Sunteți pe pagina 1din 2

Bogăţia si veselia

după Petre Ispirescu

1.Săracul avea şapte copii, iar bogatul doi


2.Viaţa zilnică a săracului era: tatăl şi feciorii se duceau la muncă,iar mama cu fetele
pregăteau hrana si imbrăcămintea pentru ei.
3.Seara, in casa săracului se cânta şi se dansa.
4 .În casa bogatului era doar tăcere.
5.Nevasta bogatului invidia fericirea săracului
6.Bogatul îi dă o mie de galbeni săracului cu un scop:de a distruge bucuria lui.
7.Ţăranul se laudă familiei cu banii primiti pe meritele lui
8.Din acel moment veselia dispare din familia săracului
9.Nevasta lui aruncă punga cu bani ăn râu, dar copiii o scot de acolo.
10.Cearta în familie a pornit de la împărtirea nedreaptă a banilor făcută de tată.
11.Săracul hotărî să înapoieze banii bogatului.
12.Bogatul îi lăsă banii săracului, cu conditia să-l înveţe fericirea, iar el să-l înveţe cum să
chibzuiască banii.

Temă română: De povestit pe scurt textul

PRECIZĂRI ORTOGRAME

1.Cuvintele Ia si iau au înţelesul de apucă cu mâna sau cumpără.Ele nu se despart prin


liniuţă.
Exemple ia,iau:mere, note, dulciuri,etc.
Ortogramele i-a,i-au sunt urmate întotdeauna de verbe la timpul trecut.
i-a cerut,dus,citit,spus,etc.
i-au cerut,dus,citit,spus,etc.
2.Cuvântul va este cuvântul pentru timpul viitor .Este urmat intotdeauna de verb.
Exemple va:merge,studia,spune,munci,citi ,etc.
Ortograma v-a contine două cuvinte diferite v=vouă a este urmat de verb la timpul
trecut v-a cerut,dus,citit,spus,lăudat,etc.
16.11.2020 Matematică:Probleme (a+b) x c si (a-b) x c

axc+bxc = (a+b)xc axc- bxc= (a-b)xc


Problema 4 pag 35
3 cărti de 36 lei bucata
3 albume de 28 lei bucata
Câţi lei sunt necesari pentru cumpărarea acestora?
Mod 1
1.Lei cărţi 36x3=108 lei
2.Lei albume 28x3= 84
3.Total lei necesari 108+84=192 lei
Formula problemei 36x 3+ 28x3=192 lei

Mod 2
1.Lei 1 carte +1 album 36+28=64 lei
2.Lei pe toate produsele 64x3=192 lei
Formula problemei (32+28) x3=192 lei

Concluzie 36x 3+ 28x3=(32+28) x3=192 lei

Pb.5 Schimbă întrebarea problemei ca rezolvarea să fie o diferenţă de produse:


36x 3 - 28x3=
Mod 1
3 cărti de 36 lei bucata
3 albume de 28 lei bucata
Cu cât este mai mare costul cărţilor decât al albumelor?
1.Lei cărţi 36x3=108 lei
2.Lei albume 28x3= 84lei
3.Diferenţa de preţ 108-84=24 lei
36x 3 - 28x3=

Mod 1 Mod 2
36 x 3 – 28 x 3= (36 - 28 ) x3
1.Diferenţa de preţ 1 carte - 1 album 36-28 = 8 lei
2. Diferenţa de preţ dintre cărti si albume 8 lei x3=24 lei

Temă matematică 16.11.2020


De compus si de rezolvat în două moduri 2 probleme după ex. :
1. 52 x 4+ 35 x 4=
2. 52 x 4 - 35x4 =