Sunteți pe pagina 1din 16

Stratul superficial

Tensiunea superficială
Prof. George Vâju, Colegiul Național Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019
gv1

Sferă de acțiune moleculară, rază de acțiune


moleculară. Număr de molecule din sfera de
acțiune moleculară 105.

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial
Diapozitiv 2

gv1 george vaju; 15.01.2020


Stratul superficial. Presiunea internă la apă se
estimează de 17 000 atm, deci lichidele sunt
incompresibile.

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial
Dacă nu ar exista gravitație stratul superficial
ar obliga lichidul să ia formă sferică
• Ca urmare a existenței celor • În spațiul cosmic în
două forțe suprafața lichidului imponderabilitate lichidele se
aflat într-un vas devine prezintă sub formă sferică
orizontală

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial
Coeficientul de tensiune superficială
• AB latură mobilă. Pelicula are 2 • Forța dinspre peliculă este
straturi superficiale, unul spre generată de straturile
noi și unul în spate. superficiale.

• Coeficientul de tensiune
superficială depinde de natura
lichidului, de temperata de lucru
și de compoziția mediului gazos
în care se lucrează.
prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,
Stratul superficial
• Deci coeficientul de tensiune
superficială este egal cu lucrul
mecanic care ar fi necesar
pentru a mări suprafața unui
lichid cu o unitate de suprafață.

• [σ]SI=1N/m

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial
σ pentru câteva lichide.
-descrește cu creșterea temperaturii
-depinde de mediul gazos în care se află lichidul

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial
Presiunea sub o suprafață curbă
• Δl arc elementar pe circumferința
calotei sferice
• r=Rsinϕ, ΔF=σΔl
• F=2πrσsinϕ, sinϕ=r/R
• F= 2πr2σ/R
• Rezultă că presiunea suplimentară
sub calotă este:
• p=2σ/R
• În interiorul unei bule p=p0+2σ/R
• R= infinit, p=0
prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,
Stratul superficial
Presiunea în interiorul unui balon de săpun de rază
R este cu 4σ/R mai mare decât presiunea din
exterior pentru-că peretele balonului are două
suprafețe de separație
• Dacă se deschid robinetele astfel
ca baloanele se comunice
balonul mic se va micșora iar cel
mare se va mării.

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial
Fenomene de contact lichid-solid. Unghi de
contact.
• Unghi de contact mai mic de 90 • Unghi de contact mai mare de
• Lichidul udă solidul 90
• Lichidul nu udă solidul

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial
Formarea meniscului. Lichid în vas
• Lichidul udă peretele vasului • Lichidul nu udă peretele vasului

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial
Fenomenul de capilaritate: ascensiunea și
coborârea coloanei în capilare.

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial
r=Rcosα, 2σ/R=ρgh, h=2σcosα/ρgr, sau
dacă α=0, h=2σ/ρgr, Legea lui Jurin

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial
Bibliografie
• 1 Fizică –manual clasa a X-a, Ed. Did și Ped. București, 1989
• 2 Compendiu de fizică pentru admitere în învățământul superior,
Editura Științifică, București,1971
• 3 Fizică, F.W. Sears, Ed. Did și Ped. București, 1989
• 4 https://ro.wikipedia.org/wiki/Tensiune_superficială

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial
Linkuri
https://www.youtube.com/watch?v=fASgw1dAbIM
https://www.youtube.com/watch?v=0HukLGnnUrM
https://www.youtube.com/watch?v=-_nzv6y_D40
https://www.youtube.com/watch?v=0HukLGnnUrM&list=PL9C3JRx2dX_53XRKjPejW2e__M3I2lHoA
https://www.youtube.com/watch?v=-oPPRMPn6s4
https://www.youtube.com/watch?v=fKq37B-u8Kc
https://www.youtube.com/watch?v=FhdMRnfnJ6c
https://www.youtube.com/watch?v=xC4ZwMYIaY4
https://www.youtube.com/watch?v=pmagWO-kQ0M
https://www.youtube.com/watch?v=hSdQXXTb_rQ
https://www.youtube.com/watch?v=f87bLwYl6HU
https://www.youtube.com/watch?v=bt87DwZpLgY
https://www.youtube.com/watch?v=jl-GMoAz5n4

prof George Vâju, CN Andrei Mureșanu, Bistrița, dec-2019,


Stratul superficial