Sunteți pe pagina 1din 8

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VERENDIN prof. înv.

primar RAESCU ANA


Structură ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCAVIȚA

Conform programelor școlare aprobate prin OMEN nr 5003/ 2.12.2014

CLASA PREGĂTITOARE
2019 - 2020

Semestrul I: 14 săptămâni ( 9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019 )


Semestrul II : 20 săptămâni ( 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020 )

Comunicare în limba română - 5 ore / săptămână


Matematică și explorarea mediului - 4 ore / săptămână
Dezvoltare personală - 2 ore / săptămână
Muzică și mișcare - 2 ore / săptămână
Arte vizuale și abilități practice - 2 ore / săptămână
Limba engleză - 1 oră / săptămână
Religie - 1 oră / săptămână
Educație fizică și sport - 2 ore / săptămână

După modelul auxiliarelor de la editura : Delta Cart Educațional

1
CLASA PREGĂTITOARE 2019 - 2020 prof. înv. primar

RAESCU ANA

Unitatea Disci- Comp Conținuturi Nr. Săpt. Obs.


tematică plina . ore
specif
.
SEMESTRUL I – 14 săptămâni
e spec.Competenț

1. Evaluare inițială - probe care vizează:


La început -evidențierea achizițiilor dobândite anterior;
de drum Acte de vorbire: a saluta, a se prezenta 4
Elemente de construcție a comunicării: 1 săpt.
Comunica

e spec.Competenț

-Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor


concepte matematice: orientare spațială și
și DezvoltareMatemati

localizări în spațiu, sortarea și clasificarea


obiectelor
1.1 -Cine sunt eu?- importanţa autocunoaşterii;
2.2 dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine; 1 S1
Mă prezint!
 Evaluare
personală

1.1 Materiale şi instrumente de lucru


Arte vizuale

2.1 Tehnici specifice artelor plastice


Desen - Obiectele şcolarului
Modelaj – Rechizitele mele 2
Colaj – decupare după contur
 Evaluare
practice

2.1 Cântare vocală în grup și individual


și

2.2 Dicţia 2
Muzică

Mişcarea pe muzică:
abilități

- Liberă - sugerată de textul cântecului;


 Evaluare
mișcare

2. Comunicare orală
Toamnă 1.1. -Discuţii libere despre anotimpul toamna (lunile
Matemati Comunica

mândră, 1.2. anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile


darnică 1.4. anotimpului: fenomene naturii, modificări în 4 săpt.
… 2.1.
-Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor
2.2 concepte matematice (sortarea și clasificarea
3.2 obiectelor,simbolurilor, conceptelor simple după S2-S5
criterii variate, aprecierea globală, compararea 16
Despre mine – identificarea şi numirea părţilor
2.1 corpului;
Corpul meu 8
Dezvoltare

2.2 Să fim curaţi! – reguli de


igienă personală, identificarea
contur de obiecte de
Arte

-Ruperea hârtiei după


2.2 -Precizarea culorilor obiectelor personale 8
vizuale și

2.3 -Desen – Linie modulată , repetiție


2.4 -Confecții și jucării – Tehnica Origami
2.6
2
mișcareMuzică și
1.4 -Cântarea vocală ;Cântarea în colectiv; Dicţia
2.1 -Mişcarea pe muzică: Liberă; sugerată de textul 8
2.2 cântecului; Impusă
3.1 Recapitulare

re înComunica
3. -A cere și a da informații despre identitatea
Comunitate proprie sau despre identitatea membrilor familiei
a 1.1 -A cere și a da informații despre obiectivele
mea 1.2 sociale și culturale din localitate.
1.3 -Numere naturale de la 0 la 10- recunoastere, 2 săpt.
tareDezvol Matemati

1.1 formare, citire, scriere (cu cifre) comparare,


1.2 ordonare
3.2 -Igiena alimentației – Sănătate în bucate 8
-Trăiesc într-un mediu sănătos–colaj reguli de
2.1 igienă; regulile de igienă ale mediului în care se 4
2.2 desfăşoară – acasă, la şcoală; S6-S7
vizuale șiArte

2.2 -Compoziții libere , folosind elementele de limbaj


2.4 plastic: linia, punctul, forma, nodul, pata
2.6 -Tehnica Tangram 4
Recapitulare.
1.4 Mişcarea pe muzică: Percuţia corporală (bătăi
și Muzică

