Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA CU CLS.

I-IV
BĂLTENI DEAL
„Învăţaţi-i pe copiii
voştri ce i-am învăţat pe ai
noştri: că pământul este mama
„A ÎNŢELEGE NATURA
noastră. Tot ce i se întâmplă
ÎNSEAMNĂ A ÎNŢELEGE
pământului ,va ajunge să li se
VIITORUL, DAR A FACE
întâmple şi copiilor acestui
CEVA PENTRU SALVAREA
pământ. Nu pământul aparţine
NATURII, ATÂT DE
omului, ci omul aparţine
AMENINŢATĂ AZI, ÎNSEAMNĂ
pământului. Omul este firul
care ţese drama vieţii şi ceea SĂ CONTRIBUI LA FERICIREA

ce-i face pământului îşi face lui OMENIRII” (EUGEN A.PORA) ZIUA
însuşi.”
INTERNAŢIONALĂ
( Sieux Seattle)
A PĂMÂNTULUI
22 APRILIE 2010

ÎNV. Nela Lia Coropceanu


AŞA NU! LEGILE AŞA DA!
MICULUI ECOLOGIST

 Plantaţi copaci!
 Udaţi florile şi pomii!
 Nu călcaţi florile!
 Nu rupeţi florile!
 Nu chinuiţi animalele!
 Folosiţi coşurile de gunoi!
 Strângeţi ambalajele!
 Nu lăsaţi focul
nesupravegheat!
 Nu rupeţi crengile!
 Nu aruncaţi gunoaie în apă!
 Colectaţi materialele
refolosibile!
 Nu zgâriaţi pomii!
 Nu aruncaţi mizeria pe jos.
 Curăţaţi zona verde.
 Păstraţi pădurea curată.