Sunteți pe pagina 1din 3

Instituția Publică Gimnaziul Chetriș

Test de evaluare la geografie în clasa a VII-a, la finele semestrului I,

anul de învățământ 2019-2020

Numele/prenumele _____________________________________Data_______________
Nr. Itemi Scor
I Încercuiește varianta corectă de răspuns: L
1.America de Nord este situată față de meridianul 00 în: 0
a)nord b)sud c)vest d)est 1
2.Partea nordică a Eurasiei este scăldată de Oceanul: 2
a)Pacific b)Arctic c)Indian d)Atlantic 3
3.Oceanului Pacific îi aparține marea: 4
a)Japoniei b)Nordului c)Mediterană d)Caraibilor
4.Continentul Eurasia este situat pe placa litosferică:
a)Indo-Australiană b)Pacifică c)Euroasiatică d)Antarctică
II Formează enunțuri corecte, prin sublinierea cuvintelor potrivite: L
1.Tipul de alimentație a râului Mackenzie este nival/mixt. 0
2.Regiunile vestice ale Americii de Nord sunt cele mai dens/rar populate. 1
3.Golful Mexic este situat în partea de nord/sud a continentului America de Nord. 2
4.Capul Piai este situat în partea de nord/sud a Eurasiei. 3
4
III Scrie în casetă DA sau NU. L
____Munții Appalachi sunt situați în partea de vest a Americii de Nord. 0
___Strâmtoarea Gibraltar desparte Eurasia de America de Nord. 1
____Pe regiunile de platformă din Eurasia sunt suprapuse câmpiile și podișurile joase. 2
_____Toate localitățile din Eurasia au longitudine estică. 3
4
IV Stabilește corespondența dintre erele geologice din coloana A și evoluția unităților structurale și a L
reliefului din coloana B,scriind cifra corespunzătoare în spațiul din dreptul literelor. 0
Coloana A Coloana B 1
____A.Neozoică(Cainozoică) 1.Scutul Canadian 2
____B.Mezozoică 2.Munții Stâncoși 3
_____C.Paleozoică 3.Munții Coastei 4
_____D.Arhaică și Proterozoică 4.Platforma Nord-Americană 5
5.separarea Insulei Groenlanda 6
de Arhipelagul Arctic Canadian
6.Munții Apalachi

V 1.Calculează desfășurarea Eurasie de la Nord la Sud pe meridianul de 600 long E,în L


km,utilizând scara hărții. 0
______________________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
2.Determină coordonatele geografice ale extremității vestice ale Eurasie,utilizând rețeau de 4
grade a hărții. 5
______________________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________________ 7
______________________________________________________________________________ 8
9
10
VI Explică cauza principală de formare a ,,Cercului de Foc al Pacificului”. L
______________________________________________________________________________ 0
______________________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________

VII Realizează sarcinile de mai jos ,examinând imaginea alăturată: L


a)forma de relief redată în imagine_______________________________________________ 0
b)factorul ce contribuie la formare________________________________________________ 1
c)un exemplu de râu pe care se formează o astfel de formă de relief_______________________ 2
3

Total 34
Punctaj acumulat/Nota
Barem de corectare
Nr. Punctaj Acordare punctaj
1 4 Câte 1p.pentru încercuirea variantei corecte de răspuns.
2 4 Câte 1p. pentru sublinierea variantei corecte de răspuns.
3 4 Câte 1p.pentru selectarea unui răspuns corect DA sau NU.
4 6 Câte 1p.pentru stabilirea corectă a corespondenței dintre coloana A și coloana B.
5 10 Calcularea distanței în km ,utilizând scara hărții:
Câte 1p.pentru localizarea corectă a punctelor
Câte 1p.pentru măsurarea corectă a distanței(se admite eroare de 2-3 mm la
măsurarea distanței)
Câte 1p.pentru aplicarea corectă a scăruu hărții
Câte 1p.pentru calcularea corectă a distanței.
Determinarea coordonatelor geografice:
Câte 1p.pentru scrierea corectă a obiectului geografic
Câte 1p.pentru determinarea long/lat în cifre;se admite eroare 10
Câte 1p.pentru determinarea corectă a emisferei
6 3 Câte 1p.pentru numirea corectă a cauzei,2p.pentru explicarea ei.
7 3 Câte 1p.pentru scrierea corectă a noțiunilor geografice

Scala de convertire a punctelor în note

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 44-42 41-38 37-34 33-24 23-21 20-16 14-11 10-5 4 3-0

S-ar putea să vă placă și