Sunteți pe pagina 1din 4

Povestsa ff)di orD lenes

Eraodatd intr-un klr,


sat
om grozaY

de leneq. To atdziua qedea rezemat de

t7, b"ffsaulaumbrd, subffi


perne soare
I
copaci Pantalonii
,. (%
-, '*r* A.
,\.
ii erau rupti,h# qi
barba
&
ii creqteau in
mustilile
;-
voie, iar@lui sta gata sd cadd peste
casa
oYlaY ,r *|fi
CI. In ogradd nu zdreat vreunEde
fr sau vreo A o."mr,
*nr,a, ,r..oturc5 cdpifd

cdci omul nu muncea deloc. Iat ca


fl
sd dea cu &
bidineaua
peste perefii scorojili,

nici vorb6.
De sdrbdtori, vecinii ii mat lSsau
o {8ii& qi o bucatd de s16nin6, gata
piine

tdtate cu d. culitul
De lenes ce era, nici
-&
m0nc areadin @nu o mesteca.
gurd, Cdinele
M
fugea din preajma sa qi nicio B- nu-i
pls1ca

trecea Slt , de
gardul
fric[ sd nu cadd, A
acoperigul

casei peste ea. Omul nostru nici nu

deschideaY; lene, Lat dacd iqi


ochii 'dO,
pierdea un G sau .r, O, nici nu se
pantof nasture

gdndea sA-l caute.

Cumetrele dinfu , care coseau


sat
-'*n,

t
H
t
HT

I 01
I
ffi+
t '.\ pt
\ .-tj
('.1
xl
tH
v
\

Tcr
{-.- -.J

r)-;--
"t. ::'
mereu ,& cu Lcoloratd, se temeau
batice a*F,

, ,
cd Si altii vor
vor face precum ace$
acer ffi,
leneq

Ydzdnd c5 omul nu vrea nicicum


v v,qs.--{, J.I o /fi , sdtenii
T
sd pun5.W' pe o sau
mAna greblS furcd

hot[rArd s[ il spdnzure de un g. $i
copac

d$d,vreo doi oameni din sat iqi pus erd

e&pe cap, se dus erdtaffi, qi il


cuEmele ffk,
casa lener,
@
umflard pe sus, trdgdndu-l de ffi
malnt
qi
s--4*
de-'dl .
picioare

Unul dintre sdteni il puse intr-un

4--@" boi qi lud cu el "mu care