emisie – recepţie.
Art. 61. Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării paratelor de marcat electronice fiscale va autoriza
distribuitorii care trebuie să îndeplinească suplimentar următoarele condiţii:
a) să aibă reprezentanţi legali în judeţe şi în municipiul Bucureşti pentru distribuţia şi service-ul aparatelor de
taxat şi să asigure piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi postgaranţie pe perioada normală de
funcţionare a aparatelor, conform legii nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările ulterioare;
b) reprezentanţii legali de service ai distribuitorilor trebuie să fie dotaţi cu aparatura necesară programării şi
testării funcţionării echipamentelor respective.
Art. 62 (1) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I,
autorităţile administraţiilor publice locale îşi vor reactualiza propriile regulamente privind activitatea de transport
în regim de taxi, în conformitate cu prevederile prezentei legi. În acelaşi termen Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul
Administraţiei Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi sau îşi vor modifica normele
existente, după caz:
(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) vor fi verificate toate autorizaţiile taxi emise pentru operatori şi
taximetrişti independenţi şi vor fi prelungite temporar, până la 31 decembrie 2003, acelea care corespund
prevederilor legale ale autorităţilor administraţiilor publice locale în ceea ce priveşte autorizarea.
Art. 63(1) Atestatele pregătirii profesionale ale taximetriştilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi
sunt valabile până la data de 31 decembrie 2003.
(2) Aparatele de taxat şi staţiile radio din dotarea taxiurilor, care nu corespund prevederilor prezentei legi, vor
primi, până la schimbarea acestora, aviz temporar de funcţionare până la 31 decembrie 2003, în condiţiile
prevăzute la art. 59 alin. (2). Până la această dată se va asigura tarifarea pe baza aparatului de taxat existent şi
evidenţa integrală a încasărilor zilnice pe bază de chitanţă.
Art. 64. Aparatele de taxat vor fi avizate de Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat
electronice fiscale, în baza omologării tehnice a taximetrului, efectuată de Biroul Român de metrologie Legală, a
avizului tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, emis de
persoana juridică notificată în acest sens de către Ministerul Industriei şi Resurselor, precum şi în baza
celorlalte documente prevăzute de normele legale în vigoare.
Art. 65. Răspunderea operatorului de transport în regim de taxi sau a taximetristului independent pentru daunele
produse clienţilor în timpul transportului din vina sa este integrală şi se acoperă pe baza asigurării de răspundere
civilă.
Art. 66. Autoritatea administraţiei publice locale sau filiala judeţeană a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor are obligaţia ca, în maximum 3 zile de la primirea sesizării clientului conform art. 52 lit. C.f) să
analizeze, să ia măsurile ce se impun sau, după caz, să sesizeze organul de poliţie, agenţia Autorităţii Rutiere
Române, direcţia finanţelor publice, Biroul Român de metrologie Legală, după caz, pentru ca acestea să aplice
măsurile ce se impun în termen de maximum 15 zile, termen în care clientul va primi şi răspunsul cuvenit.
Art. 67. (1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate
pentru terţi, nu se pot menţine sau realiza fără avizul administraţiei publice locale şi nu vor fi admise dacă
afectează înscrisurile şi insemnele de pe taxi prevăzute de lege.
(2) În cazul taxiurilor Registrul Auto Român nu va elibera certificatul de agreare, dacă acestea nu au geamuri
transparente sau le au acoperite cu înscrisuri, colante ori alte dotări, care atenuează vizibilitatea atât dinăuntru,
cât şi din afară.
Art. 68. Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 decembrie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
ANEXA 4
NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2003 de aplicare a Legii nr. 38 / 2003 privind transportul în regim de
taxi şi în regim de închiriere – metodologia de licenţiere a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de
închiriere, condiţiile privind agrearea şi inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în
regim de taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a
taximetriştilor.
PARTEA I : metodologia de licenţiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi ori
a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentele norme metodologice reglementează metodologia de licenţiere a transporturilor rutiere publice
de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere,
condiţiile privind agrearea şi inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de
taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor.
Art. 2 Licenţa de transport rutier public în regim de taxi, licenţa taxi, licenţa de execuţie pentru activităţile de
dispecerat taxi, precum şi licenţa de execuţie pentru vehicul sunt documente cu regim special nominale şi
netransmisibile, eliberate operatorilor de transport taxi, taximetriştilor independenţi sau operatorilor pentru
activitatea de dispecerat taxi de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin Autoritatea
Rutieră Română – A. R. R. În condiţiile prezentelor norme metodologice.
Art. 3. Modelele licenţei de transport rutier public în regim de taxi, licenţei taxi, licenţei de execuţie pentru
activitatea de dispecerat taxi, precum şi licenţei de execuţie pentru vehicul sunt prezentate în anexele nr. 1a)-1e)
la prezentele norme metodologice.
Art. 4 (1) Licenţa de transport rutier public în regim de taxi, licenţa taxi, precum şi licenţa de execuţie pentru
activitatea de dispecerat taxi se eliberează însoţite de caietele de sarcini specifice.
(2) Caietele de sarcini sunt documente obligatorii care conţin condiţiile ce trebuie respectate de operatorul de
transport rutier public sau taximetristul independenti în desfăşurarea activităţilor de transport rutier în regim de
taxi, precum şi de către operator în activităţile de dispecerat taxi.
(3) Caietele de sarcini se elaborează de către Autoritatea Rutieră Română – A. R. R. Care le actualizează ori de
câte ori este necesar, cu consultarea camerelor taximetriştilor ca filiale judeţene sau a asociaţiilor profesionale
reprezentative la nivel naţional prin filialele judeţene.
(4) Modelele caietelor de sarcini aferente licenţei de transport rutier public în regim de taxi, licenţei taxi şi licenţei
de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi sunt prevăzute în anexele nr. 2- 4 la prezentele norme
metodologice.
CAPITOLUL II : Licenţierea operatorilor de transport taxi, a taximetriştilor independenţi şi a operatorilor pentru
activităţi de dispecerat taxi.
Art. 5 (1) Operatorul de transport taxi, precum şi taximetriştii independenţi pot desfăşura activitate de transport
rutier public dacă au primit un număr de registru din Registrul operatorilor de transport rutier în regim de taxi sau
al taximetriştilor independenţi, deschis la fiecare agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. ;
(3) Numărul de registru se acordă dacă operatorul de transport taxi sau taximetristul independent îndeplineşte
condiţiile pentru dobândirea licenţei de transport rutier public în regim de taxi sau a licenţei taxi.
(4) Operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi este autorizat să efectueze această activitate prin eliberarea
licenţei de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi.
Art. 6. Operatorii de transport care desfăşoară activitate de transport de persoane în regim de închiriere se vor
autoriza de către agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. În condiţiile în care sunt autorizaţi
operatorii de transport public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional.
SECŢIUNEA A: Licenţa de transport rutier public în regim de taxi
Art. 7 (1) Licenţa de transport rutier public în regim de taxi se eliberează de către agenţia teritorială a Autorităţii
Rutiere Române – A. R. R. Operatorilor de transport taxi, persoane juridice, care urmează să desfăşoare
activităţii de transport rutier în regim de taxi, care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu( cu excepţia
comodatului) autovehiculele şi care îndeplinesc condiţiile privind baza tehnico –materială, competenţa
profesională, capacitatea financiară şi onorabilitatea.
(2) Operatorul de transport taxi va obţine câte un exemplar de serviciu al licenţei de transport rutier public în
regim de taxi pentru fiecare filială înregistrată la Oficiul registrului comerţului, deschisă în alte judeţe sau în
municipiul Bucureşti, în care efectuează activităţi de transport rutier în regim de taxi.
(3) Operatorul de transport taxi va notifica, spre luare în evidenţă, agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române
– A. R. R. Obţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de transport rutier în regim de taxi.
(4) Exemplarul de serviciu se eliberează şi se vizează gratuit de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere
Române – A. R. R. Emitentă a licenţei de transport rutier public în regim de taxi.
(5) Licenţa de transport rutier public în regim de taxi se atribuie pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării
şi este valabilă numai în condiţiile vizării anuale de către emitent, cu plata tarifelor aferente.
(6) Licenţa de transport rutier public înn regim de taxi împreună cu caietul de sarcini aferent se păstrează în
original de către operatorul de transport taxi, la sediul acestuia, iar exemplarul de serviciu se păstrează la filiala
pentru care a fost eliberat.
Art. 8. (1) Operatorul de transport taxi care urmează să desfăşoare activitate de transport în regim de taxi va
solicita agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. , în a cărei rază îşi are sediul, eliberarea
licenţei de transport rutier public în regim de taxi, indicând, atunci când este cazul, eventualele filiale înregistrate
la oficiul registrului comerţului, pentru care doreşte eliberarea de exemplare de serviciu.
