Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞĂ DE LUCRU

Scrierea cu sa şi s-a

1. Citeşte şi observă scrierea cuvintelor sa şi s-a.


Rochia sa este nouă.
Ana s-a întâlnit cu mama sa.

2. Subliniază cuvintele sa şi s-a în textele următoare:


Elena s-a dus la bunica sa. Acolo s-a întâlnit cu Maria.
Maria s-a bucurat de sosirea Elenei. S-a bucurat şi sora sa.
Bunicul s-a dus în pădure. Căciula sa era nouă. Bunica s-a ocupat de
gospodărie.

3. Completează cu sa ori s-a:


Alexandra ........dus la colega ..........După ce .........uitat fiecare pe
cartea........,s-au jucat în grădină. Corina .........jucat cu pisica.........,iar
Alexandra ........îndreptat spre casa......... Mama........, ......... bucurat când
a văzut-o.

4. Scrie patru propoziţii în care să apară cuvintele sa şi s-a.


.......................................................................................................
........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

5. Alege forma corectă :


Maşina sa/ s-a prăbuşit în prăpastie.
Maria caută cheile de la maşina sa/ s-a.
Sa / s-a sunat ?
Jucăria sa/ s-a cea nouă sa/ s-a rupt.
Sau/ s-au dus la film sau/ s-au la teatru ?
El sau/ s-au Matei a spart vaza !
Globuleţele sau/ s-au steaua sa/ s-a pierdut ?

6. Completează spaţiile punctate cu forma corectă a cuvintelor sa/ s-a şi


sau/ s-au :
Andrei şi Crina … dus în vizită la prietenii lor. Dimineaţa … uitat la
filmul lor preferat. Apoi … jucat toată după-amiaza în plapuma de zăpadă
din grădină. Crina … amuzat pe seama fratelui ei. Andrei nu … supărat pe
sora … . Ei sunt cei mai buni prieteni !
Mâine vor merge în vizită la verişorii lor … la bunici.
FIŞĂ DE LUCRU

Ortogramele: n-o, nu-i, n-am, n-aţi, n-au.

1.Observă scrierea ortogramelor:

n-o văd ----nu o văd n-are------- nu are chef


nu-i spun ----- nu îi spun n-aţi văzut ------nu aţi văzut
n-am fost ------- nu am fost n-au văzut ----- nu au văzut

n-o nu-i n-am

nu o nu îi nu am

n-are n-aţi n-au

nu are nu aţi nu au

N-am nevoie de astfel de haine. Eu sunt cioban.


Trage, nătărăule, mie nu-mi pasă, că tragi de copac!
N-o să-ţi spun ce am vorbit cu prietenul meu.
Aici nu-i nici un copil mai mare.
Cred că n-are importanţă acest lucru.
Cum de n-aţi văzut cum am scris?
Ei n-au mai fost prin locurile acestea.

2. Alcătuieşte enunţuri cu ortogramele prezentate mai sus:

..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................

3. Transcrie textul de mai sus:


................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
FIŞĂ DE LUCRU

1. Completează cuvintele cu literele care lipsesc:


câ___pie ti___bru poru___b te___peratură
u____brelă lă___âie toa___na co___pot

2. Formează cuvinte noi din cuvintele date, astfel încât să conţină grupul de
consoane mp şi mb:

prieten- împrietenit boboc- _____________


pădure- ___________ belşug- _____________
podoabă- ____________ bogat- _____________
piatră- ____________ blând- _____________

3. Alcătuieşte propoziţii cu cuvintele următoare:


trompetă, porumbel, bomboană, pompier,
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Ordonează cuvintele pentru a obţine propoziţii corecte:
• avea, ţăran, un, fii, patru
.....................................................................................................................
• furnica, porumbiţa, salvă, pe, o
....................................................................................................................
FIŞĂ DE LUCRU

Scrierea cu m înainte de b sau p.

1. Citeşte textul următor şi observă:


Cecilia împlineşte opt ani. Ea este îmbrăcată cu o rochiţă nouă. Are
codiţele împletite frumos.
Cecilia îşi serveşte prietenii cu bomboane. Ea îi îmbie să servească şi
tort. Ce bine se simt împreună!

2. Transcrie primele trei propoziţii:


................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

3. Completează cuvintele:
A fost odată un î__părat. Şi î__păratul acela a plecat în luptă î__potriva
unui duşman care i se î__potrivea.
A__biţia î__păratului duşman era să stăpânească şi peste alte î__părăţii.
Dorinţa lui era să se î__bogăţească tot mai mult.

4. Completează cu mp sau mb:


si____lu la____ă pli____ă tu____ă
şta____ilă î____inge schi____ă ca____ion
bo____ă î____arte anoti____ î____ărăţie
str____ă ti____ ti____ru astâ____ăr

5. Taie cuvintele scrise greşit:


împins / inpins ; înpreună / împreună ; ambalaj /anbalaj ; îmbăiat /înbăiat

6. Scrie trei propoziţii cu ajutorul cuvintelor:


împărat, porumb, câmp.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
7. Trasează linii de la consoanele mp, mb la cuvintele care le cuprind:
umbrelă strâmb
stambă mp imposibil
împărăţie mb Dâmboviţa
FIŞĂ DE LUCRU
GRUPURILE DE LITERE

Scrie cuvântul corespunzător fiecărei imagini:

.................... ......................... ..................... .......................

........................ ..................... .....................................

Desparte in silabe cuvintele gasite:


FIŞĂ DE LUCRU

Citeşte textul cu atenţie:


Într-o zi ploioasă de toamnă, Iepurele mergea spre iarmaroc. El s-a
întâlnit cu Ogarul. Acesta purta o şubă călduroasă şi ciuboţele noi.
Iepurele întrebă:
- Cât ai dat pe încălţări?
Ogarul răspunse:
- Doi galbeni.
- Mă duc şi eu la iarmaroc să cumpăr ciuboţele!
S-a lăsat noaptea. Cei doi s-au oprit la hanul lui Moş Martin...
1. Răspunde la întrebări:
a) Din ce lectură face parte fragmentul?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
b) Care sunt personajele lecturii?
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
c) De ce se ducea iepurele la iarmaroc?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2. Analizează cuvintele scrise cu litere îngroşate:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3. Alcătuieşte câte o propoziţie cu ajutorul cuvintelor: ogar, ciuboţele,
ploioasă, călduroasă.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și