Sunteți pe pagina 1din 23

Teste CHIMIE

Disciplina CHIMIE

TESTE GRILA
1.
A.
B.
C.
D.
E.
B

Numrul atomic (Z) reprezint:


numrul electronilor din stratul exterior;
numrul protonilor din nucleu;
numrul electronilor i neutronilor;
numrul protonilor, electronilor i neutronilor;
numrul protonilor din nucleu i numrul neutronilor.

2.
A.
B.
C.
D.
E.
A

Sarcin electrica a nucleului este determinat de suma:


sarcinilor electrice ale protonilor;
sarcinilor electrice ale protonilor i neutronilor;
sarcinilor electrice ale protonilor, neutronilor i electronilor;
masei protonilor i a masei atomice;
numrului protonilor i a numrului atomic.

3.
Numrul atomic indica:
A. numrul de protoni din nucleul unui atom i corespunde numrului de ordine al
elementului respectiv n sistemul periodic;
B. numrul total de protoni i neutroni din nucleul unui atom (exceptie: atomul de hidrogen);
C. numrul total de neutroni i electroni dintr-un atom;
D. suma neutronilor din nucleul unui atom i a numrului de masa;
E. masa atomic a unui element chimic.
A
4.
A.
B.
C.
D.
E.
E
5.
A.
B.
C.
D.
E.
A

Sarcina electrica a protonului este:


negativa (1-);
egala cu sarcin electronica a neutronului;
egala cu zero, protonul fiind neutru;
egala cu numrul de masa al deuteriului;
pozitiva (1+).

Sarcin electrica a nucleului este determinat de suma:


sarcinilor electrice ale protonilor;
sarcinilor electrice ale protonilor i neutronilor;
sarcinilor electrice ale protonilor, neutronilor i electronilor;
masei protonilor i a masei atomice;
numrului protonilor i a numrului atomic.

6.
Masa electronului este:
A. mult mai mica decit cea a protonului sau a neutronului;
B. egala cu a protonului;

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
C. mai mare ca a neutronului;
D. egala cu numrul de masa al atomului de hidrogen;
E. egala cu diferenta dintre masa neutronului i a protonului.
A
7.
A.
B.
C.
D.
E.
A

ntr-un atom, numrul electronilor este:


egal cu al protonilor;
dublu fata de cel al neutronilor;
egal cusuma protonilor i neutronilor;
egal cu numrul de masa, cu excepia hidrogenului;
egal cu masa atomic.

8.
A.
B.
C.
D.
E.
A

n nvelisul electronic al unui atom sunt:


electroni;
protoni;
neutroni;
electroni i protoni;
electroni i neutroni.

9.
a)
b)
c)
d)
e)
A

Elementul chimic reprezint specia de atomi care are:


acelai numar atomic;
acelai numar de masa;
acelai numar de electroni pe ultimul strat;
acelai numar de neutroni;
toate afirmatiile sunt corecte.

10. Un atom care are simbolul 8O are:


A. 8 protoni, 9 electroni, 8 neutroni;
B. 8 protoni, 9 electroni, 9 neutroni;
C. 8 protoni, 8 electroni, 9 neutroni;
D. 9 protoni, 8 electroni, 8 neutroni;
E. 9 protoni, 9 electroni, 8 neutroni.
A
11.
Unitatea de mas atomic, u.m., reprezint:
A. a 12-a parte din masa izotopului 12C;
B. masa izotopului 14N;
C. masa atomic a carbonului;
D. a 12-a parte din masa izotopului 13C;
E. a 12-a parte din masa izotopului 16O.
A
12.
A.
B.

ntr-un ion divalent pozitiv, M2+, numrul electronilor este:


cu doua unitati mai mic decat numrul protonilor;
cu doua unitati mai mare decat numrul protonilor;

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
C.
D.
E.
A

egal cu cel al protonilor;


egal cu cel al neutronilor;
egal cu suma protonilor i neutronilor.

13.
A.
B.
C.
D.
E.
C

Principiul lui Pauli se refer la:


numrul total de electroni dintr-un strat;
numrul total de electroni dintr-un substrat;
numrul maxim de electroni care pot exista ntr-un orbital;
procesul de ionizare a unui atom;
numrul de electroni pui n comun de un atom, la formarea unei legaturi covalente.

14.
Proprietatile fizice neperiodice ale unui element sunt:
A. raza atomic i raza ionica;
B. numrul atomic i masa atomic;
C. valenta;
D. energia de ionizare;
E. caracterul electropozitiv.
B
15.
Regula lui Hund se refer la completarea cu electroni:
A. a substraturilor care fac parte din stratul ns;
B. a orbitalilor care fac parte din acelai substrat;
C. a unui orbital oarecare;
D. numai a straturilor energetice ale unor nemetale;
E. numai a straturilor energetice ale metalelor tranzitionale;
B
16.
Electronii cuplati reprezint:
A. doi electroni cu spin opus, dintr-un orbital atomic;
B. electronii acceptati de un atom la formarea unui anion;
C. electronii cu spin opus, din doi orbitali diferiti;
D. doi electroni cu acelai spin, din orbitali diferiti;
E. electronii ns1 ai metalelor alcaline.
A
17.
Un orbital atomic reprezint:
A. o regiune n spatiul din jurul nucleului unui atom n care un electron se poate gai cu
maxima probabilitate;
B. o traiectorie precisa pe care o parcurge un electron n jurul nucleului;
C. o zona din jurul nucleului, evitata de electronii din nvelisul electronic al unui atom;
D. o zona din jurul nucleului, n care, uneori, se afla protoni;
E. o zona din jurul nucleului, n care, uneori, se afla neutroni.
A
18.