(2) În vederea eliberării licenţei de transport rutier public în regim de taxi solicitantul prezintă un dosar care
trebuie să cuprindă:
a) certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului, codul fiscal şi statutul din care trebuie să reiasă că
acesta are ca obiect de activitate transportul rutier în regim de taxi;
b) certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului pentru filiala pentru care solicită exemplarul de
serviciu al licenţei de transport rutier public în regim de taxi;
c) dovada că îndeplineşte pentru sediu şi filială condiţia privind baza tehnico- materială corespunzătoare,
respectiv dovada că deţine în proprietate sau cu orice alt titlu ( cu excepţia comodatului ) autovehicule cu care
poate efectua activităţi de transport rutier în regim de taxi, precum şi spaţiul, în suprafaţă suficientă, pentru
parcarea şi întreţinerea acestora(act de proprietate, contract de închiriere cu deţinătorul spaţiului, adeverinţă de
la consiliul local etc.). Dovada întreţinerii autovehiculelor se poate face şi prin încheierea unui contract de
prestări de servicii cu o unitate autorizată;
d) documentele persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier în regim de
taxi la sediu şi filială;
- dovada că aceasta are calitatea de angajat, confirmată prin înregistrarea la camera de muncă teritorială, cu
excepţia cazului în care aceasta este chiar administratorul agentului economic;
- decizia de numire;
- certificat valabil de pregătire profesională, eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A. R. R. . Persoana
desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier poate îndeplini această funcţie la un
singur operator de transport taxi şi răspunde de respectarea reglementărilor legale şi a caietelor de sarcini
aferente în faţa Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. Şi a altor autorităţi;
e) dovada că îndeplineşte condiţiile privind capacitatea financiară , dovedită prin raportul unui auditor autorizat,
întocmit pe baza bilanţului contabil vizat de direcţia finanţelor publice, respectiv că societatea prezintă indicatori
de solvabilitate prin care asigură un nivel de 500 euro pentru fiecare licenţă de execuţie pentru vehicul eliberată.
Raportul auditorului va fi însoţit de o copie de pe bilanţul contabil;
f) dovada că îndeplineşte condiţia privind onorabilitatea, respectiv:
- cazierul judiciar al administratorului agentului economic;
- cazierul judiciar al persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier;
- recomandarea gratuită din partea camerelor taximetriştilor ca filiale judeţene sau din partea unei asociaţii
profesionale reprezentative la nivel naţional prin filialele judeţene.
Art. 9. Licenţa de transport rutier public în regim de taxi se eliberează după prezentarea de către operatorul de
transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare(ordin de plată, foaie de vărsământ etc.).
Art. 10. Vizarea anuală a licenţei de transport rutier public în regim de taxi, precum şi , după caz, a exemplarelor
de serviciu ale acesteia este condiţionată de menţinerea valabilităţii documentelor care au stat la baza eliberării
acesteia, precum şi de verificarea activităţii operatorului de transport taxi..
Art. 11. (1) Operatorului de transport taxi i se suspendă licenţa de transport rutier public în regim de taxi în unul
dintre următoarele cazuri:
a) când operatorul de transport taxi nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile are au stat la baza dobândirii
licenţei de transport rutier public în regim de taxi;
b) necomunicarea în scris la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. A modificărilor faţă de
datele existente la data obţinerii licenţei de transport rutier public în regim de taxi, în termen de 15 zile de la
apariţia acestora;
c) când reclamaţiile privind calitatea prestaţiilor realizate, adresate în scris agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere
Române – A. R. R. Din partea beneficiarilor au a altor organisme îndreptăţite, se confirmă , iar deţinătorul de
licenţă de transport rutier public în regim de taxi, la comunicarea în scris a agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere
Române – A. R. R. , nu a remediat în termenul stabilit aspectele sesizate în reclamaţii;
d) neprezentarea pentru vizarea anuală a licenţei de transport rutier public în regim de taxi în termen de 10 zile
de la data expirării vizei precedente;
când nu sunt respectate prevederilor caietului de sarcini.
(2) Licenţa de transport rutier public în regim de taxi se suspendă de Autoritatea Rutieră Română – A. R. R. Prin
agenţiile teritoriale.
(3) Licenţa de transport rutier public în regim de taxi suspendată se reacordă, cu plata tarifelor aferente, la
cererea operatorului de transport rutier, după expirarea termenului de suspendare.
(4) Licenţa de transport rutier public în regim de taxi se suspendă pe o perioadă cuprinsă între 1-3 luni.
Art. 12.(1) Anularea licenţei de transport rutier public în regim de taxi se efectuează de către Autoritatea Rutieră
Română – A. R. R. Prin agenţiile teritoriale, în următoarele cazuri:
a) după a treia suspendare în decurs de 2 ani consecutivi;
b) când vehiculele din administrarea operatorului de transport taxi sunt utilizate la transportul de produse de
contrabandă, droguri, arme şi muniţii, materiale radioactive, treceri ilegale de persoane peste frontieră, răpiri,
sechestrări din vina dovedită a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate să conducă permanent şi
efectiv activitatea de transport rutier public în regim de taxi;
c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omeneşti sau cu deteriorarea gravă a mediului
înconjurător, datorate nerespectării de către administratorul sau persoana desemnată să conducă permanent şi
efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi a normelor legale de organizare şi desfăşurare a activităţii
sau a normelor tehnice de întreţinere a vehiculelor din administrarea sa;
d) când se constată falsificarea documentelor de transport de către administratorul operatorului de transport taxi
sau de către persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi
şi utilizarea lor la efectuarea transporturilor;
e) când se constată că operatorul de transport taxi a obţinut licenţa de transport rutier public în regim de taxi în
baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezentării unor date eronate;
f) când operatorul de transport taxi îşi încetează activitatea de transport rutier în regim de taxi.
(2) După anularea licenţei de transport rutier public în regim de taxi poziţia din Registrul operatorilor de transport
rutier în regim de taxi se radiază.
(3) Suspendarea sau anularea licenţei de transport rutier public în regim de taxi produce aceleaşi efecte şi
pentru exemplarele de serviciu ale acesteia.
Art. 13. Operatorul de transport care desfăşoară activitate de transport de persoane în regim de închiriere
trebuie să obţin ă licenţa de transport rutier public în condiţiile prevăzute de Normele metodologice de autoritare
şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor
publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.842 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA B: Licenţa taxi
Art.14 Licenţa taxi se eliberează taximetriştilor independenţi, persoane fizice autorizate să execute o activitate
economică în conformitate cu prevederile legii nr. 507 / 2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi
economice de către persoane fizice, cu autovehicule deţinute în proprietate ori care îndeplinesc condiţiile de
onorabilitate sau competenţă profesională.
Art. 15. (1) Prevederile art. 7 alin. (5), ale art. 9 şi 10 se aplică în mod corespunzător taximetriştilor independenţi
cărora li se eliberează licenţa taxi.
(2) Licenţa taxi împreună cu caietul de sarcini aferent se păstrează în original la domiciliul taximetristului
independent.
Art. 16. (1) Taximetristul independent va solicita eliberarea licenţei taxi agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere
Române – A. R. R. Din judeţul unde acesta are domiciliul.
(2) În vederea eliberării licenţei taxi solicitantul prezintă un dosar care trebuie să cuprindă:
- autorizaţie pentru executarea unei activităţi economice în conformitate cu prevederile, eliberată de Oficiul
registrului comerţului de pe lângă tribunalul localităţii unde acesta îşi are domiciliul, din care să reiasă că are
dreptul să desfăşoare activitate de transport rutier în regim de taxi;
- copie de pe actul de proprietate al autovehiculului deţinut;
- cazierul judiciar;
- recomandarea gratuită din partea camerelor taximetriştilor ca filiale judeţene sau din partea unei asociaţii
profesionale reprezentative la nivel naţional prin filialele judeţene;
- copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale.
Art. 17 (1) Taximetristului independent i se suspendă licenţa taxi ,în unul dintre următoarele cazuri:
a) când taximetristul independent nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la baza dobândirii licenţei
taxi;
b) necomunicarea în scris l agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. A modificărilor faţă de
datele existente la data obţinerii licenţei taxi, înn termen de 15 zile de la apariţia acestora;
c) când reclamaţiile privind calitatea prestaţiilor realizate, adresate în scris agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere
Române – A. R. R. Din partea beneficiarilor sau a altor organisme îndreptăţite, se confirmă, iar deţinătorul
licenţei taxi , la comunicarea în scris a agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. , nu le-a
remediat în termenul stabilit;
d) când se constată că taximetristul independent desfăşoară alte categorii şi tipuri de transport rutier sau la a
doua sancţiune privind neutilizarea aparatului de taxat;
e) neprezentarea pentru vizarea anuală a licenţei taxi în termen de 10 zile de la data expirării vizei precedente;
f) când nu sunt respectate prevederile caietului de sarcini al licenţei taxi.
(2) Licenţa taxi se suspendă de către Autoritatea Rutieră Română – A. R. R. Prin agenţiile teritoriale.
(3) Licenţa taxi suspendată se reacordă, cu plata tarifelor aferente, la cererea taximetristului independent, după
expirarea termenului de suspendare.
(4) Licenţa taxi se suspendă pe o perioadă cuprinsă între 1 – 3 luni.
