Sunteți pe pagina 1din 6

Programe e-learning

( Învățarea cu ajutorul calculatorului )

Contents
Capitolul I: Ce este e-learning-ul?...............................................................................................................3
Capitolul II: Modele e-learning...................................................................................................................3
1. Platforma E-training:.......................................................................................................................3
2. Platforma Moodle:...........................................................................................................................4
3. Platforma SNSPA / UVA:...............................................................................................................4
4. Platforma e-learning Dokeos Cursanti.............................................................................................4
5. Platforma AEL-advance e-learning.................................................................................................4
6. Platforma Educaţională MEDIAEC.................................................................................................4
7. Platforma e-learning Authoring.......................................................................................................5
8. Platforma e-learning expertissa:......................................................................................................5
9. Platforma e-learning LATEX..........................................................................................................5
10. Platforma e-learning blackbord implementare a tehnologiei e-learning.......................................5
Capitolul III: Dezvoltarea e-learning...........................................................................................................6
1. Dezvoltarea materialelor support:....................................................................................................6
2. Actorii sistemului de educatie la distanta.........................................................................................6
3. Tipologia mediilor de instruire virtuale...........................................................................................6
Bibliografie:................................................................................................................................................7
CAPITOLUL I
Ce este e-learning-ul?

Definit astfel, mai mult ca e-education, aria semantica a conceptului e-learning


interfereaza cu si se suprapune indefinit variabil pe o multitudine de termeni ce surprind
varietatea experientelor didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: instruire asistata/
mediata de calculator, digital/ mobile/ online learning/ education, instruire prin multimedia
etc. Sub denumirea de software didactic/ educational, o gama larga de materiale electronice
(pe suport digital/ multimedia) sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul de educatie: harti,
dictionare, enciclopedii, filme didactice, prezentari în diverse formate, carti (e-books), teste,
tutoriale, simulari, software ce formeaza abilitati, software de exersare, jocuri didactice etc.
Computerul si materialele electronice/ multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învatare,
evaluare sau ca mijloc de comunicare (pentru realizarea unor sarcini individuale etc).
În sens restrâns, elearning-ul reprezinta un tip de educatie la distanta, ca experienta
planificata de predare-învatare organizata de o institutie ce furnizeaza mediat materiale într-o
ordine secventiala si logica pentru a fi asimilate de studenti în maniera proprie. Medierea se
realizeaza prin noile tehnologii ale informatiei si comunicarii - în special prin Internet.
Internetul constituie atât mediul de distributie al materialelor, cât si canalul de comunicare
între actorii implicati. Functional deocamdata doar la nivelul învatamântului superior si în
educatia adultilor, sistemul de instruire prin Internet replica si adapteaza componentele
demersului didactic traditional/ fata-în-fata: planificare, continut specific si metodologie,
interactiune, suport si evaluare.
Extensiile aduse de mediul tehnologic, insuficient explorate si utilizate, se refera la:
a) orientarea spre student, prin:
 personalizarea parcursului de formare
 compunerea diferita a obiectelor educationale în functie de cerintele fiecarui
beneficiar
 individualizarea formarii
 structurarea non-lineara a informatiilor, cu posibilitatea revenirii la continuturi
mai dificile în urma identificarii automate a lacunelor
 autonomie prin eludarea unui ritm impus, independenta spatiala si seminarii
asincrone
b) resurse distribuite, prin utilizarea/ integrarea/ accesarea bibliotecilor
electronice si materialelor multimedia, prin antrenarea specialistilor în
discutiile studentilor,
c) fluiditatea rolurilor, prin balansul continuu al rolului educat-educator în grupul
de învatare ("symmetric knowledge advancement" - Scardamalia, 1995), prin
re-structurarea continua a echipelor de învatare în functie de interese sau pe
criterii de eficienta în sarcina.

