Sunteți pe pagina 1din 117

Bugetul producției

Materia primă a

Produse Qf (buc) Consum specific pe Consum specific


unitatea de produs (buc) total (buc)

0 1 2 3 (1x2)
P1 15000 4 60000
P2 20000 3 60000
Total 120000

Bugetul cheltuielilor cu materiile prime

Materia primă a
Produse Consum specific Cost de producție unitar
Valoare (lei)
pe total (buc) (lei/buc)

0 1 2 3
P1 60000 12 720000
P2 60000 12 720000
Total 120000 12 1440000

Cheltuieli directe pe unitatea de operații

Timpul normat
Secția Piesa sau produsul Operații
(ore/buc)

0 1 2 3
Debitare 0.20
Strujare 0.20
Frezare 0.15
Secția I a
Tratare 0.15
Control 0.10
TOTAL 0.80
Asamblare 0.25
Reglare 0.15
P1
Control 0.10
TOTAL 0.50
Secția II
Asamblare 0.25
Reglare 0.15
P2
Control 0.10
TOTAL 0.50

Cheltuieli cu manopera directă pe total producție


Cheltuieli cu
salariile directe
Secția Produse Qf (buc)
pe unitatea de
produs (lei/buc)

0 1 2 3
P1 15000 51
Secția I P2 20000 38.25
Total
P1 15000 6.8
Secția II P2 20000 6.8
Total
Total

Bugetul cheluielilor cu manopera directă pe unitatea de produs si pe total producție

Pe unitatea de produs

Produse Qf (buc) Cheltuieli cu salarii Cheltuieli cu


directe (lei/buc) contribuțiile
aferente (lei/buc)
0 1 2 3
P1 15000 57.8 9.54
P2 20000 45.05 7.43
Total

Bugetul cheltuielilor secției atelierul de întreținer

Producția
Materiale
Secția
(om-ore) % consumabile (lei)

0 1 2

Secția I 1500 25 7500


Secția II 2000 33.33 10000
CT 2500 41.67 12500
Total 6000 100 30000

Bugetul cheltuielilor secției auxiliare Centrala

Producția
Materiale
Secția
consumabile (lei)
(Gcal) %
0 1 2
Secția I 500 14.29 4571.43
Secția II 1000 28.57 9142.86
Sectorul de administrație 2000 57.14 18285.71
Total 3500 100 32000

Bugetul cheltuielilor indirecte de produc

Feluri de c
Secția

Grupe de Materiale de
cheltuieli Materiale consumabile
natura obiectelor
(lei)
de inventar (lei)

0 1 2 3
1. CIFU 30000 44000
2. CGS din care: 40000 70000
Secția I

a) cheltuieli genera 0 0
b) cheltuieli cu pro 0 25000
c) cheltuieli gospod 40000 45000
Total 70000 114000
1. CIFU 35000 28000
2. CGS din care: 43000 73000
Secția II

a) cheltuieli genera 0 0
b) cheltuieli cu pro 0 31000
c) cheltuieli gospod 43000 42000
Total 78000 101000
1. CIFU 65000 72000
Total general

2. CGS din care: 83000 143000


a) cheltuieli genera 0 0
b) cheltuieli cu pro 0 56000
c) cheltuieli gospod 83000 87000
Total general 148000 215000

Bugetul cheltuielilor generale de administ

Feluri de che

Grupe de cheltuieli Materiale de natura


Materiale Energie și apă
obiectelor de inventar
consumabile (lei) (lei)
(lei)

0 1 2 3
Cheltuieli cu protecția
muncii
1500 3000 0

Cheltuieli cu protecția
mediului
300 0 0
Cheltuieli gospodărești
12200 7000 53000
Total 14000 10000 53000

Bugetul cheltuielilor de desfacere

Feluri de cheltuieli

Grupe de cheltuieli Materiale de natura


Materiale Energie și apă
obiectelor de inventar
consumabile (lei) (lei)
(lei)

0 1 2 3
Desfacere la intern 40000 2000 14600
Desfacere la extern 0 0 0
Total 40000 2000 14600

Total din care:


Bugete Materiale
(lei) Materii prime (lei)
consumabile(lei)

0 1 2 3

Bugetul materiilor prime


3900000 3900000 0

Bugetul cheltuielilor cu
manopera
2059720 0 0

Bugetul cheltuielilor
indirecte de producție
1242000 0 148000

Bugetul cheltuielilor
generale de administrație
274780 0 14000

Bugetul cheltuielilor de
desfacere
169000 0 40000
TOTAL 7645500 3900000 202000
Situația repatizării cheltuielilor indirecte de producție

Explicaţii Secţia I Secţia II


0 1 2
I. Cheltuieli indirecte de
659000 583000
repartizat, total, din care:
1. CIFU 281000 218000
2. CGS 378000 365000
II. Baza de repartizare, total,
1782450 277270
din care
-produsul P1 891225 118830
-produsul P2 891225 158440
III. Coeficient de repartizare,
0.36971584056 2.10264363256
total, din care:
1.CIFU 0.15764818087 0.78623724168
2.CGS 0.21206765968 1.31640639088
IV. Cheltuieli indirecte
repartizate, total, din care:
1. CIFU total 281000 218000
-produs P1 140500 93428.57
-produs P2 140500 124571.43
2.CGS total 378000 365000
-produs P1 189000 156428.57
-produs P2 189000 208571.43