Art. 18. (1) Anularea licenţei taxi se efectuează de către Autoritatea Rutieră Română – A. R. R. , prin agenţiile
teritoriale, în următoarele cazuri:
a) după a treia suspendare în decurs de 2 ani consecutivi;
b) când autovehiculul folosit de taximetristul independent este utilizat las transportul de produse de contrabandă
sau furate, droguri, arme şi muniţii ori materiale radioactive, din vina dovedită a acestuia;
c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omeneşti sau cu deteriorarea gravă a mediului
înconjurător, datorate nerespectării de către taximetristul independent a normelor legale de organizare şi
desfăşurare a activităţii sau a normelor tehnice de întreţinere a vehiculului;
d) când se constată falsificarea documentelor de transport de către taximetristul independent şi utilizarea lor la
efectuarea transporturilor;
f)când se constată că taximetristul independent a obţinut licenţa taxi în baza unor documente falsificate sau ca
urmare a prezentării unor date eronate
(2) După anularea licenţei taxi poziţia din Registrul taximetriştilor independenţi se radiază.
SECŢIUNEA C : Licenţa de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi
Art. 19 (1) Licenţa de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi se atribuie de către agenţia teritorială a
Autorităţii Rutiere Române – A R. R. În a cărei rază îşi are sediul operatorul, pentru activitatea de dispecerat
taxi, pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării, şi este valabilă numai în condiţiile vizării anuale de către
emitent, cu plata tarifelor aferente.
(2) Dotările necesare şi condiţiile în care au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea operatorii pentru activitatea de
dispecerat taxi sunt prevăzute în caietul de sarcini prezentat în anexa nr. 4
Art. 20 (1) Documentele care se depun în vederea eliberării licenţei de execuţie pentru activitatea de dispecerat
taxi sunt::
a) acte doveditoare din care să rezulte că agentul economic deţine în proprietate sau cu contract de închiriere
spaţii special amenajate pentru desfăşurarea activităţii respective, că deţine în proprietate aparatura şi dotarea
necesare, precum şi acte justificative pentru utilizarea frecvenţei radio protejate pentru operatorii de transport
taxi şi taximetriştii independenţi deserviţi;
b) copia autorizaţiei pentru reţeaua de comunicaţii independente, eliberată de Ministerul Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei, ai dovada accesului la reţeaua de comunicaţii printr-o persoană juridică autorizată;
c) copii ale contractelor privind serviciul de dispecerat taxi, realizate cu operatorii de transport taxi şi / sau
taximetriştii independenţi pentru întreaga durată de valabilitate a licenţei de execuţie precum şi lista staţiilor radio
deservite, cu seriile şi codul de apel ale acestora;
d) certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului, codul fiscal şi statutul, din care trebuie să reiasă
că solicitantul are ca obiect de activitate efectuarea de activităţi de dispecerat taxi;
e) decizia de numire, copia de pe contractul de angajare şi cazierul judiciar pentru persoana desemnată să
conducă permanent şi efectiv activitatea care îl reprezintă în relaţia cu agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere
Române – A. R. R. Şi celelalte autorităţi;
f) recomandarea gratuită din partea camerelor taximetriştilor ca filiale judeţene sau din partea un ei asociaţii
profesionale reprezentative la nivel naţional prin filialele judeţene;
g) lista cu operatorii de emisie – recepţie autorizaţi de Inspectoratul General de Comunicaţii, precum şi carnetele
de muncă şi contractele de muncă ale acestora.
(2) Licenţa de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi împreună cu caietul de sarcini aferent se păstrează
în original de către operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi, la sediul acestuia.
(3) Licenţa de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi se eliberează după prezentarea de către operatorul
pentru activitatea de dispecerat taxi a documentului de plată a tarifului de eliberare(ordin de plată, foaie de
vărsământ etc.).
(4) Vizarea anuală a licenţei de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi este condiţionată de menţinerea
valabilităţii documentelor care au stat la baza eliberării acesteia şi prezentarea acestor documente cu
modificările survenite.
(5) În cazul în care se constată de către organele de control abilitate abateri repetate în activitatea desfăşurată
de operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi în perioada dintre eliberarea licenţei de execuţie pentru
activitatea de dispecerat taxi şi vizarea acesteia sau dintre două vizări succesive, abateri care ar conduce la
suspendarea licenţei în cauză, Autoritatea Rutieră Română – A. R. R. Poate refuza acordarea vizei pentru o
perioadă de 1 – 3 luni.
Art. 21 (1) Suspendarea licenţei de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi se hotărăşte de către emitent în
un ul dintre următoarele cazuri:
a) când operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la
baza dobândirii licenţei de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi;
b) necomunicarea în scris la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. A modificărilor faţă de
datele existente la data obţinerii licenţei de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi, în termen de 30 de zile
de la apariţia acestora;
c) când reclamaţiile privind prestaţiile realizate, adresate în scris agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române
– A. R. R- din partea beneficiarilor şi a altor organe îndreptăţite, se confirmă, iar deţinătorul de licenţă de
execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi, la comunicarea în scris a agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere
Române – A. R .R. nu a remediat în termenul stabilit aspectele sesizate în reclamaţie;
d) când nu sunt respectate prevederile caietului de sarcini al licenţei de execuţie pentru activitatea de
dispecerat taxi.
(2) Anularea licenţei de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi se hotărăşte de Autoritatea Rutieră
Română – A. R. R. Prin agenţiile teritoriale, în următoarele cazuri:
a) dispeceratul deserveşte taxiuri dotate cu staţii radio a căror provenienţă legală nu poate fi dovedită;
b) dispeceratul deserveşte operatori de transport în regim de taxi sau taximetrişti independenţi, neautorizaţi;
c) dispeceratul deserveşte autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere, cărora le este
interzisă folosirea staţiilor radio de emisie – recepţie;
d) la a treia suspendare în decurs de 2 ani consecutivi.
Art. 22. Licenţa de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi suspendată se reacordă după ce deţinătorul
acesteia face dovada că au fost înlăturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor
aferente.
CAPITOLUL III: Efectuarea operaţiunilor de transport rutier
SECŢIUNEA A : Licenţa de execuţie pentru vehicul
Art. 23 (1) Efectuarea de transporturi rutiere în regim de taxi sau în regim de închiriere este permisă numai cu
vehicule cărora li s-au eliberat de către agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. Licenţe de
execuţie pentru vehicul, corespunzătoare categoriei şi tipului de transport rutier respectiv.
(2)Licenţa de execuţie pentru vehicul se eliberează sub formă de cartelă magnetică, personalizată.
(3) La eliberarea licenţei de execuţie pentru vehicul sub formă de cartelă magnetică operatorul de transport taxi
sau taximetristul independent primeşte un document – tip care atestă termenul de valabilitate a acesteia,
categoria şi tipul de transport rutier pentru care a fost eliberată, duplicatul documentului păstrându-se la emitent.
Documentul tip se preschimbă ori de câte ori intervin modificări referitoare la termenul de valabilitate, la
categoria sau tipul de transport rutier pentru care a fost eliberat, fără a fi necesară înlocuirea cartelei magnetice.
(4) Licenţele de execuţie pentru vehicul se eliberează de către agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române
– A. R. R. Operatorilor de transport taxi deţinători de licenţă de transport rutier public în regim de taxi sau de
exemplare de serviciu ale licenţei de transport rutier public în regim de taxi, precum şi taximetriştilor
independenţi deţinători de licenţă taxi, pentru parcul deţinut în condiţiile legii
(5) Licenţele de execuţie pentru vehicul se eliberează pentru transportul rutier în regim de taxi în trafic naţional şi
/ sau transportul rutier în regim de taxi în trafic internaţional. Licenţa de execuţie pentru vehicul se eliberează
numai pentru autovehicule agreate, înmatriculate în judeţul pentru care este valabilă licenţa de transport rutier
public în regim de taxi, exemplarul de serviciu al acesteia sau licenţa taxi. Restricţia privind înmatricularea se
exceptează în cazul deţinerii autovehiculelor prin contacte de leasing.
(6) Până la introducerea în totalitate a cartelelor magnetice licenţele de execuţie pentru vehicul se eliberează pe
formularele – tip.
Art. 24 Documentele care stau la baza eliberării licenţei de execuţie pentru vehicul în cazul transporturilor în
regim de taxi sunt:
a)copia certificatului de înmatriculare şi cartea de identitate ale vehiculului;
b) talonul – anexă la certificatul de înmatriculare , cu inspecţia tehnică valabilă;
c) certificatul de agreare pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Regia Autonomă „Registrul
Auto Român”, denumit în continuare R. A. R.;
d) dovada deţinerii autovehiculului în cazul în care acesta este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;
e) asigurarea pasagerilor şi bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport şi a
taximetriştilor independenţi;
f) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.
Art. 25. (1) În cazul transporturilor rutiere în regim de închiriere licenţa de execuţie pentru vehicul se eliberează
în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind transporturile rutiere.
(2)Concomitent cu eliberarea licenţei de execuţie pentru vehicul în cazul transportului în regim de închiriere
Autoritatea Rutieră Română – A. R. R. Va asigura contra cost un ecuson cu textul „RENT A CAR „ care se va
aplica pe parbriz la loc vizibil.
.(3) Este interzis a se executa transport rutier în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de
închiriere; acestora le este interzis să aibă, în dotare aparate de taxat sau staţii radio de emisie-recepţie.
