Sunteți pe pagina 1din 6

Prof.

Graure Silviu
Colegiul Economoc ,,Maria Teiuleanu” Pitești

Metoda de rezolvare a acestui sistem este metoda substitutiei. Dacă 𝐛 ≠ 𝟎


substituind pe y din prima ecuatie in a doua ecuatie, sistemul se scrie echivalent:

1) Daca Δ<0, ecuatia nu are radacini reale si atunci sistemul (1) nu are solutii
reale: S=.
2) Daca Δ=0, ecuatia are doua radacini reale egale, sistemul (1) are o solutie
reala:S={(x,y)}
3) Daca Δ>0, ecuatia are două rădacini reale și diferite, sistemul (1) are doua solutii
reale: S=(x1, y1), (x2, y2)

Notăm cu d reprezentarea grafică asociată funcţiei ax + by + c = 0 , o dreaptă, iar cu ℙ reprezentarea


grafică asociată funcţiei y = a1x2 + b1x + c1 , o parabolă.

INTERPRETARE GEOMETRICĂ:
1) Sistemul (S ) are două soluţii distincte dacă dreapta d intersectează parabola ℙ în
două puncte distincte.
2) Sistemul (S ) are o singură soluţie dacă dreapta d intersectează parabola ℙ într-
un singur punct.
OBS: Dacă b=0, substituim 𝐱 = − în a doua ecuație și dreapta d intersectează
𝐜
𝐚
întotdeauna parabola ℙ într-un singur punct.

3) Sistemul (S ) nu are nici o soluţie dacă dreapta d nu intersectează parabola ℙ.

y
y y

O x O x
O x
Prof. Graure Silviu
Colegiul Economoc ,,Maria Teiuleanu” Pitești
y − 1 − x = 0
Exemplu 1. ( S1 ) 
 y = − x + 14x − 50
2

Soluție: Sistemul dat este echivalent cu sistemul:


y = x + 1
 Ecuația 2 se scrie x 2 − 13x + 51 = 0   = 169 − 4  51 = 169 − 204 = −35  0
 x + 1 = − x + 14x − 50
2

 sistemul nu are soluţii reale, ( S1 )  .

Exemplu 2. Să se rezolve sistemul de ecuaţii şi să se interpreteze geometric rezultatul:


 2x + y − 4 = 0
( S2 ) 
 y = x − 3x + 2
2

 2x + y − 4 = 0  y = −2x + 4  y = −2x + 4
Soluție: ( S 2 )    2
 y = x − 3x + 2  −2x + 4 = x − 3x + 2 x − x − 2 = 0
2 2

1− 3
x 2 − x − 2 = 0   = 1 − 4  ( − 2 ) = 9  x1 = = −1  y = −2  ( −1) + 4 = 6, E( −1, 6)
2
1+ 3
x2 = = 2  y 2 = −2  2 + 4 = 0, A(2, 0)
2
Notez f , g : R → R , f (x) = −2x + 4 , g(x) = x2 − 3x + 2
G f  Ox; f (x) = −2x + 4 = 0  −2x = −4  x = 2  A ( 2, 0 )
G f  Oy; f (0) = 4  B ( 0, 4 )
Gg  Ox;  = 9 − 4  2 = 1, x1 = 1, x2 = 2  A(2,0), C(1,0)
G g  Oy; g(0) = 2  D ( 0, 2 )
 b   3 1
V − ,−   V ,− 
 2a 4a   2 4

Soluţii: (S2 ) A(2,0);B( −1,6)


Interpretare geometrică:
Sistemul are 2 soluții,
dreapta este secantă parabolei.

Exemplu 3. Să se rezolve sistemul de ecuaţii şi să se interpreteze geometric rezultatul:


x − y − 5 = 0
( S3 ) 
 y = x − 3x − 1
2

x − y − 5 = 0 y = x − 5 y = x − 5
Soluție:   2  2 Ecuația x 2 − 4x + 4 = 0
 y = x 2
− 3x − 1  x − 3x − 1 = x − 5  x − 4x + 4 = 0
are  = 16 − 16 = 0  ( S 3 ) are o soluţie reală, x=2⟹ y=-3 ⟹ ( S 3 ) E(2, −3)
Notez f , g : R → R f (x) = x − 5 , g(x) = x2 − 3x − 1
G f  Ox; f (x) = x − 5 = 0  x = 5  A ( 5, 0 )
G f  Oy; f (0) = −5  B ( 0, −5 )
3 − 13 3 + 13 3 − 13 3 + 13
G g  Ox;  = 9 + 4 = 13, x1 = , x2 =  C( , 0), D( , 0)
2 2 2 2
G g  Oy; g(0) = −1  E ( 0, −1)
 b   3 13 
V − ,−   V ,− 
 2a 4a  2 4
Interpretare geometrică:
Sistemul are 1 soluție,
dreapta este tangentă parabolei.

