Sunteți pe pagina 1din 2

Numele ___________________________ Data _________________

EVALUARE SUMATIVĂ
Unitatea: VIN SĂRBĂTORILE!

1. Citește cu atenție textul:


„La o săptămână după Crăciun, iarna a pus stăpânire pe sat.
Pe coasta înaltă și largă din capătul satului au apărut copiii cu
săniuțele.
Vasilică și Niculiță s-au rugat mult de părinți ca să-i lase la
săniuș. Ajunși pe coastă, se sfătuiră care să stea înainte.
- Să stea cel care conduce! zise un băiat mai mare. Ați mai
fost singuri la săniuș?
Copiii nu răspunseră.”
( după Ion Agârbiceanu, La săniuș)

a) Formulează întrebări care să înceapă cu: Cine?, Ce?, Când?, Unde?, De ce?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
b) Ordonează enunțurile potrivit întâmplărilor din text:
Copiii se sfătuiră cum să stea pe sanie.
Iarna a pus stăpânire peste sat.
Copiii au ieșit cu săniile pe coastă.
Vasilică și Niculăiță s-au rugat de părinți să-i lase la săniuș.

c) Transcrie din text câte un enunț care exprimă:


o constatare …………………………………………………………………………………………….
o întrebare …………………………………………………………………………………………….
o exclamație ………………………………………………………………………………………………

d) Răspunde la întrebare:
De ce nu au răspuns copiii?
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Alcătuiește propoziții folosind cuvântul sanie care să exprime:
a) o constatare …………………………………………………………………………………
b) o întrebare …………………………………………………………………………………
c) o mirare ……………………………………………………………………………………
d) un sfat …………………………………………………………………………………….
e) o rugăminte ………………………………………………………………………………
3. Completează cu semnele de punctuație potrivite.
Ninge neîncetat de două zile Copiii aleargă veseli prin ninsoare
Ce fulgi mari și pufoși
De unde cad fulgii
Hai să-i prindem
4. Unește cuvintele cu sens asemănător. 5. Completează cuvintele cu m sau n:
tumbă se minunează câ…..p, bo…..boane, î… .brăcat, î….ger,
se miră încântată î …toarce, u…..brelă, tro…..petă,
bucuroasă rostogolire po……pier, î…..ecat, pli ….. bare,
miracol tavan î…. parte, câ…. d
fascinată magie
plafon veselă

6. Unește cu săgeți propozițiile exclamative cu ceea ce exprimă fiecare:

Sărbători fericite! o strigare


Bună, Maria! o urare
Ionele, ferește-te de câine! o exclamare
Ajutor! o un salut
Ce sorcovă frumoasă! un sfat
Hai mai repede! un îndemn
7. Scrie o felicitare de Anul Nou, adresată doamnei învățătoare.

………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………