Explicaţii Secţia I (lei) Secţia II (lei) Total (lei)

0 1 2 3=1+2
V. Total general 659000 583000 1242000
-produs P1 329500 249857.14 579357.14
-produs P2 329500 333142.86 662642.86

Situația repartizării cheltuielilor generale de administrație

Manopera directă + Baza de


Cheltuieli generale de
Cheltuieli indirecte
Explicaţii administraţie repartizate pe repartizare
repartizate pe
produse (lei) (lei)
produse (lei)

1 2 3 4=2+3
I. Secţia I, total, din care: 1782450 659000 2441450
-produsul P1 891225 329500 1220725
-Produsul P2 891225 329500 1220725
II. Secţia II, total, din care: 277270 583000 860270
-produsul P1 118830 249857.14 368687.14
-produsul P2 158440 333142.86 491582.86
III. Total general, din care: 2059720 1242000 3301720
-produsul P1 1010055 579357.14 1589412.14
-Produsul P2 1049665 662642.86 1712307.86

Secţia I
Explicaţii Secţia II (lei) Total (lei)
(lei)

0 1 2 3=1+2
III. Total general 203185.50 71594.50 274780.00001
- produs P1 101592.75 30683.36 132276.11
- produs P2 101592.75 40911.14 142503.89

Situația repartizării cheltuielilor de desfacere

Manopera directă + Baza de


Cheltuieli generale de
Cheltuieli indirecte
Explicaţii administraţie repartizate pe repartizare
repartizate pe
produse (lei) (lei)
produse (lei)

1 2 3 4=2+3
I. Secţia I, total, din care: 2441450 203185.50 2644635.50
-produsul P1 1220725 101592.75 1322317.75
-Produsul P2 1220725 101592.75 1322317.75
II. Secţia II, total, din care: 860270 71594.50 931864.50
-produsul P1 368687.14 30683.36 399370.50
-produsul P2 491582.86 40911.14 532494.00
III. Total general, din care: 3301720 274780 3576500
-produsul P1 1589412.14 132276.11 1721688.25
-Produsul P2 1712307.86 142503.89 1854811.75

Secţia I
Explicaţii Secţia II (lei) Total (lei)
(lei)

0 1 2 3=1+2
III. Total general 124966.70 44033.30 169000.00002
- produs P1 62483.35 18871.41 81354.76
- produs P2 62483.35 25161.89 87645.24

Planul costului unitar al produselor P1 și P2


Costul unitar al Costul unitar al
Categoria de cheltuieli
produsului P1 produsului P2
0 1 2
I. Cheltuieli directe de
producţie, total, din care: 175.34 128.48
(a) cheltuieli cu materii prime
directe 108 76
- cu materia primă a 48 36
- cu materia primă b 60 40
(b) salarii directe şi
contribuţiile aferente 67.34 52.48
II. Cheltuieli indirecte de
producţie repartizate 38.62 33.13
III. Cost de producţie ( I+ II ) 213.96 161.62
IV. Cheltuieli generale de
administraţie repartizate 8.82 7.13
V. Cheltuieli de desfacere
repartizate 5.42 4.38
VI. Cost complet ( III + IV + V)
228.20 173.12
VII. Preţ de vânzare 250 200
Materia primă b
Consum specific
Consum specific
pe unitatea de
total (buc)
produs (buc)
4 5 (1x4)
3 45000
2 40000
85000

materiile prime

Materia primă b
TOTAL
Consum specific Cost de achiziție (lei)
Valoare (lei)
total (buc) unitar (lei/buc)

4 5 6 7
45000 20 900000 1620000
40000 20 800000 1520000
85000 20 1700000 3140000

rații

Tariful de Cheltuieli cu
salarizare pe oră salariile directe
(lei/oră) (lei/operație/buc)
4 5=3x4
15 3
10 2
20 3
15 2.25
25 2.5
12.75
20 5
15 2.25
18 1.8
6.8
20 5
15 2.25
18 1.8
6.8

total producție
Total contribuții
Total cheltuieli cu Manopera
aferente salariilor
salariile (lei) directă (lei)
(lei)

4=2x3 5=4x16,5 % 6 = 4+5


765000 126225 891225
765000 126225 891225
1530000 252450 1782450
102000 16830 118830
136000 22440 158440
238000 39270 277270
1768000 291720 2059720

a de produs si pe total producție

Pe total producție

Cheltuieli cu Cheltuieli cu
salarii directe contribuțiile
(lei) aferente (lei/buc)

4 5
867000 143055
901000 148665
1768000 291720

ltuielilor secției atelierul de întreținere și reparații

Materiale de Lucrări și servicii Contribuții Amortizarea


Energie și
natura obiectelor executate de terți Salarii (lei) aferente imobilizărilor
apă (lei)
de inventar (lei) (lei) salariilor (lei) (lei)