Art. 26. Pentru executarea unui transport rutier în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:
a) licenţa de execuţie pe vehicul;
b) documentul fiscal cu regim special valabil privind modul de plată a întregului transport:
c) contractul încheiat între operator şi client;
d) asigurarea pentru vehicul şi pentru client;
e) certificatul de înmatriculare cu talonul – anexă având inspecţia tehnică periodică valabilă.
Art. 27. (1) Licenţa de execuţie pentru vehicul se suspendă în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile
care au stat la baza eliberării ei.
(2)Licenţa de execuţie pentru vehicul se reacordă după ce deţinătorul face dovada că au fost înlăturate cauzele
care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.
Art. 28. Anularea licenţei de execuţie pentru vehicul se face în următoarele cazuri:
a) după a doua suspendare;
b) neremedierea în termen de 3 luni as cauzelor care au dus la suspendarea acesteia;
c) în cazul anulării certificatului de înmatriculare sau a certificatului de agreare al autovehiculului, după caz;
d) în cazul suspendării licenţei de transport rutier public în regim de taxi.
PARTEA II : Condiţii privind agrearea şi inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor de transport în regim de
taxi.
Art. 29. (1) Eliberarea certificatului de agreare pentru autovehiculele destinate transportului de persoane sau
bunuri în regim de taxi se face de către RAR.
(2)Eliberarea la cerere a certificatului de agreare a unui autoturism, pentru transportul de persoane în regim de
taxi, se face cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) autoturismul are inspecţia tehnică periodică în termenul de valabilitate, conform prevederilor legale;
b) autoturismul corespunde constructiv categoriei de folosinţă, conform prevederilor legale;
c) autoturismul are dotările stabilite, conform legii, în stare de funcţionare, respectiv:
- este dotat cu aparat de taxat, deţinut legal, pentru care se face dovada că distribuitorul, autorizat de Ministerul
Finanţelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Român de Metrologie Legală care atestă că
aparatul corespunde prevederilor Legii nr. 38 / 2003 şi normelor în vigoare;
- este dotat cu staţie radio de emisie-recepţie , pe baza unui act de deţinere legal, cu excepţia localităţilor unde
consiliile locale emit un număr maxim de 20 de autorizaţii taxi, caz în care dispecerizarea se realizează prin
telefonie mobilă redirecţionată. În cazul în care solicitantul declară că autoturismul va fi utilizat ca taxi numai în
perioada sezonieră, dotarea cu staţie radio este opţională, situaţie care ser va menţiona în certificatul de
agreare, după caz;
- este dotat cu un dispozitiv de alarmă la dispoziţia şoferului, pentru protecţia sa, Dispozitivul trebuie să poată
transmite, prin acţionare discretă, semnale de alarmă prin sistem de radio sau GPS; dispozitivul de alarmare
poate fi încorporat în staţia radio de emisie – recepţie;
- este dotat cu lampă taxi certificată de RAR, care funcţionează în concordanţă cu poziţiile de operare în care
lucrează aparatul de taxat, respectiv „Liber” şi „Ocupat”;
- poziţiile de lucru ale lămpii taxi, „Liber” şi „Ocupat”, trebuie să aibă corespondent vizibil în afişajul client al
aparatului de taxat;
d) autoturismul are însemnele stabilite conform legii:
- are aplicată pe părţile laterale bandă dublă de carouri tip şah, pe o lungime egală cu cel puţin cu lăţimea
portierelor, sub nivelul geamurilor acestora;
e) autoturismul are înscrisurile stabilite conform legii;
- are înscrisul „TAXI” pe suprafeţele părţii galbene a lămpii taxi, după caz;
f) are elementele de caroserie de culoare stabilită prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz.
În cazul în care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a stabilit culoarea taxiului
obligatorie numai pentru partea de deasupra benzii duble tip şah, aceasta va fi aplicată cel puţin pe stâlpii şi pe
cupola caroseriei, de la nivelul benzii în sus.
În cazul în care solicitantul declară că autoturismul va fi utilizat ca taxi numai în perioada sezonieră, culoarea
stabilită este opţională. Această situaţie se va menţiona în certificatul de agreare, după caz;
g) autoturismul dispune de un spaţiu destinat exclusiv bagajelor, cu un volum de minimum 100 dm3 exclusiv,
eventual, volumul ocupat de o instalaţie de alimentare GPL.
(3) Eliberarea la cerere a certificatului de agreare a unui autovehicul, pentru transportul de bunuri în regim de
taxi, se face cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) autovehiculul are inspecţia tehnică periodică în termenul de valabilitate, conform prevederilor legale;
b) autovehiculul corespunde constructiv categoriei de folosinţă, conform prevederilor legii.
c) autovehiculul are dotările stabilite conform legii, în stare de funcţionare, respectiv:
- este dotat cu aparat de taxat, deţinut legal, pentru care se face dovada că distribuitorul , autorizat de Ministerul
Finanţelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Român de Metrologie Legală, conform căreia
aparatul corespunde prevederilor legii nr. 38 / 2003 şi normelor în vigoare;
-este dotat cu lampă taxi certificată de RAR, care funcţionează în concordanţă cu poziţiile de operare în care
lucrează aparatul de taxat, respectiv „Liber” şi „Ocupat”;
. poziţiile de lucru ale lămpii taxi, „Liber” şi „Ocupat”, trebuie să aibă corespondent vizibil în afişajul client al
aparatului de taxat;
d) are însemnele stabilite conform legii:
- are aplicată pe părţile laterale şi în faţă, dacă este posibil, bandă dublă de carouri tip şah, plasată imediat sub
nivelul geamurilor portierelor şi parbrizului cabinei;
e) are înscrisuri stabilite conform legii:
- are înscrisul „TAXI” pe feţele faţă şi spate ale părţii galbene a lămpii taxi, după caz;
f) are elementele de caroserie de culoarea stabilită prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz.
În cazul în care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti a stabilit culoarea taxiului
obligatorie numai pentru partea de deasupra benzii duble de tip şah, aceasta va fi aplicată cel puţin pe stâlpii şi
pe cupola caroseriei, de la nivelul benzii în sus.
În cazul în care solicitantul declară că autovehiculul vas fi utilizat ca taxi numai în perioada sezonieră, culoarea
stabilită este opţională. Această situaţie se va menţiona în certificatul de agreare, după caz.
Art. 30. (1) Începând cu 1 ianuarie 2004, inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor agreate, licenţiate şi
autorizate pentru transportul rutier în regim se taxi se face de către RAR, în reprezentanţele sale, sau cu
personal propriu RAR, în anumite staţii de inspecţie tehnică autorizate, din alte municipii sau oraşe, altele decât
municipiile reşedinţă de judeţ şi unde se constată existenţa unui număr semnificativ de taxiuri.
(2) RAR poate stabili centre de arondare pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice a autovehiculelor
prevăzute la alin. (1) după consultarea cu camerele taximetriştilor ca filiale judeţene sau cu asociaţiile
profesionale reprezentative la nivel naţional prin filialele judeţene.
(3) Inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor agreate, licenţiate şi autorizate pentru transportul rutier în regim
de taxi cuprinde cumulativ următoarele operaţii:
a) inspecţia tehnică periodică efectuată conform reglementărilor privind încadrarea vehiculelor rutiere
înmatriculate în normele tehnice privind încadrarea vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind
siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei – RNTR 1;
b) verificarea menţinerii condiţiilor de agreare stabilite la art. 29;
c) verificarea dotărilor suplimentare cerute prin Legea nr. 38 / 2003, ulterioare agreării.
(4) Autovehiculul prezentat pentru verificarea dotărilor prevăzute la art. 30 alin. (3) trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii:
a) are aplicate pe cele două portiere spate, iar în cazul transportului de bunuri în regim de taxi, pe prţile laterale
ale cabinei sau caroseriei cele două indicatoare marcate, care trebuie să conţină:
- numărul autorizaţiei taxi;
- localitatea de autorizare;
- data expirării autorizaţiei taxi;
b) indicatorul marcat stabilit ca model unic la nivelul localităţii, prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti, îndeplineşte următoarele condiţii:
- are forma , dimensiunile, iar dimensiunile înscrisurilor şi culorile astfel încât să poată fi lizibile la o distanţă de
100 m;
- are înscrisurile în relief, pentru a nu putea fi falsificate;
- are un sistem de prindere pe portieră, care să îl asigure contra desprinderii cu uşurinţă. Sistemul de prindere
va fi convenit cu camerele taximetriştilor şi cu asociaţiile profesionale reprezentative;
- nu poate fi îndepărtat de pe portieră decât de persoana desemnată de primărie;
c) are aplicată pe cele două portiere faţă valoarea tarifului pe kilometru, a tarifului pe oră şi a tarifului de pornire;
d) nu are pe geamuri aplicate înscrisuri, colante sau altele asemenea, care ar putea afecta vizibilitatea din şi
înspre interior.
ART. 31. (1) Începând cu 1 ianuarie 2004 nu vor mai fi agreate pentru transportul public în regim de taxi
autoturismele care nu îndeplinesc prevederile art. 29 alin.(2) lit. g).
(2) De la prevederile alin.(1) se exceptează autoturismele care au deţinut agreare RAR până la 31 decembrie
2003.
