Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA ANUALA PRIVIND INSTRUIREA

Cod: F-SSO-12
S.C MOLDOCOR S.A. LUCRATORILOR LA LOCUL DE MUNCA IN DOMENIUL EDITIA 1 REVIZIA 0
Piatra Neamt S.S.M PENTRU ANUL - 2021
2021 Pagina 1 din 1
Data intrarii in vigoare: 08.01.2021

A P R O B A T,
PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL
MIHAI BATRANU

TEMATICĂ

pentru efectuarea instruirii la locul de muncă lucrătorilor


- 2021 -

Instruirea la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop


prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şi activităţile de
prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
Instruirea la locul de muncă se face:
a) la angajarea lucrătorilor,elevilor şi studenţilor pe timpul efectuării practicii
profesionale;
b) lucrătorilor detaşaţi de la alte societăţi;
c) lucrătorilor delegaţi de la alte societăţi;
d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.

Riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă


Instrucţiuni proprii de SSM pentru locul de muncă
Măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;

Demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii


practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie,
evacuare şi de prim ajutor.

INTOCMIT, VERIFICAT,

SIPP MRU

WILLY PETRISOR ANA MARIA


ROMANESCU

DANIELA GOCIU

STEFAN JITARU