Un orbital de tip p:

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
A. este format din doi lobi egali, situati de o parte i de alta a nucleului, pe una din cele trei
axe de coordonate;
B. contine maximum 2 electroni cu acelai spin;
C. contine maximum 4 electroni cu spin opus;
D. are forma sferic;
E. este format din 4 lobi, situati pe axele de coordonate x i y.
A
19.
Substratul p este format din:
A. 5 orbitali;
B. 7 orbitali;
C. 1 orbital;
D. 3 orbitali;
E. 6 orbitali
D
20.
Elementele din grupele principale ale sistemului periodic au pe ultimul strat un
numrul de electroni egal cu numrul:
A. grupei;
B. perioadei;
C. neutronilor;
D. protonilor;
E. atomic.
A
21.
Afirmaia corect este:
A. numrul maxim de electroni dintr-un strat este 2n2;
B. numrul maxim de electroni dintr-un substrat este 2n;
C. numrul maxim de electroni dintr-un strat este 2n;
D. numrul maxim de electroni cedati de un atom depinde de masa lui atomic;
E. numrul maxim de electroni acceptati de un atom nu depinde de configuratia lui
electronica.
A
22.
A.
B.
C.
D.
E.
C

Afirmaia corect este:


ntr-un orbital poate exista maximum un electron;
orbitalii de energie egale se ocupa succesiv cu cte doi electroni;
electronul distinctiv tinde s ocupe n atom orbitalul vacant cu energie minim;
ocuparea straturilor se face independent de energia lor;
ocuparea substraturilor se face independent de energia lor

23.
Proprietti neperiodice ale elementelor sunt:
A. numrul de ordine i masa atomic;
B. razele ionilor i energia de ionizare;
C. volumele atomice i razele ionilor;
D. numrul de ordine i valenta;
E. numrul de ordine, masa atomic i energia de ionizare.

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
A
24.
Care din urmatoarele afirmatii sunt false?
A. atomul e divizibil si are o structura complex,
B. toate particulele care alcatuiesc un atom se numesc particule fundamentale,
C. atomul e format din nucleu si invelis electronic,
D. protonii si neutronii formeaza nucleul atomului,
E. intr-un atom numarul electronilor este diferit de numarul protonilor.
E
25.
Ordinea ocuprii cu electroni a straturilor i substraturilor nveliului electronic
al unui atom se stabilete dup urmtoarele reguli i principii:
A. regula lui Hund;
B. n ordinea creterii energiei orbitalilor 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 3d 4d;
C. principiul lui Pauli
D. principiul lui Le Chatelier
E. postulatelelui Bohr
AC
26.
A.
B.
C.
D.
E.
A

Caracterul electropozitiv al elementelor variaza astfel:


scade n perioada de la stanga la dreapta i n grupele principale, de jos n sus;
creste n perioada de la dreapta la stanga i n grupele principale, de jos n sus;
creste n perioada de la stanga la dreapta i n grupele principale, de sus n jos;
creste n perioada de la stanga la dreapta i n grupele principale, de jos n sus;
scade n perioada de la dreapta la stanga i n grupele principale, de jos n sus.

27.
Caracterul electronegativ al elementelor variaz astfel:
A. scade n perioada de la stanga la dreapta i n grupa, de jos n sus;
B. scade n perioada de la stanga la dreapta i creste n grupa de sus n jos;
C. creste n perioada de la dreapta la stanga i n grupa, de sus n jos;
D. creste n perioada de la dreapta la stanga i scade n grupa de jos n sus;
E. creste n perioada de la stanga la dreapta i n grupa, de jos n sus.
E
28.
Numrul de masa reprezint:
A. suma protonilor i neutronilor din nucleu;
B. masa atomic ;
C. masa moleculara;
D. suma maselor protonilor i electronilor;
E. suma maselor protonilor i neutronilor.
A
29.
n sistemul periodic, elementele chimice sunt plasate n ordinea cresterii:
A. numrului atomic;
B. masei atomice;
C. numrului de masa;
D. numrului de neutroni;

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
E. caracterului metalic.
A
30.
A.
B.
C.
D.
E.
B

Proprietatile fizice neperiodice ale unui element sunt:


raza atomic i raza ionica;
numrul atomic i masa atomic;
valenta;
energia de ionizare;
caracterul electropozitiv.

31.
Sistemul periodic este alcatuit din:
A. 18 grupe, 7 perioade (una incompleta) i doua iruri orizontale, plasate la baza acestuia;
B. 8 grupe, 7 perioade (una incompleta) i doua iruri orizontale, plasate la baza acestuia;
C. 10 grupe, 7 perioade (una incompleta) i doua iruri orizontale, plasate la baza acestuia;
D. 14 grupe, 6 perioade (doua incomplete) i doua iruri orizontale, plasate la baza acestuia;
E. 18 grupe, 6 perioade i doua iruri orizontale, plasate la baza acestuia.
A
32.
Raza atomic a elementelor chimice din grupele principala:
A. creste n perioada cu cresterea numrului atomic Z;
B. creste n grupa cu cresterea numrului de straturi;
C. creste n grupa cu scaderea numrului de electroni;
D. nu preznta o variatie periodica;
E. creste n perioada de la grupa I A la III A i apoi scade de la grupa IV A la VIII A.
B
33.
Elementele din aceeai perioada au:
A. numar diferit de straturi electronice;
B. acelai numar de straturi electronice;
C. acelai numar de electroni de valenta;
D. acelai numar de electroni pe ultimul strat;
E. acelai numar de electroni pe substraturile ultimului strat.
A
34.
Elementele din aceeai grupa principala au:
A. un numar egal de straturi;
B. orbitali diferiti n ultimul strat;
C. acelai numar de electroni pe ultimul strat;
D. acelai numar de substraturi;
E. numar egal de straturi i numar egal de electroni.
C
35.
Energia de ionizare:
A. scade n grupa de sus n jos i n perioada, de la stanga la dreapta;
B. creste n grupa de sus n jos i n perioada, de la stanga la dreapta;
C. creste n grupa de sus n jos i scade n perioada, de la stanga la dreapta;
D. scade n grupa de sus n jos i creste n perioada, de la grupa I A, la grupa VIII A;

