Sunteți pe pagina 1din 2

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L.

C a r a g i a l e” Bucureşti

B. Sistemul Solar
Sistemul Solar ……………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I. Soarele este o stea de mărime medie care concentrează peste 99% din întreaga masă a Sistemului Solar.

 Activitate individuală Soarele este alcătuit în principal din două gaze:


hidrogen (55%) și heliu (44%)1.
Exercițiul I: Cu ajutorul textului alăturat, completează
Mișcarea de rotație este neuniformă ca viteză. Se
graficul de mai jos.
realizează în 25 de zile terestre la Ecuator și de 35 de
zile în zonele polare

 Activitate în perechi
Citiţi textul de mai jos şi pe baza informaţiilor obţinute …
Exercițiul II:

 Soarele se compune din interiorul Soarelui (în partea centrală) și din atmosfera solară.
 Interiorul Soarelui se caracterizează prin:
 temperaturi foarte ridicate (circa 15 mil. grade Celsius);
 presiuni uriașe: 1011 atmosfere;
 material în stare de plasmă;
 reacții termonucleare.
 Atmosfera solară este compusă din trei straturi:
1. Fotosfera, situată în bază, se evidențiază prin:
 temperaturi de aproximativ 6.000oC;
 porțiuni mai intunecate (pete solare) și mai reci (4.500oC).
2. Cromosfera înconjoară fotosfera și prezintă: Petele solare din fotosferă și erupțiile
 temperaturi de circa 20.000oC; solare din cromosferă se intensifică cu
 erupții solare (explozii) care determină formarea protuberanțelor o periodicitate medie de 11 ani.
solare.
3. Coroana solară este învelișul exterior, vizibil în timpul eclipselor de soare. Caracteristici:
 gaze ionizate foarte rarefiate;
 temperaturi de câteva milioane de grade Celsius;
 emite fluxuri de plasmă (vânt solar).
... scrieți elementele din compunerea Soarelui marcate, pe schița Structura Soarelui
alăturată, cu numere.
1 ...................................................................................................................
2 ...................................................................................................................
3 ...................................................................................................................
4 ...................................................................................................................
5 ...................................................................................................................

 Din energia emisă de Soare, Pământul primește numai a


doua miliarda parte. Cantitatea de energie primită de Terra la
partea superioară a atmosferei este de 1,96 cal./cm2/min.
(constanta solară).

1
Conform altor surse, proporțiile sunt diferite: 71% hidrogen și 28% heliu.
Geografie generală. Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a IX-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-25185-2, 2017.

6
C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L. C a r a g i a l e” Bucureşti
II. Planetele ...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 Activitate individuală
Exercițiul III: Pe baza cunoștințelor acumulate până în prezent, scrieți numele planetelor din Sistemul Solar,
începând cu cea mai apropiată de Soare.

 Primele patru sunt planete mici, alcătuite din elemente grele (rocă), iar următoarele patru sunt planete
gigant, alcătuite din elemente ușoare (gaze).
III. Sateliţii .....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Luna este satelitul Pământului.
 Activitate individuală
Exercițiul IV: Cu ajutorul textului din manual, completează graficul de mai jos cu principalele caracteristici ale Lunii.

În unele situaţii, din cauza poziţionării celor trei corpuri cereşti (Soare, Pământ şi Lună) se formează eclipse de
Soare şi Lună.
 Activitate individuală
Exercițiul VI: Analizează figura din manual sau din atlas, referitoare la eclipse. Scrie ordinea celor trei corpuri
cereşti la:
a) Eclipsele de Soare: …………………………………………………………………………………………………………………………
b) Eclipsele de Lună: …………………………………………………………………………………………………………………………..
IV. Asteroizii ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Comparativ cu planetele, asteroizii sunt mult mai mici, din care cauză sunt numiți, uneori, „planetoizi”. Cei mai
mulți asteroizi își au traseul între orbitele planetelor Marte și Jupiter2, unde formează așa-numita Centură de
asteroizi. Ei orbitează în jurul Soarelui, la fel ca și planetele, de la vest la est.
V. Cometele ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
VI. Meteoriții ................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Anexă
Distanțele în spațiul cosmic:3
UNITATEA DE MĂSURĂ SIMBOL TRANSFORMĂRI
Unitatea astronomică u.a. 150 mil. Km (15x107 km)
Anul-lumină a.l. 9x1012 km; 63.300 u.a.
Parsecul pc 3,26 a.l.; 31x1012 km
Kiloparsecul kpc 103 pc

2
Între 320 și 480 de milioane de kilometrii de Soare.
3
După: Mândruț O., Geografie fizică. Pământul – planeta oamenilor. Manual pentru clasa a IX-a, Edit. Corint, București, 2000, p. 12.
Geografie generală. Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a IX-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-25185-2, 2017.