CAPITOLUL II
Modele e-learning
1. Platforma E-training:
Este una din aplicatiile de gestiune a formarii care:
 Contemplã si gestioneazã ciclul formativ complet al întreprinderilor si
departamentelor de formatie.
 E compatibilã cu orice modalitate formativã: e-learning, presencial sau blended.
 Este integratã cu sisteme telematice de FORCEM.
 Este integratã cu sisteme de gestiune întreprinzãtoare.
 Conteazã cu o completã gamã de mijloace si servicii suplimentare.

2. Platforma Moodle:
Este un sistem de gestiune a cursurilor desenate pentru ajutorul profesorilor în crearea
unei forme usoare si rapide de conturi in linie .Între competentele noastre se evidentiazã:
 Instalarea si personalizarea corporativã a platformei si bazei de date.
 Parametrizarea functiilor conform necesitãtilor.
 Gãzduirea servidorilor.
 Dezvoltarea continuturilor formative.
 Integrarea cu sistemele corporative.

3. Platforma SNSPA / UVA:


UVA este adresat studenţilor dinamici, cu o viaţă profesională în desfăşurare. Majoritatea
ocupă poziţii de middle management, sunt la curent cu noile tehnologii şi interesaţi să îşi
îmbunătăţească cunoştintele în domeniul în care activează. Provocarea a constat în proiectarea
unui site pentru un produs cu totul nou, într-un domeniu delicat precum zona educaţională.
Ne-am propus să dezvoltăm o soluţie care să susţina tehnic proiectul SNSPA. A rezultat o
platforma de eLearning care permite comunicarea în timp real între profesori şi elevi,
evaluarea proiectelor, uploadarea de documente, feedback pentru lucrări. Platforma cuprinde
forum de discuţii şi chat pe tematici, sistem online de rezolvare a proiectelor şi aplicaţiilor,
cursuri în variantă on-line, teste de autoinstruire şi evaluare.
Din punct de vedere al administrării au fost create 3 niveluri de monitorizare:
 monitorizarea activităţii studenţilor (ce poate fi consultată de către profesori)
 monitorizarea activităţii cadrelor didactice (ce poate fi consultată de administrator)
 monitorizarea realizată de administrator (care are acces la monitorizarea activităţii:
studenţilor, cadrelor didactice, tuturor celor angajaţi, existând astfel mai multe niveluri
de acces la informaţii. Administratorul poate permite utilizatorilor niveluri diferite de
acces la informaţii, cursuri, etc.

4. Platforma e-learning Dokeos Cursanti


Este folosita de catre avocatii care urmeaza cursurile online de formare continua
desfasurate de INPPA. Aceasta platforma a fost aleasa de catre INPPA ca solutie pentru
desfasurarea cursurilor de elearning atat pentru interfata prietenoasa si usor de utilizat cat si
pentru facilitatile remarcabile pe care le pune la dispozitia cursantilor si formatorilor.

5. Platforma AEL-advance e-learning


AeL a fost implementat în peste 13.000 de licee şi şcoli din România. AeL Educaţional nu
este doar software, ci un instrument de lucru util pentru elevi şi pentru profesori deopotrivă.
 AeL facilitează înţelegerea materiilor predate şi creşte eficienţa învăţării.
 AeL Educaţional este prietenos ca interfaţă şi structură, flexibil şi uşor de transpus în
orice limbă.
 AeL Educaţional este o platformă modernă de eLearning pentru că nu necesită
prezenţa fizică a elevului în sala de curs. Acesta poate studia şi exersa atât la şcoală cât
şi acasă.

