Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECTAREA TEHNOLOGICA A UNEI STATII DE

EPURARE A APELOR UZATE URBANE


• Principalul obiectiv al acestui proiect este
prezentarea noțiunilor de bază necesare
proiectării unei stații de epurare a apelor uzate
municipale.
• Procesul de epurare constă în îndepărtarea din
apele uzate a substanțelor poluante în scopul
protecției calității apelor și a mediului
înconjurător, in general.
Variante tehnologice propuse pentru epurarea
apelor uzate municipale:
Varianta I:

Varianta II:

 
Varianta III:

Varianta IV:
Alegerea variantei optime

Variant I II III IV NTPA


Indicator 001

MTS, 23.35 20.45 13.22 10.23 35


mg/l

CBO5, mg/l 50.016 39.19 22.356 22.68 25


CCOCr, mg/l 60.57 61.63 22.80 28.99 125
N2total, 1.63 1.47 0.43125 1.17 10
mg/l

• În urma analizelor realizate, se adoptă varianta I deoarece


concentrațiile indicatorilor urmăriți respectă condiţiile impuse de NTPA
001/2005. În plus, varianta I este avantajoasă din punct de vedere
economic deoarece nu se folosește epurarea avansată ce implică costuri
suplimentare (reactivi scumpi, costuri de întreținere mai mari)
• Din punct de vedere tehnologic este un avantaj folosirea bazinelor cu
nămol activ, deoarece acestea necesită un spațiu constructiv mai mic si
costuri de exploatare mai reduse.
Schema tehnologica
Concluzii
• La finalul acestui proiect am reușit să dobândim cunoştinţe de
de specialitate inginerească prin proiectarea unei staţii de
epurare a apelor uzate urbane. De asemenea am devenit
familiari cu terminologia legală referitoare la parametri şi
intervalul lor optim de variaţie și ne-am însuşit valorile legale
precizate prin NTPA 001, 002/2002, reactualizat în 2005 –
legea apelor – specifice în calculele inginereşti. În plus, ne-am
dezvoltat capacităţii de calcul inginereşti pentru procesele
unitare din tehnologia de epurare și pe baza experienței
existente pentru stații de epurare cu aceeași capacitate am
putut alege varianta optimă conform datelor calculate.
• Varianta optima am ales-o cunoscând modalităţile de
abordare a aspectelor tehnico-economice (costuri de
investiţie, costuri de exploatare, bilanţ energetic pe staţie,
preţ de cost pe m3 de apă epurată)
Vă mulțumim pentru atenție!