(3) Lampa taxi, de culoare galbenă, împreună cu lămpile suplimentare, de culoare roşie şi verde, vor fi executate
compact.
(4) Nu vor fi omologate / certificate şi nu vor fi utilizate pe vehicule lămpile taxi ale căror raze de racordare a
părţilor exterioare sunt mai mici de 2,5 mm.
(5) Lăţimea literelor înscrisului „TAXI”, aplicate pe lampa taxi, va fi cuprinsă între 10 – 15 mm.
(6) Toate aparatele de taxat şi staţiile radio existente pe taxiuri vor putea fi utilizate până la înlocuirea lor conform
legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2003.
(7) Certificatele de agreare existente la data de 28 aprilie 2002 vor fi valabile până la 31 decembrie 2003.
(8) Până la 31 decembrie 2003 se vor realiza următoarele:
a) operatorii de transport taxi, taximetriştii independenţi şi operatorii pentru activitatea de dispecerat taxi vor
solicita de la agenţia Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. Eliberarea licenţelor de transport rutier public în regim
de taxi a licenţelor taxi şi a licenţelor de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi, în condiţiile stabilite de
lege;
b) RAR şi agenţia Autorităţii Rutiere Române – A. R. A, vor elibera certificate de agreare şi, respectiv, licenţe de
execuţie pentru vehicul, temporare, în condiţiile în care n u au avut loc dotarea şi amenajarea taxiurilor, conform
legii, până la 31 decembrie 2003, acestea urmând să fie declarate definitive după reverificarea agreării de către
RAR. Pe baza certificatelor de agreare temporare se pot elibera licenţe de execuţie temporare pentru vehicul şi
pe baza acestora se pot elibera autorizaţiile taxi temporare de către primărie;
c) până la 31 decembrie 2003 RAR va agrea temporar autoturismele prezentate pentru activitate de taxi dacă
acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii minimale;
- au inspecţia tehnică periodică în termenul de valabilitate;
- sunt dotate cu aparate de taxat şi staţie radio de emisie- recepţie în stare de funcţionare;
- au în dotare caseta taxi;
- au cel puţin două uşi pe partea dreaptă , numai pentru autoturismele destinate efectuării de transport de
persoane în regim de taxi;
d) în condiţiile existenţei unei hotărâri a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
privind limitarea numărului de autorizaţii taxi, agrearea temporară se va acorda numai pentru autovehiculele
deţinătoare de autorizaţii taxi valabile, începând cu data distribuirii acestora de către autoritatea locală
respectivă. După finalizarea dotării şi pregătirii taxiurilor conform prevederilor legii, până la 31 decembrie 2003,
RAR va modifica termenul temporar în permanent, după caz;
e) operaţiunea de pregătire a parcului de autoturisme pentru agreare ca taxiuri de către RAR începe cu data
intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice şi se finalizează la 31 decembrie 2003, urmând ca
procedura de agreare să se efectueze pe baza un or programări stabilite de comun acord între RAR şi camera
taximetriştilor ca filială judeţeană şi asociaţiile profesionale reprezentative prin filialele judeţene.
Art. 32. Planul de operaţii privind desfăşurarea procedurii de agreare, procedura de omologare / certificare a
lămpilor taxi, planul de operaţii privind inspecţia tehnică periodică pentru autovehiculele taxi, precum şi modelul
certificatului de agreare se stabilesc de RAR şi pot fi puse la dispoziţie celor interesaţi la 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
PARTEA III: Metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor
Art. 33 . Conducătorii de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de taxi trebuie să deţină un
certificat de atestare a pregătirii profesionale, care să confirme dobândirea cunoştinţelor profesionale în calitate
de conducător de autovehicul de transport în regim de taxi.
Art. 34 Pentru a putea practica activitatea de taximetrist în transportul rutier în regim de taxi, conducătorul auto
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă 21 de ani împliniţi;
b) să aibă permis de conducere categoria B valabil şi o vechime de cel puţin 3 ani sau permis de conducere
categoria C valabil şi o vechime de cel puţin 2 ani;
c) să deţină certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil;
d) să facă dovada că este angajat al operatorului de transport taxi care deţine autovehiculul pe care îl conduce
sau că este proprietarul acestuia, în cazul taximetristului independent
e) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic.
Art. 35 (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A. R. R.
După prezentarea dovezii achitării contravalorii acestuia. Modelul şi conţinutul certificatului profesional sunt
prevăzute în anexa nr. 5.
(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se obţine în urma promovării unui examen pe bază de test-
grilă organizat de Autoritatea Rutieră Română – A. R, .R care va desemna comisia de examinare. Direcţia
generală transport rutier din cadrul Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va putea desemna un
reprezentant în comisie.
Art. 36. Pentru susţinerea testului – grilă candidaţii trebuie să prezinte la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere
Române – A. R. R. Următoarele documente:
a) dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea taximetriei;
b) dovada plăţii în contul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R,. a taxei privind examinarea.
Art. 37. (1) Pregătirea profesională va fi asigurată de către şcolile de conducători auto autorizate de Autoritatea
Rutieră Română – A. R. R. şi centrele de pregătire profesională autorizate de Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului prin Direcţia generală transport rutier, în baza reglementărilor specifice.
(2) Cursurile de pregătire profesională prevăzute la art. 36 trebuie să asigure candidaţilor cunoştinţele
necesare referitoare la reglementările specifice în vigoare şi la practicarea taximetriei conform standardului
ocupaţional.
(3) Programele cursurilor vor fi astfel întocmite încât să poată răspunde tematicii prevăzute în anexa nr. 6 şi vor
fi avizate de către Autoritatea Rutieră română – A. R. R.
(4) Cursurile de pregătire profesională în vederea atestării conducătorilor auto vor avea durata de 30 de ore.
(5) Pentru înscrierea la cursurile de pregătire profesională conducătorii auto solicitanţi vor prezenta următoarele
documente:
a) cerere – tip;
b) copia permisului de conducere valabil;
c) cazier judiciar;
d) copia cărţii de muncă, dacă există;
e) copia actului de identitate;
f) dovada că este apt medical şi psihologic pentru transportul de persoane;
g) adeverinţă eliberată de serviciul poliţiei rutiere judeţene, din care să rezulte că în ultimul an nu a avut
suspendat dreptul de a conduce un autovehicul şi nu a produs accidente rutiere greve soldate cu victime
omeneşti sau importante pagube materiale;
h) dovada absolvirii unei forme de învăţământ obligatoriu.
Art. 38 (1) Testul pentru obţinerea certificatului de pregătire profesională constă într-o probă scrisă tip grilă cu 20
de întrebări.
(2) Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la 70% din totalul întrebărilor.
(3) Rezultatul testării va fi comunicat candidaţilor în aceeaşi zi, iar eventualele contestaţii vor fi depuse în termen
de 3 zile de la comunicare la sediul Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. care are obligaţia să le soluţioneze în
termen de 10 zile.
(4) Candidaţii respinşi vor susţine o nouă testare după maximum 15 zile. Candidaţii respinşi şi la cel de-al doilea
test se pot prezenta la o nouă testare numai după ce au urmat un nou curs de pregătire profesională.
(5) Actele prevăzute la art. 37 alin.(5) împreună cu catalogul cursului şi situaţia taximetriştilor examinaţi,
verificate de comisia de examinare, se păstrează de şcoala de conducători auto sau centrul de pregătire
profesională unde s-a desfăşurat cursul de pregătire profesională, o perioadă de 10 ani.
(6) Ministerul Transporturilor, Constructorilor şi Turismului prin Direcţia generală transport rutier şi Autoritatea
Rutieră Română – A. R. R. au dreptul de a controla modul de efectuare a cursurilor de pregătire profesională.
Art. 39 (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale, în cazul transportului rutier în regim de taxi, se
eliberează pentru 5 ani şi poate fi prelungit pentru încă 3 ani, conform legii.
(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condiţiile vizării anuale gratuite şi susţinerii
testului tip grilă o dată la 2 ani la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. , precum şi ale
prezentării dovezii că taximetristul este apt din punct de vedere medical şi psihologic.
(3) Neacordarea vizei anuale în termen poate fi contestată de către taximetrist la sediul centra al Autorităţii
Rutiere Române – A. R. R. Contestaţia se rezolvă în maximum 15 zile.
(4) Certificatele de atestare a pregătirii profesionale eliberate taximetriştilor până la data intrării în vigoare a
prezentului ordin îţi menţin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2003.
Art. 40. (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale poate fi reţinut de către reprezentanţii organelor de
control autorizate şi predat agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. o dată cu copia
documentului de constatare, care va lua măsuri de suspendare sau anulare, după caz.
