Sunteți pe pagina 1din 1

4) Repartizarea costurilor indirecte de producţie din Faza a III-a pe sorturi fabricate în raport cu

salariile muncitorilor antrenaţi în Faza III;

Denumire produs Baza de repartizare K Total CIP


1 2 3 4(2*3)
Sortul 1 26 000 11 252 .22
Sortul 2 22 000 0,4327777777777778 9 521,11
Sortul 3 24 000 10 386,66
Total 72 000 X 31 160

31160
k= =0,4327777777777778
72 000

Reflectarea repartizării CIP în costul producţiei fabricate


Dt 811/1 – 11 252.22 lei
Dt 811/2 - 9 521.11 lei
Dt 811/3 – 10 386.66 lei
Ct 821 – 31 160 lei