Sunteți pe pagina 1din 3

Puteri și radicali

1. Determinați 𝑥 ∈ ℝ pentru care are sens expresia:


a) 𝐸(𝑥) = √𝑥 + 2 + 2√5 − 3𝑥
b) 𝐸(𝑥) = √3 − |𝑥 − 2|
𝑥+2 3
c) 𝐸(𝑥) = √𝑥−1 + 2√2𝑥 − 1
4
d) 𝐸(𝑥) = √𝑥 2 − 4 − 3√12 − 𝑥 − 𝑥 2
3
e) 𝐸(𝑥) = √9 − 𝑥 2 + 2√2𝑥 + 1 − 3√𝑥 2 − 5𝑥 + 6
2𝑥+3
f) 𝐸(𝑥) = √𝑥 2 + 𝑥 − 2 − 7√ 𝑥−1

2. Determinați 𝑚 ∈ ℝ pentru care expresia:


a) 𝐸 (𝑥) = √𝑥 2 + (𝑚 − 2)𝑥 + 𝑚 − 2 e bine definită, pentru orice număr real 𝑥
b) 𝐸(𝑥) = √𝑥 2 + (𝑚 − 2)𝑥 + 𝑚 − 2 e bine definită, pentru orice număr real pozitiv 𝑥
c) 𝐸(𝑥) = √(𝑚 + 1)𝑥 2 + (𝑚 − 2)𝑥 + 2𝑚 − 4 e bine definită, pentru orice număr real 𝑥
d) 𝐸(𝑥) = √(𝑚 − 1)𝑥 2 + (2𝑚 + 2)𝑥 + 𝑚 + 1 e bine definită, pentru orice număr real 𝑥.

3. Calculați:
12 8 3 6 4
a) √2√8 ⋅ √8√2 ⋅ √ √29
4 3 6
b) √27 ⋅ √9 ∶ √9 ⋅ 27√3
3 3
c) √8 ⋅ √2 ⋅ √3 ⋅ √4√2
d) (4 + √15)(√10 − √6) ⋅ √4 − √15
2
6√32 ⋅(43√2)
e)
8√72 ⋅36√2
3 3 3
f) √16 − √432 + √250
3 3
g) 2√24 − √81
4 4
h) 3√32 − 2√162
i) [ 3√100 ] − [ 4√100 ]
3 4
j) [ √250 ] − [ √250 ]
3
k) [2√3 ] − [2 ⋅ √5 ]
l) [√2 + √3 ]
m) [√5 + √7 ]

2√2
4. Determinați numărul rational 𝑎, dacă √ 3 = 2𝑎 .
√4
5. Arătați că numărul 𝑎 = √7 + 4√3 + √7 − 4√3 este natural.

6. Arătați că numărul 𝑎 = √3 − √29 − 12√5 − √5 este întreg.

7. Ordonați crescător numerele:

3 4
a) 𝑎 = √2, 𝑏 = √4, 𝑐 = √5
3 4
b) 𝑎 = √3, 𝑏 = √5, 𝑐 = √8
3 4 6
c) 𝑎 = √2, 𝑏 = √3, 𝑐 = √4, 𝑑 = √6

8. Fie funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 4𝑥 + 2018. Ordonați crescător numerele:

𝑎 = 𝑓(1), 𝑏 = 𝑓(√2), 𝑐 = 𝑓(√3)

9. Fie funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 − 6𝑥 + 100. Ordonați descrescător numerele:

𝑎 = 𝑓(1), 𝑏 = 𝑓(√3), 𝑐 = 𝑓(√5)


3 11
10. Dacă 𝐹 (𝑥) = 𝑥 ⋅ √𝑥 2 ⋅ √𝑥 , 𝑥 ≥ 0, calculați 𝐹 (𝑎), pentru 𝑎 = √272 .

