Sunteți pe pagina 1din 19

Barem Simulare - Medicină/Medicină Dentară - Sibiu

2020
Întrebări cu 1 răspuns corect:

1. Sinapse electrice întâlnim la:


a. placa motorie
* b. miocard
c. sistem nervos vegetativ
d. toate regiunile din creier
e. nici un răspuns nu este corect

2. Fornixul mai poartă denumirea de:


a. corp Calos
* b. trigon cerebral
c. nucleu bazal
d. corp striat
e. bulb olfactiv

3. Acomodarea:
a. reprezintă variația puterii de refracție a conjunctivei oculare
b. reprezintă variația puterii de refracție a corpului vitros
* c. reprezintă variația puterii de refracție a cristalinului
d. reprezintă variația puterii de refracție a retinei
e. reprezintă variația puterii de refracție a corneei

4. Stimularea celulelor cu bastonaș produce senzația de lumină:


a. roșie
b. verde
* c. albă
d. albastră
e. neagră

5. Intensitatea undelor sonore este determinată de:


a. frecvența undelor
b. durata undelor
c. vibrațiile armonice
* d. amplitudine
e. nici un răspuns nu este corect
6. Lobul anterior hipofizar:
a. este partea mai puțin dezvoltată a glandei
* b. este partea cea mai dezvoltată a glandei
c. constituie 50% din masa glandei
d. constituie 90% din masa glandei
e. constituie 2% din masa glandei

7. Glucocorticoizii:
* a. cresc numărul de neutrofile
b. scad numărul de plachete sangvine
c. scad numărul de hematii
d. cresc numărul de eozinofile
e. cresc numărul de bazofile

8. Hormonul luteinizant:
a. scade secreția de androgeni la bărbat
* b. determină ovulația la femeie
c. nu determină ovulația la femeie
d. nu determină apariția corpului galben la femeie
e. nu stimulează secreția de estrogeni la femeie

9. Insulina:
a. scade lipogeneza
b. scade sinteza trigliceridelor
c. scade sinteza de acizi grași
d. crește lipoliza
* e. scade lipoliza

10. Unirea corpului cu arcul vertebral se realizează prin intermediul:


* a. pediculului vertebral
b. apofizei transverse
c. apofizei spinoase
d. apofizei articulare
e. nici un răspuns nu este corect

11. Oasele conțin:


a. 80% apă
b. 20% reziduu uscat
c. 50% apă
d. 50 % reziduu uscat
* e. 80% reziduu uscat
12. Elasticitatea este proprietatea mușchilor de a:
a. se alungi pasiv
b. nu se deforma
* c. se deforma sub acțiunea unei forțe și de a reveni pasiv la forma de repaus
d. se deforma sub acțiunea unei forțe și de a nu reveni pasiv la forma de repaus
e. sta permanent deformat

13. Diastola ventriculară durează:


a. 0,20 secunde
* b. 0,50 secunde
c. 1,20 secunde
d. 1,50 secunde
e. 50 secunde

14. Din totalul volumului sangvin în sistemul venos se află:


a. 25%
b. 45%
c. 55%
* d. 75%
e. 95%

15. Valva tricuspidă realizează comunicarea dintre:


* a. atriul drept și ventriculul drept
b. atriul stâng și ventriculul stâng
c. ventriculul drept și artera pulmonară
d. ventriculul stâng și artera aortă
e. nici un răspuns nu este corect

16. Ritmul idioventricular este determinat de:


a. nodul sinoatrial
* b. fasciculul His și rețeaua Purkinje
c. nodul atrioventricular
d. toate răspunsurile sunt corecte
e. nici un răspuns nu este corect

17. Conductibilitatea este mai mare în fasciculul His decât în miocardul contractil atrial de:
a. 3 ori
b. 5 ori
* c. 10 ori
d. 20 ori
e. 30 ori
18. Splina este localizată:
a. la dreapta lojei gastrice
b. superior lojei gastrice
c. inferior lojei gastrice
d. între mușchiul diafragm și plămâni
* e. între mușchiul diafragm și colonul transvers

19. Vena cavă inferioară:


a. urcă la stânga coloanei vertebrale
* b. urcă la dreapta coloanei vertebrale
c. se termină în atriul stâng
d. se termină în ventriculul drept
e. se termină în ventriculul stâng

