Sunteți pe pagina 1din 1

4.

7 Materii prime şi utilităţi


Materia primă reprezintă un ansamblu de material destinat prelucrării, într-o staţie de
epurare, în vederea obţinerii de apă epurată de calitate corespunzătoare. În cadrul staţiei de
epurare materia primă utilizată este apa uzată urbană.
Apa, aburul, aerul comprimat, gazele inerte şi energia electrică sunt uzual înglobate în
denumirea de utilităţi. Toate utilităţile sunt considerate ca făcând parte din sfera problemelor
energetice ale unei întreprinderi.
Apa. Funcţie de utilizarea care se dă apei se deosebesc mai multe categorii: apa
tehnologică, apa de răcire, apa potabilă, apa de incendiu, apa de încălzire. Apa de răcire poate
proveni din fântâni de adâncime, temperatura ei se menţine între 10 – 15°C în tot timpul anului,
sau apa de la turnurile de răcire, când se recirculă, având temperatura în timpul verii de 25 –
30°C. Pentru evitarea formării crustei temperatura apei la ieşire din aparate nu trebuie să
depăşească 50°C. Răcirile cu apă industrială se pot realiza până la 35 – 40°C.
Apa ca agent de încălzire poate fi:
-apă caldă cu temperatura până la 90°C;
-apă fierbinte, sub presiune până la temperatura de 130-150°C.
Apa este un agent termic cu capacitate calorică mare, uşor de procurat. Pentru încălzire se
preferă apa dedurizată cu scopul evitării depunerilor de piatră.
Aburul. Este cel mai utilizat agent de încălzire şi poate fi: abur umed, abur saturat, abur
supraîncălzit.
Aburul umed conţine picături de apă şi rezultă de la turbinele cu contrapresiune sau din
operaţiile de evaporare, ca produs secundar. Este cunoscut sub denumirea de abur mort.
Aburul saturat este frecvent cunoscut ca agent de încălzire având căldura latentă de
condensare mare şi coeficienţi individuali de transfer de căldură mari.
Temperatura aburului saturat poate fi reglată uşor prin modificarea presiunii. Încălzirea
cu abur se poate realiza direct, prin barbotare, sau indirect, prin intermediul unei suprafeţe ce
separă cele două fluide.
Aburul supraîncălzit cedează, în prima fază, căldură sensibilă de răcire, până la atingerea
temperaturii de saturaţie, când coeficientul individual de transfer de căldură este mic şi apoi
căldura latentă prin condensare. Aburul ca agent de încălzire este, în general scump.
Aerul comprimat. În industria chimică, aerul comprimat poate fi utilizat în următoarele
scopuri:
-ca purtător de energie (pentru acţionarea aparatelor de măsură şi de reglare, în atelierul
mecanic);
-pentru amestecare pneumatică;
-ca materie primă tehnologică;
-ca fluid inert pentru manipulări de produse, suflări;
-pentru diferite scopuri (curăţirea utilajelor, uscare).