(2) Suspendarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale se realizează pe o perioadă de 1-3 luni în
următoarele cazuri:
taximetristul a realizat transport fără ca aparatul de taxat să fie în funcţiune;
taximetristul nu poate justifica provenienţa aparatului de taxat sau a staţiei radio de pe taxi;
taximetristul a fost implicat cu vinovăţie în activităţi cu caracter infracţional sau acte antisociale grave;
taximetristul a fost implicat cu vinovăţie în accidente de circulaţie grave, soldate cu victime omeneşti şi pagube
materiale însemnate;
e) taximetristul a avut un comportament evident agresiv în raporturile sale cu organele de control autorizate sau
cu clienţi;
f) taximetristul este inapt din punct de vedere medical şi / sau psihologic;
h) taximetristul îşi desfăşoară activitatea cu sigiliul de la aparatul de taxat rupt sau fără valabilitate;
i) taximetristului i-a fost suspendat permisul de conducere;
j) taximetristului i-a fost reţinut certificatul de atestare profesională, iar motivul reţinerii, care rezultă din
documentul de constatare, se dovedeşte a fi real;
k) agenţia Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. primeşte sesizare din partea camerelor taximetriştilor prin
filialele judeţene asupra unor activităţi sau comportamente neconforme cu prevederile legale ori cu standardul
ocupaţional existent conform legii, care se confirmă.
Anularea certificatului de atestare a pregătirii profesionale se realizează în următoarele cazuri:
a) taximetristului i-a fost anulat permisul de conducere;
b) taximetristul este privat de libertate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
c) taximetristului i se suspendă a doua oară în 2 ani consecutivi certificatul de atestare a pregătirii profesionale
CAPITOLUL IV : Dispoziţii finale
Art. 41. Deţinătorii de licenţe de transport rutier public în regim de taxi, licenţe taxi sau licenţe de execuţie pentru
activităţile de dispecerat taxi îşi desfăşoară activitatea pentru care au fost autorizaţi în baza regulamentelor
proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, a legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare şi a
prevederilor caietelor de sarcini aferente.
Art. 42. Documentele solicitate la eliberarea licenţei de transport rutier public în regim de taxi, a licenţei taxi şi a
licenţei de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi se prezintă la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii
Rutiere Române – A. R. R. în original şi în copie pentru certificarea autenticităţii.
Art. 43. Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. analizează dosarul depus de solicitant şi, în
funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, în termen de 15 zile eliberează licenţa de transport rutier public în
regim de taxi, licenţa taxi şi licenţa de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi ori comunică în scris refuzul
motivat al eliberării acestora, după caz.
Art. 44. (1) Contestaţia împotriva refuzului de eliberare a licenţei de transport rutier public în regim de taxi, a
licenţei taxi, a licenţei de execuţie pentru vehicul şi a licenţei de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi,
precum şi împotriva măsurii de suspendare sau de anulare a acestora se depune în termen de 15 zile de la
comunicare la sediul Autorităţii Rutiere Române – A., R. R.
(2) Înn cazul în care măsura aplicată este reconfirmată de Autoritatea Rutieră Română – A. R. R. solicitantul se
poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ conform legii contenciosului administrativ nr. 29
/ 1990. cu modificările ulterioare.
Art. 45. Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţei de transport rutier public în regim de taxi, a
exemplarelor de serviciu ale acesteia, a licenţei taxi şi / sau a licenţelor de execuţie pentru activitatea de
dispecerat taxi, după caz, se comunică, în termen de 15 zile de la data constatării, de către operatorul de
transport taxi, taximetristul independent sau de către operatorul pentru activităţi de dispecerat taxi, agenţiei
teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. care a emis licenţa respectivă, care procedează la anularea
acesteia. Înlocuirea acestora se efectuează în mod similar procedurii de obţinere a unui document nou, cu plata
tarifelor aferente. Pierderea sau sustragerea licenţei de transport rutier public în regim de taxi, a licenţei taxi şi a
licenţelor de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a.
Art. 46. La nivelul fiecărei agenţii teritoriale Autoritatea Rutieră Română – A. R. R. va desemna o persoană care
se va ocupa de activitatea de taximetrie, precum şi de relaţia cu consiliul local, camerele taximetriştilor sau
asociaţiile profesionale reprezentative.
Art. 47. Administraţia publică locală va comunica reprezentanţelor RAR şi agenţiilor teritoriale ale Autorităţii
Rutiere Române – A. R. R. numărul der autorizaţii taxi eliberate, precum şi numele operatorilor de transport taxi
şi ale taximetriştilor independenţi cărora le-au fost eliberate.
Art. 48. Tarifele percepute de Autoritatea Rutieră Română .- A. R. R. pentru prestaţiile specifice efectuate sunt
aceleaşi cu cele prevăzute în anexa nr. 12 la Normele metodologice de autorizare şi efectuare a transporturilor
rutiere şi activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi
locuinţei nr. 1.842 / 20001, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aplică în mod corespunzător.
ANEXA Nr. 1 a ):
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
LICENŢA DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC ÎN REGIM DE TAXI
Operatorul de transport taxi………….
Cod fiscal…………..
Este abilitat să efectueze transport rutier public în regim de taxi în conformitate cu caietul de sarcini.
Valabilă de la data de ………… până la data de ……….. numai cu viza anuală.
Emitent
Autoritatea Rutieră Română – A. R. R.
Agenţia A., R. R. …………
Semnătura şi ştampila
R. O. T. R. ……./ …../ ………….
Seria…………..nr. ……………….

Viza anuale:
Nr.crt Nr. înregistrare Valabil până la Semnătura Ştampila
1
2
3
4
5
Menţiuni speciale:
Falsificarea acestei licenţe se pedepseşte conform legilor
Seria…………….nr……….
ANEXA Nr. 1 b ):
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
LICENŢA DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC ÎN REGIM DE TAXI
Persoana fizică autorizată………..
Cod numeric personal…………….
Este abilitat să efectueze transport rutier public în regim de taxi în conformitate cu caietul de sarcini.
Valabilă de la data de ………… până la data de ……….. numai cu viza anuală.
Emitent
Autoritatea Rutieră Română – A. R. R.
Agenţia A., R. R. …………
Semnătura şi ştampila
R. O. T. R. ……./ …../ ………….
Seria…………..nr. ……………….

Viza anuale:
Nr.crt Nr. înregistrare Valabil până la Semnătura Ştampila
1
2
3
4
5
Menţiuni speciale:
Falsificarea acestei licenţe se pedepseşte conform legilor
Seria…………….nr……….
ANEXA Nr. 1 c ) :

ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
LICENŢA DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC ÎN REGIM DE TAXI
Operatorul ……………….
Cod fiscal ……………….
Valabilă de la data de ………… până la data de ……….. numai cu viza anuală.
Emitent
Autoritatea Rutieră Română – A. R. R.
Agenţia A., R. R. …………
Semnătura şi ştampila
Agentul economic mai sus menţionat este autorizat să execute în conformitate cu prevederile caietului de sarcini
activităţi de dispecerat taxi în spaţiul special amenajat situat în localitatea………….str………nr.,………
Seria…………..nr. ……………….

Viza anuale:
Nr.crt Nr. înregistrare Valabil până la Semnătura Ştampila
1
2
3
4
5
Menţiuni speciale:
Falsificarea acestei licenţe se pedepseşte conform legilor
Seria…………….nr……….
ANEXA Nr. 1 d) :
ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
LICENŢA DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC ÎN REGIM DE TAXI
Operatorul de transport taxi……………..
Categorie vehicul………….Nr. circulaţie……………
Nr. identificare ………….
Valabilă de la data de ………… până la data de ………..
Eliberată în baza licenţei de transport rutier public în regim de taxi Seria……….nr………..
Emitent
Autoritatea Rutieră Română – A. R. R.
Agenţia A., R. R. …………
Semnătura şi ştampila

Seria…………..nr. ……………….

ANEXA Nr. 1 e):


ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
LICENŢA DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC ÎN REGIM DE TAXI
Persana fizică autorizază……………………
Categorie vehicul………….Nr. circulaţie……………
Nr. identificare ………….
Valabilă de la data de ………… până la data de ………..
Eliberată în baza licenţei taxi Seria……….nr………..
Emitent
Autoritatea Rutieră Română – A. R. R.
Agenţia A., R. R. …………
Semnătura şi ştampila

Seria…………..nr. ……………….

ANEXA Nr. 2: CAIET DE SARCINI al licenţei de transport rutier în regim de taxi


1. Operatorul de transport taxi are obligaţia de a respecta reglementările şi normativele legale în vigoare.
2. Administratorul operatorului de transport taxi împreună cu persoana desemnată să conducă permanent şi
efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi răspund de asigurarea stării tehnice corespunzătoare a
vehiculelor aflate în administrarea societăţii.
3. Persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi răspunde
de instruirea personalului în vederea efectuării operaţiunilor de transport rutier în regim de taxi, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare şi cu caietul de sarcini specific.
4. Operatorul de transport taxi are obligaţia:
- să păstreze licenţa de transport rutier în regim de taxi la sediu şi să transmită câte un exemplar de serviciu al
acesteia la fiecare filială, care va înştiinţa pentru luate în evidenţă agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române
– A,. R. R. pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea.
- să comunice agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. care a eliberat licenţa de transport
rutier în regim de taxi orice modificare faţă de documentele care au stat la baza atribuirii licenţei, în termen de
30 de zile de la apariţia acesteia;
- să comunice în scris, în termen de 15 zile, agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. case a
eliberat licenţa de transport rutier în regim de taxi încetarea activităţii din iniţiativa operatorului de transport taxi;
- să comunice în scris, în termen de 15 zile, agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. care a
eliberat licenţa de transport rutier în regim de taxi pierderea, sustragerea au deteriorarea acesteia;
- să reînnoiască licenţa de transport rutier în regim de taxi la expirarea perioadei de valabilitate şi să solicite cu
cel puţin 10 zile înainte aplicarea vizelor anuale.
