Sunteți pe pagina 1din 1

Tematica instruire periodica in domeniul protectiei

mediului pe anul 2019

Nr. Denumire tematica


crt.
1. -PS-14 Aspecte de mediu
2. -PS-16 Managementul deseurilor
3. -OUG 195/2005 privind protecția mediului- actualizatra in 2019
4. -Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor- actualizata in 2019
5. -Hotărârea 349/2005 privind depozitarea deșeurilor- actualizata 2010
6. -Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje- actualizata in 2019
7. -Hotărârea nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate- actualizata 2018
8. - Hotărârea nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului
cu azbest- actualizata 2018
9. - Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor
pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective
10. - OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
11. - Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale- acualizata 2018
12. - Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase
pe teritoriul României- actualizata 2018
13. - Hotărârea nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate- actualizata 2018
14. - Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor
scoase din uz- actualizata 2018

Responsabil mediu,

Cosmina Meclea