Sunteți pe pagina 1din 7

(lecție finală)

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Butnaru Ana-Maria

Data: 16.11.2018
Grupa: Mijlocie
Mentor: Ciotloș Cristina
Tema anuală: Cine sunt, suntem?
Tema săptămânii: Bogățiile Toamnei
Domeniul experiențial: Domeniul Estetic și Creativ (DEC)
Categoria de activitate: Activitate plastică
Tipul activității: Formare de priceperi și deprinderi
Titlul activității: Fructe de toamnă
Scopul activității: formarea deprinderii de a lucra cu plastilină, folosind tehnici variate de lucru (mişcare translatorie a palmelor faţă
de planşetă, apăsare, mişcare circulară);
Modalitate de realizare a activității didactice: Modelaj;
Obiective operaţionale:
O1: să enumere minim 3 fructe de toamnă;
O2: să identifice corect minim două alte culori posibile ale fructelor utilizate la activitate;
O3: să modeleze după tehnicile prezentate minim două fructe de toamnă;
O4: să evalueze în fața grupei propria lucrare exprimându-se corect în propoziții.
(lecție finală)

Strategii didactice
Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, observația, exercițiul, expunerea;
Materiale didactice: fructe naturale(măr, pară, struguri), fructe din plastilină, planșete, plastilină;
Forme de organizare: frontal, individual;
Resurse:
 Temporale: 20 minute
 De spațiu: sala de grupă
 Bibliografice:
Curriculum pentru educație timpurie 2008;
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/proiect-didactic-marulmodelaj;
(lecție finală)

DEMERS DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


NR. SECVENȚELE Ob. CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode și procedee Material Forma de
CRT ACTIVITĂȚII didactice de e organizar
. predare-învățare didactice e
1. Moment organizatoric Aranjarea meselor pentru activitate,
pregătirea materialelor necesare(plastilină,
planșete).
2. Captarea atenției Se realizează prin intermediul unei ghicitori: Expunerea Frontal
Au plecat spre țări cu soare
Păsările călătoare,
Căci la noi e frig și plouă.
Vântul bate cu putere,
Frunzele-au căzut și ele.
În cămară adunate
Stau în coș fructele coapte,
Nu este greu de ghicit,
Ce anotimp a sosit?(A sosit anotimpul toamna)
3. Pregătirea pentru Se realizează pe baza ghicitorii. Conversația Frontal
receptarea noilor Așadar, dacă suntem în anotimpul toamna, vă
cunoştinţe mai amintiți cum se spunea în ghicitoare că
este vremea afară? (e frig, plouă, bate vântul
cu putere). Dar cu frunzele ce s-a întâmplat? Capacitatea
O1 (au căzut). Iar în cămară ce găsim? (fructe copiilor de
coapte). a enumera
Ce fructe de toamnă cunoașteți?(măr, pară, minim 3
strugure, gutui, prune). fructe de
toamnă.
4. Precizarea titlului şi a Se anunță tipul activității de astăzi (modelaj) Explicația Frontal
obiectivelor și titlul acesteia (Fructe de toamnă).
5. Comunicarea/Însuşire Se face intuirea materialului didactic: Ce ați Conversația Panșete; Frontal
a noilor cunoştinţe plastilină
(lecție finală)

O2 primit pe măsuțe? (planșete și câte un coșule Conversația Modele Frontal Capacitatea


de fructe copiilor de
cu plastilină de culoare galbenă, verde și
din a enumera
mov). plastilină alte culori
ale
Este prezentat și analizat modelul. Le voi
fructelor.
arăta copiilor cele trei fructe model din
plastilină(măr, pară, strugure). Ce culoare și
Demonstrația Frontal
formă are mărul modelat de mine? Ce alte Observația
Plastilină
culori mai poate avea mărul? Ce culoare și
formă are para modelată de mine? Ce alte
culori mai poate avea para? Strugurii
modelați de către mine sunt verzi, însă ce alte
culori mai pot avea strugurii?

Se demonstrează modul de lucru. Pentru a


putea modela va trebui mai întâi să încălzim
O3
plastilina, trecând-o dintr-o mână în alta.
Pentru modelarea mărului, bucata de
plastilină se așază pe planşetă şi vom executa
mişcări circulare faţă de planşetă, formând o
Exercițiul Frontal
bilă.
Pentru modelarea boabelor de struguri se va
executa același mod de lucru ca în cazul
Exercițiul
mărului.
(lecție finală)

Pentru modelarea parei(sora mărului), Individual


Plastilină Capacitatea
folosim aceeași tehnică. Însă, după ce am
copiilor de
format sfera(bila) din plastilină, o vom a modela
corect
strânge între degetul arătător și cel mare
plastilina.
pentru a crea vârful ascuțit al parei.
Pentru modelarea codiței și frunzei, din
plastilina verde/maro rupem două bucăţi: le
modelăm prin mişcări în faţă şi în spate
(translatorii), formând două bastonașe. Primul
bastonaș reprezintă codița, iar cel de-al doilea
trebuie turtit pentru a se obține frunza(prin
apăsare).

Se execută câteva mişcări de încălzire a


mâinilor:
-cântăm la pian;
-ne spălăm pe mâini;
-batem din palme;
-podul din degeţele.
Copiii încep să lucreze cu plastilina, fiind
ajutați cei care întâmpină greutăţi la
modelarea acesteia. Se urmărește ducerea la
(lecție finală)

bun sfârșit a două dintre cele trei fructe.


6. Fixarea şi O4 Vor fi chemați în fața grupei doi/ trei copii Expunerea Frontal Capacitatea
sistematizarea copiilor de
pentru a-și prezenta lucrările, exprimându-se
cunoştinţelor a face o
în propoziții (Exemplu: Astăzi am modelat un evaluare a
propriei
măr galben și un strugure verde).
lucrări.
7. Încheierea activității Se fac aprecieri generale și individuale asupra Conversația Frontal
activității și se realizează o expoziție a
lucrărilor.

ANEXE
(lecție finală)

Fructe de toamnă- model