5. Operatorul de transport taxi care îşi schimbă sediul în alt judeţ va depune licenţa de transport rutier în regim
de taxi la agenţia Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. care a eliberat-o, în termen de 60 de zile de la data
schimbării sediului, interval de timp în care va obţine licenţa de transport rutier în regim de taxi de la agenţia
Autorităţii Rutiere Române – A,. R. R. pe raza căreia se află noul sediu. În această perioadă activitatea se
desfăşoară în baza licenţei de transport rutier în regim de taxi, deţinută anterior , care îşi păstrează valabilitatea.
6. La solicitarea organelor de control abilitate, personalul operatorului de transport taxi – administrator sau
persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi etc. – este
obligat să pună la dispoziţia acestora toate documentele care atestă dreptul de a desfăşura activitatea de
transport rutier în regim de taxi, documentele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sau în alte reglementări în
vigoare, precum şi actele de identitate personale.
7. Documentele pe care operatorul de transport taxi trebuie să le deţină la sediu sau la sediul filialei sunt:
- documentele din care să rezulte calitatea de angajat a conducătorilor auto şi a persoanei desemnate să
conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier în regim de taxi;
- fişele cu instruirea personalului privind protecţia muncii şi PSI ( în original);
- evidenţa examenelor medicale şi psihologice ale conducătorilor auto;
- evidenţa privind instruirea personalului pe linia siguranţei rutiere;
- evidenţa accidentelor grave de circulaţie şi modul de tratare a acestora;
- documente din care să rezulte că deţine vehiculele din administrare în proprietate, în leasing sau cu chirie(în
copie);
- cărţile de identitate ale vehiculelor;
- talonul – anexă la certificatul de înmatriculare cu viza inspecţiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul(în
copie);
- licenţele de execuţie pentru vehiculele din administrare sau documentul – tip care atestă valabilitatea cartelei
magnetice ( în copie);
- documente din care să rezulte provenienţa legală a aparatelor de taxat aprobate şi verificate de către Biroul
Român de Metrologie Legală;
- documente din care să rezultate provenienţa legală a staţiilor radio de emisie – recepţie;
- poliţa de asigurare a călătorilor şi bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorilor de
transport taxi (în copie);
- documente din care să rezulte că are asigurată activitatea de dispecerat (licenţa de execuţie pentru activitatea
de dispecerat sau contract de prestări de servicii cu deţinătorii de licenţă de execuţie pentru activitatea de
dispecerat).
8. Documentele valabile care trebuie să se găsească la bordul autovehiculelor care efectuează transport rutier
în regim de taxi sunt:
- licenţa de execuţie pentru vehicul(în original);
- autorizaţia taxi ( în copie) ;
- certificatul de înmatriculare al vehiculului şi talonul – anexă cu inspecţia tehnică periodică efectuată la
termen( în original);
- asigurarea de răspundere civilă auto RCA ( în copie);
- permisul de conducere al conducătorului auto;
- atestatul profesional al conducătorului auto cu viza valabilă;
- buletinul metrologic pentru aparatul de taxat( în original).
9. Obligaţiile operatorului de transport taxi privind conducătorii auto:
- să utilizeze numai conducători auto apţi din punct de vedere medical şi psihologic;
- să utilizeze numai conducători auto deţinători ai atestatului profesional valabil şi care corespund standardului
ocupaţional al taximetristului;
- să asigure instruirea conducătorilor auto pe linia respectării normelor de protecţia muncii şi PSI, precum şi pe
linia siguranţei rutiere;
- să asigure instruirea conducătorilor auto în privinţa obligaţiilor ce le revin la efectuarea transportului rutier în
regim de taxi.
ANEXA Nr. 3: CAIET DE SARCINI al licenţei de taxi
1. Taximetristul independent are obligaţia de a respecta reglementările şi normativele legale în vigoare.
2. Taximetristul independent răspunde de asigurarea stării tehnice corespunzătoare a vehiculului propriu. 3. 3.
3. Taximetristul independent are obligaţia de a se instrui în vederea efectuării operaţiunilor de transport rutier în
regim de taxi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu caietul de sarcini specific.
4. Taximetristul independent are obligaţia:
- să păstreze licenţa taxi la sediu;
- să comunice agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. c are a eliberat licenţa taxi orice
modificare faţă de documentele care au stat la baza atribuirii licenţei, în termen de 30 de zile de la apariţia
acesteia;
- să comunice în scris, în termen de 15 zile, agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. care a
eliberat licenţa taxi încetarea activităţii din iniţiativa acestuia;
- să comunice în scris, în termen de 15 zile, agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. care a
eliberat licenţa taxi pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;
- se reînnoiască licenţa taxi la expirarea perioadei de valabilitate şi să solicite cu cel puţin 10 zile înainte
aplicarea vizelor anuale.
5. Taximetristul independent care îşi schimbă domiciliul în alt judeţ va depune licenţa taxi la agenţia Autorităţii
Rutiere Române – A. R. R. care a eliberat-o, în termen de 60 de zile de la data schimbării domiciliului, interval de
timp în care va obţine licenţa taxi de la agenţia Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. pe raza căreia se află noul
sediu. În această perioadă activitatea se desfăşoară în baza licenţei taxi deţinute anterior, care îşi păstrează
valabilitatea.
6. La solicitarea organelor de control abilitate taximetristul independent este obligat să pună la dispoziţia
acestora toate documentele care atestă dreptul de a desfăşura activitatea de transport rutier în regim de taxi,
documentele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sau în alte reglementări în vigoare, precum şi actele de
identitate personale.
7. Documentele pe care taximetristul independent trebuie să le deţină la domiciliu sunt:
- fişa de instruire privind protecţia muncii şi PSI (în original);
- evidenţa examenului medical şi psihologic al acestuia;
- evidenţa instruirii pe linia siguranţei rutiere;
- evidenţa accidentelor grave de circulaţie şi modul de tratare a acestora;
- documente din care să rezulte că deţine vehiculul în proprietate(în copie);
- cartea de identitate a autovehiculului;
- talonul – anexă la certificatul de înmatriculare cu viza inspecţiei tehnice periodice pentru vehicul (în copie);
- licenţa de execuţie pentru vehiculul din administrare sau documentul – tip care atestă valabilitatea cartelei
magnetice (în copie);
- documente din care să rezulte provenienţa legală a aparatului de taxat aprobat şi verificat de către Biroul
Român de Metrologie Legală;
- documente din care să rezulte provenienţa legală a staţiei radio de emisie – recepţie;
-poliţa de asigure a călătorilor şi bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina acestuia (în copie);
- documente din care să rezulte că are asigurată activitatea de dispecerat (contract de prestări de servicii cu
deţinătorii de licenţă de execuţie pentru activitatea de dispecerat).
8. Documentele valabile care trebuie să se găsească la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier în
regim de taxi sunt:
- licenţa de execuţie pentru vehicul (în original);
- autorizaţia taxi ( în copie);
- certificatul de înmatriculare al vehiculului şi talonul – anexă cu inspecţia tehnică periodică efectuată la
termen( în original);
- asigurarea de răspundere civilă auto RCA ( în copie);
- permisul de conducere al conducătorului auto;
- atestatul profesional al conducătorului auto, cu viza valabilă;
- buletinul metrologic pentru aparatul de taxat ( în original),
ANEXA Nr. 4 : CAIET DE SARCINI al licenţei de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi
Activitatea de dispecerat la transporturile efectuate în regim de taxi este activitatea de preluare telefonică a
comenzilor de la clienţi şi de transmitere a acestora către taximetrişti prin intermediul staţiei radio de emisie –
recepţie.
1. Deţinătorul de licenţă de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi are obligaţia de a desfăşura activitatea
pentru care a fost autorizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
2. Obligaţiile deţinătorului de licenţă de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi sunt următoarele:
- să anunţe, în termen de 15 zile de la constatarea evenimentului, la agenţia Autorităţii Rutiere Române – A. R.
R. care a eliberat licenţa, pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;
- să comunice agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. care a eliberat licenţa orice modificare
faţă de documentele care au stat la baza atribuirii acesteia, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării;
. să comunice în scris, în termen de 15 zile, agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – A. R. R. care a
eliberat licenţa încetarea activităţii din iniţiativa sa;
- să reînnoiască licenţa de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi la expirarea perioadei de valabilitate şi
să solicite cu cel puţin 10 zile înainte aplicarea vizelor anuale;
- să respecte obligaţiile contractuale ale tuturor beneficiarilor serviciului de dispecerizare;
- să ţină la zi evidenţele solicitate de reglementările în vigoare.
3. Deţinătorul de licenţă de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi va angaja în funcţia de dispecer numai
personal atestat conform legii şi va asigura instruirea acestuia asupra obligaţiilor ce-i revin în desfăşurarea
activităţii.
