Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat director,

PROF. GHEORGHITA ANCA


CLASA: a XII a B / D Avizat sef catedra,
Nr.Ore: 2 ore/sapt.

PLANIFICAREA CALENDARISTICA
UPSTREAM ADVANCED+WORKBOOK
2016-2017

Unit Content
 Topic Specific competences Classes Week
 Comunicative functions
 Language formation
Revision Verificarea cunostintelor anterioare 4 12.09-23.09

MODULE IV  Eureka!- reading 1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate
 Whisle while you work – 1.3 Corelarea, în mod coerent, a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text/ din texte diferite, pentru
reading a rezolva o sarcină de lucru
Fit for life  Health problems; 1.4 Identificarea, în mesaje orale şi texte scrise diverse, a unor puncte de vedere şi opinii exprimate, pentru a
treatments; medicine; le compara cu punctul de vedere personal
 Collocations; idioms; 2.3 Prezentarea, oral / în scris, de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domenii de interes propriu şi 14 26.09-11.11
phrase with under; de domeniul de specializare
 Making appointments- 2.4 Completarea de formulare şi redactarea de texte funcţionale, cu respectarea convenţiilor specifice
communication 3.1 Solicitarea adecvată, oral / în scris, a ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului şi răspunsuri / comentarii
 Writing- combined adecvate la acestea
transactional tasks 3.2 Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de reformulări / clarificări / explicaţii, atunci când informaţia nu
este clar înţeleasă
3.3 Susţinerea unui punct de vedere în cadrul unei discuţii orale/ al unui schimb de mesaje scrise, pe teme de
interes
4.2 Redarea (oral şi / sau în scris) cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane
 How I got my first class 1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate CHRISTMAS
Live and degree- reading 1.3 Corelarea, în mod coerent, a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text/ din texte diferite, pentru HOLIDAY(24.12-
learn a rezolva o sarcină de lucru 8.01)
 You can make me do it,
2.1 Oferirea şi solicitarea, oral / în scris, de informaţii şi instrucţiuni clare şi precise pentru îndeplinirea unei sarcini de 14 14.11-13.01
but you cannot make like
it lucru
 School, collage, 2.2 Prezentarea, oral / în scris, de filme, cărţi, evenimente, experienţe, cu exprimarea sentimentelor/ reacţiilor
university, study methods; personale în legătură cu acestea
 Subjects; learning; 2.4 Completarea de formulare şi redactarea de texte funcţionale, cu respectarea convenţiilor specifice
collocations; 3.1 Solicitarea adecvată, oral / în scris, a ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului şi răspunsuri / comentarii
 Fixed phrase with by; adecvate la acestea
phrasal verbs 3.4 Avansarea, oral sau în scris, a unor ipoteze şi formularea de răspunsuri adecvate la ipotezele emise de
 Communication – ceilalţi
describing 4.1 Traducerea din limba engleză în limba maternă/din limba maternă în limba engleză, oral şi/sau în scris, a unor
similarities/differences texte / mesaje de dificultate medie, din domenii de interes (în scris, cu ajutorul dicţionarului)
 Writing – informal sheets 4.2 Redarea (oral şi / sau în scris) cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane
*4.3 Raportarea mesajului literar la experienţa personală

Self – Assessment Module 4


6 16.01-3.02

END OF SEMESTER I
MODULE V SEMESTER II 1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate
 Something of an Oddity? 1.4 Identificarea, în mesaje orale şi texte scrise diverse, a unor puncte de vedere şi opinii exprimate, pentru a
The image – reading le compara cu punctul de vedere personal
bussiness  More than meets the *1.5 Identificarea elementelor structurale ale textului literar (vocea auctorială, naraţiune la pers. I şi a
lens…- reading III- a, personaj), a simbolurilor, metaforelor, a altor mijloace de expresie artistică
 Image; looks, 2.1 Oferirea şi solicitarea, oral / în scris, de informaţii şi instrucţiuni clare şi precise pentru îndeplinirea unei sarcini de
collocations; idioms; lucru
 Fixed phrase with down, 2.2 Prezentarea, oral / în scris, de filme, cărţi, evenimente, experienţe, cu exprimarea sentimentelor/ reacţiilor 10 13.02-17.03
phrasal verbs personale în legătură cu acestea
 Communication – 3.2 Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de reformulări / clarificări / explicaţii, atunci când informaţia nu
expressing surprise; este clar înţeleasă
calling 999 3.3 Susţinerea unui punct de vedere în cadrul unei discuţii orale/ al unui schimb de mesaje scrise, pe teme de
 Writing – competition interes
entries 3.4 Avansarea, oral sau în scris, a unor ipoteze şi formularea de răspunsuri adecvate la ipotezele emise de
ceilalţi
*3.5 Susţinerea cu argumente şi contra-argumente relevante a unui punct de vedere în cadrul unei
discuţii/dezbateri/schimb de mesaje scrise, pe teme culturale/literare
4.2 Redarea (oral şi / sau în scris) cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane
 The cost of convenience – 1.1 Identificarea ideilor principale din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate SPRING
Shop around reading 1.4 Identificarea, în mesaje orale şi texte scrise diverse, a unor puncte de vedere şi opinii exprimate, pentru a HOLIDAY(19.04-
 Those crazy kids – reading le compara cu punctul de vedere personal 30.04)
 Shopping; money; 2.1 Oferirea şi solicitarea, oral / în scris, de informaţii şi instrucţiuni clare şi precise pentru îndeplinirea unei sarcini de
advertising; collocations; lucru
 Idioms; fixed phrase with 2.2 Prezentarea, oral / în scris, de filme, cărţi, evenimente, experienţe, cu exprimarea sentimentelor/ reacţiilor 12 20.03-18.04
carry; phrasal verbs personale în legătură cu acestea 1.05-12.05
 Communication – 3.2 Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de reformulări / clarificări / explicaţii, atunci când informaţia nu
placing/confirming an este clar înţeleasă
order, marking/ answering 3.4 Avansarea, oral sau în scris, a unor ipoteze şi formularea de răspunsuri adecvate la ipotezele emise de
a complaint ceilalţi
 Writing – review of 4.1 Traducerea din limba engleză în limba maternă/din limba maternă în limba engleză, oral şi/sau în scris, a unor
writing tasks texte / mesaje de dificultate medie, din domenii de interes (în scris, cu ajutorul dicţionarului)
4.2 Redarea (oral şi / sau în scris) cu cuvinte proprii a spuselor altor persoane

FINAL REVISION 4 15.05-26.05