Sunteți pe pagina 1din 2

Structura orientativa a lucrării de licență

1. Copertă
2. Foaie titlu- NEGOCIEREA DIPLOMATICĂ. CARACTERUL
DRAMATIC AL NEGOCIERII
3. Cuprins
4. Cuvânt înainte- de ce am ales subiectul respectiv, mulțumiri către profesorul
îndrumător
5. Introducere- importanța negocierii diplomatice din perspectiva artei și
științei, obiectivul lucrării ( ce vreau sa demonstrez prin respectiva tema,
faptul că negocierea diplomatică poate fi abordată prin două perspective
deosebit de importante, respectiv arta și știința ), justificarea subiectului pe
care l-am ales, metodele de cercetare folosite in redactarea respecivei lucrării
6. Capitolul 1. Negocierea- subdiviziune a procedurilor de rezolvare pașnică a
diferendelor
1.1 Proceduri diplomatice, proceduri jurisdicționale și proceduri în cadrul
instituțiilor internaționale
1.2 Negocierea- instrument al coexistenței și cooperării
1.3 Negocierea- factor dominant

Capitolul 2. Negocierea- funcție centrală a diplomației

1.1 Înțelegerea relațiile diplomatice prin intermediul teoriei și practicii


negocierilor
1.2 Negocierea diplomatică vazută drept o esență a diplomației actuale în
cadrul diverselor domenii
1.3 Ritmul diplomației observat din perspectiva dinamismului și continuității

Capitolul 3. Dramatism. Artă. Știință.

1.1 O noua perspectivă în studierea negocierilor : DRAMATISMUL


1.2 Arta negocierii, diplomați- ființe umane, talentul- calitate definitorie in
practica negocierilor
1.3 Perspectiva științei- necesitate obiectivă, lipsa convulsiilor in relațiile
interstatale.

7. Studiu de caz- interviuri, alte metode și tehnici de cercetare


8. Concluzii și propuneri – observațiile care au rezultat din studiul intreprins
9. Bibliografie :
1. MALIȚA Mircea, Teoria și practica negocierilor
2. KISSINGER Henry, Diplomația
3. CHARLES de Martens, Ghidul dipplomatic
4. GUILLAUME de Garden, Tratat de diplomație, anul 1883
5. ROȘU Hamzescu Ion, Diplomație, negociere, 2002
6. PÂRVU Vasile, Diplomație, protocol, negociere
7. BURIAN Alexandru, Introducere în practica diplomației și procedura
internaționala