Sunteți pe pagina 1din 10

Sigla (formei asociative legal constituita)

Nume (date identificare a fomei asociative legal constituite)


Filiala .....................................
Localitatea: BAIA MARE

CARNET DE STUPINĂ
Nr..............din..............

Stupina (denumirea stupinei): .....................


Adresa exploatatiei (stupinei):.....................
Cod unic al exploatatiei, dupa caz.................................
Nr. înregistrare/ autorizare DSVSA jud. ...............................
Proprietar stupina:................................
Adresa/tel: ................................ C.N.P.
(C.U.I./C.I.F.): ...............................
Carnetul de stupină este un document de bază anexă la actul de înregistrare/autorizare sanitara veterinară,
ce se păstrează de către apicultorul/ persoana ce gestionează şi răspunde de efectivul stupinei;

1. Carnetul de stupina contine informatii cu privire la mişcarea efectivului, starea de sănătate şi întreţinere
a fiecărei familii de albine, tratamentele efectuate, precum si alte operaţiuni din domeniul apicol.

2. Carnetul de stupină trebuie prezentat de catre apicultor, autoritatilor competente, care efectueaza
controlul oficial, la cererea acestora.

3. Carnetul de stupina se completeaza pentru fiecare vatra permanenta.


DATE PRIVIND SCHIMBAREA (DECLARAREA) VETREI/VETRELOR PERMANENTE A STUPINEI

Nr. Vatra/vetrele permanente Data schimbarii vetrei Vatra/vetrele permanente Observatii


crt. initiala (adresa) finala (adresa)
DEPLASARI IN PASTORAL*

Nr. Plecarea Destinatia Tipul de


Crt. Data Localitatea/judetul Data Localitatea/judetul cules (flora Observatii
plecarii sosirii melifera)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15

* Mişcările interne de animale se efectuează pe baza notificării transportului prin INTRANET între direcţiile sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor de la origine şi de la destinaţie. Notificarea către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor de destinaţie se efectuează de către medicul veterinar oficial al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
de la origine, la solicitarea medicului veterinar care a eliberat certificatul şi documentele de mişcare.
MISCAREA EFECTIVULUI FAMILIILOR DE ALBINE*

INTRARI IESIRI Nr familii


de albine la
Nr Efectiv initial TOTAL TOTAL Nume si semnatura
Data sfarsitul
crt fam albine Cumparari Transfer Roire INTRARI Vanzari Transfer Unificari Pierderi IESIRI apicultorului
perioadei
stabilite

*In rubricile mentionate se va inscrie dupa caz, numarul corespunzator al familiilor cumparate, roite, transferate, etc.
MISCAREA ANUALA A MĂTCILOR*
Stoc la
Existente la inceputul anului Intrari in timpul anului Iesiri in timpul anului sfarsitul
anului
Nr
Crt In TOTAL Productie Productie Productie TOTAL Inlocuirea
In familii Destinate
nuclee existente la Prin proprie proprie proprie intrari Prin matcilor In In
intrate la familiilor Pierderi TOTAL
de inceputul cumparare pentru pentru pentru in timpul vanzari care nu familii nuclee
iernat noi
rezerva anului inlocuire formare roi rezerva anului corespund

*Se completeaza obligatoriu pentru fermele de multiplicare si selectie


TRATAMENTE
Nr. Nume prenume,
crt. Data Tratament Produsul folosit Nr de Doze/ Cantitatea semnatura si calitatea
pentru si forma de Familii familie administrata persoanei care
administare tratate efectueaza tratamentul
VIZITE SI OBSERVATII PERIODICE, RECOLTARI DE PROBE SI DETERMINARI IN STUPINA
SUPUSA CONTROALELOR VETERINARE OFICIALE*
Familii de albine
Probe recoltate
examinate/miere Nume prenume, semnatura
Starea generala sanitara- (albine, material
Data si alte produse Concluzii si recomandari si stampila medic veterinar
veterinara a stupinei bilogic, miere
apicole oficial
etc)

* Conform prevederilor Programului national al actiunilor strategice anuale in domeniul sanitar veterinar.
Alte observaţii şi măsuri întreprinse in stupina ( vizite si observatii periodice, recoltari de probe dupa caz pe
program autocontrol, etc )
FIŞA FAMILIEI DE ALBINE Nr.
Anul:
Nr. stupului
Sistemul stupului
Anul eclozionării mătcii
Originea mătcii (provenienta)
Nr. de familii de albine,
La începutul sezonului:
La sfârşitul sezonului:

Menţionaţi în continuare modificările intervenite pe durata sezonului precum şi datele:

Model ce se va completa pentru fiecare familie de albine, fisele completate se pastreaza separat de carnetul stupinei