Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
DATA: 28 NOIEMBRIE 2016
- să citească conştient, corect, cursiv, expresiv şi în ritm propriu
CLASA: a IV-a, Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Botosani
fragmentul dialogat al textului;
- să stabilească personajele poveştii şi să le caracterizeze folosind
PROPUNATOR: Călugăreanu Anca Bogdana (Dumitriu)
metoda diamantului ;
OBIECTUL: Limba şi literatura română - să stabilească personajele pozitive şi negative;
- să se identifice cu un personaj (feminin sau masculin) şi să
SUBIECTUL: Sarea în bucate, Petre Ispirescu
argumenteze alegerea;
Pronumele (exerciţii recapitulative)
- să corecteze textul dat, eliminând repetiţiile supărătoare;
TIPUL LECŢIEI: consolidare - să înlocuiască substantivele cu pronume personale şi pronume
personale de politeţe;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: calculator - să analizeze morfologic şi sintactic pronumele cerute;
STRATEGII DIDACTICE: - să corecteze greşelile strecurate intenţionat în analiză;
 metode şi procedee: instructajul, explicaţia, exerciţiul, - să alcătuiască propoziţii pentru a ilustra funcţiile sintactice de
problematizarea, munca independentă, conversaţia; subiect, atribut şi complement ale pronumelui.
 forma de activitate: frontală, individuală, pe grupe
BIBLIOGRAFIE:
 Şerdean, Ioan – Metodica predării limbii române la clasele
I-IV, E.D.P., Bucureşti, 1988, p. 78-89;
 Temple, Charles – Un cadru pentru dezvoltarea gândirii
critice la diversele materii de studiu,
manual de metode pregătit pentru Programul
Reading for Understanding, România, 1996.

1
Strategii didactice
Nr. Momentele
Conţinutul instructiv – educativ al lecţiei Metode şi Forma de
crt. lecţiei
procedee activitate

1. Momentul Se solicită elevilor să-şi pregătească cele necesare orei, elevii din marginea
organizatoric rândurilor sunt rugaţi să împartă colegilor foile colorate pe care vor scrie diamantele. instructajul frontală
(1 min)

2. Verificarea Se cere elevilor să deschidă caietele, apoi sunt numiţi câţiva elevi să citească exerciţiul frontală
temei modul în care au alcătuit propoziţii cu cuvintele explicate ora trecută (verificarea
(5 min) propoziţiilor se face selectiv).

3. Pregătirea Se discută cu elevii pe baza următoarelor întrebări:


aperceptivă  Ce recompensă aţi primit la sfârşitul orei de matematică? (o poveste)
(5 min)  De ce sunt importante poveştile în viaţa unui copil? (îi dezvoltă imaginaţia, îl conversaţia individuală
sensibilizează, îl educă) frontală
 Textul lui Petre Ispirescu este o poveste? De ce? (e naraţiune pentru că are
personaje care trec prin diverse întâmplări)

4. Anunţarea temei Copiii sunt anunţaţi că în lecţia de astăzi vor caracteriza personaje din poveste şi explicaţia frontală
(1 min) vor rezolva şi câteva exerciţii de gramatică. Se notează titlul pe tablă şi în caiete.

5. Consolidarea 1) Pentru început, li se cere elevilor să se consulte între ei şi să răspundă la


cunoştinţelor întrebarea: A procedat bine împăratul gonind-o pe fata cea mică?
(35 min)  Li se atrage atenţia că trebuie să găsească un argument pro şi unul contra
faptei împăratului. Elevii discută în grup, notează pe caiete, apoi fiecare grupă exerciţiul frontală
îşi va prezenta argumentele. (pro: i-a dat ocazia să-şi găsească un soţ pe placul explicaţia pe grupe
ei; contra: s-a lăsat amăgit de linguşirea celorlalte şi n-a apreciat sinceritatea) problematizarea individuală

2) Pentru a realiza diamante de caracterizare a personajelor, se cere elevilor să


aleagă din text doar fragmentul în care apare dialogul, se numesc câţiva elevi
pentru lecturarea lui. Sunt rugaţi să fie foarte atenţi şi să încerce a-l citi cât mai
Nr. Momentele Conţinutul instructiv – educativ al lecţiei Strategii didactice
crt. lecţiei Metode şi Forma de

2
procedee activitate
expresiv.
 Fiecare grupă va alcătui apoi câte un diamant pe foile colorate (pentru
personajul care îi va fi indicat), acestea se vor citi şi se vor lipi în caiete.
 Se prezintă pe monitoare şi diamantele propuse de învăţătoare.

3) Se cere elevilor să-şi aleagă personajul pe care ar dori să-l interpreteze şi să


motiveze alegerea făcută (oral).

4) Se dictează elevilor următoarele propoziţii:


A fost odată un împărat. Împăratul avea trei fete Fetele au fost întrebate cât
de mult îşi iubesc tatăl.
 Elevii sunt rugaţi să corecteze scrierea (dacă e cazul) şi exprimarea pentru a
evita repetiţiile.
exerciţiul
 Se scriu înlocuirile făcute cu pronume: explicaţia frontală
împăratul → el; fetele → ele problematizarea individuală
 Se analizează pronumele ele (morfologic şi sintactic). munca
 Se cere elevilor să înlocuiască pronumele personale cu cele de politeţe: în perechi
independentă
el → dumnealui; ele → dumnealor

5) Se cere elevilor să corecteze analiza pronumelor subliniate din următoarele


propoziţii:
Tu spui mereu adevărul. (pronume personal, pers. a II-a, nr. sg., gen feminin,
subiect)
Cartea ta nu o găsesc. (pronume personal, pers. a III-a, nr. sg., complement)
El vorbeşte mereu despre tine. (pronume personal, pers. a II-a, nr. pl., atribut)

6) Sunt solicitaţi elevii să dea exemple de propoziţii în care pronumele voi să


fie subiect, atribut şi complement. Elevii se consultă între ei şi sunt sprijiniţi
dacă întâmpină greutăţi. Se notează cele mai clare exemple.

Strategii didactice
Nr. Momentele
Conţinutul instructiv – educativ al lecţiei Metode şi Forma de
crt. lecţiei
procedee activitate

3
6. Evaluarea Se fac aprecieri globale, evidenţiind elevii care au participat activ şi încurajând
conversaţia frontală
activităţii pe ceilalţi.
(1 min)

7. Tema pentru  Exerciţiile 6, 7 p. 50 (din manual; se precizează explicaţia frontală


acasă elevilor că trebuie scrise propoziţiile din care se aleg cele 5 pronume la ex. 6)
(2 min)

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
______________

Model pentru diamant

S-ar putea să vă placă și