6. Platforma Educaţională MEDIAEC


(Mijloace Eficiente de Dezvoltare-Inovare a Educaţiei şi Cercetării Interdisciplinare în
Formare, Comunicare şi Servicii)
Această tehnologie se bazează pe aplicaţia BlackBoard Academic Suite. Având ca
scop realizarea unui învăţământ la distanţă performant, această aplicaţie oferă suportul
necesar managementului de conţinut educaţional la nivelul universităţii şi are multiple
funcţionalităţi printre care:
 accesul simultan al unui mare număr de utilizatori, aproximativ 30.000;
 organizarea materialului de curs pe Internet de către profesorii titulari;
 introducerea tematicilor pentru seminarizarea cursanţilor înscrişi, definirea unor reguli
după care orice fel de componentă a unui curs (item, test, temă etc.) devine accesibilă
numai studenţilor care au îndeplinit o anumită obligaţie (ca de exemplu: au obţinut
calificativul necesar promovării unui test, s-au încadrat în timpul impus de profesor
pentru rezolvarea unui test, au parcurs un anumit capitol din curs etc.);
 examinarea la distanţă a cursanţilor (de exemplu: răspunsul la teste formulate prin
întrebări de tip grilă este evaluat automat).

7. Platforma e-learning Authoring


Obiectivul proiectului SELF este dezvoltarea unui sistem integrat pentru editarea
conţinutului
educaţional (eLearning). Proiectul SELF îşi propune să faciliteze crearea şi
utilizarea/reutilizarea de obiecte eLearning de tip multimedia în platformele de învăţare
( eLearning software platforms). Inovarea în domeniul eLearning este un obiectiv strategic
pentru agentul economic beneficiar SIVECO Romania SA), care are deja experienţă în
dezvoltare şi cercetare în domeniul Learning.
Obiectiv specific al proiectului realizarea unui prototip de aplicaţie pentru dezvoltare
conţinutului eLearning ( eLearning authoring tool ) destinată tuturor potenţialilor utilizatori,
indiferent de nivelul anterior de cunoştinţe IT.

8. Platforma e-learning expertissa:


IBM LLMS, este o platforma scalabila si robusta care gestioneaza si administreaza
activitatiile de invatare de tip e-learning. Studentii pot selecta diferite cursuri existente intr-un
catalog on-line putandu-se inregistra si participa cu usurinta la cursurile care ii intereseaza sau
la acele cursuri care indeplinesc diverse conditii de certifcare. Utilizatorii administratori ai
acestui sistem pot utiliza un puternic tools pentru a creea singuri cursuri fara cunostiinte de
programare. IBM LLMS este unul dintre primele produse Lotus bazat pe standarde J2EE.

9. Platforma e-learning LATEX.


LaTeX a fost creat de Leslie Lamport în 1984 la SRI International şi în timp a devenit
principa metodă pentru programarea în TeX. Datorită capacităţilor de a programa în amănunt
orice aspect care ţine de publicarea unui material (articol, carte, tratat, broşură), LaTeX este
folosit în general în mediu academic de către matematicieni, ingineri, etc, dar şi în mediul
comercial, datorită costurilor reduse de utilizare (LaTex şi TeX sunt gratuite; TeX este
eliberat de către creatorul său, Donald Knuth, în domeniu public). LaTeX permite
programarea aspectelor necesare în desktop publishing, inclusiv tabele, figuri şi imagini,
referinţe încrucişate, bibliografie şi note bibliografice.
10. Platforma e-learning blackbord implementare a tehnologiei e-learning
Descoperiţi avantajele unei platforme interdisciplinare pentru educaţie şi cercetare!
Implementarea tehnologiilor educaţionale bazate pe Internet, generic numite e-learning,
constituie componentă principală în pregătirea studenţilor la forma de învăţământ la distanţă
(ID). Astfel, programele destinate studenţilor pot deveni rapid accesibile iar comunicarea între
tutore şi student este mult îmbunătăţită.
CAPITOLUL III
Dezvoltarea e-learning