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
E. scade n grupa de sus n jos i creste n perioada, de la dreapta la stanga.
D
36.
Caracterul electrochimic al unui element este determinat de:
A. suma protonilor i electronilor;
B. suma protonilor i neutronilor;
C. numrul izotopilor;
D. masa atomic;
E. pozitia n sistemul periodic i configuratia electronica a elementului.
E
37.
Numrul de ordine i masa atomic sunt:
A. proprietati fizice;
B. proprietati chimice;
C. proprietati periodice;
D. proprietati neperiodice;
E. constante fizico-chimice.
D

38.
Legea echivalenilor (J.B. Richter) se enun astfel:
A. n toate reaciile chimice, suma maselor reactanilor este egal cu suma maselor
produilor de reacie
B. n reaciile chimice, substanele se combin ntre ele n proporii de mas definite sau
constante
C. Cnd dou elemente chimice pot forma ntre ele mai multe combinaii, diferitele mase ale
unui element care se combin cu aceeai mas a celuilalt element, se gsesc ntre ele
ntotdeauna n raporturi de numere ntregi i mici
D. Substane simple sau compuse reacioneaz ntre ele n cantiti proporionale cu
echivalenii lor chimici
E. Volume egale de gaze diferite, aflate la aceeai temperatur i presiune, conin acelai
numr de molecule
D
39.
Legtura chimic din H2S este:
A. electrovalenta;
B. covalenta nepolara;
C. covalenta polara;
D. de hidrogen;
E. dipol-dipol.
C
40.
Care din urmtoarele serii conin numai substane care formeaz reele ionice?
A. NH4Cl, He, CaO;
B. AgNO3, KOH, NaF;
C. CaSO4, diamant, He;
D. NaCl, BaO, Ne;
E. NaOH, AgCl, HCl.

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
B
41.
Dintre speciile urmtoare, I2, HBr, H2O, NH3, H2S, formeaz molecule nepolare:
A. I2;
B. HBr;
C. H2O;
D. NH3;
E. H2S.
A
42.
Care din urmtoarele afirmaii referitoare la metale, sunt adevrate?
A. toate se prezint numai n stare solid
B. prezint luciu caracteristic
C. sunt bune conductoare de cldur i electricitate
D. nici un metal nu prezint rezisten mecanic
E. nici un metal nu se poate prelucra mecanic
BC
43.
Care dintre urmtorii compui sunt de natur covalent?
A. CsF
B. NaF
C. H2S
D. HF
E. HCl
CDE
44.
O soluie de H3PO4 cu volumul de 1 litru conine 98 g H3PO4. Care din
urmtoarele afirmaii sunt adevrate, tiind ca relatia dintre CN i CM ale acestei soluii
este: CN=3CM?
A. soluia are concentraia 3 N;
B. soluia are concentraia 1 M;
C. soluia are concentraia 3 M;
D. soluia are concentraia 1 N;
E. soluia are concentraia 2 N.
AB
45.
Care din seriile urmtoare conin numai substane al cror echivalent gram se
calculeaz: Eg=M/2, unde M este masa molecular (respectiv masa atomic) a
substanei:
A. Ba(OH)2, CuSO4, Ca;
B. H4SiO4, Zn(OH)2, MnSO4;
C. Cu, Ba(NO3)2, H2S;
D. NaNO3, CaCO3, BeCl2;
E. FeS, Cr2(SO4)3, KBr;
AC
46.
Legturi de hidrogen se formeaz ntre moleculele de:
A. HCN;

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
B.
C.
D.
E.
B

HF;
H2S;
HI;
CH4.

47.
Indicai afirmaiile corecte:
A. pentru substanele ZnCl2, Ba(OH)2, FeSO4 echivalentul gram se calculeaz: Eg=M/2,
unde M este masa molecular a substanei;
B. substanele se combin (reacioneaz) ntotdeauna echivalent la echivalent;
C. n reacia de formare a clorurii de sodiu se combin 1 Eg NaOH cu 2 Eg HCl;
D. echivalentul gram al hidrogenului este 1 g;
E. echivalentul gram al oxigenului este 16 g.
ABD
48.
Substanele ionice se caracterizeaz prin:
A. mas molecular mare;
B. solubilitate n solveni nepolari, cnd are loc solvatarea moleculelor;
C. temperatura de topire ridicat;
D. plasticitate;
E. reele cristaline moleculare stratificate.
C
49.
Ce tip de legturi chimice exist n apa aflat n stare gazoas?
A. van der Waals;
B. dipol-dipol;
C. covalent;
D. covalent polar i van der Waals;
E. covalent nepolar i van der Waals.
D
50.
Pentru compuii ionici, afirmaia corect este:
A. la temperatur obinuit sunt solizi;
B. sunt opaci;
C. sublimeaz;
D. n stare solid conduc curentul electric;
E. se dizolv cel mai uor n solveni organici nepolari.
A
51. Legtura ionic reprezint interaciunile electrostatice de:
A. atracie dintre ioni de semn contrar, formai prin transfer de electroni, de la atomii
elementelor cu caracter electropozitiv, la atomii elementelor cu caracter elecronegativ;
B. respingere dintre ioni de semn contrar, formai prin transfer de electroni de la atomii
elementelor cu caracter electropozitiv, la atomii elementelor cu caracter elecronegativ;
C. atracie dintre ioni de acelasi semn, formai prin transfer de electroni de la atomii
elementelor cu caracter electropozitiv, la atomii elementelor cu caracter elecronegativ;
D. atracie dintre ioni ai elementelor cu caracter electropozitiv;
E. atracie dintre ioni ai elementelor cu caracter electronegativ;

