Sunteți pe pagina 1din 13

Pregatirea caroiajului pentru nivelarea terenului

Functia amenajarii in vederea spalari are la baza realizarea unei uniformizari de


spalare prin mentinerea la suprafata a unui nivel constant al apei astfel incat presiunea
hidrostatica sa fie aceeasi. Conditia poate fi indeplinita numai daca terenul din interiorul
parcelei de spalare este nivelata orizontal. In vederea nivelarii orizontale fiecare parcela va fi
impartita in carouri cu latura de 20 m.
CP1CP11

P1

CP13 CP12
P2

P3

P4

Pentru ca utilajele de nivelare sa lucreze eficient trebuie ca marimea mimima a laturei


parcelei trebuie sa fie de 80 m. In fiecare colt al canalului de nivelare se stabileste cota
terenului.

CMPg=
∑ Cpt∗p
∑p
Cpt=cota punct
CMP=cota medie ponderata
p= pondere= 1,2 sau 4
Stabilirea schemei de amenajare
Nr. de ordine : 19
Schema de amenajare de tip “A ” ; apa in conditiile poluarii cu fenoli.
- Pentru solutie : h= 5 - 7 cm
- Pentru apa : h=15-20 cm
- Pentru solvent: h=5-7 cm

Calculul volumelor de terasamente pentru


realizarea rețelei de aducțiune

O amenajare pentru spălarea solului cuprinde următoarele elemente:


 Rețea de adunșiune (canal de alimentare- CA, canal de reparație- Cr, canal de
distribuție- Cd);
 Rețea de evacuare;
 Digulețe de compartimentare;
 Drumuri de acces;

Calculul volumului de terasamente pentru realizarea necesarului de aducțiune

Se va realiza cu ajutorul întocmirii unor profile longitudinale și transversale, pentru


fiecare tip de canal:
Pentru întocmirea unui profil longitudinal se vor parcurge urmatoarele etape:
1. Se alege un sistem de axe de coordonate, în care pe ordonata (y) se scriu cotele
terenului în m, la scara 1:100, iar pe abscisă (x) distanțele la scara planului;
2. Se trasează în partea superioară a profilului planului o bandă (o vedere de sus
asupra traseului canalului):

 Pentru soluții: h= 8-10 cm


 Pentru solvent: h= 5-10 cm.
Mărimea parcelelor:
1. 100 x 60 m
2. 80 x 80 m
3. 100 x 100 m
4. 100 x 80 m
5. 80 x 60 m
6. 120 x 80 m
7. 120 x 100 m
8. 120 x 120 m
9. 80 x 40 m
10. 60 x 60 m
Calculul volumului de terasamente necesar execuției digurilor

Acest calcul se pornește de la secțiunea transversală a digurilor, digurile se execută la


suprafața terenului:
B= 0,6 (m) deci H= bw+bv+hs (m)
Unde:
 hw- se alege în funcție de solvent sau emulsie;
 hv- se calculează: hv= 0,15 (m);
 hs-se adoptă: hs= 0,15÷0,2 (m).
Se consideră panta egală cu unitatea (m1=m2=1) se face tabelar doar pentru digurile
care delimitează parcela de udare:

Nr.
CT CM CC CC-CT B(m) A L Vm Vc Vt
crt.
DIGULEȚ 1
1
2
3
4
5
DIGULEȚ 2
1
2
3
4

ampriză diguleț
CC= C PM +hw+hv+hs
P
CC= C M +H
m1 H +m 2 H
A= H(b+ 2 )= 0,45(0,6+0,45)= 0,47 m2
V υT 1 37,6
V
T=
Σ LV 1 = 80 = 0,47 m3
Volumul de terasamente in cazul canalelor de repartitie tertiare

Pentru a stabili volumul de terasamente se intocmeste un profil longitudinal prin canal


plecand de la urmatoarele premise:
1. Canalele de aductiune a apei sau solventului se executa in rambleu
2. Sectiunea transvesala a canalelor de repartitiei este de forma