20. Artera iliacă externă se continuă la coapsă cu artera:


a. iliacă internă
b. tibială posterioară
c. carotidă
d. coronară
* e. femurală

21. Presiunea pleurală reprezintă presiunea din spațiul dintre:


a. plămâni și pleura viscerală
* b. pleura viscerală și cea parietală
c. pleura parietală și perete toracic
d. pleură parietală și mușchiul diafragm
e. nici un răspuns nu este corect

22. Diferența de presiune a CO2 dintre sângele arterial și cel venos:


a. 15-16 mmHg
b. 25-26 mmHg
* c. 5-6 mmHg
d. 50-60 mmHg
e. nici un răspuns nu este corect

23. Reabsorbția facultativă a H2O la nivelul nefronului se efectuează în prezența hormonului:


a. TSH
* b. ADH
c. LH
d. FSH
e. MSH
24. Insulina:
* a. facilitează utilizarea celulară a glucozei sangvine
b. blochează utilizarea celulară a glucozei sangvine
c. are aceeași acțiune cu glucagonul
d. este secretată de pancreasul exocrin
e. este secretată de splină

25. În 100 ml plasmă se află aminoacizi în concentrație de:


a. 15-25 mg
* b. 35-65 mg
c. 85-95 mg
d. 0,85-0,95 mg
e. 0,35-0,65 mg

26. Lipidele reprezintă o rezervă energetică de aproximativ:


* a. 50.000 kcal
b. 5000 kcal
c. 3000 kcal
d. 10.000 kcal
e. nici un răspuns nu este corect

27. Majoritatea enzimelor din organism au origine:


a. glucidică
b. lipidică
* c. proteică
d. toate răspunsurile sunt corecte
e. nici un răspuns nu este corect

28. Acizii grași:


a. pătrund în celula nervoasă
* b. nu pătrund în celula nervoasă
c. în cantitate mare rămân în plasmă
d. nu pot fi utilizați de către celule pentru resinteza altor compuși chimici
e. nici un răspuns nu este corect

29. ATP poate elibera:


a. 100 cal/mol
b. 1000 cal/mol
c. 5000 cal/mol
* d. 12.000 cal/mol
e. 15.000 cal/mol
30. Arterele uterine sunt ramuri din artera:
a. iliacă externă
* b. iliacă internă
c. femurală
d. renală
e. rectală

31. Grupele de sânge:


a. Se clasifică în funcție de aglutinogenele 0 A B AB
b. Nu au importanță în cazul transfuziilor
* c. Se clasifică în funcție de prezența antigenelor AB și a anticorpilor alfa și beta
d. Se clasifică în funcție de anticorpii I, II, III, IV
e. Grupa 0(I) poate primi sânge de la toate grupele

32. Etapele coagulării sângelui sunt următoarele:


a. Formarea tromboplastinei este prima etapă a coagulării
* b. Constă în transformarea protrombinei în trombină
c. Constă în transformarea fibrinogenului plasmatic în fibrină
d. Se face în prezența ionilor de Ca2+
e. Se face în prezența trombinei

33. Între ce zile ale ciclului menstrual se desfășoară faza secretorie:


* a. 15-28
b. 6-13
c. 1-5
d. 1-13
e. 6-28

34. Testosteronul este secretat de:


a. Prostată
b. Veziculele seminale
c. Glandele bulbo-uretrale
* d. Celulele interstițiale Leydig
e. Corpii cavernoși

35. Circulația sistemică:


a. Se mai numește circulația pulmonară
* b. Pornește din ventriculul stâng al inimii
c. Sângele oxigenat este transportat de arterele pulmonare
d. Sângele oxigenat este transportat de cele patru vene pulmonare
e. Conține doar vena cavă superioară
36. Inspirația:
a. Este un proces mixt
b. Este un proces doar pasiv
c. Determină creșterea presiunii intrapulmonare
* d. Determină scăderea presiunii intrapulmonare
e. Nu influențează dimensiunile cutiei toracice

37. Care dintre următoarele procese sunt influențate de ocitocină:


a. Scade diureza
b. Contractă musculatura striată a uterului în timpul travaliului
c. Stimulează limfopoieza în timus
d. Determină diabet insipid manifestat prin creșterea diurezei
* e. Nici un răspuns nu este corect

38. Care este organul care captează ovulul expulzat în timpul ovulației:
a. Vaginul
b. Uterul
c. Ovarul
* d. Fimbriile trompelor uterine
e. Testiculul