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
A
52.
Majoritatea compuilor ionici se prezint sub forma de:
A. cristale ionice, cu puncte de topire i fierbere relativ ridicate;
B. cristale atomice, cu puncte de topire i fierbere relativ ridicate;
C. cristale ionice, cu puncte de topire i fierbere relativ sczute;
D. cristale atomice, cu puncte de topire i fierbere relativ sczute;
E. cristale ionice, cu puncte de topire mari i puncte de fierbere relativ sczute;
A
53.
Substantele lichide prezint urmtoarele proprieti:
A. au forma proprie;
B. nu au volum propriu, de aceea iau forma vasului n care se gsesc;
C. energia cinetic a particulelor este mai mic dect la solide;
D. au volum propriu;
E. toate conduc curentul electric.
D
54.
Care din afirmaiile referitoare la legtura ionic este adevarat?
A. legtura metalic se realizeaz pe baza transferului de electroni de la atomii elementelor
cu caracter electropozitiv, la atomii elementelor cu caracter electronegativ;
B. legtura ionic se ntlnete n gaze rare;
C. legtura covalent se ntlnete n cei mai muli compui ai sodiului;
D. substanele ionice nu sunt constituite din molecule;
E. n reeaua cristalina pot exista ioni compleci sau poliatomici, deoarece acetia sunt
formai prin legturi covalente.
D
55. Pentru legturile covalente, afirmaia corect este:
A. se formeaz prin punere n comun de electroni cuplai, din stratul de valen;
B. se realizeaz prin transfer de electroni;
C. se realizeaz ntre atomii elementelor cu caracter electropozitiv;
D. conduc la compui care cristalizeaz n reele ionice;
E. sunt rigide i orientate n spaiu.
E
56.
Care din afirmaiile referitoare la legtura covalent-coordinativ este fals?
A. legtura coordinativ este un caz particular al legturii covalente;
B. electronii pui n comun provin de la un singur atom;
C. legtura coordinativ este ntlnit n combinaii complexe i ioni poliatomici;
D. legtura coordinativ se reprezint printr-o sgeat ce indic sensul deplasrii electronilor
de la donor spre acceptor;
E. substanele ce prezint legtur coordinativ formeaz numai cristale moleculare.
E
57.
Maleabile i ductile sunt:
A. metalele;
B. compusii ionici, care cristalizeaza n reele ionice;

10

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
C. compusii ionici, care cristalizeaza in retele atomice;
D. compusii covalenti, care cristalizeaza in retele atomice;
E. metalele si compusii implicati in legaturi de hidrogen.
A
58.
Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. potasiul formeaz ioni pozitivi mai uor dect litiul;
B. siliciul formeaz de preferin configuraii de gaz rar prin ionizare;
C. energia de ionizare a magneziului este mai mic dect energia de ionizare a clorului;
D. HCl, H2O, NaH sunt molecule polare
E. HCl, H2O, HF sunt molecule polare
ACE
59.
Care din urmtoarele serii conin numai substane cu molecule polare?
A. BeCl2, NaH, Cr2O3;
B. H2O, NO, KOH;
C. NH3, ZnCl2, CH4;
D. HBr, SO3, NH3
E. H2O, HF, PH3
DE
60.
Care din urmtoarele serii conin numai substane care conduc curentul electric
n soluie apoas sau n topitur?
A. H2SO4, Al2O3, CaF2;
B. CaCO3, Zn, KMnO4;
C. Na2S, KClO3, NaOH;
D. CsF, MnO2, PbO2
E. KI, NaCl, I2
ABC
61.
Care din urmtoarele serii conin numai substane cu molecule nepolare?
A. SO2, HCl, N2;
B. CH4, H2, Cl2;
C. diamant, F2, zinc;
D. CO2, CCl4, N2
E. Br2, O2, F2
BDE
62.
Care din urmtoarele afirmaii referitoare la nemetale, sunt adevrate?
A. sunt substane solide, lichide sau gazoase la temperatura obinuit
B. sunt ru conductoare de cldur i electricite
C. majoritatea celor solide sunt sfrmicioase
D. nu prezint luciu metalic
E. toate prezint rezisten mecanic
ABCD
63.
Tria legturii dintre molecule scade n ordinea:
A. fore van der Waals, legaturi dipol-dipol, legaturi de hidrogen;

11

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
B.
C.
D.
E.
D

legaturi dipol-dipol, legaturi de hidrogen, fore van der Waals;


fore van der Waals, legaturi de hidrogen, legaturi dipol-dipol;
legaturi de hidrogen, legaturi dipol-dipol, fore van der Waals;
legaturi dipol-dipol, fore van der Waals, legaturi de hidrogen.

64.
O soluie semimolar de HNO3 conine:
A. 0,5 g HNO3 dizolvate ntr-un litru de soluie;
B. 0,5 moli HNO3 dizolvat n 1000 g soluie;
C. 12,6 g HNO3 dizolvate n 1000 mL soluie;
D. 31,5 g HNO3 dizolvate n 1000 g ap;
E. 0,5 moli HNO3 dizolvat ntr-un litru de soluie.
E
65.
Care din seriile urmtoare conin numai substane el cror echivalent gram se
calculeaz: Eg=M/3, unde M este masa molecular (respectiv masa atomic) a
substanei:
A. Na3PO4, FeCl3, Al(OH)3;
B. K2CrO4, AgNO3, Be(OH)2;
C. AlCl3, Fe, ZnSO4;
D. NaNO3, BaCO3, NiCl2;
E. SnS, Cr(OH)3, NH3.
A
66.
A.
B.
C.
D.
E.
A

Electroliii tari :
Prezint conductibilitate mare, independent de concentraia soluiei
Nu sunt complet ionizai n soluie
Respect n totalitate legea aciunii maselor
Respect n totalitate legea diluiei a lui Ostwald
Sunt caracterizai numai prin constanta de ionizare Ki