Exemplu 4. Să se rezolve sistemul de ecuaţii şi să se interpreteze geometric rezultatul:


 2x + y + 1 = 0
( S4 ) 
 y = x − 5x + 4
2

 2x + y + 1 = 0  y = −2x − 1  y = −2x − 1
Soluție:      2 Ecuația x 2 − 3x + 5 = 0
 y = x − 5x + 4  x − 5x + 4 = −2x − 1  x − 3x + 5 = 0
2 2

are  = 9 − 20  0  ( S 3 ) nu are nici o soluţie reală.


Interpretare geometrică:
Notez f , g : R → R f (x) = −2x − 1 , g(x) = x2 − 5x + 4
1  1 
G f  Ox; f (x) = −2x − 1 = 0  −2x = 1  x = −  A − ,0
2  2 
G f  Oy; f (0) = −1  B ( 0, −1)
G g  Ox;  = 25 − 4  4 = 9, x1 = 1, x 2 = 4
 C(1, 0), D(4, 0)
G g  Oy; g(0) = 4  E ( 0, 4 )
 b   5 9
V − ,−   V ,− 
 2a 4a   2 4

Interpretare geometrică:
Sistemul nu are soluții,
dreapta este exterioară parabolei.
Prof. Graure Silviu
Colegiul Economoc ,,Maria Teiuleanu” Pitești

TEMA 1 Rezolvați sistemele - (după modelul exemplu1):

y − 1 − x = 0 y − x + 1 = 0 y = x + 1
( S5 )  ( S6 )  ( S7 ) 
 y = − x + 14x − 50  y = x − 2x − 1  y = x − 3x + 5
2 2 2

 y − 2x = 0  2x + y − 4 = 0,  5x + y + 2 = 0
( S8 )  ( S9 )  ( S10 ) 
y = x + x + 3  y = x − 3x + 2  y = x − 3x − 1
2 2 2

TEMA 2 Rezolvați sistemele de ecuaţii şi să se interpreteze geometric


rezultatul-(după modelul exemplu2-4):

x − y − 5 = 0  y = x−4  y = 5x + 5
( S11 )  ( S12 )  ( S13 )  y = − x2 + 3x + 4
 y = x − 5x + 4  y = x − 4x
2 2

Prof. Graure Silviu
Colegiul Economoc ,,Maria Teiuleanu” Pitești
RĂSPUNSURI TEMA 1
( S5 )  = −35   ; (S6 ) A(0, −1);B(3, 2) ; (S7 )  = 0  A(2, 3);
( S8 )  = −11   ; (S9 )  = 9  A( −1,6);B(2,0) ; (S10 )  = 0  A( −1, 3);
RĂSPUNSURI TEMA 2:
(S11) ( S11 ) x 2 − 5x + 4 = x − 5  x 2 − 6x + 9 = 0   = 0  x = 3, y = 0
Soluţia sistemului este A(3,0)
Interpretarea geometrică: Dreapta este tangentă la parabola în A(3,0).

S11

(S12) ( S12 ) x 2 − 4 x = x − 4  x 2 − 5 x + 4 = 0  x1 = 4, x2 = 1  y1 = 0, y2 = −3
Soluţia sistemului este S = ( 4, 0 ) , (1, −3)
Interpretarea geometrică: Dreapta intersectează parabola în două puncte A(4,0), B(1,-3)

S12
Prof. Graure Silviu
Colegiul Economoc ,,Maria Teiuleanu” Pitești

(S13) ( S13 ) − x 2 + 3 x + 4 = 5 x + 5  − x 2 − 2 x − 1 = 0  x 2 + 2 x + 1 = 0  x = −1, y = 0


Soluţia sistemului este A(-1,0)
Interpretarea geometrică: Dreapta este tangentă la parabola în A(-1,0).