1. Dezvoltarea materialelor support:


Într-un anumit sens, educatia la distanta din timpurile noastre poate fi asemuita cu
cinematograful timpuriu. Producatorii primelor filme aveau tendinta sa le realizeze cât mai
aproape de modelul pieselor de teatru - o camera statica era fixata pe o scena. A durat ceva
timp pâna când regizorii si-au dat seama ca aparatul de filmat putea fi miscat, scenele puteau
fi trase din unghiuri diferite, iar timpul putea fi manipulat la masa de montaj.Comparatia se
aplica si poate fi analizata la toate nivelele designului materialelor si proiectarii mediului de
învatare la distanta. 'Regizorii-pedagogi' încep sa exploateze din ce în ce mai bine potentialul
acestui tip de instruire. Noile tehnologii digitale si cercetarile recente în domeniul designului
vizual (visual design, screen design, eyetracking etc.) largesc semnificativ sfera de posibilitati
si lasa sa se întrevada un viitor ce pune definitiv în umbra 'istoria scrisa' a învatamântului la
distanta. Pentru o proiectare eficienta Înca din 1970, cercetarile au relevat ca evident faptul
ca mediul de comunicare este un factor de mult mai mica importanta în predarea si învatarea
la distanta decât calitatea instruirii. Aceasta observatie a determinat o reorientare a atentiei
educatorilor si cercetatorilor de la mediul de distributie a materialelor suport pentru învatare la
proiectarea programelor de instruire si designul materialelor în termeni didactici si de
psihologia educatiei. Treptat, se încheaga acum o teorie care sa sustina si sa directioneze
practica educativa, orientata spre elaborarea principiilor învatarii eficiente dupa material de pe
suport tiparit, audio sau digital, sustinut de interactiuni profesor-elev mediate, în conditiile
promovarii studiului independent si colaborarii la distanta. Mediul de comunicare ramâne
doar un suport - nu lipsit de importanta, deoarece dimensioneaza diferit procesul de predare-
învatare - accentul fiind însa pus pe dezvoltarea unor situatii educative eficiente.
Astazi, cele câteva studii comparative publicate, despre studentii care învata prin
intermediul noilor tehnologii versus clasa traditionala, la o analiza atenta, nu au ca termen
major de comparatie tipul de instruire - mediata sau fata în fata -, acesta fiind doar pretextul,
ci cât de bine este proiectata instruirea. Iar pentru învatamântul la distanta, designul
materialelor suport are importante functii de potentare a valorii formative a mesajului
educational.

2. Actorii sistemului de educatie la distanta


Atributiile si responsabilitatile practicienilor educatiei la distanta se împart în functie
de pozitia pe care o ocupa acestia în cadrul unui program particular de educatie mediata de
tehnologii. Viziunea proprie pe care o institutie de învatamânt deschis si la distanta (IDD) o
are despre aceasta forma alternativa poate dimensiona diferit rolurile, iar numarul
personalului implicat este cerut de nevoile de pregatire. O imagine completa asupra
personalului angajat si rolurilor atribuite este greu de construit în termeni generali, însa
orientativ, relativ la tipul de institutie ce dezvolta un program de educatie la distanta, se pot
identifica urmatoarele pozitii: Consideram ca accentul trebuie pus pe rolul, atributiile si
competentele tutorului datorita pozitiei particulare însemnate a acestuia, de pivot al unui
sistem de învatamânt deschis si/sau la distanta.
3. Tipologia mediilor de instruire virtuale
Mediile de învatare pe care le experimenteaza studentii pot fi caracterizate în patru
feluri: Fiecare din aceste medii nu numai ca prezinta propriul cadru de aspecte tehnice si
pedagogice, dar determina si consideratii referitoare la înregistrarea sesiunilor de lucru, astfel
încât ele sa fie furnizate altora ulterior sau pur si simplu folosite ca o referinta. Înregistrarea
acestor sesiuni sau componente ale sesiunii (inclusiv interactiuni bazate pe PC, si pe software-
ul asociat), depozitarea lor, si indexarea pentru o recuperare ulterioara sunt aspecte ale crearii
si mentinerii mediilor de învatare virtuala.

Bibliografie:
http://www.elearning-forum.ro
http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://www.timsoft.ro/ejournal/elearning.html
http://www.informatiiprofesionale.ro/formare/e-learning-instruirea-bazata-pe-tehnologie
www.google.ro

S-ar putea să vă placă și