67.
Care din urmtoarele afirmaii sunt corecte?
A. dou lichide care se dizolv unul n altul sunt miscibile;
B. lichidele care nu formeaz soluii ntre ele sunt nemiscibile;
C. solubilitatea substanelor solide, lichide i gazoase crete cu temperatura;
D. prin rcirea soluiilor saturate la o anumit temperatur, are loc procesul de cristalizare,
care se poate aplica la separarea substanelor din amestecuri;
E. solubilitatea gazelor crete cu creterea presiunii.
C
68.
Care din afirmaiile cu privire la dizolvarea compuilor ionici n ap sunt false?
A. la dizolvarea compuilor ionici n ap au loc interaciuni fizice ntre solvent i solvat;
B. la dizolvarea compuilor ionici n ap se formeaz legturi de tip
ion-dipol;
C. ionii nconjurai de dipolii apei de numesc ioni hidratai;
D. n procesul de dizolvare al unei substane n ap are loc orientarea polului pozitiv al
moleculei de ap spre ionii pozitivi, i a polului negativ spre ionii negativi;

12

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
E. n soluie ionii sunt mobili, ceea ce explic conductibilitatea electric a soluiilor de
compui ionici.
D
69.
Care din seriile urmtoare conin numai substane al cror echivalent gram se
calculeaz: Eg=M/3, unde M este masa molecular (respectiv atomic) a substanei:
A. Na3PO4, FeCl3, Al(OH)3;
B. K2CrO4, AgNO3, Be(OH)2;
C. AlCl3, Fe, ZnSO4;
D. NaNO3, BaCO3, NiCl2;
E. SnS, Cr(OH)3, NH3.
A.
70.
soluie conine 0,8 g NaOH n 50 mL soluie. Care din urmtoarele afirmaii sunt
adevrate?
A. soluia are concentraia 0,4 N;
B. soluia are concentraia 0,2 N;
C. soluia are concentraia 0,4 M;
D. soluia are concentraia 0,2 M;
AC
71.
Care din afirmaiile de mai jos sunt adevrate?
A. proprietatea unei substane de a se dizolva ntr-un solvent se numete solubilitate;
B. solubilitatea unei substane ntr-un solvent se exprim prin coeficientul de solubilitate;
C. coeficientul de solubilitate reprezint cantitatea minim de substan care se poate dizolva
la o temperatur dat ntr-o anumit cantitate de solvent;
D. substanele se pot clasifica dup solubilitate n substane uor solubile, puin solubile i
greu solubile;
E. clorura de argint este uor solubil n ap.
ABD
72.
Care din afirmaiile cu privire la dizolvare sunt incorecte?
A. procesul de amestecare omogen a dou sau mai multe substane, urmat de formarea unei
soluii, se numete dizolvare;
B. dizolvarea substanelor reprezint numai un fenomen chimic;
C. dizolvarea substanelor reprezint numai un fenomen fizic;
D. fenomenul chimic de la dizolvare se numete solvatare;
E. fenomenul fizic de la dizolvare se numete solvatare.
BCE
73.
Care din afirmaiile cu privire la dizolvare sunt incorecte?
A. dizolvarea substanelor reprezint numai un fenomen chimic;
B. dizolvarea substanelor reprezint o recie chimic;
C. dizolvarea substanelor este numai un fenomen biologic;
D. dizolvarea este att un fenomen fizic ct i unul chimic
E. dizolvarea substanelor reprezint numai un fenomen fizic
ABC

13

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
74.
Care din seriile urmtoare conin numai substane al cror echivalent gram se
calculeaz: Eg=M/2, unde M este masa molecular (respectiv atomic) a substanei:
A. Ba(OH)2, CuSO4, Ca;
B. H4SiO4, Zn(OH)2, K2SO4;
C. CaSO4, Ba(NO3)2, H2S;
D. NaNO3, CaCO3, BeCl2
E. Zn, PbSO4, KCl
AC
75.
Care din seriile urmtoare conin numai substane al cror echivalent gram se
calculeaz: Eg=M/2, unde M este masa molecular (respectiv atomic) a substanei:
A. AlCl3, FeS, H2SO3;
B. CaCl2, MgCl2, Zn;
C. KClO3, BaSO4, H3PO4;
D. Ca(OH)2, H2SO4, Co(NO3)2
E. Fe(OH)2, LiCl, H2SO4
BD
76.
Un sistem se afl n starea de echilibru dac satisface urmtoarele condiii:
A. temperatura este aceeai n toate punctele sistemului
B. presiunea are aceeai valoare n orice regiune din sistem
C. compoziia sistemului nu variaz n timp
D. temperatura este diferit n toate punctele sistemului
E. presiunea este diferit n orice regiune din sistem
ABC
77.
Care dintre urmtoarele reacii chimice sunt incomplete sau reversibile?
A. echilibrele redox
B. echilibrele cu formare de combinaii complexe
C. ionizarea acizilor slabi
D. ionizarea bazelor slabe
E. reaciile de neutralizare ale acizilor tari cu baze tari
ABCD
78.
soluie cu pH=10 are caracter:
A. acid;
B. neutru;
C. amfoter;
D. bazic;
E. oxidant.
D
79.
Apa este o substan cu caracter:
A. oxidant;
B. reductor;
C. acid;
D. bazic;
E. amfoter.

