Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU- clasa a V-a

Lecția: IOSIF ȘI FRAȚII SĂI – MODEL DE IERTARE

1. Completează spațiile lacunare cu termenii din paranteză:(Dumnezeu,


frații, secetă, faraon, tălmăcitor, Putifar, iertare, negustorilor, ură, iubire,
Egipt, )

1. Sentimentul pe care Iosif îl nutrește față de frații săi este acela de .....
2. Atitudinea fraților lui Iosif față de acesta este una plină de .....
3. Iosif este vândut de frații săi .....
4. Cel în casa căruia Iosif va ajunge sclav se numește .....
5. Iosif s-a remarcat a fi un bun .....
6. Din inchisoare, Iosif a fost eliberat de .....
7. După șapte ani de belșug au urmat în Egipt alți șapte ani de .....
8. Cu toate că a avut o viață nu tocmai fericită, Iosif nu și-a pierdut niciodată
nădejdea în .....
9. Chiar dacă .................. lui l-au vândut,el i-a iertat.
10. S-au întâlnit în ....................... ,frații lui venind ca să cumpere de mâncare.Când
li s-a descoperit le-a zis să vină toți.

11. Frații și-au cerut ..................... .

2.Ordonaţi cuvintele în enunţ pentru a obţine proverbe:


1. cumpără bani se Prietenul nu cu .
2. la cunoaşte nevoie Prietenul se .
3. faci găseşti bine Bine.