Sunteți pe pagina 1din 1

Suport de lecţie ,,Polis-ul grec. Organizarea internă: Sparta şi Atena. Colonizarea greacă”, Prof.

Zidaru Ionuţ
Gabriel, Cls. a-V-a, Istorie.

Polis-ul grec.Organizarea internă: Atena şi Sparta. Colonizarea greacă

1. Ce este un polis? Definiţie- reprezintă forma de organizare statală a grecilor (oraşul – stat). Polis-ul cuprinde
oraşul, pământul înconjurător şi cetăţenii. Polisurile au luat naştere prin unirea mai multor aşezări.
2. Cum arăta un polis? format din acropola (zona sacră a oraşului unde se aflau templele) şi agora (piaţa
oraşului, unde au loc activităţile comerciale).
3. Organizarea internă: Atena şi Sparta: cele mai importante oraşe-stat sunt Atena şi Sparta care au devenit
modele de organizare politică.
I.Atena- a). Aşezarea geografică- situată în Attica, formată de ionieni, numită după zeita înţelepciunii
– Atena.
b).Organizarea socială - demosul- toţi cetăţenii Atenei, calitatea de cetăţean o aveau doar cei
născuţi din părinţi atenieni. Metecii- străini stabiliţi în Atena, erau oameni liberi dar nu deţineau
cetăţenia. Sclavii – nu aveau niciun drept.
c). Oganizarea politică-după înlătuarea regalităţii, Atena este condusă de aristocraţi
(eupatrizii). Aeropagul era instituţia supremă în stat. Ecclesia (Adunarea Poporului) are puteri
limitate. Lipsit de drepturi de a conduce, demosul adoptă reforme care vor duce la instaurarea
democraţiei (puterea poporului).
d).Reformele- Dracon elaborează primele legi scrise. Solon împarte populaţia după avere
acordând drepturi politice fără a ţine cont de originea socială. Şterge datoriile demosului şi interzice
transformarea cetăţenior în sclavi. Clistene împarte populaţia după criterii teritoriale. Ecclesia devine
instituţia supremă în stat. Ca urmare apare democraţia în care toţi cetăţenii au drepturi eale indiferent
de avere. Introduce ostracismul. Cei mai importanţi magistraţi sunt cei zece strategi. Democraţia
atinge apogeul în timpul lui Pericle. Ecclesia face legi şi desemnează principalii magistraţi prin
tragere la sorţi. Democraţia este una directă pentru că orice cetăţean participa la viaţa cetăţii.
II.Sparta - a). Aşezarea geografică- situată în Câmpia Laconiei (Peloponez), formată de dorieni. Este
un stat aristocratic militar.
b). Organizarea socială- cetăţenii (spartanii)aveau toate drepturile.Pariecii- lipsiţi de
drepturi politice, erau meşteşugari, agricultori şi negustori. Hiloţii- proveneau din rândurile
populaţiilor cucerite.
c). Oganizarea politică- realizată de Licurg. Instituţii: Organizare monarhică – 2 regi erau
judecători şi şefii armatei. Colegiul celor 5 efori (efor-magistrat) supraveghea respectarea legilor.
Gerousia (Sfatul Bătrânilor) –format din 28 de membri aleşi pe viaţă care au vârsta peste 60 de ani.
Apella (Adunarea Poporului) formată din toţi bărbaţii majori, alegeau eforii, discutau şi votau legile.
4. Colonizarea greacă. Histria, Tomis, Callatis – Grecii au întemeiat noi colonii (oraş întemeiat de greci pe
teritorii străine) după modelul oraşelor (metropole- oraşe care întemeiază colonii) prin procesul de colonizare
grecă (sec. VIII-VI î.Hr.). Direcţiile colonizării: zona M. Mediterane, M. Neagră şi ţărmul Africii. Coloniile au
ajutat la răspândirea în Europa a civilizaţiei greceşti. În Dobrogea, grecii au întemeiat colonii: Histria, Tomis
(Constanţa) şi Callatis (Mangalia). În concluzie coloniile răspândesc cultura şi civilizaţia greacă.