Sunteți pe pagina 1din 1

Școala........

NUMELE ŞI
CLASA: A IX- A PRENUMELE
PROFESOR: ELEVULUI:
MODULUL III: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Fişă de lucru fixarea noilor cunoştinţe

1. Diferenţa între un echipament individual de lucru şi unul individual de protecţie este :


a. nu e nici o diferenţă, ambele se folosesc pentru acelaşi scop;
b. primul protejează vestimentaţia, iar al doilea protejează muncitorul împotriva factorilor de risc,
accident de muncă sau boală profesională;
c. primul protejează muncitorul împotriva accidentelor chimice,iar celălalt împotriva celorlalte
posibile accidente 1 punct
2. Care este rolul mijloacelor individuale de protecţie:
a. protecţie individuală;
b. paza împotriva îmbolnăvirii;
c. prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirii profesionale; 1 punct
3. După principiul de protecţie care sta la baza realizării şi utilizării lor mijloacele de protecţie pot fi:
a. izolante;
b. reflectante;
c. filtrante; 1 punct
4. Echipamentul de protecţie a capului constă în:
a. căşti de protecţie
b. glugă;
c. basmale; 1 punct
5. Împotriva focului sau a stropilor de materiale se folosesc:
a. basma;
b. glugă de asbest;
c. bonetă
6. Se poate ajusta EIP? 1 punct
a. nu întrucât se pierde calitatea de protecţie
b. da
7. EIP poate fi purtat de mai multe persoane?
a. DA, dacă se asigură că această utilizare nu creează diferiţilor utilizatori nici o problemă de
sănătate şi igienă.
b. NU , întrucât este definit ca echipament individual de protecţie şi igienă. 2 puncte

Din oficiu 2 puncte


TOTAL : 10 PUNCTE
Notă:
Timp efectiv de lucru : 7-10 minute
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII