Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA ANUALA PRIVIND INSTRUIREA

Cod: F-SSO-12
S.C MOLDOCOR S.A. LUCRATORILOR LA LOCUL DE MUNCA IN S.U. EDITIA 1 REVIZIA 0
Piatra Neamţ PENTRU ANUL - 2021
2021 Pagina 1 din 1
Data intrarii in vigoare: 08.01.2021

APROBAT
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
MIHAI BĂTRÂNU

TEMATICĂ
pentru efectuarea instructajului la locul de muncă al lucrătorilor
- 2021-

Instructajul specific locului de muncă se execută timp de 8 ore repartizate pe toată perioada de
probă cu toate categoriile de personal repartizate pe locurile de muncă, după efectuarea instructajul
introductiv general.
Instruirea la locul de muncă se face:
a) la angajarea lucrătorilor, elevilor şi studenţilor pe timpul efectuării practicii
profesionale;
b) lucrătorilor detaşaţi de la alte societăţi;
c) lucrătorilor delegaţi de la alte societăţi;
d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.

Materialul prezentat la instrure va cuprinde cel putin:

Caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de


muncă;
Condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi
cauzele potenţiale de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă;
Descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de
siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire a avariilor
tehnologice;
Descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor,
dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;
Concepţia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi conţinutul documentelor
operative de răspuns;
Sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă şi realizarea măsurilor de protecţie
civilă.

INTOCMIT, VERIFICAT,

SIPP MRU

WILLY PETRISOR ANA MARIA


ROMANESCU

DANIELA GOCIU
STEFAN JITARU