Sunteți pe pagina 1din 15

Centrul de Pregătire în Informatică

„GHID DE UTILIZARE MAȘINI VIRTUALE”

DIN TEMATICA:
“ADMINISTRARE REŢEA DE CALCULATOARE”

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
1
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

CUPRINS

MAȘINI VIRTUALE .................................................................................................................................................... 3

Instalare software pentru mașini virtuale ................................................................................................................. 3


Creare și configurare mașini virtuale ........................................................................................................................ 7

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
2
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

Mașini virtuale
Maşina virtuală este un calculator imaginar, aceasta face posibilă rularea unui alt sistem de operare
într-o “fereastră” a sistemului de operare principal, fără a repartiționa hard-disk-ul.

De exemplu putem rula un Windows Server 2003 sau Windows Server 2008 într-o fereastră a
sistemului de operare Windows 7. Este ca şi cum ai avea un alt calculator (virtual) pe care îl poţi
porni/opri ca pe un program obişnuit. Maşină virtuală arată ca un calculator real care
porneşte. Calculatorul pe care rulează maşina virtuală se numeşte host (maşina gazdă). Maşina
virtuală ce rulează pe o gazdă se numeşte guest (maşina oaspete).

Instalare software pentru mașini virtuale

Supportul pentru maşini virtuale se instalează ca un program obişnuit (exemplu: Vmware,


Virtualbox, Virtual PC etc). După instalare, se crează maşinile virtuale şi se stabilește pentru
fiecare în parte cât anume se poate utiliza din resursele sistemului real (memorie, disk).

După pornirea maşinii virtuale se poate boota de pe CD/DVD sau de pe fişierul .iso corespunzător
kitului de instalare şi apoi instala sistemul de operare dorit. Instalarea sistemului de operare într-un
mediu virtual este identică cu instalarea în mediu real. Pot exista mai multe maşini virtuale create pe
același host şi eventual rulând în acelaşi timp, în acest mod putându-se simula o reţea.

Recomandarea este ca pentru studiu să se utilizeze un astfel de mediu virtual, deoarece


studiul în mediu real poate interfera în mod negativ cu activitatea de producţie. Lucrul în mediul
virtual este total inofensiv iar utilizatorul poate efectua fără teama orice fel de teste,
neinfluențând în niciun fel activitarea reală.

În exemplul de mai jos vom utiliza ca suport pentru mașini virtuale VirtualBox, descărcat gratis din
Internet, de la următorul site https:/www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Acesta este un fișier
executabil și se instalează ca oricare alt program, rulând executabilul asociat.

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
3
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

După lansarea în execuție apare fereastra următoare, unde specificăm Next.

În ecranul următor putem specifica ce caracteristici vor fi instalate și se poate modifica folderul în
care se va efectua instalarea (folosind butonul Browse). Recomandarea este să lăsaţi toate opţiunile
aşa cum sunt.

În continuare alegeţi dacă si unde doriţi să fie plasate scurtăturile. Recomandarea este să lăsaţi toate
opţiunile aşa cum sunt.

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
4
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

Următorul avertisment specifică faptul că VirtualBox trebuie să-şi creeze o interfaţă de reţea Fără
această opţiune sistemele de operare instalate în maşini virtuale nu vor putea avea acces la reţea.
Recomandarea este să alegeți varianta Yes.

Apăsați Install pentru începerea instalării.

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
5
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

Așteptăm pe durata instalării efective.

Apăsam Finish pentru terminarea instalării. Putem alege si bifa prin care se lansează programul
imediat după instalare sau îl putem noi lansa ulterior, folosind scurtăturile create în timpul instalarii.

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
6
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

Creare și configurare mașini virtuale


După lansarea în execuție a utilitarului, apare ecranul de mai jos. Pentru crearea unei maşini
virtuale noi folosiți butonul New.

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
7
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

În prima fereastră trebuie ales un nume pentru maşina virtuală și specificat sistemul de operare care
va fi instalat pe aceasta (se activează astfel automat anumite setări în funcție de sistemul de operare
guest, pentru o funcționare optimă a acestuia).

În continuare se va specifica memoria alocată acestei mașini virtuale. Aceasta se poate modifica și
ulterior.

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
8
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

În continuare trebuie creat un hard disk virtual. Acesta va fi un fişier care va ocupa din spaţiul
disponibil pe hardul sistemului gazdă . Tipul fișierului poate fi diferit în funcție de opțiunea aleasă.
Recomandarea este să fie ales tipul VDI, cel nativ corespunzător pentru VirtualBox.