14

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
E
80.
ntr-o soluie neutr:
+
A. [H ] = [HO-] = 10-7
B. [H+] > [HO-]
C. [H+] < [HO-]
D. pH = 7
E. pH < 7
AD
81.
Un acid este o substanta care:
A. are tendina de a accepta o grupare hidroxil
B. are tendina de a accepta un proton
C. are tendina de a ceda un proton
D. are tendina de a ceda o grupare hidroxil
E. prin pierderea unui proton se transforma in baza sa conjugata
CE
82.
O soluie acid prezint:
A. pH > 7
B. pH = 7
C. [H+] < 10-7
D. [H+] > 10-7
E. pH < 7
CE
83.
Gradul de disociere :
A. este raportul dintre numrul de molecule disociate n ioni i numrul total de molecule
dizolvate
B. depinde de natura electrolitului i crete cu diluarea solutiilor, pentru c mrindu-se
distanele dintre ioni nu mai exist tendina de recombinare a lor
C. caracterizeaz starea unui electrolit numai ntr-o soluie de concentraie dat i variaz
odat cu aceasta
D. cnd este egal cu 0, electrolitul este complet ionizat
E. determin marimea conductibilitii electrice a soluiei electrolitului, deoarece transportul
electricitii n soluie este fcut de ioni
ABCE
84.
Care din urmtoarele afirmaii referitoare la gradul de disociere, , sunt
adevrate ?
A. Reprezint fraciunea disociat din numrul total de molecule dizolvate
B. Nu depinde de concentraia electrolitului
C. Reprezint diferena dintre numrul total de molecule dizolvate i numrul de molecule
disociate
D. Depinde de concentraie, scade cu creterea concentraiei
E. Poate lua valori cuprinse ntre 0 i 1
ADE

15

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
85.
Care din urmtoarele afirmaii referitoare la solveni, sunt corecte?
A. Starea de agregare predilect a solventilor este cea solid
B. Starea de agregare predilect a solvenilor este cea lichid
C. Pot fi considerate solveni, substanele: ap, alcooli, hidrocarburi aromatice, tetraclorur
de carbon, dimetilformamid
D. Solvenii pot fi polari i nepolari
E. Solvenii cei mai frecvent ntlnii sunt cei cu molecule polare
BCDE
86.
Care din urmtoarele afirmaii sunt corecte?
A. pH-ul este logaritmul zecimal negativ al activitii ionilor de hidrogen dintr-o soluie
B. pOH-ul este logaritmul zecimal negativ al activitii ionilor hidroxil dintr-o soluie
C. hidroliza srurilor este o reacie ireversibil
D. srurile provenite din acid tare i baz tare nu hidrolizeaz
E. hidroliza srurilor este o reacie reversibil
ABDE
87.
Unele dintre condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc un indicator de pH sunt
urmtoarele:
A. Schimbarea de culoare s fie reversibil
B. Schimbarea de culoare s se produc brusc, ntr-un interval de pH ct mai mic
C. Indicatorul s fie solubil n ap sau alcool
D. Indicatorul s se foloseasc n cantiti mari pentru a se observa schimbarea de culoare
E. Schimbarea de culoare s se produc la adaosul unor cantiti mari de acid sau de baz
ABC
88.
Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. pH-ul unei soluii se poate determina cu ajutorul hrtiei-indicator de pH, a soluiilor de
indicatori acido-bazici sau prin metode instrumentale (aparat, pH-metru)
B. Indicatorii de pH (acido-bazici) sunt compui organici cu structuri complexe, care i
schimb culoarea la variaia concentraiei ionilor H+ i HO- din soluie, cuprins ntr-un
anumit domeniu al acesteia
C. Indicatorii acido-bazici de culoare i modific culoarea n funcie de pH, schimbarea
avnd loc ntr-un anumit domeniu de viraj
D. Indicatorii acido-bazici de fluorescen i modific fluorescena n funcie de pH
E. Indicatorii acido-bazici n soluie, pot fie s cedeze un proton (indicator bazic), fie s
accepte un proton (indicator acid)
ABCD
89.
Care din urmtoarele afirmaii sunt corecte?
A. reaciile de precipitare sunt reacii chimice n urma crora se formeaz substane greu
solubile, care se depun
B. precipitarea are loc atunci cnd produsul concentraiei ionilor participani la reacie este
mai mare sau cel puin egal cu produsul de solubilitate
C. produsul de solubilitate al unui compus este egal cu produsul concentraiilor ionilor n
soluia saturat
D. cu ct un precipitat este mai greu solubil, cu att produsul de solubilitate are o valoare
mai mic

16

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
E. un precipitat se dizolv atunci cnd produsul concentraiei ionilor respectivi atinge
aceeai valoare cu cea a produsului de solubilitate
ABDC
90. Referitor la reaciile redox este corect afirmaia:
A. oxidantul accept protoni
B. reductorul cedeaz protoni
C. oxidantul accept electroni
D. reductorul accept electroni
E. numrul electronilor cedai este mai mare dect cel al electronilor acceptai
C
91.
Referitor la reacii chimice nu este corect afirmaia:
A. reaciile cu transfer de protoni se numesc reacii de tip acid - baz
B. reaciile cu transfer de electroni se numesc reacii redox
C. reaciile cu transfer de ioni sau molecule se numesc reacii de complexare
D. reaciile cu transfer de protoni se numesc reacii de oxido - reducere
E. reaciile cu transfer de particule se numesc reacii donor - acceptor
D
92.
Care din urmtoarele concentraii ale ionilor indic o soluie acid?
A. [H3O+]= 210-9 moli/L;
B. [OH-]= 210-8 moli/L;
C. [OH-]= 510-6 moli/L;
D. [H3O+]= 710-4 moli/L
E. [H3O+]= 210-8 moli/L;
BD
93.
Reacile de oxidare se caracterizeaz prin:
A. Scderea algebric a numrului de oxidare
B. Apariia sarcinilor pozitive
C. Creterea numrului sarcinilor pozitive
D. Dispariia sarcinilor negative
E. Creterea algebric a numrului de oxidare
BCDE
94.
Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. Reaciile de oxidare, sunt reacii care se produc cu cedare de electroni, de ctre atomi,
molecule sau ioni
B. Reaciile de reducere, sunt reacii care se produc cu acceptare de electroni, de ctre atomi,
molecule sau ioni
C. Caz general al reaciei de oxidare: Donor e- Acceptor sau Reductor e-
Oxidant
D. Caz general al reaciei de reducere: Acceptor e- Donor sau Oxidant e-
Reductor
E. Atribuirea coeficienilor stoechiometrici ai reaciilor redox se face innd cont de
conservarea masei substanelor i electronilor schimbai
ABCE

17

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE

95. n seria activitii electrochimice, metalele sunt aranjate:


