Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

CLASA a XI-a

Nume și prenume:_______________________________________
Data:______________

-Se acordă 1 punct din oficiu.


-Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
-Se cere la fiecare exercițiu rezolvarea completă.

1) Să se arate că următoarele matrice sunt inversabile şi să se calculeze A-1:


(3 x 1.5 p.)

1 2 −1 1 1 1
a) A= ( 2 −1
3 5 ) (
b) A= 3 0 2
4 −2 5 ) (
c) A= 1 −1 1
−1 1 1 )
2) Să se determine valorile parametrului real m pentru care matricea A este
inversabilă: (2 x 1 p.) in loc de m din dreapta jos de la b punem 1.
2 m 3 0 m 1
( ) (
a) A= -2 -4 -3 ; b ) A= m -2 0 .
2 7 5 1 -1 m )
2 m−1 −1 4
3) Fie A ∈ M3(R), A= m
( )
−1 1 . Determinaţi m
3 m−2 2 3
∈ R astfel încât să

existe egalitatea A-1 = A*. (1 x 2.5 p.)

SUCCES!

S-ar putea să vă placă și