Sunteți pe pagina 1din 2

1.

5 Analiza documentelor şi a altor surse informaţionale


1.5.1. Inventarul documentelor

Nr. Simbol Denumire Cod Nr. de Intrare (I) /


Format Observaţ
crt. document document clasificare exemplare Ieșire (E)

1 RB Registul de Banca 14-6-5 A4 1 E

2 RC Registul de Casa 14-6-5 A4 1 E

Jurnal pentru
3 JC 14-6-17/b A4 1 E
cumparari

4 JV Jurnal pentru vanzari 14-6-12/a A4 1 E …

Decont de taxa pe
5 300 - A4 1 E …
valoarea adaugata

Declaraţie
informativă privind
6 394 livrările/prestările şi - A4 1 E
achiziţiile efectuate
pe teritoriul naţional

Declaraţie privind
7 100 obligaţiile de plată la - A4 1 E
bugetul de stat

8 BV Balanta de verificare 14-6-30/a A4 1 E

9 RJ Registrul jurnal 14-1-1 A4 1 E

Proces verbal
10 PV A4 2 E
receptie documente