Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat

PLANIFICAREA ANUALĂ

Şcoala Gimnazială “VOIEVOD LITOVOI” TG-JIU


Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior
Profesor LUȚESCU VERONICA
Anul de studiu - Anul I
Modulul 1 “Relaţia om – mediu înconjurător”
Nr. ore/săptămână: 1 ore/săptămână
Nr. total de ore: 33
Anul şcolar: 2019-2020

Competenţa generală:
Explorarea mediului înconjurător cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor

Nr. Nr. Limitele de


Semestrul Capitolul Obs.
crt. ore încadrare
1. Introducere 2 S1

2. Procese în lumea vie 16 S2 - S9


I
3. Reproducerea 6 S10 - S12

4. Substanţe şi amestecuri 6 S13 - S15


1. Substanţe şi amestecuri 6 S16 - S18 S32 – Şcoala
altfel
2. Reacţii chimice cu importanţă 4 S19 - S20
practică
3. 8 S21 - S24
Forţe şi mişcare
II 4. 6 S25,S26,S28
Electricitate
5. 7 S29 - S32
Energie şi putere
6. 1 S32
Evaluare finală modul
Avizat
PLANIFICAREA ANUALĂ

Şcoala Gimnazială “VOIEVOD LITOVOI” TG-JIU


Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior
Profesor LUȚESCU VERONICA
Anul de studiu - Anul III
Modulul 2 „Tehnologia şi viaţa”
Nr. ore/săptămână: 1 ore/săptămână
Nr. total de ore: 33
Anul şcolar: 2018-2019
Competenţa generală: Aplicarea conceptelor, legilor, principiilor specifice ştiinţelor în
viaţa cotidiană.

Nr. Nr. Limitele de


Semestrul Capitolul Obs.
crt. ore încadrare
1. Procese în lumea vie 10 S1 - S5

2. Educaţie pentru sănătate 9 S6 - S10


I
3. Compuşi cu importanţă practică 9 S10 - S14

4. Energie şi putere 2 S15


1. Energie şi putere 12 S16 - S21 S32 –
Şcoala
2. Electricitate – efecte ale curentului 10 S22 - S26 altfel
II electric cu aplicaţii în natură şi tehnică

3. Lumină şi sunet 8 S28 - S31


Avizat

PLANIFICAREA ANUALĂ

Şcoala Gimnazială “VOIEVOD LITOVOI” TG-JIU


Disciplina – Ştiinţe „A doua şansă” – învăţământul secundar inferior
Profesor LUȚESCU VERONICA
Anul de studiu - Anul IV
Modulul 3 “Interacţiuni în natură”
Nr. ore/săptămână: 1 ore/săptămână
Nr. total de ore: 33
Anul şcolar: 2019-2020
Competenţa generală: Construirea şi argumentarea unor poziţii personale referitoare la
impactul ştiinţelor asupra naturii şi societăţii

Nr. Nr. Limitele de


Semestrul Capitolul Obs.
crt. ore încadrare
1. Introducere 2 S1

I 2. Omenirea şi resursele sale 12 S2 - S7

3. Mediul înconjurãtor 16 S8 - S15


1. Energie şi putere 10 S16 - S20

2. Forţe şi mişcare 6 S21 - S23

II 3. Gravitaţia şi viaţa 12 S24 - S26


S28 - S30

4. Evaluare finală modul 2 S31