Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICA ANUALA PRIVIND EFECTUAREA

Cod: F-SSO-12
S.C MOLDOCOR S.A. INSTRUCTAJULUI INDRODUCTIV GENERAL IN EDITIA 1 REVIZIA 0
Piatra Neamţ DOMENIUL S.S.M PENTRU ANUL - 2021
2021 Pagina 1 din 2
Data intrarii in vigoare: 08.01.2021

A P R O B A T,
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
MIHAI BATRANU

TEMATICĂ

pentru efectuarea instruirii introductiv-generale


a personalului tehnico-administrativ
- 2021 -

Instruirea introductiv-generală se face categoriilor de lucrători încadraţi în muncă după cum


urmează:
a)la angajarea lucrătorilor,elevilor şi studenţilor pe timpul efectuării practicii
profesionale;
b)lucrătorilor detaşaţi de la alte societăţi;
c)lucrătorilor delegaţi de la alte societăţi;
d)lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.

SE VOR PRLELUCRA:
Legea 319/2006 – legea securităţii şi sănătăţii în muncă
HG 1425/11 oct. 2006 – modificata si completata cu HG 955/2010 si HG 1242/2011– metodologia
de aplicare a legii nr. 319/2006
H.G. 1048/2006 – cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea de către
lucrători a EIP la locul de muncă
H.G. 1091/2006 – cerinţe minime de securitate pentru locul de muncă
H.G. 1028/2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare
H.G. 971/2006 - cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de
muncă
H.G. 300/2006 - cerinţele minime pentru şantiere mobile sau temporare;
• Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 din 29/06/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

• Ordonanta de urgenta nr.3577/831/2020 din 15 mai 2020 privind masurile pentru


prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-coV-2 si pentru asigurarea desfasurarii
activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii
de alerta.

• Ordonanta de urgenta nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de


protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea
contaminarii cu virusul SARS-coV-2 pe durata starii de alerta.
TEMATICA ANUALA PRIVIND EFECTUAREA
Cod: F-SSO-12
S.C MOLDOCOR S.A. INSTRUCTAJULUI INDRODUCTIV GENERAL IN EDITIA 1 REVIZIA 0
Piatra Neamţ DOMENIUL S.S.M PENTRU ANUL - 2021
2021 Pagina 2 din 2
Data intrarii in vigoare: 08.01.2021

Codul rutier/2006
Regulament intern
Riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii
Consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă;
Măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi
evacuarea lucrătorilor

INTOCMIT, VERIFICAT,

SIPP MRU

WILLY PETRISOR ANA MARIA


ROMANESCU

DANIELA GOCIU

STEFAN JITARU