Sunteți pe pagina 1din 3

Sceneta religioasă „Hristos a înviat!


Povestitor 1: Dragii noştri, fraţi, părinţi Povestitor 5: Chiar Dumnezeu l-a trimis,
Vă mulţumim c-aţi venit Să vestească, nu prin vis,
Să-nvăţaţi cu noi acum Ci cu grai adevărat
Despre Domnul nostru bun. Că Hristos a înviat!
În aceste săptămâni Dimineața, la mormânt
Am fost pe-al Golgotei drum Au venit câteva femei smerite
Şi L-am văzut pe Iisus Mironosiţe numite!
Răstignit pe cruce sus. Povestitor 6: Da, vedem şi în icoană
Povestitor 2: Azi vom merge mai departe C-au venit parcă cu treabă
Să învăţăm ca din carte Şi cu gândul să rămână,
După tainele durerii, Dar, oare, ce au în mână?
Despre-icoana Învierii. Povestitor 7: Vă spun eu, nu-i ghicitoare,
Iosif din Arimateea Că au vase de-ngropare
A pus trupul Domnului Cu-uleiuri mirositoare
Tocmai în mormântul Lui. Ca mirul, când vii la-nchinare!
Povestitor 3: Soldaţii toţi l-au păzit Povestitor 6: Da, acum am înţeles!
Piatra au pecetluit Dar cine sunt? Cum se numesc?
Nu cumva un om mai tare Povestitor 8: Aceste femei devotate
Să vină să o răstoarne. L-au urmat pe Domnu-n toate
Însă în a treia zi Şi pe drum, spre răstignire,
Un cutremur se porni Frică n-au avut de nimeni.
Când zorii ieşeau din noapte, Numele lor sunt cinstite
Frică i-a cuprins, de moarte. Şi în calendar trecute:
Ce credeţi că s-a-ntâmplat? Două se numesc Maria
Hristos Domnul a-nviat! Iar cealaltă Salomeea.
Povestitor 4: Iar soldaţii-nfricoşaţi
În cetate au plecat Intră cele trei femei mironosițe:
Să dea la cei cu putere Maria Magdalena (tristă): Pe nedrept L-au
răstignit,
Vestea despre înviere.
Pe Iisus, Domnul iubit!
Părinte, cum s-a-ntâmplat?
Maria lui Iacov: Da, aşa-i, e tare trist!
Cine piatra a mişcat?
Că pe El L-au răstignit! (cele două
Preotul: Un înger din cerul sfânt femei încep să plângă)
A coborât pe pământ Salomeea (vrând să le reamintească): Nu mai
Piatra la o parte-a dat plângeţi, nu e timp!

Şi apoi pe ea a stat. Haideţi


degrab' la mormânt!
Maria Magdalena (gândindu-se): Da, noi mergem Nu găsiţi pe nimenea,
cu credinţă,
Hristos Domnul a-nviat!
Dar toate avem
ştiinţă Iată locul unde-a stat!

Cât este piatra de Povestitor 10: Femeile au privit


mare Şi ce credeţi c-au zărit?
La mormânt, la a Giulgiurile şi-o mahramă
lui intrare.
Cum se vede în icoană.
Maria lui Iacov: Ai dreptate, am plecat,
Trei femei cu gând curat
Maria lui Iacov (cu multă bucurie): Ce ne spui e
Dar singure nu reuşim minunat!
Piatra nici să o clintim. Mare veste
Maria Magdalena (cu credinţă): Dumnezeu ne va am aflat!
ajuta Salomeea: Staţi puţin, mi-am amintit
Nu ştim cum, dar Că şi Domnul ne-a grăit,
vom afla,
C-a treia zi, Duminica,
Să putem intra-n
mormânt Din mormânt va învia!
Ca să ungem Trupul Maria Magdalena (puțin întristată): Oare, cum de
Sfânt am uitat
Al Domnului Iisus Lucru-acesta
Hristos, minunat?
Care ne-a iubit pe Cât am plâns
toţi. (se întorc, se duc spre şi am crezut
mormânt, când ajung se
miră de ce văd) Că pe
Domnul L-am pierdut!
Povestitor 9: Când aproape să ajungă
Acum cred
Au simţit că-i o minune cu-adevărat, (cu bucurie)
Piatra era răsturnată Că Hristos a
înviat!
La o parte era dată.
Toate (între ele): Vai, ce mare bucurie
Salomeea (mirată): Oare ce s-a întâmplat?
Credem, credem cu tărie
Haideţi să aflăm îndat'!
Că Hristos a înviat
Căci miresme am adus,
Şi lumii viaţă a dat!
Domnului Hristos Iisus.
Îngerul: Hristos mi-a mai spus ceva
Maria Magdalena: Să intrăm deci în mormânt,
Ştiind că-L veţi căuta:
Şi să-I ungem Trupul sfânt! (îl
văd pe înger) La ucenici să plecaţi
Povestitor 9: La mormânt când au ajuns Vestea mare să le daţi
Au văzut îngerul sfânt Să le spuneţi că Iisus
Care lor le-a cuvântat A-nviat precum le-a spus
Şi vestea bună le-a dat. Şi-i aşteaptă de aceea
Îngerul: În mormânt de veţi intra, Viu să-L vadă-n Galileea.
Mironosițele: Înger bun, îţi mulţumim,
Chiar acum la drum pornim (rămân în
poziţia icoanei)
Preotul: Sufletul le-a fost cuprins
De frică şi fericire-ncins
Spre apostoli au plecat
Veste să le dea îndat'.
Pe când grăbite mergeau
Domnul lor li se-arăta
Bucuraţi-vă, le-a spus
Eu, sunt chiar Hristos Iisus.
Nici cuvinte n-am a spune
Ce simţiră ele-anume
La pământ s-au aruncat
Şi Lui i s-au închinat!
Întâlnirea cu Iisus
Este chiar un dar de sus
Oricine îl poate avea
Trebuie doar ca să vrea.

Povestitor 10: Icoana ne-a ajutat


Să aflăm cu gând curat
Ce şi cum s-a întâmplat,
Când Hristos a înviat!
Povestitor 11: Azi e mare sărbătoare,
Sus în cer şi pe pământ
Că din moarte la viaţă
Mergem cu Hristos Iisus
Învierea Lui slăvim
Şi pururi ne veselim
Hristos Domnul a-nviat!

Toţi: Adevărat a înviat!

Piesa se termină cu troparul: Hristos a înviat!, care


poate fi cântat de copii sau poate fi audiat.