39. Ce volum de CO2 rezultă la oxidarea cu KMnO4 și H2SO4 a 2 moli de butadienă masurat
la 27ºC și 3 atm?
a. 89,60 L
b. 179,20 L
c. 59,73 L
* d. 65,60 L
e. 32,80L
40. Se supune fermentației alcoolice 600 g soluție de glucoză 30%. Randamentul procesului
de fermentație este 80%. Ce volum de soluție de alcool de concentrație 50% se obține știind
că densitatea acestei soluții este de 0,84 g/ml?
a. 147,20 ml
* b. 175,24 ml
c. 184 ml
d. 219,05 ml
e. 224 ml
41. Câți izomeri amine terțiare, care au în structură un nucleu aromatic, prezintă compusul cu
formula moleculară C9H13N?
a. 3
b. 4
* c. 5
d. 6
e. 2

42. Care este pH-ul unei soluții care conține 0,02 mg NaOH în 500 ml soluție?
* a. 8
b. 9
c. 10
d. 11
e. 12

43. Se dau 800 mL soluție de glucoză de concentrație 2M. Care este volumul de apă necesar
obținerii unei soluții de glucoză de concentrație 1,2M?
a. 35,53 mL
b. 1,333 L
c. 0,533 mL
* d. 533,33 mL
e. 338,33 mL

44. La combustia a 10,6 g amestec echimolecular a doi alcooli monoxidroxilici, alifatici,


saturați se degajă 11,2 L CO2 (condiții normale). Cei doi alcooli sunt:
a. Metanolul și etanolul
b. Propanolul și butanolul
* c. Etanolul și propanolul
d. Metanolul și pentanolul
e.Butanolul și pentanolul

45. La tratarea alcoolului alilic cu KMnO4 și apă se formează:


a. dioxid de carbon și apă
b. acid oxalic, dioxid de carbon și apă
c. acid acrilic
d. acroleină
* e. 1,2,3 propantriol
46. Care dintre compuşii următori (1) alcool izopropilic, (2) aldehida benzoică, (3)
acrilonitril, (4) acid acetic, (5) o-crezol, (6) glicerină, (7) anilină, (8) N-metil-anilină pot fi
obţinuţi direct din derivaţi halogenaţi?
a. toţi
* b. 1,2,4,6,8
c. 1,2,3,5,6
d. 1,2,3,6
e. nici unul

47. Care dintre următorii compuși prezintă stereoizomeri?


(1) 1-cloro-1-butena
(2) butadiena
(3) acidul lactic
(4) o-xilenul
(5) 1,2-dimetil-ciclobutanul
(6) 2,4-pentadiena
(7) 2-pentina
(8) acidul piruvic
a. toți
b. nici unul
c. 1,2,3,5,6
* d. 1,3,5,6
e. 2,4,7,8

48. Să se aranjeze următoarele substanţe în ordinea scăderii caracterului acid:


I) H2CO3;
II) a-naftol;
III) H2O;
IV) acetilenă;
V) HCOOH.
a. V>I>III>II>IV
b. I>V>III>II>IV
c. I>V>II>IV>III
* d.V>I>II>III>IV
e. I>V>II>III>IV
49. Care este compusul care se obține prin reacția de condensare crotonică a două molecule
de butanal?
a. 3-hidroxi-2-etil-hexanal
* b. 2-etil-2-hexenal
c. 5-etil-4-hexenal
d. 2,4-dimetil-3-hexenal
e. 4-octenal

50. Care este sarcina maximă pe care o poate prezenta hexapeptida Ala-Glu-Asp-Lis-Gli-Glu
în mediu puternic bazic?
a. 4+
b. 2+
* c. 4-
d. 1-
e. 3-

Întrebări cu 2 sau 3 răspunsuri corecte:

51. Nu prezintă teacă de mielină:


a. fibrele preganglionare
* b. fibrele postganglionare
c. axonii cu diametrul peste 5μ
* d. axonii cu diametrul sub 5μ
e. axonii cu diametrul peste 12μ

52. Viteza de conducere a impulsului nervos:


a. permite doar viteze de sub 10 m/sec la fibrele mielinice
* b. permite viteze de 100 m/sec la fibrele mielinice
c. permite viteze de peste 100 m/sec la fibrele amielinice
d. este mai mare pentru fibrele amielinice decât cele mielinice
* e. este mai mare pentru fibrele mielinice decât cele amielinice

