Sunteți pe pagina 1din 4

Rîpanu Ana-Maria, PIPP,gr 2 ,anul 3

Scopul activității: Dezvoltarea deprinderilor și a priceperilor de utilizare a materialelor simple, învederea obținerii
unei coronițe de Paște.

Obiective operaţionale:
O1 – să utilizeze corect tehnicile de decupare și lipire, respectând indicațiile și etapele procesului tehnologic;
O2 –să asambleze materialele obținute prin decupare, lipire, pentru a realiza produsul final;
O3–să evalueze în mod obiectiv lucrările finale pe baza criteriilor de evaluare: corectitudine, acuratețe, grad de
finalizare;
O4- să menționeze cel puțin două obiceiuri referitoare la sărbătorea de Paște.
Proces tehnologic

Etapa I Etapa II
Decuparea ouălor şi a iepuraşului ;

Decuparea cercului;
Etapa III
- Lipirea iepuraşului în centrul coroniţei si apoi a ouălor ;
Anexe

(Captarea atenției)