Sunteți pe pagina 1din 3

ALA 2

PROIECT DIDACTIC

NIVELUL: I
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi didactice alese II
TITLUL ACTIVITĂŢII: ”Loveşte omul de zăpadă”, „Atinge clopoţelul”
MIJLOC DE REALIZARE: jocuri de mişcare
TIPUL DE ACTIVITATE: formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII: deconectarea psiho-fizică a copiilor după efortul intelectual din timpul activităţilor precedente.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să manifeste empatie;
O2 – să arunce bulgărele spre omul de zăpadă astfel ȋncȃt să respecte regulile jocului;
O3 – să execute o săritură din alergare astfel ȋncȃt să atingă clopoţelul;
O4 – să participe activ şi afectiv la programul propus, dând dovadă de: iniţiativă, cooperare şi interes;
O5 – să respecte regulile jocului folosindu-se de mişcare;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, jocul;
Mijloace didactice : om de zăpadă din cutii de carton avȃnd o gaură ȋn trunchi, bulgări de zăpadă din hȃrtie mototolită,
clopoţel atȃrnat din tavan, recompense dulci
METODE DE EVALUARE: observarea curentă, aprecieri stimulative.
DURATA ACTIVITĂŢII : 25 de minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
,,Aplicarea noului curriculum pentru educatia timpurie – o provocare?”, Laurentia Culea, Ed.Diana, 2008.
DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENTE Ob. CONŢINUT ȘTIINŢIFIC STRATEGII


DIDACTICE Op. DIDACTICE

1. Moment Crearea unui spaţiu cât mai larg pentru desfăşurarea colectivului de copii.
organizatoric
Ȋn grupă va fi adus un mare om de zăpadă din cutii de carton care vrea să
2. Captarea atenţiei Expunerea
se joace cu copiii. El vine ȋnsoţit de bulgări de zăpadă din hȃrtie
mototolită care vor fi distribuiţi copiilor. Tot acum ei vor putea vedea un
3. Anunţarea clopoţel care atȃrnă din tavan şi care sună la atingere. Explicaţia
temei Se anunţă că urmează să se joace ȋmpreună jocul de mişcare: „Loveşte Conversaţia
omul de zăpadă”, şi mai apoi jocul „Atinge clopoţelul!”.

„Loveşte omul de zăpadă ”


4. Desfăşurarea jocului
Copiii stau ȋn faţa omului de zăpadă la o anumită distanţă şi aruncă
a) Prezentarea O1 bulgărele spre om astfel ȋncȃt acesta să ajungă ȋn gaura din trunchiul
regulilor jocului
omului de zăpadă. Cel care reuşeşte să introducă bulgărele de zăpadă ȋn Observarea
gaură este aplaudat, iar cel ce nu a reuşit este ȋncurajat să mai ȋncerce. curentă
O2 Se va realiza un joc de probă pentru a se asigura că toţi preşcolarii au
b) Desfăşurarea
ȋnţeles modul de joc şi se trece mai apoi la desfăşurarea propriu-zisă a
jocului de probă
jocului. Acesta se termină atunci cȃnd copiii nu mai prezintă interes
pentru joacă.
c) Desfăşurarea O3
jocului propriu-zis
Jocul
Jocul următor se numeşte “Atinge clopoţelul!”. Copiii aşezati în şir ȋşi
5. Obţinerea performanţei O4 aşteaptă rȃndul pentru a alerga spre clopoţelul care atărnă din tavan la o
ȋnălţime de aproximativ un braţ deasupra capului unui copil. Copilul
aleargă şi cȃnd ajunge ȋn dreptul clopoţelului face o săritură ca să-l atingă.
Se realizeaza jocul de probă, apoi se trece la executarea propriu-zisă a
jocului.Se va urmări dirijarea şi participarea copiilor la desfăşurarea
jocului.
6. Ȋncheierea La sfȃrşitul activităţii educatoarea ȋmpreună cu copiii enumeră activităţile
activităţii desfăşurate pe parcursul zilei. Spiriduşul e foarte ȋncȃntat că la grupa
noastră sunt copii atȃt de cuminţi şi de isteţi şi va pleca acum să ȋi spună Aprecieri
lui Moş Nicolae ce a văzut astăzi aici şi să ȋȋ ceară asestuia să le stimulative
pregătească cadouri frumoase. Se fac aprecieri pozitive asupra modului de
comportare a copiilor pe tot parcursul activităţilor şi a stării de spirit trăită Recompense
de copii ȋn timpul desfăşurării acestora. Se impart recompense dulci dulci.
primite de la spiriduş