3 4 5 6 7 8

11250 8750 10000 16250 3725 5025


15000 11666.67 13333.33 21666.67 4966.67 6700
18750 14583.33 16666.67 27083.33 6208.33 8375
45000 35000 40000 65000 14900 20100

cheltuielilor secției auxiliare Centrala termică

Materiale de Lucrări și servicii Contribuții Amortizarea


Energie și
natura obiectelor executate de terți Salarii (lei) aferente imobilizărilor
apa (lei)
de inventar (lei) (lei) salariilor (lei) (lei)
3 4 5 6 7 8
6285.71 3571.43 6571.43 7714.29 1231.43 3105.71
12571.43 7142.86 13142.86 15428.57 2462.86 6211.43
25142.86 14285.71 26285.71 30857.14 4925.71 12422.86
44000 25000 46000 54000 8620 21740

ugetul cheltuielilor indirecte de producție

Feluri de cheltuieli

Lucrări și
Contribuții Amortizare
Energie și apă Alte cheltuieli servicii
Salarii (lei) aferente imobilizări
(lei) materiale (lei) execuate de
salariilor (lei) (lei)
terți (lei)

4 5 6 7 8 9
70000 20000 30000 40000 6000 41000
60000 0 45000 100000 18000 45000
0 0 0 85000 15800 23000
0 0 0 0 0 0
60000 0 45000 15000 2200 22000
130000 20000 75000 140000 24000 86000
25000 10000 8000 52000 8528 51472
60000 0 20000 110000 18040 40960
0 0 0 90000 14760 23240
0 0 0 0 0 0
60000 0 20000 20000 3280 17720
85000 10000 28000 162000 26568 92432
95000 30000 38000 92000 14528 92472
120000 0 65000 210000 36040 85960
0 0 0 175000 30560 46240
0 0 0 0 0 0
120000 0 65000 35000 5480 39720
215000 30000 103000 302000 50568 178432

etul cheltuielilor generale de administrație

Feluri de cheltuieli
Contribuții
Lucrări și servicii Impozite, taxe, Amortizare
Alte cheltuieli aferente
executate de terți Salarii (lei) vărsăminte imobilizari
materiale (lei) salariilor
(lei) (lei) (lei)
(lei)
4 5 6 7 8 9

0 3000 20000 3280 0 0

0 5400 0 0 0 300
12000 14600 70000 11480 16520 41200
12000 23000 90000 14760 16520 41500

etul cheltuielilor de desfacere

Feluri de cheltuieli
Contribuții
Lucrări și servicii Amortizare
Alte cheltuieli aferente
executate de terți Salarii (lei) imobilizări Total (lei)
materiale (lei) salariilor
(lei) (lei)
(lei)
4 5 6 7 8 9
0 3400 85000 13940 10060 169000
0 0 0 0 0 0
0 3400 85000 13940 10060 169000

Feluri de cheltuieli

Alte Lucrări și
Materiale de Contribuții
cheltuieli servicii
natura obiectelor Energie și apă (lei) Salarii (lei) aferente
materiale executate de
de inventar (lei) salariilor (lei)
(lei) terți (lei)

4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1768000 291720

215000 215000 30000 103000 302000 50568

10000 53000 12000 23000 90000 14760

2000 14600 0 3400 85000 13940


227000 282600 42000 129400 2245000 370988
Cheltuieli indirecte
Cantitatea de
repartizate pe unitate
produse (buc)
de produs (lei/buc)

4 5=3/4

15000 38.62
20000 33.13

administrație

Coeficient de Cheltuieli generale


repartizare repartizate (lei)

5 6=4x5
203185.50
101592.75
101592.75
71594.50
0.08322328968
0.08322328968 30683.36
40911.14
274780
132276.11
142503.89

Cheltuieli indirecte
Cantitatea de repartizate pe
produse (buc) unitate de produs
(lei/buc)

4 5=3/4

15000 8.82
20000 7.13

sfacere

Coeficient de Cheltuieli generale


repartizare repartizate (lei)

5 6=4x5
124966.70
62483.35
62483.35
44033.30
0.04725290088 18871.41
25161.89
169000
81354.76
87645.24

Cheltuieli indirecte
Cantitatea de repartizate pe
produse (buc) unitate de produs
(lei/buc)

4 5=3/4

15000 5.42
20000 4.38
TOTAL
cheltuieli

9 = 2+ 3+ 4+
5+ 6+ 7+8

62500
83333.33
104166.67
250000

TOTAL
Cheltuieli

9
33051.43
66102.86
132205.71
231360

Total (lei)

10
281000
378000
123800
25000
229200
659000
218000
365000
128000
31000
206000
583000
499000
743000
251800
56000
435200
1242000

TOTAL
(lei)

10

30780

6000
238000
274780

Impozite, Amortizare
taxe, imobilizări
vărsăminte (lei)

10 11

0 0

0 0

0 178432

16520 41500

0 10060
16520 229992
Bugetul cheltuielilor de desfacere
e desfacere