2.1 din palme, cu degetul pe bancă) 4


2.2 Recapitulare
3.1  Evaluare
3.2

Vacanța : 26.10.2019 - 3.11.2019


Dezvoltar Matematiîn limbaComunicare

4. Acte de vorbire:
Prietenia 1.1 -A prezenta pe cineva; a transmite o părere
1.2 propriei legătură cu relaţiile de prietenie/grupul de
1.3 prieteni 3 săpt.
1.4 -Sunetele/ literele mari și mici de tipar Ee, Rr, Cc.
1.5
Citirea literelor, silabelor, cuvintelor. Despărţirea 15
-Numerele naturale de la 10 la 20- recunoaștere,
1.3 formare, citire, scriere (cu cifre) comparare,
3.2 ordonare 12 S8- S10
-Igiena alimentației
2.1 -Cum mă îmbrac? – igiena vestimentaţiei,
2.2 corelaţia stării de bine igiena personală şi a
vestimentaţiei 6
-Programul meu zilnic – igiena programului zilnic
1.1 Desen liber, decorații simple
și ab.șipr.Arte viz.

2.2 Modelaj – presare, modelare liberă, obiecte 6


2.6 decorative, figurine
Recapitulare. Evaluare
3.3 Cântarea instrumentală
mișcareMuzică

3.1 Jucăriile muzicale improvizate


2.2 Recapitulare. Evaluare 6
1.3
2.1
5. Comunicare orală
Intră baba 1.1 -Discuţii libere despre anotimpul iarna: lunile
iarnă-n sat 2.2 anotimpului, succesiune, caracteristici, fenomene 10
1.2 ale naturii,modificări în lumea vie şi activităţi ale
Comunica

2.3

3
1.4 - Numere naturale: de la 20 la 31 - recunoaştere,

oltareDezv Matema
3.2 formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, 2 săpt.
ordonare; 8
- Plante (părți componente; hrana ca sursă de
Emoţiile mele – identificarea emoţiilor de bază:
1.1 bucurie, tristeţe, frică, furie; 4
S11-S12
1.2 Cum mă simt – Planeta Emoţiilortamponare,
asocierea
Arte 1.1 -Pictură – Amprentare, ștampilare,
2.2 pulverizare
2.3 -Colaj – mototolire, rupere, tăiere, decupare după 4
2.6 contur, îndoire, răsucire lipire
ă șivizuale
Muzic

1.1 -Elemente de limbaj muzical


1.2 -Sunetul din mediul înconjurător: lung-scurt, 4
1.3 tare – încet.
unicCom

6. Recapitulare semestrială 2 săpt.


Evaluare 1.1 -Discuţii libere și exprimarea propriei păreri; 10
semestrială 1.2 prezentreaa
Recapitulareunui obiect/ o activitate
Dezv.teMa

1.1 semestrială
1.2 -Orientare spațială 8 S13-S14
1.1 Recapitulare semestrială
1.2 -Igienă personal 4
2.1 -Emoțiile
2.2  Evaluare semestrială
și Arte viz.pers.
și

1.1 Recapitulare semestrială


2.2 -Desen. Pitură. Amprentare 4
2.3 -Colaj. Lipire
2.4 -Tehnici combinate
2.6  Evaluare semestrială
ab.practice

1.1,1.2 – Atelierul
Recapitulare lui Moș Crăciun – Expoziție
semestrială
mișcareMuzică

1.3,1.4 -Interpretarea vocală; 4


2.1,2.2 -Sunete muzicale vocale, instrumentale și din natură
3.1,3.2 -Jocul muzical
3.4  Evaluare semestrială

Vacanța intersemestrială - Vacanța de Crăciun 21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020

SEMESTRUL II – 20 săptămâni

7. Acte de vorbire:
În lumea 1.1 -Exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt 3 săpt.
necuvântă- 1.2 -Discuții libere despre ocrotirea plantelor, 15
toarelor 1.3 animalelor, a mediului înconjurător
1.4 -Sunetele și literele Ss, Vv, Șș
Comunicare în

1.5
-Citirea literelor, silabelor, cuvintelor S15-S17
2.1
2.3
-Scrierea literelor de tipar
-Numere naturale: de la 0 la 31: recunoaştere,
1.3 comparare, ordonare
Matemati