A. n ordinea creterii reactivitii chimice;
B. n ordinea descreterii caracterului electropozitiv;
C. n ordinea creterii valenei;
D. n ordinea creterii masei atomice;
E. n ordinea creterii numrului atomic Z.
B
96.
Reprezentarea convenional a pilei electrice se realizeaz:
A. (-) anod/ electrolit 1//elelctrolit2/catod (+)
B. (-) catod/ electrolit2// elelctrolit1/anod(+)
C. (-) anod/ electrolit 2//elelctrolit1/catod (+)
A
97.
Reprezentarea pilei Daniel Iacobi este realizata prin:
A. Zn/H2SO4/Cu
B. Zn / ZnS04 // CuS04 / Cu.
C. (-) red2/ ox2// ox1/red1 (+)
D. Zn/ Zn2+(1N)//H+(1N)/H2, Pt
B
98.
Reactiile ce au loc la electrozii acumulatorului cu plumb sunt:
A. H2 + 1/2O2 = H2O
B. Zn + 2NH4+ + 2MnO2 = Zn2+ + Mn2O3 + 2NH3 + H2O
C. Pb + PbO2 + 4H+ + 2SO42- = 2PbSO42- + 2H2O
C
99.
Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. n pilele de combustie procesul de oxido-reducere are loc prin arderea combustibililor.
B. Elementul galvanic transform energia electrica n energie chimic.
C. La nceputul seriei Beketov-Volta, se afl metalele cu cel mai accentuat caracter reductor
D. ntr-o pila electrica avem un electrod dintr-un metal mai reactiv, cu caracter reductor
accentuat (catod) si un electrod dintr-un metal mai puin reactiv, cu caracter oxidant (anod).
AC
100. Coroziunea poate fi impiedicata prin:
A. Eliminarea prezenei oxigenului sau a apei;
B. Introducerea de metale cu caracter reductor puternic;
C. Introducerea de elemente biologice;
D. Introducerea de metale cu caracter oxidant puternic.
ABC
101. Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. ieiul este un lichid vscos, de culoare brun-neagr, cu reflexe albstrui cu miros
caracteristic;
B. ieiul este solubil n ap i mai greu dect apa;

18

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
C. ieiul este un amestec complex de hidrocarburi gazoase i solide dizolvate n hidrocarburi
lichide;
D. ieiul se prezint n natur n stare amorf.
AC
102. n iei se gsesc:
A. Hidrocarburi aciclice saturate (alcani sau parafine);
B. Hidrocarburi aciclice nesaturate (de tip alchene, alchine);
C. Hidrocarburi ciclice saturate (cicloparafine sau naftene);
D. Hidrocarburi aromatice.
ACD
103. Comportarea n exploatare a motoarelor navale concepute s funcioneze cu
combustibilii grei navali (CG) depinde de:
A. preul redus al combustibilului rezidual;
B. caracteristicile combustibilului.
C. de tipul navei
B.
104. Combustibilul greu naval reprezint :
A. Amestecul, n diferite proporii dintre produsele provenite prin prelucrarea cocsului
petrolier cu distilatele de tipul motorinei, petrolului lampant etc.
B. Amestecul, n diferite proporii, dintre motorin i o serie de distilate uoare, obinute din
prelucrarea secundar a petrolului
C. Amestecul, n diferite proporii, dintre reziduul provenit de la distilarea petrolului brut i o
serie de distilate (motorin, petrol lampant etc.).
C
105. Prezena sulfului liber sau a compuilor acestuia n combustibilul greu provoac, n
urma procesului de ardere:
A. Coroziunea chimic a cmaii de cilindru
B. Degradarea calitii uleiului de ungere al cilindrului
C. Coroziunea electrochimic a cmaii cilindrului.
AB
106. n combustibil, sulful se gsete:
A. Ca sulf organic-n combinaii organice;
B. Sub forma de sulfuri metalice;
C. n combinatii anorganice oxigenate (sulfati);
D. Sub form de sruri ale acidului sulfhidric.
ABC
107. Cu toate ca la arderea sulfului se degaja o mare cantitate de caldura, acest element
este daunator in procesul de ardere a combustibililor, deoarece SOx formati:
A. Corodeaza partileemtalice ale focarului;
B. Are actiune poluanta, fiind un component al ploilor acide;
C. Reacioneaz cu ali compui formnd compuii grei.

19

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
AB
108. Cei mai utilizai combustibili navali, din categoria B sunt cei de tip:
A. MFO
B. IFO
C. HFO
D. MDF
E. GO.
AC.
109. Combustibilii navali se caracterizeaz prin:
A. densitate mare (1000-1050 kg/m3 )
B. vscozitate mare (300....7000 sec.Red-1),
C. caracteristici de ardere net imbuntite, comparativ cu motorina.
D. punct de congelare sczut (~ 24C), punct de inflamabilitate ridicat ( 62C),
E.coninut de ap (cca 1% n volum) si continut de sulf (~ 5%)
ABDE
110. Care este densitatea unui produs petrolier la temperatura de 15oC, utilizand
formula:
iar c = 0,000647 ?
A. 0,8981 g/cm3
B. 0,8974 g/cm3
C. 0,8983 g/cm3
B

, dac densitatea lui, msurat la 25oC, este de 0,891 g/cm3,

111. S se afle temperatura toC la care s-a determinat densitatea relativ a unui produs
petrolier, tiind c, densitatea relativ la temperatura toC este de 0,916 g/cm3 , iar la
20oC este de 0,9197 g/cm3. Se dau:
A. 270C
B. 250C
C. 260C
C.

