Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 22.02.2017
GRĂDINIŢA: ,,DUMBRAVA MINUNATĂ” RESIŢA
GRUPA: MARE ,, ISTEȚEII”
STUDENTĂ: RUS DANIELA
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Științe
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Activitate matematică
TEMA: ,,Ajută-mă să ajung la mijlocul meu de transport” sau ,, Sa-i ajutam….
MIJLOCUL DE REALIZARE: joc didactic
TIPUL DE ACTIVITATE : consolidare de cunoştinţe
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii, copiii trebuie să fie capabili:
 O1 - să numere corect şi conştient în limitele 1–6 (crescător , descrescător);
 O2 - să asocieze numărul la cantitate şi invers;
 O3 - să denumească vecinii numerelor;
 O4 - să rezolve, pe baza ilustrațiilor prezentate, probleme de adunare și scădere cu o unitate;

1
SARCINA DIDACTICĂ:
-numără crescător şi descrescător, asociază numărul la cantitate şi invers, aşează cifrele crescător şi descrescător,
găseşte vecinii cifrei, rezolvă exerciţii matematice.

REGULILE JOCULUI: Pentru a ajunge la mijloculul lui de transport, conductorul, pilotul, marinarul și
șoferul trebuie să treacă peste toate obstacolele întâlnite. Paznicul, bariera de tren, rândunica, balonul de aer,
sirena, steaua de mare, polițistul și semaforul nu sunt foarte prietenoși iar pentru ai lăsa să treacă le dau
anumite sarcini. Copiii îi ajută pe ,,conducători” prin rezolvarea sarcinilor primite.

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, închiderea-deschiderea ochilor, ghicirea, mânuirea materialului

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 METODE ŞI PROCEDEE: instructajul, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, observaţia,
jocul-exercițiu, munca independentă;
 MIJLOACE DIDACTICE: coşuleţe, jetoane, machetă, probleme ilustrate, tabla magnetică, cifre şi
simboluri specifice, fişe de evaluare, creioane grafice.
 FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

RESURSE DE TIMP: 25-30 minute

BIBLIOGRAFIE: Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ed. V&I Integral, 2005;
M. Neagu, G. Beraru, Activităţi matematice în grădiniţă, Editura AS’S, 2006.

2
Nr. ETAPELE OB.
crt. OP.
LECŢIEI CONŢINUT ŞTIINŢIFIC
STRATEGIA DIDACTICĂ
Org. înv. Metode Mijloa
şi procedee învăţă
I C G

1. Moment Se asigură condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii: - -


organizatoric -aerisirea sălii de grupă;
-aşezarea mobilierului;
-pregătirea materialelor necesare;
-intrarea copiilor în sala de grupă.
2. Captarea Educatoarea dirijează o conversaţie de prezentare și de introducere a conversaţia “Scoob
atenţiei personajului-surpriză în cadrul activităţii; observaţia
,, Bună ziua, dragi copii!”
“Astăzi nu am venit singură la grădiniţă. L-am adus şi pe ....Copiii îl
recunosc pe Scooby Doo. După cum vedeți Scooby Doo are un plic
D
pentru voi. Ce poate fi aici? (o scrisoare). Sunteți curioși să citim I
scrisoarea? ,,Dragi copii, sub această pânză veți descoperii o machetă R
(descoperim macheta) pe care stau tare supărați un conductor de tren, I
un pilot, un marinar și un șofer. Ei sunt necăjiți fiindcă nu reușesc să J
ajungă singuri la mijloacele lor de transport. Vreți să-i ajutați? A
Pentru a ajunge la mijloacele lor de transport, fiecare trebuie să T
treacă peste toate obstacolele întâlnite. Paznicul, bariera de tren, A
rândunica, balonul de aer cald, sirena, steaua de mare, polițistul și
semaforul îi vor lăsa să treacă doar dacă veți rezolva corect fiecare
sarcină pe care o întâlniți. Sunteți pregătiți?
“Înainte însă, Scooby Doo, vrea să vadă dacă sunteţi pregătiţi să îi ajutaţi!”
“Vreţi să-i arătăm ce ştim noi la matematică?”
3. Reactualizara -Să ne reamintim până la cât am învăţat să numărăm. D conversaţia Ghic
cunoştinţelor O1 Copiii numără crescător şi descrescător în limitele 1-6 I exerciţiul Jetoane c
Educatoarea adresează copiilor câteva ghicitori: R problematizarea barcă, tren
,,Un vultur voinic, de fier, I de pom
J
Poartă oameni pe sub cer!”
A
(avionul) T
,,Am o raţă Ă
Fără viaţă,
Trece apa cât de mare, D
3
Ba te duce şi-n spinare” I
(barca) R
,, U, u, u şi plec acum I
Cu vagoane merg la drum; J
A
Fug pe şine, stau în gară
T
Şi te duc întreaga ţară... Ă
(trenul)
,,Ce claxonează, sună şi goneşte,
ca un balaur roşu, “foc!”, vesteşte?”
(mașina de pompieri)