- Condiții de viaţă în anotimpul iarna; 12


- Procese ale Pământului: observarea prezenţei
2.1 -Învăţ să comunic – exerciţiu de continuare a
vizualeArteDezvo

2.2 poveştii; exprimarea opiniilor


3.1 -Comunicam, ne înţelegem – reguli de 6
1.2 -Explorarea mediului înconjurător pentru a
1.3 identifica forme , culori materiale , obiecte
2.1 artistice 6
2.2 -Tehnici simple: amprentare cu frunze, fructe,

4
ă șiMuzic
-Elemente de limbaj muzical
1.1 -Sunetul vorbit sau cântat
1.3 -Corelarea sunetelor înalte, joase cu mişcări 6

Comunicare
Comunicarea orală:
8. 1.1 -Alcătuire de propoziţii /enunţuri despre
Lumea 1.2 personajele din poveşti 20 4 săpt.
magică a 1.3 -Sunetele și literele Pp, Dd, Îî
basmelor 1.4 -Elemente grafice din componența literelor de
1.5 mână; Simboluri neconvenționale folosite în
2.3
exprimarea scrisă. S18-S21
3.1
-Formularea de propoziţii cu suport intuitiv.
în limba română

4.1
-Formularea de întrebări şi răspunsuri.
- Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 cu 1-2
3.1 unităţi, prin numărare
5.2 - Plante - condiţii de viaţă (apă, aer, lumină,
căldură) 16
Matemati

-Regulile noastre – reguli de comunicare;


Arte Dezvol

2.1 exersarea regulilor de comunicare prin joc de rol; 8


2.2 colaj conţinând reguli de comunicare la şcoală
1.3 -Explorarea mediului înconjurător pentru a
șitare

2.1 identifica forme , culori materiale , obiecte


2.4 artistice 8
mișcareMuzicăvizuale

2.6 -Tehnici simple: amprentare cu frunze, fructe,


și

1.1 -Elemente de limbaj muzical


1.3 -Sunetul vorbit sau cântat
1.4 -Corelarea sunetelor înalte, joase cu mişcări 8
spaţiale
re înComunica

9. Acte de vorbire:
Salutare, 1.1 -Discuții libere despre anotimpul primăvara:
primăvară! 1.2 lunile anotimpului, succesiunea lor,
1.3 caracteristicile anotimpului: fenomene ale naturii, 4 săpt.
1.4
-Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10 cu 1-2
/1-5 unităţi, prin numărare;
2.1 -Adunarea şi scăderea în concentrul 0-31, prin
Matemati

6.1 numărare; probleme; S22-S25


-Eu şi cei dragi mie - prezentarea unor
2.1 imagini/fotografii cu ființe şi obiecte îndrăgite;
ab. pract.Arte viz. șiDezvolt

2.3 -Familia mea - apartenenţa la familie; 8


1.2 sentimentele existente
Elemente de limbaj între membrii familiei;
plastic
1.3 -Linia. Rolul constructive al liniei
2.2 - Rolul decorative al liniei 8
2.6

2.3 -Timbrul
și Muzică

3.1 -Sunete vocal-instrumentale


-Ritmul 8
-Sunete lungi, sunete scurte
Programul Școala altfel - ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!” : 30 martie – 3 aprilie 2020 :
S26

Vacanța de Paști : 4 – 21 aprilie 2020

5
10. 1.1 Acte de vorbire:
Vreau să 1.2 -Dialoguri pe teme familiare: ce meserii au
am o 1.3 părinții mei, meseria preferată, ce-mi doresc să
meserie 1.4 fac când voi fi mare, etc. 3 săpt.

Comunica
1.5
2.1 -Figuri plane 2D (patrat, dreptunghi, triunghi,
4.2 cerc: denumire, conturare;
Matemati 5.2 -Corpuri 3D (cub, cuboid, sfera, denumire) 12
6.3 -Timpul (ziua, saptamana, luna, anul) denumire, S27-S29
Dezvoltare

2.1 Eu si cei dragi mie – prezentarea fotografiei la


2.3 diferite varste, desenarea familiei; 6
Împreuna cu alții – exercitii de cunoaștere și
intercunoaștere; discuții de echipă;
-Mâncarea preferată; Jucăria preferată
Arte viz.personală

Cum mă organizez... – transformarea spaţiului


într-un mediu prietenos de lucru; identificarea
1.1 -Obţinerea formelor spontane prin modelaj,
și

