Sunteți pe pagina 1din 1

Formular F16-07

S.C. MOLDOCOR S.A.


Fisa raportare anuala APM

Denumire agent economic S.C. MOLDOCOR S.A.


Adresa Bd. Decebal, nr.73, Tel/Fax – 0233/210660 – 0233/210589, e-mail: moldocor@moldocor.ro
Autorizatia de mediu Nr. 211/07.09.2010

SITUATIA GESTIUNII DESEURILOR


ANUL 2019
Cantitatea de deseuri Op. de
Cod deseu Generate val./eli
Din care:
Conf.HG Stoc an curent m. conf. Agentul economic
Unitate
856/2002 anterior Anexa 2 care efectueaza
Tip deseu de
si 3 operatiunea de
masura Eliminate Ramas
Valorificate Legea valorificare /eliminare
final in stoc
211/201
1
DESEURI tone 17 04 05 2,54 0 2,54 0 0 R4 S.C. TCE REMAT
METALICE
DESEURI m³ 20 03 01 0 4,32 0 4,32 0 D1 S.C. BRANTNER S.R.L.
MENAJERE
DESEURI HARTIE SI m³ 20 01 01 0 3,84 0 3,84 0 D1 S.C. BRANTNER S.R.L
CARTON
DESEURI PLASTICE m³ 20 01 39 0 12,26 0 12,26 0 D1 S.C. BRANTNER S.R.L

Presedinte-Director General Intocmit:


Mihai Batranu Claudiu Pinzaru