53. Sinapsa:
* a. este conexiunea funcțională dintre un neuron și o altă celulă
b. nu este conexiunea funcțională dintre un neuron și o altă celulă
* c. în SNP poate face legătura dintre neuron și o celulă efectoare
d. în SNC poate face legătura dintre neuron și o celulă efectoare
e. transmite impulsul nervos în cele 2 sensuri
54. Nervii faciali (VII) se distribuie în regiunile:
a. membrului superior
* b. temporală
* c. frontală
* d. mandibulară
e. toracelui

55. Originea fibrelor preganglionare ale sistemului nervos vegetativ parasimpatic se află în:
a. toate regiunile măduvei spinării
b. regiunea toracică a măduvei spinării
c. regiunea lombară a măduvei spinării
* d. trunchi cerebral
* e. regiunea sacrată a măduvei spinării

56. Al doilea “organ receptor” al analizatorului vestibular este reprezentat de:


a. ganglionul spiral Corti
b. membrana tectoria
c. pavilionul urechii
* d. crestele ampulare
* e. cupolele gelatinoase

57. Mușchi ai spatelui sunt:


a. biceps femural
b. gastrocnemian
* c. trapez
* d. dorsal mare
e. sternocleidomastoidian

58. Manifestările mecanice ale ciclului cardiac sunt reprezentate de:


a. repolarizarea miocardului
b. însumarea curenților de depolarizare
c. zgomotele cardiace
* d. șocul apexian
* e. pulsul arterial

59. Ganglionii limfatici produc:


* a. limfocite
* b. monocite
* c. anticorpi
d. eritrocite
e. glucagon
60. Difuziunea CO2:
* a. se face dinspre sângele din capilarele pulmonare spre alveole
b. se face dinspre alveole spre capilarele pulmonare
* c. se realizează datorită presiunii parțiale a CO2 din capilarele pulmonare de 46
mmHg
* d. se realizează datorită presiunii parțiale a CO2 din aerul alveolar de 40 mmHg
e. se realizează datorită presiunii parțiale a CO2 din aerul alveolar de 46 mmHg

61. Imaginea formată pe retină este:


a. Mărită
* b. Micșorată
* c. Răsturnată
d. Dreaptă
e. Virtuală

62. Care sunt hormonii secretați de celulele insulelor Langerhans din pancreas:
* a. Celulele beta – insulină
b. Celulele alfa – somatostatină
* c. Celulele alfa – glucagon
* d. Celulele delta – somatostatină
e. Celulele beta – glucagon

63. Care dintre aceste tipuri de articulații nu sunt sinartroze:


a. Sincondroze
* b. Amfiartroze
c. Sinostoze
d. Sindesmoze
* e. Articulații sinoviale

64. Trunchiul cerebral este format din:


a. Hipotalamus
* b. Bulb
c. Talamus
* d. Punte
* e. Mezencefal

65. Corpul galben secretă:


* a. Estrogen
b. LDH
c. ACTH
d. Foliculi ovarieni
* e. Progesteron
66. Limfa:
a. curge rapid
* b. curge lent
* c. străbate numeroși ganglioni limfatici
d. se colectează în canalul limfatic drept și stâng
e. conține limfocite, eritrocite și trombocite

67. În mijlocul diastolei generale, poziția valvelor inimii este:


a. valvele atrio-ventriculare sunt închise
b. valvele sigmoidiene sunt deschise
* c. valvele atrio-ventriculare sunt deschise
* d. valvele sigmoidiene sunt închise
e. valva mitrală și tricuspidă sunt închise

68. Presiunea arterială:


* a. reprezintă presiunea sub care circulă sângele în artere
b. reprezintă presiunea sub care circulă sângele în vene
c. reprezintă presiunea sub care circulă sângele în capilare
d. are aceeași valoare înainte și după teritoriul arteriolelor
* e. scade marcat după teritoriul arteriolelor

69. Presiunea arterială:


a. scade prin vasoconstricția arteriolelor
* b. crește prin vasoconstricția arteriolelor
c. crește prin vasodilatația arteriolelor
* d. scade prin vasodilatația arteriolelor
e. are o valoare de 100 mmHg în capilare

70. Prin acțiunea aldosteronului la nivel renal:


* a. crește reabsorbția de Na
b. scade reabsorbția de Na
c. crește reabsorbția de K
* d. crește excreția de K
e. scade reabsorbția apei