Reprezentarea canalului longitudinal prin canalul de repartitie parcurge urmatoarele


etape:
1. Se alege un sistem de axe de coordinate in care pe ordonata se trece inaltimea si pe
abscisa lungimea:
a) Scara de reprezentare a lungimilor se ia scara planului de situatie
b) Pe axa ordonatelor se considera scara 1:10 sau 1:20 din scara lungimilor
2. Se reprezinta vederea in plan a canalului pentru care se intocmeste profilul
longitudinal
3. Se reprezinta linia terenului pe traseul canalului de repartitie , respective tertiar
Punctele de reprezentare se iau laintersectia cu anumite elemente ale lucrarii se
spalare si cu fiecare curba de nivel sau cu carourile de latura egala cu 20 cm.
Prin unirea punctelor se traseaza linia terenului in canale reprezentative.
4. Se reprezinta cota medie in dreptul fiecarei parcele
5. Se traseaza linii paralele cu liniile cotelor medii la o distant egala cu Hmin
6. Se calculeaza cotele fundului canalului in capatul aval al fiecarei parcele
7. Se traseaza o dreapta care sa indeplineasca conditia pantei min. 1:100 si sa treaca
prin cel putin o cota de comanda fiind situate mai sus decat fiecare cota de
comanda in panta. Pentru terenuri cu o panta mai mare de 1:1000 se adopta panta
terenului,:aceasat linie reprezinta linia fundului canalului de repartitie tertiar.
8. Se traseaza o paralela la linia fundului la o distant egala cu suma inaltimii h v+hs
si se obtine linia coronamentului : d= hv+hs
9. Se calculeaza elementele sectiunii transversal, respective volumul de terasamente :
Ap= At- Ac = H( 2b+b1+2m1*h’*m1H)- h’ (b1+ m2h’)

Proiectarea canalului de aductiune pentru profilul longitudinal

Profilul longitudinal se face din punctual in care se gaseste prima distributie


pana in punctual cu ultima distributie. Fata de canalul de repartitie cotele de
comanda se vor calcula pentru fiecare distributie in parte.

∆H= 0.05 - 0.10 m


C’M – Cota mediei pentru o parcela
IR1 – panta CR=1%
lR1-CA= distant intre CR si CA
CR- canal repartitie
CA- canal alimentare
CC- canal de executie
CCCAR1= CHPi+ hw+IR1*l(l→ l R1 -CA)
……………………………………………………..
CCCAR1 = CMP4+ hw+ IRI (3l)

CCCARI =CHPi+Hw+IR1*l ( l = lR1-CA)

CCCARi=CMP4+hw+I
P4CM
l- lăţimea parcelei
a= 0,6m
m1=1
CC=
B=0,6+2m2*h
A= (a+B)*h/ 2

Nr. Cota Cota B(m) A(m) Amed Distanţa Vmed(m3) Vcum(m3)


Pct. teren(m) medie (m2) parţială(m
pracelă(m )
)
1
2
3
4
5
6
Determinarea volumului de terasamente necesare
execuţiei diguleţelor de compartimentare şi a
drumurilor de exploatare

În cazul diguletelor de compartiment se vor considera că acesteia au o sectiune


trapezoidală:

CC=mox(CMPi+h+hv+hs), CMPi+4
Drumurile de exploatare vor fi realizate din pământ compact după aceiaşi tehnologie
ca la diguleţele de compartimentare.Drumul de exploatare cuprinde partea carosabilă şi
acostamentele.
Date: m3=2
m4= 50
H=h+hv+hsig
h=0,1m
hv=0,1m
hs=0,15m
hd=h+hv+hs
S=(a+a+2m1*hd)*hd/2=(a+m1hd) hd
m1=1
a=0,6m
Vdig=S*80
Calculul nivelarii parcelelor de spalare

Determinarea sarcinii parcelei


Prin sarcina parcelei se intelege inaltimea stratului de sapatura ce trebuie realizat in
interiorul parcelei in vederea executiei lucrarilor care limiteaza perimetrul parcelei:
m

∑ V iK [m]
Si = k=1
P ❑
SP i

Spi - sarcina parcelei;


VKi – volumul de terasamente a unei lucrari;
SPi – suprafata parcelei i;
m

∑ V 4K
sp4 = ❑ [m]
S 4P i

m
Vdig = 26.4
∑ V 4K = =13.2 m3
❑ 2 2
Sp4=80·40=3200 m2
13.2
sp4 = =0.004 m3
3200
4.2 Stabilirea cotei de nivelare a parcelei
CNi=CMi-spi
CMi - cota medie a parcelei

∑ CTj · Pj
i
CM = s =1
∑ Pj
CT j - cota teren in punctual j;
P j - ponderea j;

Pj = 1- punct de colt;
2- punct de margine;
3- punct interior.
n – numarul total de puncte.
4.3 Calculul volumului de terasamente necesar exrcutiei nivelarii:

∑ Vu + ∑ Vki = ∑ Vs
∑ Vs+ ∑ Vk = 1.1 ÷ 1.2
∑ Vu
CN4 = CM4 – sp4
4

CM4 =
∑ CTj · Pj = 40.564
j =1

∑ Pj
CN4 = CM4 – sp4 = 40.564 – 0.004= 40.56

CN -CT Volume
Nr. Pct. CT [m] CN [m] Pj Sj
+ - + -
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25