Sunteți pe pagina 1din 18

Filiala .....................................

Localitatea .............................

CARNET DE STUPIN
Nr..............din..............

Stupina (denumirea
stupinei): .....................
Adresa exploatatiei
(stupinei):........................................
....................................
Cod unic al exploatatiei, dupa
caz.................................
Nr. nregistrare/ autorizare DSVSA
jud. ...............................

Proprietar stupina:.............................................................................................
Adresa/tel: ....................................
C.N.P.(C.U.I./C.I.F.): ...............................

Carnetul de stupin este un document de baz anex la actul de nregistrare/autorizare sanitara veterinar,
ce se pstreaz de ctre apicultorul/ persoana ce gestioneaz i rspunde de efectivul stupinei;
1. Carnetul de stupina contine informatii cu privire la micarea efectivului, starea de sntate i ntreinere a
fiecrei familii de albine, tratamentele efectuate, precum si alte operaiuni din domeniul apicol.
2. Carnetul de stupin trebuie prezentat de catre apicultor, autoritatilor competente, care efectueaza
controlul oficial, la cererea acestora.
3. Carnetul de stupina se completeaza pentru fiecare vatra permanenta.

Pagina 3

DATE PRIVIND SCHIMBAREA (DECLARAREA) VETREI/VETRELOR PERMANENTE A STUPINEI

Nr.
crt.

Vatra/vetrele permanente initiala Data schimbarii vetrei


(adresa)

Vatra/vetrele permanente finala


(adresa)

Observatii

DEPLASARI IN PASTORAL*
Nr.
Crt.
Pagina 5

Plecarea

Destinatia

Tipul de cules
(flora
melifera)

Observatii

Data
plecarii

Localitatea/judetul

Data
sosirii

Localitatea/judetul

Plecarea

Nr.
Crt.

Data
plecarii

Localitatea/judetul

Destinatia
Data
sosirii

Tipul de cules
(flora
melifera)

Observatii

Localitatea/judetul

* Micrile interne de animale se efectueaz pe baza notificrii transportului prin INTRANET ntre direciile sanitare
veterinare i pentru sigurana alimentelor de la origine i de la destinaie. Notificarea ctre direciile sanitare veterinare i
pentru sigurana alimentelor de destinaie se efectueaz de ctre medicul veterinar oficial al direciei sanitare veterinare i pentru
sigurana alimentelor de la origine, la solicitarea medicului veterinar care a eliberat certificatul i documentele de micare.

Pagina 7

MISCAREA EFECTIVULUI FAMILIILOR DE ALBINE*


Nr.
crt.

Data

Efectiv initial
fam albine

Intrari
CumparariTransfer Roire

Total intrari

Iesiri
Vanzari Transfer Unificari Pierderi

Total iesiri

Nr. familii de albine

Numele si semnatura

la sfarsitul perioadei stabilite

apicultorului

Nr.
crt.

Data

Efectiv initial
fam albine

Intrari
CumparariTransfer Roire

Pagina 9

Total intrari

Iesiri
Vanzari Transfer Unificari Pierderi

Total iesiri

Nr. familii de albine

Numele si semnatura

la sfarsitul perioadei stabilite

apicultorului

*In rubricile mentionate se va inscrie dupa caz, numarul corespunzator al familiilor cumparate, roite, transferate, etc.

MISCAREA ANUALA A MTCILOR*


Nr.crt

Existente la inceputul
anului

Stoc la
Intrari in timpul anului

Total
Productie
In nucleeIn familii
existente la
Prin
proprie
de
intrate la
incepulu cumparare
pentru
rezerva iernat
anului
inlocuire

Pagina 11

Iesiri in timpul anului

sfarsitul
anului

Productie
proprie
pentru
formare roi

Productie
Total
Inlocuire
proprie intrari in Prin
matcilor
Destinate
Pier
pentru
timpul vanzari care nu familiilor noi deri
rezerva
anului
corespund

TO
TA
L

In
fam
ilii

In
nucl
ee

*Se completeaza obligatoriu pentru fermele de multiplicare si selectie

TRATAMENTE
Nr.
crt.

Pagina 13

Data

Tratament pentru

Produsul folosit
si forma de
administare

Nr de
Familii
tratate

Doze/
familie

Cantitatea
administrata

Nume prenume,
semnatura si calitate
persoanei care
efectueaza tratamen

Nr.
crt.

Data

Tratament pentru

Produsul folosit
si forma de
administare

Nr de
Familii
tratate

Doze/
familie

Cantitatea
administrata

Nume prenume,
semnatura si calitatea
persoanei care
efectueaza tratamentul

VIZITE SI OBSERVATII PERIODICE, RECOLTARI DE PROBE SI DETERMINARI IN STUPINA SUPUSA


CONTROALELOR VETERINARE OFICIALE*
Familii de
albine
examinate/
Data miere si alte
produse apicole

Pagina 15

Starea generala
sanitara- veterinara
a stupinei

Probe
recoltate
(albine,
material
bilogic, miere
etc)

Concluzii si
recomandari

Nume prenume,
semnatura si stampila
medic veterinar oficial

* Conform prevederilor Programului national al actiunilor strategice anuale in domeniul sanitar veterinar.

Alte observaii i msuri ntreprinse in stupina ( vizite si observatii periodice, recoltari de probe dupa caz pe program autocontrol, etc
)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagina 17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------