2.2 decolorare
2.3 -Tăierea firelor şi a materialului textile 6
2.6 -Jocuri de construcție – cuburi
Recapitulare. Evaluare
ab. practice

1.1 -Melodia
mișcare Muzică și

1.2 -Sunete înalte-joase


1.3 -Mersul melodiei 6
2.1 -Legătura dintre text și melodie
2.3 Recapitulare. Evaluare
Comunicare în limba română

11. Acte de vorbire:


Copilăria 1.1 -Discuții libere despre întâmplări și fapte din viața
1.2 proprie, despre universul copilăriei și valorile
1.5 proprii acestuia. 2 săpt.
2.2 -Sunetele Jj, Xx și literele mari și mici de tipar 10
2.3 -Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
3.1
-Scrierea funcţională folosind desene, simboluri.
3.2
Biletul.
4.2
Texte suport:
- „Sfatul jucăriilor” de Mache Iliuț S30-S31
- „Ionel, un băiețel”, după Gica Iuteș
- „Fetița care l-a luat pe NU în brațe” de
Octav Pancu-Iași
Recapitulare
 Evaluare
Ameliorare/ dezvoltare
-Unități de măsură pentru valoare (banii) leul,
Matematică și

3.3 bancnote de 1 leu, 5 lei, 10 lei; schimburi


6.2 echivalente valoric în concentrul 0-31; 8
-Procese ale Pamântului: fenomene ale naturii
(ploaie, ninsoare, vânt, fulgere, tunet);
anotimpurile;
-Unități de măsura a timpului: ziua, săptamâna,
luna, anul.
Recapitulare
explorarea

6
Dezvoltare personală
-Ştiu ce vreau! - rutina zilnică; identificarea
3.1 semnelor unei bune organizări; dezavantajele
3.2 lucrului dezorganizat; 4
3.3 -Ştim să ne gospodărim! – asumarea de
responsabilităţi în clasă;
-Ce îmi place să fac – activităţi zilnice;
prezentarea achiziţiilor din clasa pregătitoare;
Recapitulare. Evaluare
1.1 -Ștampilare , pulverizare , decolorare , pensulație
și Arte viz.

2.2 -Compoziții libere


2.3 -Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite 4
2.6 Recapitulare. Evaluare
și ab.

1.3 -Interpretarea
mișcareMuzică

2.2 -Nuanţe (tare, încet, mediu)


3.1 -Procedee armonico-polifonice: 4
-Grupe alternative solist-cor, lanţ, dialog
re înComunica

12. 1.1 Acte de vorbire.


Vară, vară, 1.2 -Comunicarea orală-discuții libere depre 1 săpt.
dulce 1.3 anotimpul vara (lunile anotimpului, succesiunea 15
vară …. 1.4 lor, caracteristicile anotimpului: fenomenele
1.5
4.1 -Colectarea si gruparea datelor;
Dezv.Matemati

6.2 -Probleme simple de adunare și scădere în


concentrul 0-31 fără și cu trecere peste ordin, prin 4 S32
numărare cu suport intuitiv
2.2 -Sunt şcolar – realizarea programului zilnic;
3.1 prezentarea achiziţiilor din clasa pregătitoare; 2
sentimente legate de faptul de a fi şcolar;
practiceArte viz.personală

Tehnici simple:
şi

1.3 -modelajul
2.1 2
2.4
Muzică

3.1 Interpretarea
3.2 -Mișcări sugerate de textul cântecului 2
C ab.
și mişc.

14. 1.1 Recapitulare finală 2 săpt.


matiMate

Evaluare Recapitulare finală


finală -Colectarea și gruparea datelor; 8 S33-S34
3.1 Recapitulare finală
-Cum mă relaxez - introducerea activităţilor de 4
2.2 relaxare in programul zilnic; recunoaşterea
Dezvoltare

3.1 activităţilor potrivite/ nepotrivite de relaxare;


3.2
și

1.1 Recapitulare finală


Muz Arte vizuale

1.3 Tehnici combinate 4


2.1 Desene pe asfalt – concurs
2.3  Evaluare finală
2.6
practice

3.1 Recapitulare finală


3.2 -Interpretarea 4
ab.ică

7
VACANȚA DE VARĂ

S-ar putea să vă placă și