, c = 0,000620

112. Punctul de curgere este:


A. temperatura cea mai sczut la care, n condiii determinate, combustibilul mai curge.
B. temperatura cea mai ridicata la care, n condiii determinate, combustibilul nu se apride
C. temperatura cea mai sczut la care, n condiii determinate, combustibilul devine vscos.
A.
113. n sistemul metric international, densitatea absolut se exprim n:
A. kg/m3
B. barili
C. g/cm3
D. m3/kg
A

20

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
114. Unitile de msur pentru puterea calorific a combustibililor solizi:
A.MJ/Kg
B. Kcal/Kg
C. Erg/Kg
AB
115. n sistemul metric internaional, unitatea de msur pentru vscozitatea
cinematic este:
A. N.s.m-2
B. centiStokes (cSt)
C. Pa.s
D. m2/ s
D
116. n calculul indicelui Diesel, se folosete:
A. Densitatea absolut, exprimat pentru temperaturi n 0C;
B. Densitatea API, exprimat n grade API;
C. Densitatea relativ.
B
117. Coninutul de ap din combustibilii navali se exprim n procente volumetrice i
este limitat prin specificaii din cauza efectelor apei asupra motorului i instalaiilor,
precum:
A. La concentraii peste 0,4% n volum, apa nrutete arderea.
B. La contactul ap/metal, se produce coroziunea electrochimic a metalelor,
C. Dilueaz concentraia srurilor de vanadiu i sodiu, mpiedicnd coroziunea.
D. Apa emulsioneaz cu combustibilul, ngreunnd funcionarea centrifugelor.
ABD
118. Care din urmtoarele afirmaii nu sunt adevrate?
A. Aditivii pentru combustibili sunt hidrocarburi care completeaz caracteristicile naturale
ale acestora i -i pot nlocui pe acetia ntr-o arie larg de utilizare.
B. Aditivii protejeaz combustibilul de transformrile chimice, de aciunea agenilor fizicochimici cu care acesta vine n contact.
C. Aditivii pentru combustibili nu nlesnesc autoaprinderea i apariia flcrii n amestecul
aer-combustibil.
D. Aditivii sunt substane sau amestecuri de substane care, printr-o reacie de ardere sau prin
reacii nucleare, degaj o mare cantitate de cldur.
ACD
119. Lubrifianii sunt substane care se ntrebuineaz n scopul:
A. Micorrii frecrii dintre piesele mobile ale mecanismelor n funciune, pentru a evita
nclzirea i uzarea acestora.
B. nlturrii cldurii formate prin frecare i prin combustie
C. Scderii vitezelor de coroziune datorit influenei concomitente a umiditii i oxigenului
din aer, dar i a produselor de ardere.
D. Completrii caracteristicilor naturale ale combusibililor, nlocuidu-i pe acetia ntr-o arie
larg de utilizare.

21

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
ABC.
120. Proprietile fizico-chimice ale uleiurilor lubrifiante depind de:
A. natura materiei prime din care s-au obinut,
B. de tehnologia de fabricare
C. de natura aditivilor folosii
D. de tipul de iei prelucrat.
ABC
121. Dac vscozitatea unui ulei este 3 oengler i ka = 20, timpul de curgere a 600ml
produs va fi de :
A. 60 s
B. 80 s
C. 40 s
D. 2 minute
t
cunoscnd c o E =
Ka
A
122. Cte grame de KOH se utilizeaz pentru neutralizarea acizilor din 200 g ulei, dac
indicele de aciditate este 1,2
A. 1 g KOH
B. 0,5 g KOH
C. 0,24 g KOH
C.
123. Duritatea total, (dT) reprezint:
A. Coninutul de ioni de calciu i magneziu corespunztor coninutului de carbonai acizi
(bicarbonai) de calciu i de magneziu
B. Coninutul total de sruri de calciu i magneziu corespunztor coninutului n sruri de
calciu i magneziu dizolvate ntr-un litru de ap.
C. Coninutul de ioni de calciu i de magneziu corespunztor srurilor acizilor tari.
D. Duritatea dup aplicarea unui procedeu de tratare a apei efectuat n vederea dedurizrii.
B.
124. Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A. Poluarea apei reprezint modificarea compoziiei acesteia, dar care poate fi folosit n
continuare.
B. Poluarea apei reprezint modificarea compoziiei normale a acesteia, ntr-o astfel de
msur nct apa numai poate fi folosit.
C. pH-ul reprezint valoarea cu semn negativ al logaritmului zecimal a concentraiei ionilor
de hidroniu din soluie.
D. pH reprezint valoarea cu semn schimbat al logaritmului zecimal a concentraiei ionilor
hidroxid din soluie,
BC

22

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.

Teste CHIMIE
125. Proprietile specifice ale apei sunt :
A. Punct de fierbere ridicat
B. Cldura mare de evaporare i cldura specific ridicat
C. Capacitate de dizolvare redus i tensiunea superficial sczut
D. Conductibilitatea termic ridicat.
ABD
126. Apele dure prezint urmtoarele caracteristici:
A. - sunt neplcute la gust;
B. - la fierbere, srurile n exces se depun pe vase, formnd cruste;
C. - mpiedic buna fierbere a legumelor;
D. - pot duce n timp la apariia unor afeciuni cardio-vasculare
E. nu spumeaz n prezena spunului
ABCE
130. Principala surs de ap de la bordul navelor este:
A. Apa dulce
B. Apa demineralizat
C. Apa de mare
C.
131. Depunerile de nmol ntlnite la nave:
A. Se formeaz din srurile minerale din apa de mare, ce precipit la concentrarea acesteia, n
distilatoare
B. Se formeaz din impuritile n suspensie sau coloidale sau produsele de coroziune n
instalaiile de rcire
C. Se formeaz din plantele i animalele acvatice n circuitele de ap dulce i de mare, n
circuitele de rcire.
D.Se formeaz din compuii de calciu si magneziu, care precipit la fierbere pe impuriti
solide aflate n masa soluiei n generatoarele de abur.
ABD

23

Academia Naval "Mircea cel Btrn" (ANMB). Orice form de copiere, stocare,
modificare i/sau transmitere a acestui material fr acordul prealabil i scris al ANMB este
strict interzis.