3 5
11. Dacă 𝐹 (𝑥) = √𝑥 √𝑥 ⋅ √𝑥 ⋅ 3√𝑥 , 𝑥 ≥ 0, calculați 𝐹(𝑎), pentru 𝑎 = √43 .
1 4
1 3 3 3
4 − −
√𝑥 𝑥 2⋅ 3√𝑦 𝑥 8
12. Dacă 𝐹 (𝑥, 𝑦) = 6 ⋅( 4 ) ⋅( 2 ) , 𝑥, 𝑦 > 0, calculați 𝐹 (4, 16).
√𝑦 5 √𝑥⋅𝑦 −1 −
𝑦 3
1 4
3 2 3 3
4 − 2
√𝑎 𝑎 ⋅𝑏
4 𝑏 16 1
13. Dacă 𝐸(𝑎, 𝑏) = 3 ⋅( 4 −1 2 ) ⋅( 3 ) , 𝑎, 𝑏 > 0, calculați 𝐸 (2, 16).
√𝑏√𝑏 √𝑎 ⋅𝑏 −
𝑎 4
3
3 4 4 5
14. Dacă 𝐸(𝑥) = √𝑥 ⋅ √√𝑥 ⋅ √ √𝑥 ⋅ √ √𝑥, 𝑥 ≥ 0, calculați 𝐸(32).
3 4 3 5 4 100 99
15. Arătați că: √√2 ⋅ √ √2 ⋅ √ √2 ⋅ … ⋅ √ √2 < √2.
3 32 33 3100
16. Arătați că: √7 ⋅ √7 ⋅ √7 ⋅ … ⋅ √7 < √7.
1 17−𝑘 4 𝑘
17. Determinați numărul natural 𝑘 pentru care expresia 𝐸𝑘 (𝑥) = ( 3 ) ⋅ ( √𝑥 3 ) , 𝑥 > 0 nu îl
√𝑥 2
conține pe 𝑥.
3 20−𝑚 𝑚
18. Se consideră expresia 𝐸𝑚 = ( √2) ⋅ (√2) , 𝑚 ∈ ℕ. Câte numere rationale sunt în
mulțimea {𝐸1 , 𝐸2 , 𝐸3 , … , 𝐸20 }?
14−𝑘 1 𝑘
19. Se consideră expresia 𝐸𝑘 (𝑎) = (√𝑎) ⋅ ( ) , 𝑎 > 0. Determinați numărul natural 𝑘 pentru
√𝑎
care 𝐸𝑘 (𝑎) = 𝑎.
18−𝑘 1 𝑘
20. Se consideră expresia 𝐸𝑘 (𝑎) = (√𝑎) ⋅ ( 3 ) , 𝑎 > 0. Determinați numărul natural 𝑘 pentru
√𝑎
care 𝐸𝑘 (𝑎) = 𝑎4.
𝑚
21. Se consideră expresia 𝐸(𝑥, 𝑦) = √𝑥 2 ⋅ √𝑦 ⋅ √𝑦√𝑥, 𝑥, 𝑦 ≥ 0. Determinați 𝑚 ∈ ℕ, 𝑚 ≥ 2 pentru
1 1
care 𝐸 (4, 16) = 2.
22. Se consideră expresia 𝐸𝑎 = (1 + √2)(1 − 𝑎√2), 𝑎 ∈ ℝ.
a) Calculați 𝐸1 , 𝐸2 și 𝐸√2
b) Determinați toate numerele rationale 𝑎 pentru care 𝐸𝑎 ∈ ℚ
c) Arătați că există o infinitate de valori ale lui 𝑎 ∈ ℝ − ℚ pentru care 𝐸𝑎 ∈ ℚ.

23. Raționalizați:
1 1 1 6 2 1 2
a) , ,3 , ,3 ,7 ,
√5 3√2 √2 5√4 √12 √27 5√72
1 2 1
b) , ,
1+√2+√3 √2+√3−√7 2−√3−√5
1 1 1
c) , ,3
√2+√3 √3−√5 √2+√7
1 1 1 1 2
d) 3 ,3 3 ,3 3 ,3 3 3 ,3 3 3
1+ √2 √5+ √3 √7− √2 √4 + √6+ √9 √9− √21+ √49
1 1 1
e) 3 ,4 ,5
√2+ √3 √3−1 √2+1

1 1 1 1
24. Arătați că 1+√2 + + +⋯+ ∈ ℕ.
√2+√3 √3+√4 √99+√100

25. Arătați că:

3 3
a) √2 ∉ ℚ, √2 + √3 ∉ ℚ, √2 + √3 ∉ ℚ
√3+√2 3 3
b) − 2√6 ∈ ℚ, √3 + 2√2 + √6 − 4√2 ∈ ℚ, √2 + √5 + √2 − √5 ∈ ℚ.
√3−√2

3 3
26. Arătați că √7 + 5√2 + √7 − 5√2 = 2.

27. Demonstrați inegalitățile:

a) 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 ≥ √𝑎𝑏 + √𝑎𝑐 + √𝑏𝑐, ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ [0, ∞)


b) (𝑎 + 𝑏)√𝑐 + (𝑎 + 𝑐)√𝑏 + (𝑏 + 𝑐)√𝑎 ≥ 6√𝑎𝑏𝑐, ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ [0, ∞)
c) 𝑎√𝑏 − 1 + 𝑏√𝑎 − 1 ≤ 𝑎𝑏, ∀𝑎, 𝑏 ∈ [1, ∞)
d) (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)(√𝑎 + √𝑏 + √𝑐) ≥ 9√𝑎𝑏𝑐, ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ [0, ∞)
𝑎2 𝑏2 𝑐2 3
e) + + ≥ 3 ⋅ √𝑎𝑏𝑐, ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ (0, ∞)
𝑏 𝑐 𝑎
𝑛 𝑛
f) √𝑎 ⋅ 𝑏𝑛−1 + √𝑎𝑛−1 ⋅ 𝑏 ≤ 𝑎 + 𝑏, ∀𝑎, 𝑏 ∈ [0, ∞), 𝑛 ∈ ℕ, 𝑛 ≥ 2

S-ar putea să vă placă și