Sunteți pe pagina 1din 9

F

ormul
eaz
ăopr
opo
ziț
ie
Cine
?
Cart
onaș
ecus
ubi
ect
ul
Cef
ace
?/c
art
onaș
ecuv
erbe
Cefac
e?
Car
tonaș
ecuv
erbe
Unde?
Cart
onaș
ecul
oculac
țiuni
i
Unde
?