Sunteți pe pagina 1din 2

18/01/2020 Rebusuri | Didactic.

ro

Credința în primele comunități creștine


Rezolvați rebusul următor:

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1. Religie monoteistă întemeiată pe învățătura Sfintei Treimi.

2. Astfel au fost numiți primi șapte bărbați „plini de Duh Sfânt și de înțelepciune” aleși de Sfinții Apostoli.

3. O altă denumire dată sărbătorii „Pogorârii Sfântului Duh”.

4. Aici s-a format prima comunitate creștină.

5. Apropierea credinciosului de Mântuitorul și de lucrarea Sa.

6. Astăzi, ei hirotonesc preoți și diaconi.

https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/credin-a-in-primele-comunita-i-cre-tine 1/2
18/01/2020 Rebusuri | Didactic.ro

7. Cei care doreau să primească Botezul.

8. Numele mamei Sfântului Împărat Constantin.

9. Numele împăratului care a numit duminica „zi de odihnă” pentru toți creștinii.

10. Această rugăciune era rostită de catehumeni înaintea episcopului.

11. Dialogul omului cu Dumnezeu.

12. Acest nume în ebraică este „Mesia”.

13. Cel mai mare sentiment pe care omul îl poate avea.

14. Numele primului diacon ales de Sfinții Apostoli.

15. Numele apostolului care a predicat cu prilejul Cincizecimii.

16. Ei sunt a doua treaptă ierarhică după diaconi.

17. Primii creștini aveau comunitatea....

18. Numărul primilor diaconi aleși de Sfinții Apostoli.

https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/printati-rebus/credin-a-in-primele-comunita-i-cre-tine 2/2