4. Anunţarea “Cred că, Scooby Doo este mulţumit, aşadar astăzi la activitatea D conversaţia
temei şi a matematică ne vom juca jocul ,,Să-i ajutăm să ajungă la mijlocul lor de I explicaţia -
obiectivelor transport”. Copiii repetă titlul jocului. Îi vom ajuta să ajungă la mijlocul lor R
de transport rezolvând sarcini matematice: vom număra corect de la 1 la I
6, vom forma mulţimi, vom aşeza cifrele crescător şi descrescător, vom J
găsi vecinii unor cifre, ne vom juca cu sirena, steaua de mare, rândunica, A
polițistul, semaforul, balonul de aer cald, bariera de tren și cățelușul. T
Ă
5. Prezentarea Regulile jocului: D
conţinutului şi “Pentru a ajunge fiecare la mijlocul de transport pe care îl conduce, cei I conversaţia mach
dirijarea patru trebuie să treacă de toate obstacolele întalnite în drumul lor. Balonul R explicaţia
învăţării de aer cald, rândunica, polițistul, semaforul, sirena, steaua de mare, cățelul I demonstraţia
a)Explicarea şi și bariera de tren nu sunt foarte prietenoși iar pentru ai lăsa să treacă le dau J exerciţiul
demonstrarea anumite sarcini. Iată-i ajunși la primul obstacol: paznicul!” A
jocului “Ce credeţi că-i spune paznicul conductorului?” T
“Paznicul îi spune că îl va lăsa să treacă dacă, va rezolva exerciţiul care se Ă bileţele c
află ascuns în plicul din mâna sa.”
jeto
Jocul de probă problematizarea
b)Executarea Educatoarea solicită unui copil să aducă, cățelul şi citeşte sarcina înscrisă D
jocului de probă O2 pe acesta. I
PAZNICUL R
Formează o mulţime de 3 locomotive, 5 trenulețe. I
Copilul care a extras biletul formează o mulţime de 3 locomotive. Un alt J
copil va forma o mulţime de 5 trenulețe. A
Se lucrează la tabla magnetică. Copiii sunt încurajaţi şi aplaudaţi. T

4
“Eu cred că, paznicul este mulţumit şi îl lasă pe conductor să treacă.” Ă
(Educatoarea mută conductorul langa barieră).
c)Executarea
jocului propriu- Executarea jocului de către copii
zis BARIERA
1. Aşează pe tăbliţă atâtea mașini câte bătăi ai auzit! tăbliţă m
Educatoarea bate de 3 ori din palme, iar copiii trebuie să aşeze atâtea
mașini câte bătăi au auzit.
2.Câte roți are o mașină?
3.Bate din palme de atatea ori cate aripi are un avion,
,,Eu cred că, bariera este mulţumită şi îl lasă pe conductor să urce în
tren.” (Un copil mută conductorul lângă tren).