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
9
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

Se pot crea 2 tipuri de hard diskuri-uri: dinamic (porneşte de la o minimă dimensiune iniţială şi
crește ulterior pe masură ce este nevoie de spațiu) sau fix (va avea exact dimensiunea indicată la
creare ). Recomandarea este să alegeți varianta dinamic, pentru a nu ocupa inutil spațiul pe hard
disk. Dacă dimensiunea hard diskului real este foarte mare, puteți alege și varianta cu discul fix, în
acest caz accesul la disc fiind mai rapid, deoarece nu mai există fragmentarea care se produce atunci
cand folosim disc dinamic.

În continuare trebuie să indicaţi numele, locaţia în care se va crea fişierul hard-diskului virtual şi
dimensiunea maximă permisă. Acesta trebuie plasat pe o partiție pe care avem disponibil acest
spatiu, chiar daca nu se alocă intergral de la început.

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
10
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

În acest moment mașina virtuală este gata; o puteţi vedea în lista din stânga iar în dreapta un sumar
al configuratiei hardware, care se poate modifica folosind butonul Settings din stânga sus. Mașina
virtuală este închisă (starea Powered Off) și vom putea începe instalarea sistemului de operare dorit
pe aceasta.

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
11
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

Pentru ca mașina virtuală să pornească, trebuie efectuat dublu click pe aceasta. Se va intra în starea
Running.

Fiind o mașină virtuală fară sistem de operare, va trebui sa aibă acces la kitul sistemului de operare,
fie de pe CD/DVD, fie .iso pentru a se putea efectua instalarea. De asemenea putem efectua
instalare din rețea sau de tip unattended (neasistată) , ca la orice instalare reală de sistem de operare.

Un fișier .iso reprezintă o “imagine” a unor fișiere, imagine ce poate fi inscripționată pe un suport
media: CD, DVD, etc. Acesta poate fi mapat ca și CD/DVD al mașinii virtuale, astfel încât să se
efectueze instalarea de pe el.

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
12
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

După crearea mașinii virtuale putem face diverse setari relative la configurața acesteia folosind
butonul Settings ( majoritatea setărilor se pot efectua numai cu mașina virtuală inchisă). Putem
modifica memoria, adauga/elimina placi de retea sau harddiskuri etc.

Adaugarea unui hard disk nou :

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
13
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

Settings->Storage-> Add Hard Disk , pentru a adauga un hard disk pe un controller deja existent sau
putem adauga chiar un nou controller folosind Settings->Storage-> Add Controller, putand atasa
ulterior la acesta alte hard diskuri.

Putem introduce pana la 4 placi de retea in sistem, folosind Settings->Network, fiecare adaptor este
configurat in mod independent

Pentru a partaja fisiere intre masina virtuala si sistemul host putem activa folderele partajate.

Pentru aceasta este necesar initial sa instalam Guest Additions, folosind optiunea Devices-> Install
Guest Additions (masina virtuala trebuie sa ruleze).

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
14
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1
Centrul de Pregătire în Informatică

Partajarea folderelor se realizeaza folosind Settings -> Shared Folders ->Add Shared Folders.
Specificam calea folderului partajat din masina host , numele folderului , daca acesta este montat
read-only sau read-write si daca se face auto-mount, adica dupa restartare sa avem montarea
efetuata automat.In urma montarii acest folder va avea o litera asociata si va putea fi accesat din
Windows Explorer.

Conţinutul acestei platforme de instruire a fost elaborat în cadrul Centrului de Pregatire în Informatică S.A., fiind destinat în
exclusivitate pentru activităţi de instruire a cursanţilor CPI S.A. Utilizarea acestui conţinut în scopuri comerciale şi/sau de alte
persoane neautorizate nu este permisă. Pentru orice probleme, nelămuriri, sugestii, informaţii legate de aspectele de mai sus
15
vă rugăm să utilizaţi adresa de email: sca@cpi.ro. Acest material a fost elaborat de o echipă de experţi din S.C. Centrul de
Pregatire în Informatică S.A. coordonată de Remus Tudorică şi compusă din: Mihaela Tudose, Veronica Iuga, Lidia Băjenaru,
Rodica Majaru, Cristian Oftez. Versiune material de instruire: 1.1