71. Aldosteronul:
* a. stimulează reabsorbția de Na și excreția de K la nivelul tubului contort distal
b. stimulează excreția de Na și reabsorbția de K
* c. este secretat de suprarenale
d. crește permeabilitatea în tubii colectori pentru apă
e. scade permeabilitatea în tubul contort proximal
72. Calea sensibilității interoceptive:
* a. receptorii se găsesc în vase
* b. protoneuronul se află în ganglionul spinal
c. deutoneuronul se află în talamus
d. al III-lea neuron se află în măduvă
e. zona de proiecție se află în cerebel

73. Fasciculul spino-cerebelos dorsal:


* a. străbate numai bulbul
b. străbate bulbul și puntea
c. ajunge în pedunculul cerebelos superior
d. ajunge în pedunculul cerebelos mijlociu
* e. ajunge în pedunculul cerebelos inferior

74. Sângele care circulă prin vasele celor două circulații din plămâni este:
a. arterial în arterele pulmonare
b. venos în venele pulmonare
* c. arterial în arterele bronșice
* d. venos în venele bronșice
e. venos la intrare și arterial la ieșire în ambele circulații

75. Pleura are următoarele caracteristici:


* a. protejează plămânul
* b. este alcătuită dintr-o foiță parietală și una viscerală
* c. este o membrană seroasă
d. cavitatea pleurală nu prezintă lichid pleural
e. are structură fibroasă

76. Axele corpului:


a. axul transversal corespunde lungimii corpului
b. axul transversal este vertical
c. axul longitudinal are 2 poli: superior și posterior
* d. axul sagital este axul grosimii corpului
* e. axul sagital are un pol anterior și unul posterior

77. Microvili găsim la:


a. eritrocite
b. neuroni
* c. epiteliul intestinal
* d. epiteliul tubilor renali
e. celule gliale
78. În rădăcina anterioară a nervului spinal putem întâlni:
a. axoni ai neuronilor visceromotori
b. axoni ai neuronilor somatosenzitivi
* c. axoni ai neuronilor preganglionari simpatici
* d. axoni ai neuronilor preganglionari parasimpatici
e. axoni ai neuronilor de asociație

79. Celule secretoare de adrenalină și noradrenalină sunt:


a. neuroni visceromotori ai măduvei spinării
b. celulele corticosuprarenalei
* c. neuronii ganglionilor latero-vertebrali
d. neuronii plexului brahial
* e. celulele medulosuprarenalei

80. Nucleii motori ai nervului accesor inervează:


a. limba
b.faringele
* c. laringele
* d. sternocleidomastoidianul
* e. trapezul

81. Organul Corti este format din:


a. membrana bazilară
* b. membrană reticulată
c. neuroni receptori
* d. membrana tectoria
e. membrana vestibulară

82. Receptorii vestibulari se găsesc localizați în:


a. canalul cohlear
* b. creastă ampulară
* c. utriculă
* d. saculă
e. etmoid

83. Au acțiune directă pe tubul urinifer:


* a. ADH
b. FSH
* c. PTH
d. MSH
e. ACTH
84. Celuloza:
* a. este un polizaharid vegetal
b. este hidrolizată de amilaze la fel ca și glicogenul
* c. nu este digerată în tubul digestiv al omului
d. se absoarbe printr-un mecanism dependent de Na
e. se absoarbe prin difuziune facilitată

85. Următorii produși sunt considerați pigmenți biliari:


* a. bilirubina
b. hemoglobina
* c. biliverdina
d. pepsina
e. chimotripsina

86. Artera subclaviculară asigură prin ramurile sale vascularizația:


* a. membrului superior
b. membrului inferior
* c. encefalului
d. inimii
* e. peretelui toracic

87. Vilozitățile intestinale sunt alcătuite din:


* a. vas chilifer central
* b. celule secretoare Brunner
* c. criptă intestinală Lieberkuhn
d. celule parietale
e. celule G

88. Referitor la aldehida crotonică, sunt adevărate afirmațiile:


* a. toți atomii de carbon sunt hibridizați sp2
b. prezintă 3 atomi de carbon terțiari
c. conține în structura lui 7 legături σ
* d. se poate obține prin condensarea a 2 molecule de acetaldehidă
* e. reacționează cu reactivul Tollens