4. Documentele pe care deţinătorul de licenţă de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi trebuie să le
păstreze la sediu sunt:
- licenţa de execuţie pentru activitatea de dispecerat taxi;
- documente din care să reiasă că deţine în proprietate sau cu chirie spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea;
- documente din care să reiasă că deţine în folosinţă reţeaua de comunicaţii independente, eliberate de
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, sau dovada accesului la reţeaua de comunicaţii printr-o
persoană juridică autorizată;
- lista staţiilor radio din dotarea taxiurilor pe care le deserveşte;
- contractele cu operatorii de transport taxi sau cu taximetriştii independenţi pe care îi deserveşte.
ANEXA Nr. 5 :
ROMÂNIA ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, MINISTERUL TRANSPORTURILOR ,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – a. r. r. AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A. R. R.
CERTIFICAT PROFESIONAL pentru conducătorii auto CERTIFICAT PROFESIONAL pentru conducătorii auto
care efectuează transport rutier în regim de taxi care efectuează transport rutier în regim de taxi
Numele Numele……………….
…………………….. Prenumele…………….
Prenumele Data şi locul naşterii ……………..
…………………… CNP………………
Data şi locul naşterii ……………………….. DIRECTOR GENERAL
CNP………………….. Data eliberării…………..
Semnătura…………….. Valabil până la ……………
Data eliberării………………. Prelungit până la ………….
Valabil până la ……………….. Seria CPTx nr. ……………
Prelungit până la ……………………
Seria CPTx nr. ………………

Se certifică prin prezentul certificat că titularul a făcut


dovada pregătirii sale profesionale, potrivit prevederilor
Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi
în regim de închiriere.
VIZE ANUALE
Valabil până la……….. Valabil până la………..
Valabil până la………… Valabil până la………….
Valabil până la……….. Valabil până la………..
Valabil până la……….. Valabil până la…………
ANEXA Nr. 6: TEMATICA de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează
transport rutier în regim de taxi
Plan de învăţământ pentru cursul de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează
transport rutier în regim de taxi.
Nr.crt Conţinutul tematic Nr. de ore
1 Legislaţia profesională , socială şi fiscală 5
2 Servirea clienţilor 3
3 Practica serviciilor de taximetrie 10
4 Conducerea autovehiculului şi siguranţa rutieră 7
5 Securitatea autovehiculului şi a pasagerilor 5
6 Limba străină (opţională) 4
(A) Programa analitică pentru disciplina: Legislaţia profesională , socială şi fiscală
Durată: ore
I .Legislaţia specifică (Legea nr. 38 /2003)
1. Notă introductivă
2. Transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere:
a) autorizarea şi efectuarea transportului;
b) atestarea profesională a taximetriştilor
c) autovehiculele taxi;
d) aparat de taxat;
e) tarife privind transportul în regim de taxi;
f) obligaţiile operatorului de transport, ale taximetristului şi ale clientului;
g) sancţiuni şi contravenţii;
h) atribuţiile autorităţilor cu privire la desfăşurarea transportului în regim de taxi
3. Legislaţia în vigoare referitoare la utilizarea staţiilor de emisie – recepţie (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 79 / 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 591 /
2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 88/ 2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de
telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora).
II. Legislaţia socială
1. Notă introductivă
2. Contractul individual de muncă:
a) clauze generale şi specifice;
b) drepturile şi obligaţiile angajatului;
c) suspendarea şi încetarea contractului;
d) concedierea şi demisia;
e) variante de contract individual de muncă;
f) timpul de lucru şi munca suplimentară;
g) concediul de odihnă şi concediul de formare profesională;
h) salarizarea;
i) sancţiuni disciplinare
3. Contractul colectiv de muncă. Clauzele acestuia
4. Standardul ocupaţional (Cartea taximetristului). Principalele prevederi
III. Legislaţia fiscală
1. Notă introductivă
2. Taxe şi impozite, reglementări în activitatea de taximetrie:
a) aplicarea T. V. A.
b) taxa pe autovehicul
c) taxe de trecere şi de utilizare a infrastructurii
d) impozitele pe venit
e)regimul asigurărilor
f) stabilirea tarifului în taximetrie, cheltuieli fixe şi variabile
g) contract de închiriere a autovehiculelor.
(B) Programa analitică pentru disciplina: Servirea clienţilor
Durată: ore
I. Cerinţele operatorului de transport taxi
1. Politica firmei privind relaţiile cu clienţii:
a) regulamentul de ordine interioară
b) ţinuta vestimentară şi igiena corporală
c) profilul moral şi codul bunelor maniere
d) tipuri de nevoi speciale ale clientului
f) rezolvarea situaţiilor conflictuale şi a reclamaţiilor
2. Comportamentul faţă de clienţi:
a) obligaţii ale conducătorului auto
b) obligaţii ale clienţilor
© Programa analitică pentru disciplina. Practica serviciilor de taximetrie
Durată: ore
I. Aspecte specifice
1. Funcţionarea şi utilizarea aparatului de taxat şi a staţiei radio de emisie - recepţie
2. Întocmirea şi păstrarea documentelor
a) documentele care trebuie să se găsească obligatoriu la bordul vehiculului;
b) completarea foii de par curs
c) asigurarea cu accesorii
d) documentele cu care se încheie ziua de lucru
II. Topografia locală
1. Arterele principale
2. Drumuri cu sens unic şi intersecţii de circulaţie dirijate
3. Împărţirea zonală
4. Principalele localităţi limitrofe
5. Amplasarea instituţiilor importante
6. Citirea hărţilor şi a ghidurilor
III. Informaţii turistice
1. Cunoştinţe referitoare la tipurile de informaţii solicitate de clienţi:
a) informaţii generale
b) istoria oraşului
c) edificii istorice şi moderne importante
d) divertisment
IV. Aspecte practice
1. Comunicarea cu firma
2. Abilităţi de conversaţie cu clienţii
3. Studii de caz privind comportamentul (profesionist sau neadecvat) al taximetristului:
a) simularea unei curse
b) simularea unui control
(D) Programa analitică pentru disciplina: Conducerea autovehiculului şi siguranţa rutieră
Durată: ore
I. Cunoştinţe despre vehicul
1. Cunoştinţe despre exploatarea autovehiculului
2. Verificarea tehnică zilnică
3. Primirea şi predarea zilnică a autovehiculului
II. Îndrumări privind conducerea vehiculului
1. Conducerea defensivă specifică activităţii de taximetrie:
a) noţiuni introductive
b) factorii conducerii defensive
c) măsuri pentru conducerea în siguranţă
d) măsuri pentru evitarea unui accident
2. Factorii care influenţează starea fizică şi psihică a conducătorului auto
3. Conducerea defensivă în diverse situaţii:
a) pe timp de noapte
b) pe timp de ceaţă
c) pe timp de ploaie
d) pe timp de iarnă
e) pe timp de vară
f) pe timp de primăvară şi toamnă
g) în mediul urban
h) în mediul rural
i) pe poduri, sub poduri, tunele şi pasaje rutiere
j) la depăşire
k) la acordarea priorităţii
l) în coliziuni
4. Controlul derapajului:
a) în linie dreaptă
b) în viraje
5. Frânarea uniformă
6. Incendiul la autovehicul
III. Accidentul rutier
1. Formularul de consemnare a datelor
2. Utilizarea diverselor date:
a) completarea constatării de accident
b) cauzele accidentului
c) implicarea şoferului / vehiculului
3. Obligaţiile şoferului implicat într-un eveniment rutier
4. Obligaţiile şoferului care ajunge la locul unui accident
5. Evenimentul rutier fără persoane accidentate
6. Măsuri în cazul unui accident:
a) primul ajutor
- măsuri generale
- măsuri conforme cu instructajul special efectuat în firmă
IV. Siguranţa rutieră
1. Circulaţia rutieră: principalele reguli şi abateri
2. Aspecte generale şi specifice
3. Infracţiuni care atrag anularea permisului de conducere
4. Breviarul sancţiunilor contravenţionale şi punctele de penalizare stabilite prin Regulamentul de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice
(E) Programa analitică pentru disciplina: Securitatea autovehiculului şi a pasagerilor
Durată: ore
1. Statistici referitoare la violenţa în taximetrie
2. Riscuri diverse
a) clientul dificil
b) clientul neplătitor
c) hărţuirea sexuală
d) furtul de obiecte din vehicul
e) furtul vehiculului
3. Furtul cu violenţă şi ameninţări:
a) consecinţe posibile
b) profilul autorului
c) armele folosite
d) măsuri adoptate pentru evitarea atacului
e) cauzele care influenţează riscul unui atac
f) desfăşurarea unui furt armat
4. Prevenirea unui furt armat:
a) scopul prevenirii
b) recunoaşterea furtului armat
c) observarea şi vigilenţa
e) limitarea informaţiilor
5. Măsuri preventive generale de securitate
6. Măsuri preventive specifice de securitate
a) înainte de plecarea în cursă
b) în timpul cursei
c) după cursă
7. Măsuri preventive specifice de securitate în cazul unui furt armat:
a) în timpul atacului
b) după atac
8. Consecinţele psihice ale agresiunii
9. Consideraţii generale
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 577 din data de 12 august 2003