Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAM DE RECUPERARE ŞI AMELIORARE

CLASA I A
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

NR NUMELE ELEVILOR CONŢINUTURI NR DATA


CRT ORE
1 ............................ Citirea corectă, cu intonaţie-respectând semnele de punctuaţie 2
Cuvinte cu acelaşi înţeles/ cu înţeles opus.Alcătuire de enunţuri 2
2 .................................
Evaluare orală 1
3 ................................
Citirea de cuvinte si propozitii 1
4 ............................... Citirea unui text 1
Formularea de intrebari si raspunsuri 2
...............................
5 Exercitii de copiere 1

Exercitii de transcriere 1
Dictari 2
.
Evaluare scrisa
1
PROGRAM DE RECUPERARE ŞI AMELIORARE
CLASA I A
MATEMATICĂ

NR NUMELE ELEVILOR CONŢINUTURI NR DATA


CRT ORE
1 .......................... Adunari si scaderi in concentrul 0-10 2

2 .............................. Numeratia 0-20 1

3 .............................. Evaluare orală 2

4 .............................. Probleme diverse 1

Numeratia 0-100 2
.............................
5
Adunari si scaderi in concentrul 0-100 4
Probleme 1
Evaluare 1
.