Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
1 - CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA
PATRIMONIULUI
1.1. Referinţe istorice
1.2. Cadrul juridic de incriminare şi implicaţiile sale asupra reglementarilor penale în materia
infracţiunilor contra patrimoniului
1.3. Sistematizarea incriminării faptelor contra patrimoniului şi aspectele lor comune
1.4. Sancţionarea infracţiunilor contra patrimoniului
CAPITOLUL II
2– ANALIZA INFRACȚIUNII DE FURT
2.1. Noțiune
2.2. Condiții preexistente
2.2.1. Obiectul infracțiunii
2.2.2. Subiecții infracțiunii
2.3. Conținutul constitutiv
2.3.1. Latura obiectivă
2.3.2. Latura subiectivă
2.4. Forme, modalități, sancțiuni
2.4.1. Forme
2.4.2. Modalități
2.4.3. Sancțiuni
CAPITOLUL III.
3.CERCETAREA FĂPTUITORILOR
3.1. Cauzele şi împrejurările care au favorizat săvârşirea furtului
3.2. Primele activităţi care se întreprind pentru administrarea probelor
3.3. Identificarea şi ascultarea martorilor.
CAPITOLUL IV
4.INFRACŢIUNEA DE ABUZ ÎN NCP
CAPITOLUL V
5.SPEŢĂ
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1

S-ar putea să vă placă și