Sunteți pe pagina 1din 5

Numele:__________________ Data:_____________

Evaluare - Unitatea 4
Citeşte textul:

Cadourile lui David

David este şcolar. El împlineşte opt ani.

Vărul său Vasile îi dă un . E un simpatic adus în România cu


.

Dan îi dăruieşte o carte despre un . Cartea are culorile drapelului


românesc.

1. Scrie denumirea imaginilor din text:

2.Desparte în silabe cuvintele și scrie numărul silabelor în căsuță:

școlar opt România carte

3.Răspunde la întrebări:
a) Care este titlul textului? Transcrie-l pe spațiul de mai jos.

b) Ce a primit David?

c) Câţi ani împlineşte David?


4. Eu spun una, tu spui multe:

școlar cântec

vapor cadou

5. Folosește cuvintele date ca să formezi perechi de cuvinte cu sens asemănător: voios,


ramură, aromă, nea.

vesel - creangă -

mireasmă - zăpadă -

6. Ordonează cuvintele. Transcrie propoziția obținută:

Drapelul culori României are trei .

7. Alcătuiește o propoziție inspirată de imaginea dată:


Comunicare în Limba română
Unitatea tematică 4
Test de evaluare

1. Competente specifice
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, ev. familiare
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale
diverse

2. Descriptori de performantă
Nr. Com- Calificativul
item pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient
1. 3.2 Scrie cuvintele corespunzătoare
4 cuvinte 3 cuvinte 2 cuvinte
4.1 imaginilor
2. 1.3 Identifică în text cuvintele
4 cuvinte 3 cuvinte 2 cuvinte
3.1 subliniate şi le desparte în silabe
3. 3.1 Formulează răspunsuri la 2 întrebări cu 1-2
2 întrebări 1 întrebare
4.1 întrebări pe baza textului citit greşeli de scriere
4. 3.1
Scrie pluralul substantivelor date 4 cuvinte 3 cuvinte 2 cuvinte
4.1
5. 3.2 Găsește cuvintele cu sens
4-3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvinte
4.1 asemănător
6. 3.1 Ordonează cuvintele şi scrie
corect parţial parţial
4.1 propoziţia
7. 1.3
3.1 Formulează o propoziție după
corect parțial parțial
4.1 imaginea dată.
4.2
Calificative (finale) Obţinute:

F.B. B S I
Nr. elevi 22 2 - -

Greşeli frecvente:

- scrierea corectă a literelor v și U;

- răspunsul la întrebările pe baza textului citit;

- cuvinte cu înțeles asemănător;

- exprimarea corectă în alcătuirea propozițiilor.

Măsuri de ameliorare:

- exersarea înțelegerii unui text prin citit, completarea unei fișe de lectură etc.

- exersarea transcrierii, dictări și alcătuirea de propoziții după imagini.

- exerciții suplimentare utilizând cuvinte cu sens asemănător.

Data Semnătura

28.01.2019

S-ar putea să vă placă și