Sunteți pe pagina 1din 2

00:02

Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat


00:08
La începutul primului mileniu, pe malul Mării Galileii, în Betsaida,
00:13
trăiau doi frați pescari: Petru și Andrei.
00:17
A venit odată Andrei pe malul râului Iordan și a auzit acolo predica lui Ioan Botezătorul despre Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.
00:26
Astfel, fiind însuflețit de cuvintele lui și crezând în Domnul cu toată inima,
00:31
Sfântul Andrei a devenit cel mai apropiat ucenic și ajutor al proorocului.
00:36
Iar când Iisus Hristos Însuși a venit la Iordan pentru a fi botezat,
00:41
Ioan, arătând spre Domnul, a zis ucenicilor săi:
00:44
"Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii".
00:50
Auzind aceasta, Andrei, împreună cu al doilea ucenic al lui Ioan Botezătorul, Ioan Teologul, l-a urmat pe Iisus.
00:58
Dar Andrei, înainte de a lăsa toate cele lumești, s-a întors după fratele său.
01:04
Viitorul Sfânt Apostol Andrei i-a zis lui Petru: "Am găsit pe Mesia". Și fratele său l-au crezut.
01:12
Câteva luni mai târziu, Iisus, venind pe malul Mării Galileii și văzându-i pe frații care prindeau pește, le-a zis:
01:20
"Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni".
01:25
Astfel Sfântul Andrei a devenit primul Apostol al lui Hristos, întâi chemat, cel mai credincios ucenic al Mântuitorului,
01:33
care nu s-a despărțit de Învățătorul său tot timpul cât a stat Mesia pe pământ.
01:39
După Înălțarea Domnului, Sf. Andrei a mers să predice cuvântul lui Dumnezeu în țările estice situate de-a lungul Mării Negre,
01:49
inclusiv în acele pământuri unde, mai târziu, s-a format Rusia.
01:54
Urcând pe râul Nipru, el a ajuns la locul unde se află acum orașul Kiev.
02:00
Aici, înălțând o cruce pe deal, el a prezis poporului rus un strălucit viitor creștinesc:
02:07
"Pe aceste dealuri va străluci harul lui Dumnezeu. Aici va fi o cetate măreață și Dumnezeu va ridica multe biserici".
02:16
De aici Apostolul s-a întors în Tracia, unde, într-o mică așezare bizantină - viitoarea cetate puternică Constantinopol -
02:25
a înființat Biserica creștină, hirotonind episcopi și preoți.
02:31
Numele Sfântului Apostol Andrei leagă mama - Biserica din Constantinopol, cu fiica ei - Biserica Rusă.
02:40
În drumul său, credinciosul ucenic al lui Hristos neobosit propovăduia oamenilor despre Mântuitorul.
02:47
Pentru rugăciunile lui Domnul săvârșea minuni.
02:51
Ultimul oraș în care a venit Apostolul cel Întâi Chemat și unde trebuia să primească sfârșit mucenicesc era cetatea Patrelor, în Grecia.
03:01
Proconsulul cetății, crudul păgân Egheat, a poruncit ca Apostolul să fie răstignit.
03:07
Cu bucurie a primit Sf. Andrei cel Întâi Chemat hotărârea proconsulului
03:11
și, făcând rugăciune către Domnul, singur a urcat la locul de execuție.
03:15
Pentru a prelungi suferințele Apostolului, Egheat a poruncit ca mâinile și picioarele să nu fie pironite, ci legate de cruce.
03:24
Însă, chiar și pe cruce fiind, Apostolul Andrei neîncetat se ruga și îi învăța pe creștinii care s-au adunat în jurul lui.
03:32
Înainte de despărțirea sufletului lui de trup, o lumină cerească a strălucit crucea lui Andrei.
03:38
Și în strălucirea acesteia Apostolul s-a mutat în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu.
03:44
Sfârșitul mucenicesc al Apostolului Andrei cel Întâi Chemat a avut loc în jurul anului 62 de la Nașterea lui Hristos.
03:52
După câteva secole, moaștele Sf. Apostol Andrei au fost mutate cu cinste la Constantinopol și așezate în biserica Sfinților Apostoli.
04:02
Biserica Rusă, primind credința din Bizanț, episcopii căruia își au succesiunea de la Apostolul Andrei,
04:08
se consideră și ea succesor al lui.
04:12
Iată de ce pomenirea Sf. Andrei cel Întâi Chemat întotdeauna era cinstită în Rusia în mod solemn.
04:18
Împăratul Petru I a fondat în cinstea Sfântului Apostol Andrei primul și cel mai înalt ordin.
04:24
Tot din timpul țarului Petru I, marina militară rusă drept steag al său are steagul Sf. Andrei: pe un fundal alb - o cruce albastră,
04:32
la umbra căruia rușii au obținut multe victorii.
04:44
30 noiembrie/13 decembrie - pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi Chema