89. Un amestec de 20,2g care conține metanol și etanol în raport molar de 2:3 se oxidează cu
permanganat de potasiu în mediu acid. Sunt adevărate afirmațiile:
* a. Pentru oxidarea amestecului se folosesc 2,4 L soluție de permanganat de potasiu de
concentrație 0,2M
* b. prin oxidarea amestecului se obțin 18 g acid acetic
c. prin oxidarea amestecului se obțin 9,2 g acid formic
* d. pentru oxidarea amestecului sunt necesare 88,2g soluție acid sulfuric 80%
e. pentru oxidarea amestecului sunt necesare 70,56g soluție acid sulfuric 80%
90. În care dintre reacțiile următoare rezultă hidrogen?
a. Cu+HCl→
b. CH2=CH2 +HCl→
* c. CH3 – OH + Na→
* d. Fe + HCl→
e. Ag + HCl →

91. Acidul adipic (1,6- hexan- dicarboxilic) reacționează în raport molar 1:1 cu următoarele
baze:
a. KOH
b. NaOH
* c. Ba(OH)2
d. Al(OH)3
* e. Ca(OH)2

92. Se obțin alcooli secundari prin reducerea:


a. etanalului
* b. propanonei
* c. acetofenonei
d. acetaldehidei
e. benzaldehidei

93. Alegeți afirmațiile corecte:


a. prin hidroliza formiatului de etil în prezența hidroxidului de sodiu se obține formiat
de sodiu și etoxid de sodiu
* b. prin hidroliza benzoatului de metil în prezența hidroxidului de sodiu se obține
benzoat de sodiu și metanol
c. prin hidroliza acetatului de fenil în prezența hidroxidului de sodiu se obține acetat
de sodiu și fenoxid de sodiu
* d. prin hidroliza trioleinei în prezența hidroxidului de sodiu se obține glicerină și oleat
de sodiu
e. hidroliza acidă a amidonului conduce la obținerea β-glucozei

94. Care dintre următorii compuși nu se poate acila?


a. alcoolul benzilic
b. naftalina
* c. N,N-dimetilanilina
d. glucoza
* e. anhidrida acetică
95. Alegeţi afirmaţiile corecte:
* a. Acidul acetic are punctul de fierbere mai ridicat decât clorura de etil deoarece are
moleculele asociate prin legături de hidrogen
* b. Acidul acetic este lichid la temperatura camerei
c. Acetona este insolubilă în apă, dar este solubilă în solvenţi organici
d. Acidul benzoic este lichid la temperatura camerei şi solubil în solvenţi organici
* e. Acidul formic este un acid mai tare decât acidul carbonic pe care îl poate deplasa
din sărurile sale

96. La tratare cu H2SO4, din 3 l de alcool izopropilic cu densitatea 0.8 g/cm3 se pot obţine, în
funcţie de condiţiile de lucru:
* a. 40 de moli de propenă
b. 20 de moli de propenă
c. 336 g de propenă
* d. 1,68 kg propenă
* e. 20 de moli de diizopropil eter

97. Care dintre următoarele serii conțin numai compuși cu caracter amfoter?
a. hidroxid de sodiu, acid clorhidric, azotat de argint
* b. hidroxid de aluminiu, alanina, bicarbonat de sodiu
c. acid cianhidric, acid sulfhidric, acid azotos
* d. apa, glicocolul, sulfatul acid de sodiu
e. oxid de calciu, dioxid de carbon, carbonat acid de sodiu

98. Care dintre următoarele substanțe sunt în relație solut-solvent și pot forma soluții?
a. HCl și C6H6
* b. acidul azotic și apa
* c. naftalina și tetraclorura de carbon
d. NaOH și n-hexanul
* e. I2 și CCl4

99. Alegeţi afirmaţiile corecte:


* a. cetohexozele prezintă 8 stereoizomeri
b. produsul reacţiei de reducere a acidului cetopropionic este optic inactiv
* c. acidul tartric (acidul 2,3-dihidroxi-succinic) prezintă o formă mezo
* d. a-alanina este optic activă, spre deosebire de b-alanină care este optic inactivă
e. glicerina este optic activă
100. Reacţionează cu apa:
* a. acetilura monosodică
* b. acetilura de calciu
* c. acetilura disodică
d. acetilura de argint
e. acetilura de cupru

S-ar putea să vă placă și