RÂNDUNICA
Numără elementele fiecărei mulţimi şi trasează o linie la cifra planşe cu
O2 corespunzătoare!
Educatoarea le arată copiilor o planşă ( Anexa 1) Copiii trebuie să numere
câte elemente are mulţimea şi să traseze o linie la cifra corespunzătoare.
O sa solicit 4 copii sa răspundă.
,,Eu cred că, rândunica este mulţumită şi îl lasă pe pilot să treacă.”
(Un copil mută rândunica lângă balon).

BALONUL CU AER CALD


1.Asează pe tăbliţă atâtea baloane roșii, galbene, câte iţi arată cifra! jetoane
Educatoarea arată jetoane cu cifra 2 şi 1. Copiii trebuie să aseze pe tăbliţă jetoane cu
atâtea baloane roșii, galbene câte le-a indicat cifra.
2. Formează prin încercuire mulțimi de obiecte identice apoi incercuiește
cifra corespunzătoare fiecărei mulțimi. (Anexa 2).
Voi solicita trei copii, pe rând fiecare va forma o mulțime.
,,Eu cred că balonul este mulţumit şi îl duce pe pilot la avion.” (Un
copil mută pilotul lângă avion).

SIRENA
1.Ordonează cifrele în şir crescător 1-6;
Copiii vor închide ochii. Educatoarea va lua o cifră. Copiii vor descoperi
cifra care lipseşte, o vor aşeza la locul ei.

5
2.Ordonează cifrele în şir descrescător 6-1;
,,Eu cred că sirena este mulţumită şi o lasă pe marinar să treacă.” (Un
copil mută marinarul lângă steaua de mare).

STEAUA DE MARE
1. Care este vecinul mai mic cu o unitate decât 3 dar mai mare cu o unitate semne ma
O3 decât 3? magn
2 .Care este vecinul mai mic cu o unitate decât 2 dar mai mare cu o unitate
decât 2?
3 Care este vecinul mai mic cu o unitate decât 5 dar mai mare cu o unitate
decât 5?

Educatoarea aşează cifrele 3,2 şi 5 pe tabla magnetică. Copiii trebuie să


caute şi să aşeze vecinii cifrelor.
,,Eu cred că steaua de mare este mulţumită şi îl lasă pe marinar să
treacă.” ( Un copil mută marinarul langă vapor).
problemă

d)Complicarea POLIȚIST (problemă ilustrată)


jocului Cinci rățoi gălăgioși stau la sfat pe lac,
Unul însa-i supărat și pe loc a plecat!
Câți rățoi stau acum pe lac?
Anexa 4)

Ce fel de problemă este? De adunare sau de scădere ?


Un copil exprimă oral operaţia prin care se rezolvă problema şi apoi o scrie
la tabla magnetică.
,,Eu cred că polițistul este mulţumit şi îl lasă pe șofer să treacă.” (Un
copil mută șoferul lângă semaforul de culoare galbenă).

SEMAFOR GALBEN
1. Solicit un copil să numere mijloacele de transport din centrul machetei
2. Spune cifrele pare de la 1 la 6
3.Care sunt cifrele impare de la 1 la 6

6. Obţinerea O5 SEMAFOR VERDE D conversaţia fişe de

6
performanţei şi ,,Pentru a urca în mijloacele de transport, trebuie să rezolvaţi o ultimă I observaţia creioane
asigurarea sarcină pe care o aveţi pregătită pe măsuţe.” (ANEXA 3) R explicaţia
conexiunii Copiii se deplasează spre măsuţe. I munca
inverse Educatoarea explică sarcinile de lucru şi supraveghează activitatea J independentă
copiilor. A
T
Ă
7. Incheierea Conductorii ajung la mijloacele lor de transport. explicaţia stimu
activităţii Se fac aprecieri individuale şi colective asupra modului de desfăşurare a
activităţii. conversaţia
Educatoarea împarte copiilor recompensele date de ,,conducători” drept
mulţumire pentru ajutorul acordat.